Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. február 13.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről tárgyal

Az EU és az Egyesült Államok úgy döntött, hogy az átfogó kereskedelmi és beruházási megállapodásról szóló tárgyalások megindítása révén magasabb szintre emelik gazdasági kapcsolatukat. A tárgyalások befejeztével az EU és az USA között létrejövő megállapodás az eddig tárgyalt legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás lesz, amely 0,5%-ot adhat hozzá az EU éves gazdasági teljesítményéhez.

Barack Obama, az Amerika Egyesült Államok elnöke, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke együttes nyilatkozatban (MEMO/13/94) hangsúlyozták, hogy e tárgyalások révén az Egyesült Államok és az Európai Unió előtt megnyílik a lehetőség, hogy nemcsak a kereskedelmet és a beruházást bővítsék ki az Atlanti óceán két partján, hanem hozzájáruljanak az olyan, világszerte alkalmazandó szabályok kialakításához, amelyek megerősíthetik a multilaterális kereskedelmi rendszereket.

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség túl fog mutatni a klasszikus megközelítésen, amely a vámtarifák eltörlését, valamint a piacok beruházások, szolgáltatások és közbeszerzés előtti megnyitását foglalja magában. Mindezeken felül a szabályok és a műszaki termékszabványok összehangolására összpontosít majd, mivel jelenleg ezek képezik az Atlanti óceánon átnyúló kereskedelem elé háruló legjelentősebb akadályokat. A tanulmányok azt mutatják, hogy az ilyen jellegű szabályzási különbségekből adódó többletköltségek több mint 10%-os – sőt, egyes ágazatokban akár 20%-os – vámtarifának felelnek meg, miközben a hagyományos vámtarifa mértéke 4% körüli.

A döntés Karel De Gucht, az Unió kereskedelmi biztosa és Ron Kirk, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője között a múlt héten Washingtonban zajlott párbeszédet követően született meg. A 2011 novemberében létrehozott, a munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport vezetőiként véglegesítették azt a jelentést, amely az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti átfogó kereskedelmi és beruházási megállapodásról szóló tárgyalások megindítását javasolta.

Általános gazdasági haszon

A transzatlanti kereskedelmi kapcsolat a világgazdaság gerincét képezi. Az Európai Unió és az Egyesült Államok együtt a világ GDP-jének körülbelül felét (47%), a globális kereskedelmi forgalomnak pedig az egy harmadát teszi ki. Kétoldalú kereskedelemben nap mint nap megközelítőleg 2 milliárd euró értékű áru és szolgáltatás cserél gazdát, hozzájárulva a munkahelyteremtéshez és gazdaságunk növekedéséhez. A gazdaságaink közötti kapcsolatok mélyek és sokfélék, az összesített beruházási állomány meghaladja a 2 billió eurót.

A legutóbbi becslések szerint az EU és az USA közti átfogó és ambiciózus megállapodás 2027-re az EU-ban a GDP 0,5%-os, az USA-ban a GDP 0,4%-os növekedését jelentő átfogó éves hasznot hozhat. Mindez az EU gazdasága számára 86 milliárd euró, az USA gazdasága számára pedig 65 milliárd euró további éves bevételt jelentene.

Mit foglal magában e megállapodás?

A tárgyalások során a felek három nagyobb területen kívánnak ambiciózus eredményeket elérni: a) a piachoz való hozzáférés; b) szabályozási kérdések és a nem vámjellegű akadályok; valamint c) az együttműködés szabályai, alapelvei és új módjai a közös globális kereskedelmi kihívások megoldására és lehetőségek kiaknázására.

A) A piachoz való hozzáférés

Vámtarifák: A megállapodás kitűzött célja a lehető legközelebb kerülni az ipari és mezőgazdasági termékek transzatlanti kereskedelmére kiszabott valamennyi vámtarifa eltörléséhez, különleges elbánásban részesítve a legérzékenyebb termékeket. Általánosságban a transzatlanti vámjellegű akadályok jelenleg viszonylag alacsonyak, mértékük az EU esetében átlagosan 5,2%, az USA esetében 3,5% (a WTO becslése szerint). Az EU és az USA közötti kereskedelem mértékét tekintve azonban a vámtarifák még mindig nem elhanyagolható mértékű költséget jelentenek.

Szolgáltatások: Mindkét fél legalább olyan mértékben meg kívánja nyitni szolgáltatói ágazatait, amennyire az ez idáig más kereskedelmi megállapodások révén sikerült. Ugyanakkor minkét fél új ágazatokban, például a közlekedési ágazatban is meg kívánja nyitni szolgáltatói piacát. Mind a szolgáltatásról, mind pedig a beruházásról szóló fejezetek foglalkozni fognak a szövetségi szint alatti kormányzati szinttel is.

Beruházás: A cél elérni a beruházások liberalizációjának és védelmének azon legmagasabb szintjét, amelyet a felek ez idáig más kereskedelmi megállapodásokban elértek.

Közbeszerzés: A GDP 25%-át és 31 millió munkahelyet tesznek ki azok az európai vállalatok, amelyeknek üzleti tevékenysége függ a közbeszerzésektől. Új üzleti lehetőségek nyílhatnak tehát azáltal, hogy az európai vállalatok hátrányos megkülönböztetése nélkül a kormányzás valamennyi szintjén megnyitják a kormányzati közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést.

B) Szabályozási kérdések és a nem vámjellegű akadályok: úton egy integráltabb transzatlanti piac felé

A jelenlegi transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokban nem a határon megfizetett vámtarifák jelentik a legnagyobb kereskedelmi akadályt, hanem az úgynevezett „határátlépést követő” akadályok, mint például a gépjárművekre vonatkozó eltérő biztonsági vagy környezetvédelmi normák. Jelenleg azon gyártóknak, akik az Atlanti óceán mindkét partján értékesíteni kívánják termékeiket, a termékek engedélyezése érdekében gyakran kétszer kell megfelelniük az eljárásoknak és kifizetniük az illetékeket. A szóban forgó kereskedelmi megállapodás célja az, hogy csökkentse a vállalkozásoknak okozott szükségtelen költségeket és késedelmeket, mindeközben fenntartva az egészségvédelem, a biztonság, a fogyasztóvédelem és környezetvédelem magas szintjét.

Ennek szellemében mindkét fél arra törekszik, hogy a kereskedelem elé háruló egészségügyi és növény-egészségügyi akadályokról (egészségügyi és higiéniai előírások például az élelmiszerek esetében) és technikai akadályokról szóló ambiciózus megállapodás kidolgozása révén a lehető legjobban összehangolják, illetve kölcsönösen elfogadják egymás szabványait és eljárásait. Ezenfelül egyes konkrét ágazatok, például a vegyipar, gépjárműipar, gyógyszeripar és más egészségügyi ágazatok (pl. gyógyászati eszközök) terén a szabályozási összeegyeztethetőség megvalósításán is dolgoznak. Az üzleti közösségek mindkét oldalon iránymutatással szolgáltak a legjelentősebb akadályok tekintetében.

Mivel nem minden szabályozási eltérést lehet egyszerre megszüntetni, mindkét oldal olyan dinamikus megállapodás kidolgozására törekszik, amely lehetővé teszi, hogy a meghatározott célok és határidők alapján fokozatosan nagyobb szabályozási konvergenciát érhessenek el.

E kereskedelmi tárgyalások legnagyobb potenciális előnye a szabályozás területében rejlik.

C) A 21. századi közös globális kereskedelmi kihívások megoldása és a lehetőségek kiaknázása

A transzatlanti partnerség méretének és a globális kereskedelmi forgalomra gyakorolt hatásának fényében a tárgyaló felek olyan területekkel is foglalkoznak, amelyek egyrészt túlmutatnak a kétoldalú kereskedelmen, másrészt hozzájárulnak a multilaterális kereskedelmi rendszerek megerősítéséhez.

Szellemitulajdon-jogok: Az EU és az Egyesült Államok egyaránt elkötelezte magát a szellemitulajdon-jogok magas szintű védelmének fenntartása és elősegítése mellett, ideértve azok érvényesítését is. Mivel a meglévő rendszerek hatékonyak, a cél nem azok összehangolása, hanem azon számos konkrét kérdés azonosítása, amelyek esetében az eltérésekkel foglalkozni fognak.

Kereskedelem és fenntartható fejlődés: Mindkét fél együtt kíván dolgozni a kereskedelem és fenntartható fejlődés társadalmi és környezeti szempontjain azok alapján, amit az egyes felek a meglévő kereskedelmi megállapodások keretében már kidolgoztak.

Egyéb, globális szempontból jelentős kihívások és lehetőségek: Annak érdekében, hogy egy valóban 21. századi megállapodás szülessen, amely figyelembe veszi a gazdaságok összefonódását, a felek foglalkozni kívánnak a vámügyi és kereskedelmi könnyítések, a versenypolitika és az állami tulajdonban lévő vállalatok, a nyersanyagok és az energia, a kis- és középvállalkozások és az átláthatóság kereskedelemmel kapcsolatos szempontjaival.

A munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport

A 2011. november 28-i EU–USA csúcstalálkozón Ron Kirk, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének és Karel De Gucht, az Unió kereskedelmi biztosának vezetésével létrehozták a munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű munkacsoportot. A munkacsoportot azzal a feladattal bízták meg, hogy a kölcsönös előnyökkel járó munkahelyteremtés, gazdasági növekedés és a nemzetközi versenyképesség támogatása érdekében azonosítsa az EU és az USA közötti kereskedelem és beruházás növelését célzó politikákat és intézkedéseket. Az USA és az EU elnöke felkérte a munkacsoportot, hogy a közszféra és a magánszektor valamennyi érdekcsoportjával működjenek együtt.

A mai zárójelentés e munka összefoglalása. A 2012. június 18-i időközi jelentést követő zárójelentés az átfogó kereskedelmi és beruházási megállapodásról szóló tárgyalások megindítását javasolja. Körvonalazza az ilyen jellegű tárgyalások fő paramétereinek a felek általi közös megközelítését, és megfogalmazza, hogy az EU és az USA mely területeken jutott közös nevezőre, és miként kívánnak foglalkozni a megállapodás részét képező, széles körű területekkel.

A következő lépések

Jelenleg mindkét fél azon belső eljárások megindítását tervezi, amelyek a tárgyalások lehető leghamarabbi tényleges megkezdéséhez vezetnek. Az Unió részéről ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság a Tanács elé terjeszti a tárgyalásokra vonatkozó irányelvtervezetet, amelyről az utóbbi határozatot hoz. Erre a tervek szerint március második felében kerül sor. Az Egyesül Államok kormánya értesíti a Kongresszust, elindítva ezzel a 90 napos kifogásolási időszakot. Amint megkezdődnek a tárgyalások, mindkét fél gyors előrelépést tervez.

További információk

MEMO/13/94

A munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport zárójelentése

További információk az EU-USA közötti kereskedelmi kapcsolatokról


Side Bar