Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Brüsszel, 2013. november 6.

Kérdések és válaszok a GMO-k termesztésével és behozatalával kapcsolatos uniós politikákról

Jelenleg milyen eljárás alapján történik a GMO-k termesztésének engedélyezése?

A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) uniós szintű engedélyezése eseti alapon, az érintett vállalat kérelme alapján történik. A GMO-k termesztésére irányuló kérelmek a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet, vagy a GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló irányelv (2001/18/EK irányelv) alapján nyújthatók be. A tagállamok mindkét esetben jelentős szerepet játszanak, mivel ők végzik el a termeszteni kívánt GMO vonatkozásában a kezdeti kockázatértékelést.

Az engedélyezési eljárásokról az alábbi honlapon érhetők el további információk:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Léteznek olyan GMO-k, amelyek termesztése már megkezdődött az EU-ban?

Igen. Az EU-ban kereskedelmi céllal termesztik az egyik géntechnológiával módosított kukoricát, a MON 810-et. A géntechnológiával történő módosítás célja e termék esetében az volt, hogy a növény ellenálljon egy pusztító kártevővel, a kukoricamollyal szemben. A termesztést 1998-ban engedélyezték.

2012-ben elsősorban Spanyolországban (116 306 hektár), Portugáliában (9278 hektár), a Cseh Köztársaságban (3052 hektár), Romániában (217 hektár) és Szlovákiában (189 hektár) termesztették a MON 810-et1. Jelenleg ez az EU 9,5 millió hektárnyi kukoricaültetvényeinek 1,35%-át, a világ 55,1 millió hektárnyi géntechnológiával módosított kukoricaültetvényeinek pedig a 0,23%-át teszi ki2.

2010-től az „Amflora” néven ismert, géntechnológiával módosított, keményítőgyártásra szánt burgonya termesztése is engedélyezett az EU-ban. 2011 óta azonban megszűnt e növény uniós termesztése.

A tagállamok tiltották már be GMO-k termesztését?

Igen. Nyolc tagállam (Ausztria, Bulgária, Görögország, Németország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg és Lengyelország) vezetett be védintézkedéseket, és tiltotta be területén a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica termesztését. Franciaországban 2013 augusztusáig volt érvényben a GMO-termesztésre vonatkozó tilalom, amíg a francia Conseil d'Etat semmissé nem nyilvánította azt. Ezenfelül Ausztria, Görögország, Magyarország és Luxemburg bejelentette a Bizottságnak, hogy betiltotta az „Amflora” burgonya termesztését is. Az EFSA eddig valamennyi, hozzá benyújtott védzáradék-intézkedést tudományosan megalapozatlannak minősített.

Miért nyújt be a Bizottság a Tanácsnak a Pioneer 1507 kukorica engedélyezésére vonatkozó határozattervezetet?

A Pioneer vállalat 2001-ben kérelmezte az 1507 elnevezésű (számos, a kukoricára kártékony lárvával, köztük a kukoricamollyal szemben ellenálló) kukoricafaj termesztésének engedélyezését a GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv alapján. A Pioneer első ízben 2007-ben adott be intézményi mulasztás megállapítása iránti keresetet az Európai Unió Törvényszékéhez a Bizottsággal szemben, mert nem terjesztett be a szabályozási bizottság elé a kukoricafaj engedélyezésére vonatkozó határozatot. A Törvényszék ezt az eljárást megszüntette, miután a Bizottság 2009 februárjában benyújtotta engedélyezési határozattervezetét a szabályozási bizottságnak, amely azonban elmulasztott véleményt kiadni a tervezetről. 2010-ben a Pioneer másodszor is eljárást kezdeményezett intézményi mulasztás miatt (T-164/10 számú ügy) a Bizottság ellen, amiért az utóbbi, miután a szabályozási bizottság nem adott ki véleményt, nem terjesztette a Tanács elé – az akkor hatályos komitológiai eljárásrendnek megfelelően – az engedélyezési határozattervezetet (a Tanács 1999/468/EK rendelete).

A Törvényszék 2013. szeptember 26-án hozta meg ítéletét a T-164/10 számú ügyben, megállapítva, hogy a Bizottság a 2001/18/EK irányelv értelmében intézményi mulasztást követett el, amikor nem nyújtotta be a Tanácsnak az 1999/468/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti javaslatot.

A Bizottság az EUMSZ 266. cikke alapján meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy megfeleljen a szabályoknak és pontot tegyen az intézményi mulasztás ügyére, és benyújtja az 1507 nevű kukoricafaj engedélyezésére vonatkozó határozatjavaslatát a Tanácsnak. Az egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében a Bizottság csekély mértékben módosította engedélyezési határozattervezetét, az EFSA 2011-es és 2012-es ajánlásainak megfelelően.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság támogatja a Pioneer 1507 termesztését?

A Bizottság nem foglal állást egyetlen konkrét GMO mellett sem, mint ahogy ellene sem. A Bizottság a Szerződések őreként köteles alkalmazni a hatályos jogszabályokat. Emlékeztetni kell rá, hogy a szóban forgó engedély jogalapját képező 2001/18/EK irányelvet a Tanács és a Parlament 2001-ben azért fogadta el, hogy megfelelőbb kereteket teremtsen a GMO-k termesztésének engedélyezéséhez. Emlékeztetni kell továbbá arra is, hogy több tagállam kérésére a Bizottság 2010 júliusában módosítási javaslatot terjesztett be az említett irányelvhez, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy saját területükön korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-k termesztését.

Hol tart jelenleg a Bizottság által 2010 júliusában előterjesztett, a GMO-termesztésre vonatkozó szabályozás módosítására irányuló jogalkotási javaslat? (lásd: MEMO/10/325, 2010. július 13.)

A Bizottság 2010 júliusában több tagállam régóta hangoztatott kérésének eleget téve javaslatot tett közzé a 2001/18/EK irányelv felülvizsgálatát szolgáló rendelet elfogadására. E rendelet szerint a tagállamoknak joguk lenne arra, hogy a GMO-k termesztéséről ne csak az egészségi és környezeti kockázatokról készült európai szintű tudományos értékelések alapján dönthessenek, hanem egyéb okokra hivatkozva is. E módosításnak köszönhetően a tagállamok a területükön vagy területük egy részén anélkül korlátozhatják vagy tilthatják meg a GMO-k termesztését, hogy védzáradékokat kellene elfogadniuk, amelyeket az EFSA eddig nem támogatott.

Az Európai Parlament 2011 júliusában elfogadta a javaslatról első olvasatban kialakított véleményét. A Tanácsban több egymást követő elnökség – kivált a 2012-es dán elnökség – erőfeszítései ellenére sem sikerült megállapodásra jutni, mivel néhány kisebbséget alkotó tagállam blokkolta a javaslatot. A Bizottság soha nem hagyott fel kitartó fáradozásával, hogy eloszlassa a blokkoló kisebbséget alkotó tagállamok aggodalmait, miközben a tagállamok nagy többségét megnyerte az ügynek.

Miért szeretné a Bizottság, hogy a tagállamok előbbre lépjenek a GMO-termesztésre vonatkozó jogalkotási javaslat kérdésében?

A Bizottság szerint azok a problémák, amelyek 2010-ben a GMO-termesztésre vonatkozó jogalkotási javaslat előterjesztését indokolták, továbbra is megoldatlan és égető kérdések. Ezt szemlélteti a Tanácsnak az 1507 elnevezésű kukoricafaj engedélyezésére vonatkozóan – az Európai Unió Törvényszékének a T-164/10számú ügyben meghozott ítéletét követően – benyújtott jelenlegi határozattervezet is.

Szem előtt tartva az Európai Parlament első olvasat során kialakított véleményének konstruktív elemeit, valamint a javaslatot támogató többségi tagállamok kitartó sürgetését, hogy – a GMO-termesztésre vonatkozó javaslat elképzelésének megfelelően – betilthassák vagy korlátozhassák a GMO-termesztést saját területükön, a Bizottság alapvetőnek és elkerülhetetlennek tartja, hogy az ügynek új politikai lendületet adva a következő hónapokban jelentős előrelépések történjenek a Tanács és az Európai Parlament körében.

Melyek azok a géntechnológiával módosított növények, amelyek felhasználását az EU engedélyezi az élelmiszer- és/vagy takarmány-előállításban?

Nem csak a termesztéshez, hanem a GMO-k és származékos termékeik forgalomba hozatalához is uniós engedély szükséges, melynek előfeltétele az, hogy az adott termék az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság alapos elemzése alapján bizonyítottan nem jelent kockázatot sem az emberi vagy állati egészségre, sem a környezetre.

Jelenleg az élelmiszer- és/vagy takarmány-előállításban felhasználható 49 GMO között 27 kukoricafaj, 8 gyapotfaj, 7 szójababfaj, 3 olajrepcefaj, 1 cukorrépafaj, 1 burgonyafaj és 2 mikroorganizmus szerepel.

A géntechnológiával módosított, engedélyezett növények felsorolását és a rájuk vonatkozó engedély konkrét hatályát a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok uniós nyilvántartása tartalmazza, amely megtekinthető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

További információk:

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Forrás: A MON 810 uniós termesztéséről a Monsanto által készített 2012. évi éves ellenőrzési jelentés. http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm


Side Bar