Navigation path

Left navigation

Additional tools

Vraag en Antwoord: Commissie start raadpleging over allergene geurstoffen

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 13 februari 2014

Vraag en Antwoord: Commissie start raadpleging over allergene geurstoffen

Wat zijn allergene geurstoffen?

Sommige stoffen die aanwezig zijn in geurstoffen, kunnen huid of luchtwegallergieën veroorzaken. De huidige openbare raadpleging gaat enkel over huidallergenen (ook contactallergenen genoemd). Zowel synthetische chemische stoffen als stoffen van natuurlijke oorsprong kunnen huidallergenen zijn.

Hoeveel mensen hebben een huidallergie voor geurstoffen? Wat zijn de symptomen?

Naar schatting tussen 1 en 3 % van de bevolking in Europa heeft een huidallergie voor geurstoffen. De meest voorkomende symptomen zijn uitslag, irritatie en zwelling, maar deze symptomen kunnen uitgroeien tot een chronische aandoening (eczeem). Een allergische reactie op een stof is afhankelijk van veel factoren, waaronder de genetische aanleg, leeftijd en de intensiteit van de blootstelling aan deze stof.

Waarom heeft de Commissie aan het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) gevraagd om een advies uit te brengen over allergene geurstoffen?

De cosmeticaverordening bevat een lijst van stoffen die verboden zijn in cosmetische producten (bijlage II bij de cosmeticaverordening) en een lijst van stoffen die zijn toegestaan, maar waarvoor beperkingen gelden (bijlage III). Sommige stoffen in bijlagen II en III zijn allergene geurstoffen.

Deze lijsten zouden regelmatig moeten worden herzien. Aangezien de laatste bijwerking over allergene geurstoffen in 2003 werd gedaan (toevoeging van bijkomende stoffen in bijlage III), hebben de diensten van de Commissie het WCCV verzocht om zich over deze kwestie te buigen, en in juli 2012 heeft het Comité zijn advies uitgebracht.

Wat waren de bevindingen van het WCCV-advies over allergene geurstoffen?

De belangrijkste bevindingen van het WCCV waren de volgende:

  • drie allergenen (HICC, atranol en chloroatranol) werden niet veilig geacht,

  • de consument moet worden geïnformeerd over de aanwezigheid van allergenen in het cosmetische product,

  • 12 chemische stoffen en 8 natuurlijke extracten gaven aanleiding tot bezorgdheid. Dit is gebaseerd op het aantal personen dat positief testte op testen met provocatiepleisters. Er werd voorgesteld om de 12 chemische stoffen te onderwerpen aan concentratiegrenzen in het cosmetische product, ook wanneer deze aanwezig zijn in natuurlijke extracten.

Hoe worden deze bevindingen omgezet in voorgestelde wijzigingen van de cosmeticaverordening?

De diensten van de Commissie stellen in de openbare raadpleging voor dat:

  • de drie stoffen die onveilig bleken te zijn, moeten worden verboden in cosmetische producten,

  • bijkomende allergenen moeten worden onderworpen aan de verplichting van de individuele etikettering op de verpakking van een cosmetisch product. Ze moeten met andere woorden naast de woorden "parfum" of "aroma" worden vermeld in de lijst met ingrediënten. Omdat geurstoffen op grote schaal worden gebruikt, kan het zeer moeilijk zijn om ze allemaal te vermijden. Het is daarom belangrijk om geurstoffen te vermijden waarvoor een persoon al is gesensibiliseerd.

Verder wetenschappelijk onderzoek is nodig om veilige maximumconcentraties te bepalen voor chemische stoffen die in het bijzonder aanleiding geven tot bezorgdheid.

Hoe ziet het proces voor het wijzigen van de bijlagen bij de cosmeticaverordening eruit? Wat zijn de volgende stappen?

Het advies is in juni 2012 vrijgegeven door het Wetenschappelijk Comité. Het werd gevolgd door informeel overleg met de industrie, consumentenorganisaties, gezondheidswerkers en de lidstaten van de EU. De volgende stap is een openbare raadpleging starten. De lidstaten in het Permanent Comité voor cosmetische producten zullen de voorgestelde wijzigingen in de vorm van een uitvoeringshandeling van de cosmeticaverordening stemmen, rekening houdend met het overleg. Zodra de maatregelen worden goedgekeurd door de lidstaten, hebben het Europees Parlement en de Raad drie maanden de tijd om gebruik te maken van het recht van controle. Indien er geen verzet komt tegen het voorstel, wordt de formele goedkeuring van deze wijzigingen verwacht eind 2014/begin 2015.

Is de Commissie van plan om specifieke parfums te verbieden?

De diensten van de Commissie stellen niet voor om parfums te verbieden. Wij stellen voor om drie sterke allergene geurstoffen die onveilig zijn gebleken, te verbieden. Indien een parfum deze allergene geurstoffen bevat, moet het parfum opnieuw worden geformuleerd zodat het verboden allergeen wordt vervangen door een andere stof.

Is het mogelijk om allergieën voor geurstoffen te vermijden door producten te gebruiken die geen parfum bevatten?

Geurstoffen worden gebruikt in verschillende soorten cosmetische producten, zoals parfums, zalven en deodorants. Hoewel het zeer moeilijk kan zijn om al deze geurstoffen te vermijden, is het wel belangrijk om de geurstoffen te vermijden waarvoor een persoon al is gesensibiliseerd. Daarom is het van wezenlijk belang dat het verplicht is om allergenen te vermelden op de verpakking van een cosmetisch product.

Voor meer informatie

Lopende raadplegingen van consumentenzaken:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Volg commissaris Mimica op Twitter: @NevenMimicaEU

Volg EU Consumenten op Twitter: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website