Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

MEMORANDUM

Bruxelles, 26. veljače 2014.

Pitanja i odgovori: Nova pravila za duhanske proizvode

Danas je Europski parlament odobrio revidiranu direktivu EU-a o duhanskim proizvodima. Novom se direktivom postrožuju pravila o proizvodnji i predstavljanju duhanskih proizvoda u EU-u i uvode pravila za određene vrste proizvoda povezanih s duhanom. Ovom se obaviješću želi odgovoriti na pitanja o tome što će se točno promijeniti kada revidirana direktiva stupi na snagu.

Zašto je Komisija odlučila revidirati pravila?

Novom se direktivom nastoji poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a duhanskim proizvodima i pritom osigurati visoku razinu javnoga zdravlja. Vijeće i Europski parlament u više su navrata pozvali na reviziju direktive iz 2001. zbog značajnih promjena u tri glavna područja.

Prvo, došlo se do novih znanstvenih spoznaja, primjerice u vezi s duhanskim aromama i učinkovitosti zdravstvenih upozorenja.

Drugo, na tržištu su se pojavili novi proizvodi poput elektroničkih cigareta i visoko aromatiziranih duhanskih proizvoda.

Treće, tijekom prošlog desetljeća došlo je do razvoja događaja na međunarodnoj razini na koje su države članice EU-a odgovorile različitim regulatornim pristupima. EU i sve države članice stranke su Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) koja je stupila na snagu u veljači 2005. i koja je pravno obvezujuća.

Jedan od najvažnijih razloga za postroživanje pravila o duhanskim proizvodima negativan je učinak koji konzumacija duhana ima na zdravlje ljudi. Procjenjuje se da uporaba duhana svake godine u Europskoj uniji prouzroči oko 700 000 smrtnih slučajeva koji se mogu izbjeći. Velika većina pušača počinje s pušenjem u ranoj mladosti – 70 % njih započne s pušenjem prije navršene 18. godine života, a 94 % njih u dobi do 25 godina. Novom se direktivom nastoji duhanske proizvode i konzumaciju duhana učiniti manje privlačnim u EU-u, posebno za mlade.

Kako će izgledati buduća pakiranja cigareta?

Kao što je na slici prikazano, na budućim pakiranjima nalazit će se obvezna zdravstvena upozorenja sa slikom i tekstom koja pokrivaju 65 % prednje i stražnje strane pakiranja cigareta, a koja se moraju nalaziti na gornjem rubu. Na 50 % bočnih strana pakiranja također će se nalaziti zdravstvena upozorenja (npr. „pušenje ubija – prestani sada”; „duhanski dim sadržava više od 70 tvari koje uzrokuju rak”), što zamjenjuje

trenutačni natpis s razinama katrana, nikotina i ugljičnoga monoksida (TNCO).

Utvrđenim minimalnim dimenzijama zdravstvenih upozorenja osigurat će se vidljivost, a tkz. „slim” pakiranja cigareta, čije ciljano tržište uglavnom predstavljaju mlade žene, bit će zabranjena.

Kako bi se osigurala vidljivost zdravstvenih upozorenja, pakiranja cigareta će od sada imati oblik kvadra i svaki paket morat će sadržavati najmanje 20 cigareta.

Na pakiranjima neće biti dopušteni nikakvi elementi s promotivnim ili obmanjujućim obilježjima. To uključuje, na primjer, upućivanja na društvene prednosti, okus, dodane arome ili njihovu odsutnost (npr. „bez dodataka”), posebne ponude ili sugestije da je određeni proizvod manje štetan u odnosu na druge.

Slična pravila primjenjuju se na pakiranja duhana za motanje koja će također morati imati kombinirana zdravstvena upozorenja na prednjoj i stražnjoj strani koja pokrivaju 65 % pakiranja kao i dodatne tekstove upozorenja. Proizvodi duhana za motanje mogu biti u obliku kvadra odnosno cilindra ili u obliku vrećica, a svako pakiranje mora sadržavati najmanje 30 g duhana.

Što je s označivanjem manje uobičajenih duhanskih proizvoda?

Iako direktiva EU-a obuhvaća sve duhanske proizvode, države članice imaju određenu slobodu kada je riječ o pravilima za označivanje proizvoda koji se trenutačno ne koriste u velikim količinama kao što su duhan za lule, cigare, cigarilosi i duhanski proizvodi bez dima.

Države članice mogu izuzeti te proizvode od strogih pravila za označivanje kao što je kombinirano zdravstveno upozorenja sa slikom i tekstom, ali one moraju osigurati da takvi proizvodi sadržavaju opće upozorenje i dodatni tekst upozorenja. Duhanski proizvodi bez dima morat će imati oznaku zdravstvenog upozorenja na dvije najveće površine pakiranja. Kao i kod prethodne Direktive, posebna pravila vrijede za postavljanje i veličinu svih upozorenja.

Mogu li države članice uvesti generička pakiranja?

Iako je novim pravilima određeno da zdravstvena upozorenja pokrivaju znatan dio ukupne površine pakiranja cigareta, određeni prostor ostaje slobodan za zaštitne znakove. Novom se direktivom posebno dopušta državama članicama da uvedu dodatne mjere koje se odnose na standardizaciju pakiranja odnosno generička pakiranja ako su opravdane na temelju javnog zdravlja, razmjerne i ne dovode do skrivene prepreke trgovini između država članica.

Hoće li arome biti zabranjene? Što je s dodacima itd.?

Arome u cigaretama i duhanu za motanje ne smiju se koristiti u količinama koje proizvodu daju poseban „karakteristični” okus drugačiji od duhana. Direktivom se zabranjuju cigarete i duhan za motanje s takvim karakterističnim aromama. Države članice i Komisija mogu se savjetovati s neovisnim europskim savjetodavnim vijećem prije donošenja odluka u tom pogledu. Mentol se smatra karakterističnom aromom i bit će zabranjen nakon razdoblja postupnog ukidanja od četiri godine koje se primjenjuje na sve proizvode s više od 3 % tržišnog udjela u EU-u.

Ostali duhanski proizvodi kao što su cigare, cigarilosi i duhanski proizvodi bez dima izuzeti su od zabrane karakterističnih aroma. Ovo izuzeće će se ukloniti ako se okolnosti značajno promjene (u smislu opsega prodaje ili razine raširenosti među mladima). Duhan za oralnu uporabu (snus) izuzet je od ove zabrane kao i od određenih drugih odredaba kojima se reguliraju sastojci.

Dodaci koji su potrebni za proizvodnju duhanskih proizvoda, uključujući šećer koji se izgubi tijekom postupka sušenja, mogu se i dalje upotrebljavati. U ovoj se direktivi ne pravi razlika između duhanskih sorti kao što su Virginia, Burley ili orijentalni duhan.

Koje će informacije proizvođači duhanskih proizvoda morati osigurati?

Za sve duhanske proizvode predviđeno je obvezno izvješćivanje o sastojcima u standardiziranom elektroničkom obliku. Pojačane obveze izvješćivanja biti će na snazi za određene često upotrebljavane tvari u cigaretama i duhanu za motanje (prioritetna lista). To će zakonodavcima omogućiti da prikupe dodatne informacije o sastojcima duhanskih proizvoda i njihovim učincima na zdravlje i stvaranje ovisnosti.

Kao i u prethodnoj direktivi, biti će obavezno izvješćivanje o emisijama katrana, nikotina i ugljičnoga monoksida u cigaretama kao i o drugim emisijama ako takvi podaci postoje. Države članice od proizvođača mogu zahtijevati i da provedu dodatne studije o učinku aditiva na zdravlje.

Hoće li se i dalje moći kupovati i upotrebljavati elektroničke cigarete?

Da. Međutim uvest će se novi propisi kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta proizvoda. Nova su pravila osmišljena kako bi se diljem EU-a osigurao jednak tretman za e-cigarete koje sadržavaju nikotin (proizvodi koji ne sadržavaju nikotin nisu obuhvaćeni direktivom).

E-cigarete mogu biti za jednokratnu uporabu (bez mogućnosti punjenja), s mogućnošću punjenja uloškom (s uloškom za jednokratnu uporabu) ili ponovno punjive (s pomoću ponovnog punjenja spremnika).

Zašto su potrebna nova pravila za e-cigarete?

E-cigarete relativno su nova kategorija proizvoda i njihov tržišni udjel raste. Iako one mogu imati ulogu kod prestanka ili smanjenja pušenja, još nisu poznati dugoročni učinci na ljudsko zdravlje. Budući da je nikotin toksična tvar koja stvara ovisnost, potrebni su zahtjevi u pogledu sigurnosti i kvalitete nikotina koji sadržavaju e-cigarete.

Potrebna je i obveza izvješćivanja kako bi tijela javne vlasti mogla pratiti te proizvode i saznati više njima. Niz odluka o e-cigaretama kao što je reguliranje pitanja aroma, oglašavanje bez prekograničnih učinaka i određivanje dobnih granica bit će prepušteno državama članicama.

Nova se pravila neće primjenjivati na e-cigarete za medicinsku primjenu (kako je navedeno u Direktivi 2001/83/EZ) ili medicinske uređaje (Direktiva 93/42/EEZ), ali će obuhvatiti sve potrošačke elektroničke cigarete koje se stavljaju na tržište EU-a.

Koje su promjene za potrošače i proizvođače e-cigareta?

Potrošači e-cigareta:

  • imat će koristi od poboljšanih zahtjeva u pogledu sigurnosti i kvalitete proizvoda: uzimajući u obzir razvrstavanje nikotina kao toksične tvari, odredit će se razina maksimalne koncentracije nikotina za e-cigarete i maksimalni obujam uložaka i spremnika za tekućine koje sadržavaju nikotin. Oni će morati biti sigurni za djecu i zaštićeni od neovlaštenih manipulacija i ispuštanja kako bi se umanjio rizik od izlaganja potrošača, osobito djece, u pogledu uporabe i unosa. U tekućinama koje sadržavaju nikotin smiju se koristiti samo sastojci velike čistoće i u uobičajenim uvjetima uporabe e-cigarete moraju isporučivati ravnomjerne doze nikotina. To znači da se prilikom svakog udaha iste duljine i intenziteta treba isporučiti slična razina nikotina.

  • bit će bolje informirani s pomoću novih zahtjeva u pogledu pakiranja i označivanja: zdravstvena upozorenja na pakiranjima e-cigareta bit će obvezna, kao i uputstva za njihovu uporabu, uključujući informacije o ovisnosti i toksičnosti, popis svih tvari koje proizvod sadržava te informacije o sadržaju nikotina u proizvodu. Na pakiranjima neće biti dopušteni nikakvi elementi s promotivnim obilježjima.

  • bit će bolje zaštićeni: nadležna tijela država članica i Komisija moći će djelovati u opravdanim slučajevima u vezi sa sigurnošću navedenih proizvoda. Nadležna tijela pratit će tržište kako bi se provjerilo postoje li dokazi da e-cigarete dovode do ovisnosti o nikotinu ili potiču tradicionalnu uporabu duhana, posebno kod mladih i nepušača, a Komisija će izvijestiti o sigurnosnim pitanjima i kretanjima na tržištu.

Proizvođači e-cigareta (pored obveze da svoje proizvode izrađuju u skladu s gore navedenim pravilima o sigurnosti, kvaliteti i pakiranju) imaju sljedeće obveze:

  • obavijestiti države članice prije stavljanja novih proizvoda na tržište: obavijest uključuje informacije o proizvođaču, korištenim sastojcima i emisijama, dozama nikotina i unosu, proizvodu i proizvodnom postupku te izjavu da proizvođač preuzima punu odgovornost za kvalitetu i sigurnost proizvoda kod uobičajene uporabe,

  • podnijeti godišnje izvjeće državama članicama: o obujmu prodaje navedenih proizvoda, vrstama korisnika, njihovim sklonostima i trendovima,

  • pridržavati se posebnih pravila o oglašavanju: postojeća pravila o prekograničnom oglašavanju i promoviranju duhanskih proizvoda odnositi će se i na e-cigarete.

Mogu li se pravila o e-cigaretama ponovno razmotriti u kasnijem razdoblju?

Nova direktiva obuhvaća praćenje i izvješćivanje o razvoju u vezi s e-cigaretama, uključujući razvoje u vezi s tržištem i pitanjima zdravlja. Na temelju prikupljenih informacija utvrdit će se jesu li, i koje, dodatne zakonodavne mjere potrebne, a Komisija će po potrebi ponovno razmotriti ovo pitanje.

Je li zabrana duhana za oralnu uporabu (snus) i dalje na snazi?

Da. Duhan za oralnu uporabu koji se ne žvače (kao što je snus) zabranjen je u EU-u od 1992. Švedska je izuzeta na temelju Ugovora o pristupanju, pod uvjetom da zajamči da se proizvod ne prodaje izvan Švedske. Snus stvara ovisnost i ima štetne učinke na zdravlje. Uzimajući u obzir značajni potencijal rasta i privlačnost proizvoda za mlade, brojne države članice zabranile su proizvod već prije 1992.

Što se poduzima u pogledu suzbijanja nezakonite trgovine duhanskim proizvodima?

Nova direktiva uključuje snažne mjere protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima kako bi se osiguralo da se u EU-u prodaju samo oni proizvodi koji su sukladni s direktivom. Njome se na razini EU-a uvodi sustav praćenja i sljedivosti za zakonski lanac opskrbe odnosno vidljiva i nevidljiva sigurnosna obilježja (npr. hologrami) koja bi trebala olakšati provedbu zakona i pomoći nadležnim tijelima i potrošačima da otkriju nezakonite proizvode. Mjere koje su predviđene novom direktivom trebale bi pomoći preusmjeriti trgovinu duhanom na zakonske kanale, a mogu pomoći državama članicama i da nadoknade izgubljene prihode. Obveze praćenja i sljedivosti duhanskih proizvoda uvest će se prvo za cigarete i duhan za motanje, a zatim i za sve ostale duhanske proizvode.

Hoće li se zabraniti prekogranična prodaja na daljinu?

Prekogranična prodaja na daljinu neće biti zabranjena na razini EU-a, ali pojedinačne države članice mogu odlučiti zabraniti takvu prodaju. U tom slučaju trgovci ne smiju opskrbljivati potrošače koji se nalaze u toj državi članici. Ako države članice ne odluče zabraniti takvu prodaju, trgovci koji žele prekogranično prodavati duhanske proizvode moraju prijaviti svoju djelatnost prije započinjanja s prodajom u državi članici u kojoj se nalaze i u onim državama članicama u kojima će prodavati duhanske proizvode. Dužni su uspostaviti i sustav za provjeru životne dobi kako bi se osiguralo da se duhanski proizvodi ne prodaju djeci i mladima.

Koje se koristi za zdravlje i gospodarstvo očekuju od novih pravila?

Stroga pravila o pakiranjima i privlačnim aromama trebala bi odvratiti mlade od eksperimentiranja s duhanom i pomoći spriječiti ovisnost o njemu. Očekuje se da će se revizijom postići pad konzumacije duhana od 2 % u razdoblju od 5 godina. To je otprilike 2,4 milijuna manje pušača u EU-u.

Država i društvo u cjelini imat će koristi od boljeg javnog zdravlja, odnosno duži i zdraviji život. Zdravlje je vrijednost sama po sebi, a zdravo stanovništvo ključni je čimbenik gospodarskoga rasta. Smanjenje konzumacije duhana koje se očekuje od novih mjera donijet će na godišnjoj razini uštedu od 506 milijuna EUR za sustav zdravstvene zaštite.

Jasnije i točnije informacije o duhanskim proizvodima omogućit će ljudima da donesu informiranije odluke. Osim toga, proizvođači duhanskih proizvoda imat će koristi od jasnijih pravila, boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta i jednakih uvjeta poslovanja. Novim se pravilima također uzimaju u obzir posebne potrebe malih i srednjih poduzeća.

Od kada će se nova pravila primjenjivati?

Nova direktiva trebala bi stupiti na snagu u svibnju 2014. Razdoblje za prenošenje od dvije godine u kojem države članice moraju uskladiti nacionalno zakonodavstvo s revidiranom direktivom znači da će se većina novih pravila primjenjivati u prvoj polovici 2016. Međutim direktivom se predviđa i prijelazno razdoblje za sve kategorije proizvoda kako bi se proizvođačima i trgovcima osiguralo vrijeme da prodaju postojeće zalihe u onoj mjeri u kojoj je to u skladu sa starom direktivom ili drugim odgovarajućim zakonodavstvom. Kao što je gore navedeno, razdoblje postupnog ukidanja od četiri godine predviđeno je za sve proizvode s više od 3 % tržišnog udjela u EU-u, na primjer za cigarete s mentolom.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health


Side Bar