Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 25 oktober 2013

Folkhälsokommissionär Tonio Borg om de nya patienträttigheterna vid utlandsvård

"I dag är en viktig dag för patienter i hela EU. Från och med i dag har man rätt att söka vård i ett annat EU-land och få ersättning för kostnaderna. Nu ska alla EU-länder ha införlivat direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i sin nationella lagstiftning – ett direktiv som antogs för två och ett halvt år sedan.

För patienterna betyder det ökat inflytande: större vårdutbud, mer information och lättare att hämta ut recept utomlands. Hälso- och sjukvården i EU gynnas också av de nya reglerna tack vare bättre samarbete mellan länderna om e-hälsoverktyg, utvärdering av medicinska metoder och sällsynt specialistkompetens.

För att patienterna ska kunna utnyttja sina rättigheter måste EU-lagstiftningen införlivas och tillämpas ordentligt. Kommissionen har varit ett stort stöd för medlemsländerna under arbetet med att införliva reglerna. Nu uppmanar jag alla länder att fullgöra sina skyldigheter och genomföra direktivet fullt ut. Kommissionen kommer noga att följa arbetet, erbjuda hjälp och vid behov vidta lämpliga åtgärder."

Läs mer om patienträttigheter vid vård i andra EU-länder: MEMO/13/918


Side Bar