Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 25. listopada 2013.

Izjava povjerenika za zdravstvo Tonija Borga o stupanju na snagu Direktive o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

„Danas je važan dan za pacijente diljem Europske unije. U važeće zakonodavstvo EU-a od danas je ugrađeno građansko pravo na liječenje u drugoj državi članici i povrat troškova za liječenje. Sve države članice do danas su morale u svoje nacionalno zakonodavstvo prenijeti Direktivu o pravima pacijenata u prekograničnoj skrbi, donesenu prije 30 mjeseci.

Ova Direktiva pacijentima znači jačanje njihova položaja: veći izbor zdravstvene skrbi, više informacija, jednostavnije priznavanje recepata preko granice. Direktiva je osim toga dobra vijest u pogledu europskih zdravstvenih sustava jer se njome poboljšava suradnja među državama članica u području interoperabilnih alata e-zdravstva, korištenje vrednovanja zdravstvenih tehnologija i udruživanje rijetkog stručnog znanja.

Zakonodavstvo je potrebno pravilno prenijeti i primijeniti kako bi pacijenti mogli ostvariti prava koja imaju na temelju zakonodavstva EU-a. Komisija je državama članicama u razdoblju prenošenja pružila veliku potporu. Sada pozivam sve države članice da ispune svoje obveze i u cijelosti prenesu Direktivu. Komisija će pomno pratiti prenošenje, pružati pomoć i po potrebi poduzimati odgovarajuće mjere.”

Za više informacija o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi: MEMO/13/918


Side Bar