Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komise zahajuje konzultace ohledně alergenních vonných látek

European Commission - MEMO/14/108   13/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Evropská komise

MEMO

Brusel 13. února 2014

Komise zahajuje konzultace ohledně alergenních vonných látek

Co to jsou alergenní vonné látky?

Některé látky obsažené v parfémech mohou dráždit kůži nebo dýchací cesty. Stávající konzultace se týká pouze alergenů dráždících kůži, takzvaných kontaktních alergenů. Mohou to být syntetické i přírodní chemické látky.

Kolik procent lidí má kožní alergii na vonné látky? Jaké jsou příznaky?

Odhaduje se, že kožní alergií na vonné látky trpí 1–3 % Evropanů. Mezi nejčastější příznaky patří podráždění, otok a vyrážka, které se však mohou rozvinout do chronické podoby (ekzém). Alergická reakce na určitou látku závisí na řadě faktorů, včetně genetických předpokladů, věku a intenzitě vystavení látce.

Proč Komise požádala Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) o vydání stanoviska k těmto alergenům?

Nařízení o kosmetických přípravcích obsahuje seznam látek zakázaných v kosmetických přípravcích (příloha II nařízení o kosmetických přípravcích) a seznam povolených látek, na které se vztahují omezení (příloha III). Některé z látek uvedených v přílohách II a III jsou alergenní vonné látky.

Tyto seznamy by se měly pravidelně aktualizovat. Jelikož byla poslední aktualizace týkající se alergenních vonných látek provedena v roce 2003 (včetně přidání látek do přílohy III), požádaly útvary Komise SCCS, aby tuto otázku přezkoumal, a výbor v červenci 2012 vydal stanovisko.

K jakým zjištěním o alergenních vonných látkách SCCS dospěl?

Nejdůležitější byla následující zjištění:

  • Tři alergeny (HICC, atranol a chloroatranol) byly označeny jako nebezpečné,

  • Spotřebitelé by měli být upozorněni na přítomnost dalších alergenů v kosmetických přípravcích,

  • Na základě počtu osob s pozitivním výsledkem náplasťového testu bylo 12 jednoduchých chemických látek a 8 přírodních extraktů označeno jako látky vyžadující zvláštní pozornost. Bylo navrženo, aby se na uvedených 12 chemických látek v kosmetických přípravcích vztahovaly koncentrační limity, a to i pokud jsou obsaženy v přírodním extraktu.

Jak se tato zjištění promítnou do navrhovaných změn nařízení o kosmetických přípravcích?

Útvary Komise v rámci veřejné konzultace navrhují, aby:

  • dotčené tři látky, které byly označeny za nebezpečné, byly zakázány v kosmetických přípravcích;

  • byla v souvislosti s dalšími alergeny uložena povinnost použít na obalu kosmetického přípravku zvláštní označení. Jinými slovy musí být uvedeny na seznamu složek vedle slov „parfém“ nebo „aroma“. S ohledem na rozšířené používání parfémů může být velmi obtížné vyhnout se všem. Je proto důležité vyhýbat se těm, na které je již příslušná osoba alergická.

Pro stanovení bezpečných koncentračních limitů chemických látek, které vyžadují zvláštní pozornost, je nezbytné další vědecké zkoumání.

Jakým způsobem probíhá změna příloh nařízení o kosmetických přípravcích? Jaké budou další kroky?

Vědecký výbor vydal v červnu 2012 stanovisko. Následovaly neformální konzultace se zástupci odvětví, sdruženími spotřebitelů, pracovníky ve zdravotnictví a členskými státy EU. Dalším krokem je zahájení veřejných konzultací. O navržených změnách nařízení o kosmetických přípravcích formou prováděcího aktu budou členské státy hlasovat ve Stálém výboru pro kosmetické přípravky. Jakmile budou opatření schválena členskými státy, budou mít Evropský parlament a Rada tři měsíce na uplatnění svých kontrolních pravomocí. Pokud nebudou proti návrhu vzneseny námitky, očekává se přijetí uvedených změn koncem roku 2014 nebo začátkem roku 2015.

Zakáže Komise určité parfémy?

Útvary Komise nenavrhují zákaz v případě žádného parfému. Navrhují, aby byly zakázány tři silně alergenní vonné látky, které byly označeny za nebezpečné. Pokud jsou obsaženy v parfému, mělo by být jeho složení změněno tak, aby byl zakázaný alergen nahrazen jinou látkou.

Je možné předejít alergiím na vonné látky nepoužíváním kosmetických přípravků, včetně parfémů?

Vonné látky se používají v různých typech kosmetických přípravků, jako jsou parfémy, krémy a deodoranty. Jelikož je nesmírně obtížné vyhnout se všem vonným látkám, je důležité vyhýbat se těm, na které je již příslušná osoba alergická. Proto je důležité, aby se alergeny povinně uváděly na obalu kosmetického přípravku.

Další informace

Probíhající konzultace týkající se ochrany spotřebitele:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komisař Neven Mimica na Twitteru: @NevenMimicaEU

Ochrana spotřebitelů v EU na Twitteru: @EU_Consumer


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website