Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 28 październik 2013

Wiadomość od Pana José Manuela Durão Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, do Jego Ekscelencji Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

„Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Tadeusza Mazowieckiego.

Pragnę oddać hołd temu wielkiemu Polakowi i Europejczykowi, jednemu z założycieli nowej Polski, który odegrał także ogromną rolę w ponownym zjednoczeniu Europy. Tadeusz Mazowiecki był wybitnym i szanowanym mężem stanu, intelektualistą i humanistą, dla którego wolność i solidarność, demokracja i sprawiedliwość, polityczne zaangażowanie i zwykła ludzka uczciwość, a także odwaga i odpowiedzialność były zawsze najważniejszymi wartościami. Nazwisko Tadeusza Mazowieckiego, jednego z architektów rozmów Okrągłego Stołu pomiędzy komunistycznymi władzami Polski a opozycją, stało się symbolem pokojowej drogi Polski ku demokracji.

Jako pierwszy niekomunistyczny premier Polski wybrany w częściowo wolnych wyborach w 1989 r., Tadeusz Mazowiecki stał się ikoną przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończył pewną epokę w historii, by natychmiast otworzyć nowy jej rozdział dotyczący starań o ponowne zjednoczenie Europy i doprowadzenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Resztę swojego życia Tadeusz Mazowiecki poświęcił szerzeniu najważniejszych wartości europejskich – wolności i demokracji – w Polsce, w innych państwach byłego bloku wschodniego i w krajach sąsiadujących z Unią Europejską. W latach 90. Tadeusz Mazowiecki pełnił funkcję specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ w byłej Jugosławii.

W imieniu Komisji Europejskiej i moim własnym pragnę przekazać szczere kondolencje wszystkim Polakom, a w szczególności rodzinie i przyjaciołom Tadeusza Mazowieckiego.

Z wyrazami szacunku,

José Manuel Durão Barroso”


Side Bar