Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

NOTA

Brussel, 25 oktober 2013

Verklaring van de Commissaris voor gezondheid, Tonio Borg, over de inwerkingtreding van de Richtlijn betreffende de rechten van patiënten in grensoverschrijdende gezondheidszorg

"Dit is een belangrijke dag voor patiënten in de hele Europese Unie. Vanaf vandaag hebben de Europese Burgers onder de EU-wetgeving het recht om naar een ander EU-land te gaan voor medische behandeling, en de kosten daarvan vergoed te krijgen. Vandaag zouden alle EU-landen de Richtlijn betreffende rechten van patiënten in grensoverschrijdende gezondheidszorg, die 30 maanden geleden is aangenomen, in hun nationale wetgeving moeten hebben omgezet.

Voor patiënten betekent deze richtlijn een verbetering van hun positie: een ruimere keuze inzake gezondheidszorg, meer informatie en een gemakkelijkere erkenning van recepten in het buitenland. De richtlijn is ook goed nieuws voor de Europese gezondheidsstelsels, want hij leidt tot een verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van interoperabele instrumenten voor e-gezondheid, de evaluatie van gezondheidstechnologie en het bundelen van schaarse deskundigheid.

De EU-wetgeving moet nu op de juiste manier worden omgezet en gehandhaafd, zodat patiënten kunnen profiteren van de rechten waarin de wetgeving voorziet. De Commissie heeft de lidstaten tijdens de omzettingsperiode veel ondersteuning geboden. Nu wil ik alle lidstaten aansporen om hun verplichtingen na te komen en deze richtlijn volledig om te zetten. De Commissie zal nauwkeurig toezicht houden op de omzetting, assistentie verlenen en passende actie ondernemen waar dat nodig is."

Kijk voor meer informatie over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg op: MEMO/13/918


Side Bar