Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Europos Komisija

Pranešimas

Briuselis, 2013 m. lapkričio 5 d.

Kokios ateities norite? Komisija kviečia padėti parinkti būsimos politikos ir mokslinių tyrimų planavimo kryptį ir balsuoti, kaip Europa galėtų atrodyti 2050 m.

Ar 2050 m. ekonomika bus iš pagrindų pasikeitusi, nes namuose galėsite spustelėti savo trimačio spausdintuvo mygtuką ir išsispausdinti naujus drabužius, sofą arba virtuvinį stalą? Ar vėžys bus likęs praeityje, nes nanorobotai galės aptikti ir sunaikinti piktybinius auglius? Kokia bus visuomenė, kai daugelis galės gyventi 100 ir daugiau metų?

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes kviečia gyventojus balsuoti dėl 11 vizijų ir įvertinti, kaip po 20–40 metų galėtų atrodyti pasaulis. Komisija pageidauja sužinoti, kaip jie įsivaizduoja gyvenimą, mokymąsi, laisvalaikį ir darbą Europoje 2050 m., kad galėtų nustatyti ilgalaikės politikos ar mokslinių tyrimų planavimo kryptį.

Vizijų idėjos buvo renkamos pastaraisiais metais interneto svetainėje Futurium (tai internetinis diskusijų forumas, kuriame politikos formuotojai gali ne tik konsultuotis, bet ir bendradarbiauti su piliečiais ir drauge kurti) ir visoje Europoje vykusiuose renginiuose. Kolektyvinėje apklausoje dalyvavo tūkstančiai mąstytojų: vidurinių mokyklų moksleiviai, „Erasmus“ programos studentai, verslininkai, interneto novatoriai, filosofai, universitetų profesoriai ir kiti. Tai buvo visuomenės patalka kuriant mūsų galimos ateities projektus.

Iš daugiau kaip 200 ateities idėjų suformuota vienuolika pagrindinių temų. Šiandien visi kviečiami prisijungti prie diskusijų ir vertinti įvairias idėjas. Gauti atsiliepimai padės Europos Komisijai geriau nuspręsti, kaip finansuoti projektus ir idėjas, kurie lems Europos ateitį ir padės jai pasirengti.

Visas temų sąrašas pateikiamas Futurium interneto svetainėje, o balsavimas vyks iki 2013 m. lapkričio pabaigos.

Gyventojai kviečiami įvertinti kiekvieną viziją pagal jos aktualumą (t. y. ar didelis bus šios ateities poveikis jų gyvenimui) ir tikėtiną laiką (t. y. ar greitai taip galėtų būti tikrovėje). Jie gali nurodyti, kiek laukiamas jiems yra kiekvienas iš šių scenarijų. Pavyzdžiui: pažangūs miestai, kurie iki 2050 m. bus tvarūs aplinkos atžvilgiu ir efektyviai naudos energiją; pasaulis, kuriame menas ir kūrybiškumas įžengs į naujas rinkas ir sritis, pvz., medicinos technologijų ir sintetinės biologijos; pasaulis, kuriame daiktų internetas, debesijos kompiuterija, superkompiuteriai ir didelės apimties duomenys iš esmės pakeis tai, kaip nacionalinės vyriausybės ir savivaldybės priima sprendimus, pvz., kur statyti naują oro uostą arba kaip pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas.

Su šiomis ateities vizijomis bus supažindinta lapkričio 8 d. Vilniuje įvyksiančiame renginyje ICT 2013, Create Connect Grow.

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato generalinis direktorius Robertas Madelinas pasidalijo mintimis: „Toks būdas veikia, jis išbandytas, patikrintas ir yra vertinga investicija. Raginu visas sprendimų priėmimo įstaigas, pradedant miesto tarybomis, baigiant nacionalinėmis vyriausybėmis, naudotis tokiomis priemonėmis, kaip „Futurium“. Taip jos galės geriau bendradarbiauti su suinteresuotosiomis šalimis ir kaupti duomenis būsimiems politiniams sprendimams. Vietos lygmeniu surinkta informacija galima pasiremti formuojant kokybiškesnę visų lygmenų politiką.“

Pagrindiniai faktai

„Futurium“

„Futurium“ yra perspektyvų projektas, kurį vykdo Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, taikydamas viešųjų šaltinių metodą. Kuriamos 2040–2050 m. visuomenės, technologijų, nuomonių ir tendencijų vizijos, kurios paskui naudojamos planuojant galimus ateities politikos sprendimus arba ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo prioritetus.

Tai interneto forumas, sukurtas siekiant nustatyti naujas tendencijas suteikti susidomėjusiems piliečiams galimybę drauge kurti jiems svarbias patrauklias ateities vizijas.

Naudojantis tokiu visuomenės patalkos būdu gaunama naudingos informacijos apie:

vizijas: kuriuo keliu žmonės nori eiti, kiek norimos ir tikėtinos yra forume paskelbtos vizijos;

politikos idėjas: kokiomis priemonėmis geriausiai būtų galima siekti tokių ateities variantų, koks galimas politikos idėjų poveikis ir jų tikėtinumas;

faktus: mokslinius ir kitokius faktus, kuriais grindžiamos vizijos ir politikos idėjos.

Kaip „Futurium“ gali padėti formuoti ateities politiką?

Rinkti mokslinius duomenis, kuriais remiantis gali būti formuojama politika: naudojantis skaitmeniniais realaus pasaulio modeliais būtų galima imituoti būsimos politikos poveikį dar prieš ją įgyvendinant, panašiai, kaip mokslininkai ir novatoriai kūrimo etapu modeliuoja vaistų arba orlaivių taršos poveikį.

Taikant mokslinius ir į ateitį orientuotus politikos formavimo metodus sumažės sąnaudos ir rizika, politika bus veiksmingesnė, o viešųjų iniciatyvų formavimo ir įgyvendinimo strateginis pagrindas bus tvirtesnis.

Įtraukti gyventojus į politikos formavimą: visuomenėje, kuri vis aktyvesnė elektroninėje erdvėje, nepaprastai svarbu didėjantį demokratinio dalyvavimo poreikį tenkinti suteikiant atitinkamas galimybes ir paskatas internete, kad būtų galima greičiau rinkti naujas idėjas ir didinti politikos formavimo proceso teisėtumą (IP/10/1296). „Futurium“ yra vienas pirmųjų bendresnio politikos formavimo modelio, aprašyto straipsnyje The Futurium—a Foresight Platform for Evidence-Based and Participatory Policymaking („Futurium“ – duomenimis ir dalyvavimu grindžiamo politikos formavimo perspektyvų forumas), prototipų.

„Futurium“ sukurtas siekiant padėti pagrindą ateities politikos pasiūlymams, kuriuos nuo 2014 m. galėtų svarstyti naujai išrinktas Europos Parlamentas ir naujai sudaryta Europos Komisija. Tačiau atvirą, lanksčią „Futurium“ struktūrą paprasta pritaikyti bet kokioms politikos formavimo aplinkybėms, kuriomis reikės ateities perspektyvų įvertinimo, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir mokslinių duomenų.

Dabartiniai „Futurium“ rezultatai

Mokslininkai, verslininkai ir politikos formuotojai turi būti drąsūs ir labiau išnaudoti proveržio inovacijų potencialą. Programa „Horizontas 2020“ yra mūsų tiltas į ateitį.

Formuojant ateities politiką labai svarbus numatymas iš anksto.

„Futurium“ yra ekonomiškai naudingas prototipas, kurį galima tobulinti ir pritaikyti kitose privačių ir visuomeninių paslaugų srityse, siekiant į politikos formavimą įtraukti didesnę plačiosios visuomenės dalį ir padėti tokią politiką geriau parengti ateities poreikiams.

Naudingos nuorodos

„Futurium“

Balsuokite už ateities viziją

The Futurium—a Foresight Platform for Evidence-Based and Participatory Policymaking“ („Futurium“ – duomenimis ir dalyvavimu grindžiamo politikos formavimo perspektyvų forumas)

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, Twitter @RyanHeathEU

Franco Accordino, tel. +32 2 299 82 72, Twitter @futuriumEU


Side Bar