Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

MEMO

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014

Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της ΕΕ (24 Φεβρουαρίου)

Η πρόκληση όσον αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να αυξηθούν τα ποσοστά των βασικών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης, όταν οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες στις 24 Φεβρουαρίου. Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, θα συμμετάσχει στη συζήτησή τους σχετικά με τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), που δείχνουν ότι η ΕΕ έχει ακόμη πολλά να κάνει για να επιτύχει τον στόχο της για το 2020, δηλαδή να μειώσει το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στα σχολεία σε ποσοστό κατώτερο του 15%, και να εξασφαλίσει ότι οι ενήλικες θα εφοδιάζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.

Η πρόσφατη έρευνα PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών), μετρώντας τις ικανοτήτες ατόμων ηλικίας 15 ετών, διαπίστωσε ότι, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το 22,1% έχει χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, το 17,8% στην ανάγνωση και το 16,6% στις επιστήμες. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν μια ελαφρά βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ο μέσος όρος της ΕΕ συγκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά υπερβαίνει το 40% στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο, σε σύγκριση με μόνο 10,5% στην Εσθονία, 12,3% στη Φινλανδία και 14,4% στην Πολωνία.

Οι χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο σπανίως αντισταθμίζονται αργότερα στη ζωή, έτσι οι παρόμοιες ελλείψεις είναι επίσης εμφανείς στον πληθυσμό που είναι σε ηλικία εργασίας - όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις δεξιότητες των ενηλίκων (πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης των ικανοτήτων ενηλίκων, PIAAC). Οι χαμηλές επιδόσεις οδηγούν σε έλλειμμα ή αναντιστοιχία δεξιοτήτων, καθώς και σε αυξανόμενες ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, που δεν έχουν βελτιωθεί λόγω στασιμότητας ή μείωσης των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση.

Απευθυνόμενη στο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας, η επίτροπος κ. Βασιλείου σχολίασε: «για άτομα κάθε ηλικίας, η ανάγκη να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται είναι πιο σημαντική από ποτέ αν η Ευρώπη θέλει να ανταγωνιστεί ως μια οικονομία της γνώσης. Συνεργαζόμενοι στενότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να εντοπίσουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την μείωση των χαμηλών επιδόσεων και την αποφυγή της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων που συμβάλλουν σε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας.»

Οι Υπουργοί Παιδείας αναμένεται επίσης να επικροτήσουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» και να καλέσουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Ιστορικό

Η έρευνα PIAAC του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων PIAAC (Οκτώβριος του 2013) και η μελέτη PISA (Δεκέμβριος του 2013) υπογράμμισαν την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν το επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και του επονομαζόμενου «Ευρωπαϊκό εξάμηνο», το οποίο αποτελεί την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή παρέχει ειδικές ανά χώρα συστάσεις σε τομείς που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τις δεξιότητές. Από τις συζητήσεις του Συμβουλίου αναμένεται να προκύψουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια των κρατών μελών για τη βελτίωση των επιδόσεων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, θα προσφέρει υποτροφίες σε τέσσερα εκατομμύρια άτομα για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω ευκαιριών για σπουδές, κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το επταετές πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί αύξηση 40% σε σύγκριση με προηγούμενα επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας την δέσμευση της ΕΕ να επενδύσει στους εν λόγω τομείς

Η επίτροπος Βασιλείου θα συναντήσει τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σε συνέντευξη τύπου στις 13: 30 περίπου, στην αίθουσα Τύπου του Συμβουλίου.

Erasmus+ website

Κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ


Side Bar