Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 25. oktobrī

ES veselības komisārs Tonio Borgs paziņo, ka stājusies spēkā direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē

“Šodien ir nozīmīga diena pacientiem visā Eiropas Savienībā. No šīs dienas spēkā ir ES tiesību akts, kas nostiprina pilsoņu tiesības doties uz citu ES valsti, lai ārstētos, un saņemt ārstēšanās izdevumu atlīdzinājumu. Direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē tika pieņemta pirms 30 mēnešiem, un no šodienas tai jābūt pārņemtai visu dalībvalstu tiesību aktos.

Pacientiem šī direktīva sniedz lielākas iespējas: plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, vairāk informācijas, vieglāk atzīstamas receptes citās ES valstīs. Labumu no direktīvas gūs arī Eiropas veselības aprūpes sistēmas, jo tā paredz uzlabot dalībvalstu sadarbību tādās jomās kā sadarbspējīgas e–veselības sistēmas, veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējuma izmantošana un speciālo zināšanu apkopošana.

Lai pacienti varētu izmantot tiesības, ko viņiem paredz ES tiesību akti, šī direktīva ir pienācīgi jāpārņem valstu tiesību aktos un jāīsteno. Komisija dalībvalstīm ir sniegusi lielu atbalstu direktīvas pārņemšanai atvēlētajā laikā. Tagad es aicinu visas dalībvalstis pildīt savas saistības un pārņemt šo direktīvu pilnībā. Komisija šo procesu rūpīgi uzraudzīs, sniegs palīdzību un vajadzības gadījumā attiecīgi rīkosies.”

Sīkāka informācija par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē: MEMO/13/918


Side Bar