Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas

Briuselis, 2013 m. spalio 25 d.

Už sveikatos apsaugos politiką atsakingo Komisijos nario Tonio Borgo pranešimas dėl Direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įsigaliojimo

„Šiandiena svarbi visos Europos Sąjungos pacientams. Nuo šiandien ES galiojančiais ES teisės aktais įtvirtinama piliečių teisė vykti gydytis į kitą ES šalį ir gauti gydymo išlaidų kompensaciją. Nuo šiandien visos ES šalys turi būti į savo nacionalinę teisę perkėlusios prieš 30 mėnesių priimtą Direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas.

Dėl šios direktyvos pacientai įgis papildomų teisių: turės didesnį sveikatos priežiūros paslaugų pasirinkimą, gaus daugiau informacijos, jiems išrašyti receptai bus paprasčiau pripažįstami kitose šalyse. Direktyva taip pat yra naudinga Europos sveikatos apsaugos sistemoms, nes pagerės valstybių narių bendradarbiavimas sąveikiųjų e. sveikatos priemonių, asmens sveikatos technologijų vertinimo ir dalijimosi reta patirtimi srityse.

Kad pacientai galėtų naudotis ES teisės aktais suteiktomis teisėmis, šie teisės aktai turi būti tinkamai perkelti į nacionalinę teisę ir užtikrinamas jų vykdymas. Pereinamuoju laikotarpiu Komisija labai rėmė valstybes nares. Raginu jas visas vykdyti savo įsipareigojimus ir visiškai perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Komisija atidžiai stebės perkėlimo procesą, teiks paramą ir prireikus imsis tinkamų veiksmų.“

Daugiau informacijos apie pacientų teises į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narės: MEMO/13/918


Side Bar