Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 13 februarie 2013

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii urmează să lanseze negocieri pentru un parteneriat comercial și investițional transatlantic

UE și SUA au decis să desfășoare relații economice la un nivel superior, convenind să lanseze negocieri în vederea încheierii unui acord comercial și investițional cuprinzător. La încheierea negocierilor, acordul UE – SUA ar fi cel mai amplu acord comercial bilateral negociat vreodată, care ar putea determina o creștere a PIB-ului UE cu 0,5 %.

Într-o declarație comună (MEMO/13/94), președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, au evidențiat că, prin intermediul acestei negocieri, Statele Unite și Uniunea Europeană vor avea posibilitatea nu doar de a crește comerțul și investițiile transatlantice, ci și de a contribui la dezvoltarea unor norme globale care pot întări sistemul comercial multilateral.

Parteneriatul comercial și investițional transatlantic va urmări să depășească metoda clasică de a elimina tarifele vamale și de a deschide piețele investițiilor, serviciilor și achizițiilor publice. El se va concentra în plus pe alinierea normelor și a standardelor tehnice ale produselor, ceea ce în prezent reprezintă cel mai important obstacol în calea comerțului transatlantic. Potrivit studiilor efectuate, costurile suplimentare generate de astfel de diferențe de reglementare sunt echivalente cu un tarif mai mare cu 10 %, și chiar cu 20 % pentru unele sectoare, în condițiile în care tarifele clasice sunt de aproximativ 4 %.

Decizia urmează discuției, care a avut loc săptămâna trecută la Washington DC, între comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht, și reprezentantul comercial al Statelor Unite, Ron Kirk. Prezidând „Grupul de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă și creștere economică”, creat în noiembrie 2011, ei au finalizat un raport prin care se recomandă lansarea negocierilor privind un acord comercial și investițional cuprinzător între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

Câștiguri economice în ansamblu

Relația comercială transatlantică este coloana vertebrală a economiei mondiale. Împreună, Uniunea Europeană și Statele Unite realizează aproximativ jumătate din PIB-ul mondial (47 %) și o treime din fluxul comercial mondial. În fiecare zi, sunt comercializate bilateral mărfuri și servicii în valoare de aproape 2 miliarde EUR, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea economiilor noastre. Legăturile economice dintre economiile noastre sunt profunde și diverse, investițiile totale fiind de peste 2 000 miliarde EUR.

Cele mai recente estimări arată că un acord ambițios și cuprinzător între UE și SUA ar putea genera, până în 2027, câștiguri anuale totale reprezentând o creștere cu 0,5 % a PIB-ului UE și cu 0,4 % a PIB-ului SUA. Ele ar echivala cu un venit anual suplimentar de 86 miliarde EUR pentru economia UE și de 65 miliarde EUR pentru economia SUA.

Ce va conține acest acord?

Negocierile vor urmări obținerea unor rezultate ambițioase în trei mari domenii: a) accesul la piață; b) aspecte de reglementare și bariere netarifare; și c) norme, principii și noi moduri de cooperare pentru a aborda provocările și oportunitățile comerciale comune pe plan mondial.

A) Accesul la piață

Tarife: Obiectivul declarat al acordului este de a obține în cea mai mare măsură posibilă eliminarea tuturor taxelor vamale asupra comerțului transatlantic cu produse industriale și agricole, cu un tratament special pentru cele mai sensibile produse. În general, barierele tarifare transatlantice sunt în prezent relativ mici, cu o medie de 5,2 % pentru UE și de 3,5 % pentru SUA (estimări OMC). Cu toate acestea, dată fiind amploarea comerțului dintre UE și SUA, tarifele încă mai presupun costuri care nu sunt neglijabile.

Servicii: Ambele părți doresc să-și deschidă sectoarele serviciilor cel puțin la fel de mult pe cât au realizat-o în cadrul altor acorduri comerciale încheiate până în prezent. În același timp, ambele părți vor căuta să își deschidă piețele de servicii în sectoare noi, cum ar fi sectorul transporturilor. Atât capitolul privind serviciile, cât și cel privind investițiile, vor aborda și nivelul administrativ subfederal al administrației publice.

Investiții: Scopul este de a atinge cele mai înalte nivele de liberalizare și de protecție a investițiilor pe care ambele părți le-au negociat până în prezent în cadrul altor acorduri comerciale.

Achiziții publice: Societățile comerciale europene ale căror activități economice depind de achizițiile publice reprezintă 25 % din PIB și 31 de milioane de locuri de muncă. Prin urmare, pot fi create noi oportunități economice prin deschiderea accesului la piețele de achiziții publice, la toate nivelurile administrației publice, fără discriminare pentru societățile comerciale europene.

B) Aspecte de reglementare și bariere netarifare: către o piață transatlantică mai integrată

În relațiile comerciale transatlantice de astăzi, cel mai semnificativ obstacol în calea comerțului nu este tariful vamal plătit, ci așa-numitele obstacole „de dincolo de frontieră” , cum ar fi, de exemplu, standardele de siguranță sau de mediu diferite pentru autovehicule. În prezent, producătorii care doresc să își vândă produsele de ambele părți ale Atlanticului trebuie adesea să plătească și să se conformeze de două ori pentru a obține autorizarea produselor. Obiectivul acestui acord comercial este de a reduce costurile și întârzierile inutile pentru societățile comerciale, menținând în același timp niveluri înalte în privința sănătății, siguranței, protecției consumatorilor și mediului.

În acest sens, ambele părți intenționează să își alinieze cât mai mult posibil sau să își accepte reciproc standardele și procedurile, prin negocierea unui acord ambițios în domeniul sanitar și fitosanitar (standarde de sănătate și igienă, de exemplu pentru produse alimentare), precum și în ceea ce privește barierele tehnice din calea comerțului. În plus, părțile vor conlucra în vederea stabilirii compatibilității în materie de reglementare în sectoare specifice, precum sectoarele chimic, al autovehiculelor, farmaceutic și alte sectoare ale sănătății, cum ar fi dispozitivele medicale. Comunitățile de afaceri de ambele părți au oferit indicații cu privire la domeniile unde se află cele mai semnificative bariere.

Deoarece nu toate divergențele de reglementare pot fi eliminate într-o singură etapă, ambele părți au în vedere un „acord viu”, care să permită realizarea unei convergențe în materie de reglementare progresiv sporită de-a lungul timpului, în raport cu obiective și termene definite.

Domeniul de reglementare este cel care conferă cel mai mare beneficiu potențial în cadrul acestor negocieri comerciale.

C) Abordarea provocărilor și a oportunităților comerciale comune pe plan mondial în secolul XXI

Ținând cont de amploarea și impactul parteneriatului transatlantic asupra fluxurilor comerciale mondiale, negociatorii vor aborda domenii care depășesc comerțul bilateral și care contribuie, de asemenea, la consolidarea sistemului comercial multilateral.

Drepturile de proprietate intelectuală: Atât UE, cât și Statele Unite, se angajează să mențină și să promoveze un nivel înalt de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, incluzând măsurile de asigurare a aplicării legislației. Având în vedere eficiența sistemelor lor, intenția nu este de a acționa în direcția armonizării, ci de a identifica o serie de aspecte specifice ale căror divergențe vor fi abordate.

Comerțul și dezvoltare sustenabilă: Ambele părți intenționează să colaboreze în privința unor aspecte sociale și de mediu ale comerțului și dezvoltării sustenabile, pe baza a ceea ce fiecare parte a elaborat deja în cadrul acordurilor comerciale existente.

Alte provocări și oportunități relevante la nivel mondial: Pentru ca acest acord să fie cu adevărat unul la nivelul „secolului XXI”, ținând cont de intricarea economiilor, ambele părți doresc să abordeze aspecte comerciale privind facilitarea activităților vamale și comerciale, concurența și întreprinderile deținute de stat, materiile prime și energia, întreprinderile mici și mijlocii și transparența.

Despre Grupul de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă și creștere economică

În cadrul întâlnirii la nivel înalt UE – SUA din 28 noiembrie 2011, liderii au instituit un Grup de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă și creștere economică, condus de reprezentantul SUA pentru comerț, Ron Kirk, și de comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht. Grupul de lucru a primit sarcina de a identifica politici și măsuri vizând creșterea comerțului și a investițiilor UE – SUA, pentru a sprijini într-un mod reciproc avantajos crearea de locuri de muncă, creșterea economică și competitivitatea pe plan internațional. Președinții SUA și UE au solicitat grupului de lucru să coopereze îndeaproape cu toate grupurile de părți interesate din sectorul public și privat.

Raportul final de astăzi este rezultatul acestei activități. Urmând unui raport intermediar din 18 iunie 2012, în raportul final se recomandă lansarea negocierilor privind un acord comercial și investițional cuprinzător. El prezintă abordarea comună a ambelor părți în privința principalilor parametri ai acestor negocieri și precizează domeniile în care UE și SUA au găsit un numitor comun și modul în care intenționează să abordeze gama largă de domenii care vor fi vizate în acord.

Etapele următoare

Ambele părți vor avea în vedere inițierea procedurilor interne care să conducă la lansarea efectivă a negocierilor cât mai curând posibil. În ceea ce privește UE, Comisia Europeană va prezenta Consiliului proiecte de directive de negociere, cu privire la care acesta va trebui să decidă. Aceasta este programat să aibă loc în a doua jumătate a lunii martie. Administrația SUA intenționează să transmită o notificare Congresului, declanșând astfel o perioadă de temporizare de 90 de zile. Ambele părți urmăresc să avanseze rapid odată ce negocierile au început.

Informații suplimentare

MEMO/13/94

Raport final al Grupului de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă și creștere economică

Informații suplimentare privind relațiile comerciale UE – SUA


Side Bar