Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 6. studenog 2013.

Pitanja i odgovori o politikama EU-a u području uzgoja i uvoza GMO-ova

Kakav je trenutačni postupak za odobravanje uzgoja GMO-ova?

Genetički modificirani organizmi (GMO-ovi) odobravaju se na razini EU-a u pojedinačnim slučajevima nakon što trgovačko društvo podnese odgovarajući zahtjev. Zahtjevi za uzgoj GMO-ova mogu se podnijeti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 o genetički modificiranoj hrani i hrani za životinje odnosno u skladu s Direktivom o namjernom uvođenju GMO-ova u okoliš (Direktiva 2001/18/EZ). Države članice u oba slučaja imaju važnu ulogu jer obavljaju početnu procjenu rizika povezanog s uzgojem GMO-a.

Za više informacija o postupku odobravanja:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/index_en.htm

Uzgajaju li se već GMO-ovi u Europskoj uniji?

Da. U EU-u komercijalno se uzgaja genetički modificirani kukuruz MON 810. Genetičkom modifikacijom ovog proizvoda usjevi se žele zaštititi od štetnog kukuruznog moljca. Odobren je 1998.

U 2012. MON 810 uzgajao se uglavnom u Španjolskoj (116 306 ha), Portugalu (9 278 ha), Češkoj (3 052 ha), Rumunjskoj (217 ha) i Slovačkoj (189 ha)1. Na njega otpada 1,35 % od 9,5 milijuna hektara kukuruza uzgajanog u EU-u i 0,23 % od 55,1 milijun hektara genetički modificiranog kukuruza koji se uzgaja u svijetu2.

U 2010. genetički modificirani krumpir za proizvodnju škroba, poznat pod imenom „Amflora”, odobren je za uzgoj i industrijsku preradu u EU-u. Ne uzgaja se u EU-u od 2011.

Jesu li države članice već zabranile uzgoj GMO-a?

Da. Osam država članica (Austrija, Bugarska, Grčka, Njemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg i Poljska) donijelo je zaštitne mjere i zabranilo uzgoj genetički modificiranog kukuruza MON 810 na svojim državnim područjima. Zabrana uzgoja u Francuskoj vrijedila je do kolovoza 2013., kada ju je francuski Conseil d'Etat ukinuo. Osim toga Austrija, Grčka, Mađarska, Luksemburg i Poljska obavijestili su Komisiju o zabrani uzgoja krumpira Amflora. Sve zaštitne klauzule dostavljene EFSA-i proglašene su znanstveno neutemeljenima.

Zašto Komisija danas šalje Vijeću nacrt odluke o odobravanju kukuruza Pioneer 1507?

Godine 2001. trgovačko društvo Pioneer podnijelo je zahtjev za odobrenje uzgoja kukuruza 1507 (kako bi se dobila otpornost na određene larve moljaca koje su štetne za kukuruz, primjerice kukuruznog moljca) u skladu s Direktivom 2001/18/EZ o namjernom uvođenju GMO-ova u okoliš. Godine 2007. Pioneer je pred Općim sudom Europske unije pokrenuo prvi postupak protiv Komisije zato što odluku o odobrenju tog kukuruza nije dostavila na glasanje regulatornom odboru. Sud je zaključio postupak nakon što je Komisija u veljači 2009. dostavila regulatornom odboru nacrt odluke o odobrenju, no odbor o tome nije donio mišljenje. Godine 2010. Pioneer je protiv Komisije pokrenuo drugi postupak zbog propuštenog djelovanja (predmet T-164/10) zato što se, nakon što regulatorni odbor nije donio mišljenje, nije obratila Vijeću s prijedlogom odluke o odobrenju, u skladu s postupkom komitologije koji se primjenjivao u to vrijeme (Odluka Vijeća 1999/468/EZ).

Dana 26. rujna 2013. Opći sud presudio je u predmetu T-164/10 da je nepodnošenjem prijedloga Vijeću u skladu s člankom 5. stavkom 4. Odluke Vijeća 1999/468/EZ Komisija propustila djelovati u skladu s Direktivom 2001/18/EZ.

Komisija stoga, u skladu s člankom 266. UFEU-a, poduzima potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom i prekinula propuštanje djelovanja te podnosi Vijeću nacrt odluke za odobrenje kukuruza 1507. Da bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i okoliša, nacrt odluke odobrenja ponešto je izmijenjen radi uključivanja preporuka EFSA-e iz 2011. i 2012.

Znači li to da se Europska komisija zalaže za uzgoj Pioneera 1507?

Komisija se ne zalaže ni za jedan određeni GMO niti protiv njega. Komisija je, kao čuvarica Ugovorâ, obvezna primjenjivati postojeće zakonodavstvo. Treba se prisjetiti da su Direktivu 2001/18/EZ, koja je temeljni akt za izdavanje odobrenja, Vijeće i Parlament donijeli 2001. u cilju jačanja okvira za odobravanje uzgoja GMO-ova. Treba se prisjetiti i da je Komisija, na zahtjev više država članica, u srpnju 2010. predložila izmjenu predmetnih propisa kako bi državama članicama dopustila da slobodno ograničavaju ili zabranjuju uzgoj GMO-ova na svojim državnim područjima.

Kakav je status zakonodavnog prijedloga koji je Komisija podnijela u srpnju 2010. radi izmjene zakonodavstva o uzgoju GMO-ova? (vidi MEMO/10/325 od 13. srpnja 2010.)

Odgovarajući na dugotrajni zahtjev nekoliko država članica, Komisija je u srpnju 2010. objavila prijedlog uredbe kojom bi se izmijenilo Direktivu 2001/18/EZ kako bi se državama članicama dalo pravnu osnovu na kojoj mogu odlučivati o uzgoju GMO-a i na osnovama koje se ne temelje na znanstvenoj procjeni opasnosti za zdravlje i okoliš što se provodi na europskoj razini. Zahvaljujući toj izmjeni države članice moći će ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO-a na dijelu svojih državnih područja ili na cijelom svojem državnom području, ne trebajući se pritom pozivati na zaštitne klauzule koje EFSA do sada nije podržavala.

Europski parlament donio je mišljenje u prvom čitanju prijedloga u srpnju 2011. Unatoč nastojanjima više predsjedništava, osobito danskog predsjedništva 2012., u Vijeću nije bilo moguće postići dogovor zbog blokirajućeg stajališta manjine država članica. Komisija ulaže znatne napore u cilju rješavanja pitanja koja izazivaju zabrinutost blokirajućih država članica, dobivajući pritom podršku velike većine država članica koja podržava taj prijedlog.

Zašto Komisija od država članica očekuje da djeluju u vezi s ovim zakonodavnim prijedlogom o uzgoju?

Komisija smatra da su problemi koji su potaknuli zakonodavni prijedlog o uzgoju 2010. neriješeni i trajni, što je danas, nakon odluke Općeg suda Europske unije u predmetu T-164/10, potvrđeno podnošenjem Vijeću nacrta odluke o odobrenju kukuruza 1507.

Imajući na umu konstruktivne elemente u mišljenju Europskog parlamenta iz prvog čitanja te ustrajne zahtjeve većine država članica koje se zalažu za dozvolu zabrane ili ograničavanja uzgoja GMO-a na svojim državnim područjima, kako je predviđeno prijedlogom o uzgoju, Komisija smatra da se mogu očekivati ključni novi politički impulsi zahvaljujući kojima bi se u suradnji s Vijećem i Parlamentom u sljedećim mjesecima trebao postići znatan napredak u tom pitanju.

Koje su genetički modificirane biljke odobrene kao hrana i/ili hrana za životinje u EU-u?

Kao i uzgoj, stavljanje GMO-ova na tržište EU-a i uporaba njihovih prerađevina u hranidbenim lancima podliježu odobrenju EU-a, što je uvjetovano provedbom temeljite procjene Europske agencije za sigurnost hrane i potvrdom o nepostojanju rizika za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš.

Popisom od 49 GMO-ova odobrenih za hranu i hranu za životinje obuhvaćeno je 27 sorta kukuruza, 8 sorta pamuka, 7 sorta soje, 3 sorte uljane repice, 1 sorta šećerne repe, 1 sorta krumpira i 2 sorte mikroorganizama.

Popis odobrenih genetički modificiranih biljaka i precizno područje primjene odobrenja za njih dostupno je u registru EU-a za genetički modificiranu hranu i hranu za životinje kojemu se može pristupiti s pomoću sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Više informacija:

IP/13/1038

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

1 :

Izvor: Godišnje izvješće o praćenju uzgoja MON-a 810 u 2012. u Europskoj uniji, što ga je dostavio Monsanto. http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/reports_studies/report_2012_mon_810_en.htm


Side Bar