Navigation path

Left navigation

Additional tools

Jautājumi un atbildes: Komisija sāk apspriešanu par smaržvielu alergēniem

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT MT PL SK SL BG RO HR

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Jautājumi un atbildes: Komisija sāk apspriešanu par smaržvielu alergēniem

Smaržvielu alergēni — kas tas ir?

Dažas smaržās esošas vielas var izraisīt ādas vai elpošanas ceļu alerģijas. Šī sabiedriskā apspriešana attiecas vienīgi uz ādas alergēniem (sauktiem arī par kontaktalergēniem). Ādas alergēni var būt gan sintētiskas ķīmiskās vielas, gan dabiskas izcelsmes vielas.

Cik daudziem cilvēkiem ir ādas alerģija no smaržvielām? Kādi ir šādas alerģijas simptomi?

Ir aprēķināts, ka aptuveni 1–3 % Eiropas iedzīvotāju ir ādas alerģija no smaržvielām. Visbiežāk izplatītie simptomi ir, piemēram, iekaisums, pietūkums vai izsitumi, bet tie var kļūt arī par hronisku saslimšanu (ekzēmu). Alerģiska reakcija uz vielu ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp no ģenētiskās noslieces, vecuma un no tā, kāda ir bijusi saskare ar šo vielu.

Kāpēc Komisija lūdza Patērētāju drošības zinātniskajai komitejai (SCCS) sagatavot atzinumu par smaržvielu alergēniem?

Kosmētikas līdzekļu regulā ir iekļauts to vielu saraksts, kuras kosmētikas līdzekļos ir aizliegtas (Kosmētikas līdzekļu regulas II pielikums), un to vielu saraksts, kuras kosmētikas līdzekļu sastāvā drīkst būt tikai tad, ja tās atbilst noteiktiem ierobežojumiem (III pielikums). Dažas no II un III pielikumā iekļautajām vielām ir smaržvielu alergēni.

Šie minētie saraksti ir regulāri jāpārskata. Tā kā smaržvielu alergēnu saraksts pēdējo reizi tika atjaunināts 2003. gadā (tostarp III pielikumā iekļautās papildu vielas), Komisijas dienesti lūdza SCCS šo jautājumu pārskatīt, un minētā komiteja 2012. gada jūlijā nāca klajā ar savu atzinumu.

Kādi bija SCCS atzinumā paustie secinājumi par smaržvielu alergēniem?

Svarīgākie SCCS secinājumi bija šādi:

  • par nedrošiem ir uzskatāmi trīs alergēni (HICC, atranols un hloratranols);

  • patērētāji būtu jābrīdina par papildu alergēnu klātbūtni kosmētikas līdzekļos;

  • pamatojoties uz daudziem gadījumiem, kuros ādas aplikācijas testa rezultāti bija pozitīvi, 12 atsevišķas ķīmiskas vielas un 8 dabīgi ekstrakti ir novērtēti kā vielas, ar kurām saistās īpašas bažas. Tika ierosināts, ka šīm 12 ķīmiskajām vielām — arī tad, kad konstatēta to klātbūtne dabīgos ekstraktos, — būtu jānosaka koncentrācijas ierobežojumi kosmētikas līdzekļu sastāvā.

Kādā veidā šie izdarītie secinājumi atspoguļojas izmaiņās, kuras ierosinātas Kosmētikas līdzekļu regulā?

Komisijas dienesti ierosina sabiedrisko apspriešanu šādā nolūkā:

  • būtu jāaizliedz trīs tādu vielu lietojums kosmētikas līdzekļos, kuras tika atzītas par kaitīgām;

  • attiecībā uz papildu alergēniem jāparedz noteikums tos atsevišķi marķēt uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma. Citiem vārdiem sakot, šīm vielām ir jābūt norādītām sastāvdaļu sarakstā papildus vārdiem "parfīms" vai "smarža". Tā kā smaržvielas ļoti plaši tiek lietotas, izvairīties no tām visām varētu būt ļoti grūti. Tālab ir svarīgi izvairīties no tām vielām, pret kurām konkrētajam cilvēkam ir pastiprināts jutīgums.

Ir vajadzīgs papildu zinātnisks darbs, lai precīzi noteiktu, kādiem vajadzētu būt drošas koncentrācijas ierobežojumiem ķīmiskajām vielām, ar kurām saistās īpašas bažas.

Kāds ir šis process — izmaiņu ieviešana Kosmētikas regulas pielikumos? Kādi būs nākamie soļi?

Zinātniskā komiteja nāca klajā ar minēto atzinumu 2012. gada jūnijā. Šim atzinumam sekoja neformālas apspriedes ar nozares pārstāvjiem, patērētāju organizācijām, veselības aprūpes speciālistiem un ES dalībvalstīm. Nākamais posms ir sākt sabiedrisku apspriešanu. Ņemot vērā neformālo apspriežu un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, dalībvalstis Kosmētikas līdzekļu pastāvīgajā komitejā balsos par ierosināto izmaiņu ieviešanu ar īstenošanas aktu Kosmētikas līdzekļu regulā. Kad dalībvalstis šos pasākumus būs apstiprinājušas, Eiropas Parlamenta un Padomes rīcībā būs trīs mēneši savu pārbaudes tiesību īstenošanai. Ja pret priekšlikumu netiks iebilsts, ir paredzams, ka šīs izmaiņas oficiāli varētu pieņemt 2014. gada beigās/2015. gada sākumā.

Vai Komisija konkrētās smaržvielas aizliegs?

Komisijas dienesti nekādā veidā neierosina aizliegt nevienu parfīmu. Izskanējušais ierosinājums ir vērsts uz to, lai tiktu aizliegti trīs spēcīgi smaržvielu alergēni, kuri tika atzīti par kaitīgiem. Ja šādu alergēnu klātbūtne tiek konstatēta smaržās, šīs konkrētās smaržas sastāvs ir jāpārveido tā, lai aizliegtais alergēns tiktu aizstāts ar citu vielu.

Vai no smaržvielu izraisītām alerģijām ir iespējams izvairīties, neizmantojot kosmētikas līdzekļus, tostarp smaržas?

Smaržvielas tiek izmantotas dažāda veida kosmētikas līdzekļos, piemēram, smaržās, krēmos, dezodorantos u. c. Lai gan, protams, varētu būt ļoti grūti izvairīties no absolūti visām smaržvielām, tomēr ir svarīgi izvairīties no tām, pret kurām konkrētajam cilvēkam jau ir manīts pastiprināts jutīgums. Tālab šis noteikums — norādīt alergēnus uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma — ir tik svarīgs.

Plašāka informācija:

Pašreizējās apspriešanas patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komisāra Mimicas tvīti: @NevenMimicaEU

EU Consumers tvīti: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website