Navigation path

Left navigation

Additional tools

Kysymyksiä ja vastauksia: Komissio käynnistää hajusteallergeenejä koskevan kuulemisen

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 13. helmikuuta 2014

Kysymyksiä ja vastauksia: Komissio käynnistää hajusteallergeenejä koskevan kuulemisen

Mitä ovat hajusteallergeenit?

Jotkin hajusteissa olevat aineet saattavat aiheuttaa iho- tai hengitystieallergian. Tässä julkisessa kuulemisessa käsitellään ainoastaan ihoallergiaa (jota kutsutaan myös kosketusallergiaksi). Ihoallergiaa voivat aiheuttaa niin synteettiset kemikaalit kuin luonnonalkuperää olevat aineet.

Kuinka monella on hajusteista johtuva ihoallergia? Mitkä ovat sen oireet?

Arviolta 1-3 prosentilla Euroopan väestöstä on hajusteista johtuva ihoallergia. Yleisimpiä oireita ovat muun muassa ärsytys, turpoaminen ja ihottuma, jotka voivat kehittyä krooniseksi sairaudentilaksi (ekseemaksi). Allerginen reaktio aineelle riippuu monista tekijöistä, kuten perinnöllisestä alttiudesta, iästä ja kyseiselle aineelle altistumisen voimakkuudesta.

Miksi komissio pyysi kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa antamaan lausunnon hajusteallergeeneistä?

Kosmetiikka-asetus sisältää luettelon aineista, jotka on kielletty kosmeettisissa valmisteissa (kosmetiikka-asetuksen liite II), ja luettelon aineista, jotka ovat sallittuja määrätyin rajoituksin (liite III). Jotkin liitteissä II ja III mainitut aineet ovat hajusteallergeenejä.

Kyseisiä luetteloita on tarkistettava säännöllisesti. Koska hajusteallergeenien viimeisin päivitys tehtiin vuonna 2003 (jolloin liitteeseen III lisättiin aineita), komission yksiköt pyysivät kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa tarkastelemaan tätä asiaa, ja komitea antoi lausuntonsa heinäkuussa 2012.

Mitä havaintoja hajusteallergeeneistä annetussa tiedekomitean lausunnossa tehtiin?

Tärkeimmät tiedekomitean havainnot olivat seuraavat:

  • Kolmea allergeeniä (HICC, atranoli ja kloroatranoli) ei pidetty turvallisina.

  • Kuluttajat olisi saatava tietoisiksi siitä, että kosmeettisessa valmisteessa voi olla muita allergeenejä.

  • Kahtatoista yksittäistä kemiallista ainetta ja kahdeksaa luonnonuutetta pidettiin erityistä huolta aiheuttavina aineina niiden ihmisten lukumäärän perusteella, jotka saivat lapputestissä positiivisen tuloksen. Ehdotettiin, että näitä kahtatoista kemiallista ainetta, myös silloin kun ne sisältyvät luonnonuutteisiin, saisi sisältyä kosmeettisiin valmisteisiin ainoastaan tiettyinä pitoisuuksina.

Miten näistä havainnoista päästään kosmetiikka-asetukseen ehdotettuihin muutoksiin?

Komission yksiköt ehdottavat julkisessa kuulemisessa seuraavaa:

  • Vaarallisiksi katsottujen kolmen aineen käyttö kosmeettisissa valmisteissa olisi kiellettävä.

  • Muut allergeenit olisi määrättävä merkittäviksi yksittäin kosmeettisen valmisteen pakkaukseen. Ne on toisin sanoen mainittava ainesosien luettelossa käsitteiden ”parfum” tai ”aroma” lisäksi. Hajusteiden laajamittaisen käytön vuoksi saattaa olla hyvin vaikea välttää niitä kaikkia. Sen vuoksi on tärkeää välttää niitä hajusteita, joille on jo herkistynyt.

Tarvitaan lisää tieteellisiä tutkimuksia, jotta voidaan määritellä erityistä huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden turvalliset pitoisuusrajat.

Miten kosmetiikka-asetuksen liitteiden muuttaminen tapahtuu? Mitkä ovat seuraavat vaiheet?

Tiedekomitea antoi lausuntonsa kesäkuussa 2012. Sen jälkeen järjestettiin epävirallisia alan yritysten, kuluttajajärjestöjen, terveydenhuollon ammattilaisten ja EU:n jäsenvaltioiden kuulemisia. Seuraavana vaiheena on julkisen kuulemisen käynnistäminen. Kuulemiset huomioon ottaen jäsenvaltiot äänestävät kosmetiikka-asetukseen täytäntöönpanosäädöksen muodossa ehdotetuista muutoksista kosmeettisten valmisteiden pysyvässä komiteassa. Kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet toimenpiteet, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kolme kuukautta aikaa käyttää oikeuttaan tarkastaa ne. Jos ehdotusta ei vastusteta, muutokset on määrä hyväksyä muodollisesti vuoden 2014 lopulla tai vuoden 2015 alussa.

Aikooko komissio kieltää tietyt hajuvedet?

Komission yksiköt eivät aio kieltää mitään hajuvesiä. Sen sijaan ehdotetaan, että vaarallisiksi katsotut kolme vahvaa hajusteallergeenia olisi kiellettävä. Jos niitä on jossakin hajuvedessä, kyseisen hajuveden koostumusta olisi muutettava niin, että kielletty allergeeni korvataan toisella aineella.

Onko mahdollista välttää hajusteallergiat olemalla käyttämättä kosmeettisia valmisteita, hajuvedet mukaan luettuina?

Hajusteita käytetään useantyyppisissä kosmeettisissa valmisteissa, kuten hajuvesissä, voiteissa ja deodoranteissa. Vaikka voi olla hyvin vaikea välttää kaikkia hajusteita, on tärkeää välttää niitä, joille on jo herkistynyt. Tämän vuoksi allergeenien mainitsemista kosmeettisen valmisteen pakkauksessa koskeva velvoite on niin tärkeä.

Lisätietoa

Kuluttaja-asioita koskevat nykyiset kuulemiset:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komissaari Mimica Twitterissä: @NevenMimicaEU

EU:n kuluttajat Twitterissä: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website