Navigation path

Left navigation

Additional tools

Spørgsmål og svar: Kommissionen indleder høring om duftstofallergener

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 13. februar 2014

Spørgsmål og svar: Kommissionen indleder høring om duftstofallergener

Hvad er duftstofallergener?

Nogle stoffer, der findes i duftstoffer, kan forårsage hud- eller åndedrætsallergi. Denne offentlige høring omfatter kun hudallergener (også kaldet kontaktallergener). Både syntetiske kemiske produkter og stoffer af naturlig oprindelse kan være hudallergener.

Hvor mange har hudallergi over for duftstoffer? Hvad er symptomerne?

Det anslås, at 1-3 % af befolkningen i Europa har hudallergi over for duftstoffer. De hyppigste symptomer er irritation, hævelse og udslæt, men de kan udvikle sig til en kronisk lidelse (eksem). Allergiske reaktioner på et stof afhænger af mange faktorer, herunder genetisk disposition, alder og intensiteten af eksponering for stoffet.

Hvorfor bad Kommissionen Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed om at afgive en udtalelse om duftstof­allergener?

Kosmetikforordningen indeholder en liste over stoffer, der er forbudte i kosmetiske produkter (bilag II til kosmetikforordningen), og en liste over stoffer, som er tilladte, men underlagt restriktioner (bilag III). Nogle af stofferne i bilag II og III er duftstofallergener.

Der er nødvendigt at revidere listerne jævnligt. Da den seneste opdatering vedrørende duftallergener fandt sted i 2003 (hvor der bl.a. blev optaget flere stoffer i bilag III), anmodede Kommissionens tjenestegrene komitéen om at undersøge området, og i juli 2012 afgav komitéen sin udtalelse.

Hvad nåede komitéen frem til?

Komitéens væsentligste konklusioner var følgende:

  • Tre allergener (HICC, atranol og chloratranol) blev anset for ikke at være sikre.

  • Forbrugeren bør gøres opmærksom på tilstedeværelsen af endnu flere allergener i kosmetiske produkter.

  • 12 kemikalier og 8 naturlige ekstrakter blev identificeret som stoffer, man bør være særlig opmærksom på, ud fra antallet af personer med positive lappeprøve­resultater. Komitéen foreslog, at de 12 kemikalier bør være underlagt koncentrationsgrænser i det kosmetiske produkt.

Hvordan betyder konklusionerne for kosmetikforordningen?

Kommissionens tjenestegrene foreslår i den offentlige høring, at:

  • de tre stoffer, der blev vurderet til at være usikre, forbydes i kosmetiske produkter

  • endnu flere allergener bør være omfattet af den individuelle mærkning på emballagen til kosmetiske produkter. Det vil sige, at de skal anføres på listen over bestanddele ud over udtrykket "parfum" eller "aroma". På grund af den udbredte anvendelse af duftstoffer kan det være yderst vanskeligt at undgå dem alle. Det er derfor vigtigt at undgå dem, man allerede er overfølsom over for.

Der er brug for mere videnskabeligt arbejde for at fastlægge sikre koncentrationsgrænser for kemiske stoffer, der giver anledning til særlig bekymring.

Hvordan foregår arbejdet med at ændre bilagene til kosmetik­forordningen? Hvad sker der nu?

Komitéen afgav sin udtalelse i juni 2012. Den blev fulgt af uformelle høringer med erhvervssektoren, forbrugerorganisationer, sundhedspersonale og EU's medlemsstater. Det næste skridt er at iværksætte en offentlig høring. På grundlag af høringerne vil medlemsstaterne stemme om de foreslåede ændringer til kosmetikforordningen i form af en gennemførelsesretsakt i Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter. Når ændringerne er godkendt af medlemsstaterne, har Europa-Parlamentet og Rådet tre måneder til at gennemgå dem. Hvis de ikke modsætter sig forslaget, forventes ændringerne formelt vedtaget i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015.

Vil Kommissionen forbyde bestemte parfumer?

Kommissionens tjenestegrene foreslår ikke, at bestemte parfumer forbydes. Det, vi foreslår, er, at tre stærke allergener, der blev konstateret usikre, bør forbydes. Hvis de indgår i en parfume, bør formlen ændres, således at det forbudte allergen erstattes af et andet stof.

Kan man undgå duftstofallergier ved ikke at anvende kosmetiske produkter, herunder parfume?

Duftstoffer anvendes til forskellige typer af kosmetiske produkter, såsom parfumer, cremer og deodoranter. Det kan være meget vanskeligt at undgå alle duftstoffer, men det er vigtigt at undgå dem, som man allerede er overfølsom over for. Det er derfor, det er så vigtigt at indføre krav om, at allergener angives på kosmetiske produkters emballage.

Yderligere oplysninger

Igangværende høringer om forbrugeranliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Følg kommissær Neven Mimica på Twitter: @NevenMimicaEU

Følg EU Consumers på Twitter: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website