Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

V Bruslju, 13. februarja 2014

Vprašanja in odgovori: Komisija začenja posvetovanje o dišavnih alergenih

Kaj so dišavni alergeni?

Nekatere snovi, ki so prisotne v dišavah, lahko povzročijo kožno alergijo ali alergijo dihalnih organov. To javno posvetovanje zajema samo kožne (imenovane tudi kontaktne) alergene. Tako sintetične kemikalije kot snovi naravnega izvora so lahko kožni alergeni.

Pri koliko ljudeh dišave povzročajo kožno alergijo? Kakšni so simptomi?

Ocenjuje se, da dišave povzročajo kožne alergije pri 1–3 % prebivalstva v Evropi. Najpogostejši simptomi so draženje, otekanje in izpuščaji, vendar se lahko razvijejo v kronično bolezen (ekcem). Alergična reakcija na snov je odvisna od številnih dejavnikov, vključno z gensko nagnjenostjo, starostjo in intenziteto izpostavljenosti tej snovi.

Zakaj je Komisija zaprosila Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP), da pripravi mnenje o dišavnih alergenih?

Uredba o kozmetičnih izdelkih vključuje seznam snovi, ki so prepovedane v kozmetičnih izdelkih (Priloga II k Uredbi o kozmetičnih izdelkih), in seznam snovi, ki so dovoljene, vendar zanje veljajo omejitve (Priloga III). Nekatere snovi v prilogah II in III so dišavni alergeni.

Navedena seznama je treba redno pregledovati. Zadnja posodobitev v zvezi z dišavnimi alergeni je bila izvedena leta 2003 (vključno z dodatnimi snovi v Prilogi III), zato so službe Komisije ZOVP zaprosile, da preuči to vprašanje, in julija 2012 je odbor izdal svoje mnenje.

Kakšne so bile ugotovitve v mnenju ZOVP glede dišavnih alergenov?

Najpomembnejše ugotovitve ZOVP so bile naslednje:

  • za tri alergene (HICC, atranol in kloroatranol) se šteje, da niso varni,

  • potrošnike je treba obvestiti o prisotnosti dodatnih alergenov v kozmetičnem izdelku,

  • na podlagi števila oseb s pozitivnimi rezultati preskusa z obliži je bilo 12 posameznih kemikalij in 8 naravnih izvlečkov opredeljenih kot snovi, ki vzbujajo posebno zaskrbljenost. Predlagano je bilo, da za 12 kemikalij, tudi kadar so prisotne v naravnih izvlečkih, morajo veljati mejne koncentracije v kozmetičnem izdelku.

Kako so te ugotovitve prenesene v predlagane spremembe uredbe o kozmetičnih izdelkih?

Službe Komisije v javnem posvetovanju predlagajo, da:

  • je treba tri snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da niso varne, prepovedati za kozmetične izdelke,

  • je treba za dodatne alergene uporabljati obveznost individualnega označevanja na embalaži kozmetičnih izdelkov. Z drugimi besedami, navesti jih je treba na seznamu sestavin poleg besede „parfum“ ali „aroma“. Zaradi široke uporabe dišav se je vsem zelo težko izogniti. Zato je pomembno, da se izognemo tistim, ki že povzročajo preobčutljivost.

Potrebno je nadaljnje znanstveno delo za določitev varnih mejnih koncentracij kemikalij, ki vzbujajo posebno zaskrbljenost.

Kakšen je proces spreminjanja prilog k uredbi o kozmetičnih izdelkih? Kakšni bodo naslednji koraki?

Znanstveni odbor je mnenje objavil junija 2012. Sledila so neformalna posvetovanja z industrijo, organizacijami potrošnikov, zdravstvenimi strokovnjaki in državami članicami EU. Naslednji korak je začetek javnega posvetovanja. Ob upoštevanju posvetovanj bodo države članice v okviru stalnega odbora za kozmetične izdelke glasovale o predlaganih spremembah uredbe o kozmetičnih izdelkih v obliki izvedbenega akta. Ko bodo države članice ukrepe odobrile, bosta Evropski parlament in Svet imela na voljo tri mesece, da uveljavita svojo pravico do nadzora. Če se predlogu ne bo nasprotovalo, se pričakuje, da bodo navedene spremembe uradno sprejete do konca leta 2014 ali v začetku leta 2015.

Bo Komisija prepovedala določene parfume?

Službe Komisije ne predlagajo prepovedi parfumov. Predlagamo prepoved treh močnih dišavnih alergenov, za katere je bilo ugotovljeno, da niso varni. Če so v določenem parfumu, je treba spremeniti sestavo tega parfuma in prepovedani alergen nadomestiti z drugo snovjo.

Se je mogoče izogniti alergijam na dišave, če se ne uporabljajo kozmetični izdelki, vključno s parfumi?

Dišave se uporabljajo za različne vrste kozmetičnih izdelkov, kot so parfumi, kreme in dezodoranti. Sicer se je zelo težko izogniti vsem dišavam, vendar se je pomembno izogniti tistim, ki že povzročajo preobčutljivost. Zato je obveznost opredelitve alergenov na embalaži kozmetičnega izdelka tako pomembna.

Dodatne informacije

Trenutna posvetovanja o potrošniških zadevah:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm.

Komisar Neven Mimica na Twitterju: @NevenMimicaEU

Služba EU za varstvo potrošnikov na Twitterju: @EU_Consumer


Side Bar