Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 25 października 2013 r.

Oświadczenie komisarza ds. zdrowia Tonia Borga w sprawie wejścia w życie dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

„Dzisiejszy dzień stanowi ważną datę dla pacjentów w całej Unii Europejskiej. To właśnie dzisiaj w życie wchodzą europejskie przepisy, w których zapisano prawo pacjentów do udania się na leczenie do innego kraju UE i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. Do dzisiaj wszystkie kraje członkowskie UE powinny były wdrożyć do przepisów krajowych dyrektywę o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej przyjętą 30 miesięcy temu.

Dla pacjentów dyrektywa to oznacza więcej uprawnień: większy wybór świadczeń zdrowotnych, więcej informacji i łatwiejsze uznawanie recept za granicą. Dyrektywa przyniesie również korzyści europejskim systemom zdrowotnym, poprawiając współpracę między krajami członkowskimi w zakresie interoperacyjnych narzędzi e-zdrowia i wykorzystanie oceny technologii medycznych oraz prowadząc do połączenia zasobów wiedzy w dziedzinach, w których zasoby te są ograniczone.

Aby pacjenci mogli korzystać z uprawnień ustanowionych w przepisach UE, dyrektywa musi zostać odpowiednio wdrożona i egzekwowana. W okresie przeznaczonym na wdrażanie Komisja udzieliła szerokiego wsparcia krajom członkowskim. Wzywam obecnie kraje członkowskie, by wywiązały się ze swoich zobowiązań i wdrożyły dyrektywę w całej rozciągłości. Komisja będzie uważnie śledzić proces wdrażania, udzielać wsparcia i odpowiednio reagować w razie potrzeby.”

Więcej informacji na temat praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej: MEMO/13/918


Side Bar