Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Europese Commissie

MEMORANDUM

Brussel, 18 februari 2014

Vicevoorzitter Tajani bezoekt Wallonië om kmo's uit het slop te trekken

Net als in tal van andere regio's van de Europese Unie heeft het bedrijfsleven in Wallonië de laatste jaren veel te lijden van de economische crisis. Sinds kort zijn er tekenen van herstel. Om kmo's in Wallonië te helpen de crisis achter zich te laten en te profiteren van de aantrekkende economie bezoeken vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani en Daniel Calleja Crespo, directeur van DG Ondernemingen en Industrie en mkb-gezant, vandaag La Louvière. Zij worden vergezeld door 600 vertegenwoordigers van ondernemingen uit 37 landen, waarvan er velen aan meer dan 800 bilaterale bijeenkomsten met Waalse kmo's zullen deelnemen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van nieuwe partnerschappen en samenwerkingsverbanden op gebieden die voor de regio van groot belang zijn, zoals mechatronica, vliegtuigbouw, logistiek en de creatieve sector.

Europa 2020-strategie voor groei

Een belangrijk onderdeel van dit bezoek is de conferentie over de Europa 2020-strategie voor groei. Vicevoorzitter Tajani, de Belgische premier Elio Di Rupo en vicepresident en minister van Economie van Wallonië Jean-Claude Marcourt zullen deze conferentie samen openen. Op de agenda staan onderwerpen als internationalisering en markttoegang van kmo's, sleuteltechnologie, clustervorming en regionale specialisering. De vicevoorzitter zal bij deze gelegenheid een nieuw programma ter waarde van 2,3 miljard EUR bekendmaken. Dit programma, COSME genaamd, moet kmo's helpen bij het aanpakken van de grootste knelpunten, zoals de toegang tot financiering, de toegang tot buitenlandse markten, de verbetering van het handelsklimaat en de ondersteuning van ondernemers. Het zal ondernemingen in de EU, waaronder die in Wallonië, onder meer helpen het hoofd te bieden aan de huidige kredietschaarste. Zo kan het bedrijfsleven de komende zeven jaar meer dan 22 miljard aan gedekte leningen afsluiten (IP/13/1135).

Het zwaartepunt van het bezoek, dat wordt georganiseerd door het Waals Gewest en het Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen (AWEX), ligt bij het netwerkevenement voor bedrijven, dat 's middags plaatsvindt. Dit evenement moet commerciële partnerschappen bevorderen tussen Waalse ondernemingen en het bedrijfsleven in andere EU-lidstaten en derde landen. Daarbij gaat de aandacht uit naar sectoren die van groot belang zijn voor de groei in de regio, zoals:

  • lucht- en ruimtevaart,

  • mechanische industrie: mechatronica, nieuwe materialen en oppervlaktetechnieken,

  • biotechnologie, met name biofarmacie en –wetenschappen,

  • vervoer en logistiek,

  • creatieve sector.

Gunstig handelsklimaat

Hoewel het Waals Gewest het zwaar te verduren heeft gehad tijdens de recente "double-dip"-recessie, is er reden tot voorzichtig optimisme. Terwijl veel grote industriële bedrijven door de crisis in moeilijkheden kwamen, hebben de kmo's in Wallonië de recessie veel beter doorstaan dan in de meeste andere EU-landen: de laatste vijf jaar is de werkgelegenheid in de sector met zo'n 2% toegenomen.

Er zijn de laatste jaren veel belangrijke beleidsmaatregelen genomen op het gebied van ondernemerschap, toegang tot financiering, internationalisering, milieu en innovatie. Zo zijn in het kader van de achtereenvolgende Marshall-plannen in Wallonië ambitieuze actieplannen uitgevoerd om de economische, sociale en milieuproblemen op te lossen en de kmo's in het gewest nieuwe kansen te bieden. Ook de "Small Business Act" levert bemoedigende resultaten op, zo blijkt uit de recente evaluatie van de prestaties van de Waalse kmo's (MEMO/13/1045).

Creatieve sector als stimulator van economische verandering

Wallonië investeert al jarenlang in de ontwikkeling van veelbelovende specialistische economische sectoren. Deze regionale specialisering heeft een aantrekkelijk bedrijfsklimaat gecreëerd voor de betrokken kmo's, die in de toekomst wellicht ook wereldmarkten kunnen aanboren. Momenteel leveren veel Waalse bedrijven gespecialiseerde producten en diensten in sectoren als biotechnologie en gezondheid (BioWin), milieutechnologie (GreenWin), werktuigbouwkunde (MecaTech), lucht- en ruimtevaart (SkyWin), agro-industrie (Wagralim) en logistiek.

Het gewest heeft er duidelijk voor gekozen om zijn economische structuur te ontwikkelen en te moderniseren door creativiteit en innovatie tot speerpunt van zijn strategie te maken. Dit geldt met name voor de Creative Wallonia-initiatieven. Door deze strategische keus voor het stimuleren van de creatieve economie heeft Wallonië zich net als Toscane positief onderscheiden.

De vicevoorzitter zal tijdens het bezoek ook wijzen op de financieringsmogelijkheden in het kader van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Zo zal een nieuw kmo-instrument (met steun van het Enterprise Europe Network) innovatieve kmo's tijdens de hele innovatiecyclus ondersteunen: van het uitdenken van een innovatief idee tot de uiteindelijke creatie van een nieuw product of een nieuwe dienst. Vervolgens is het aan de bedrijven om hun innovaties op de markt te brengen met behulp van de al bestaande financieringsmechanismes.


Side Bar