Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 25.10.2013

Terveysasioista vastaavan komissaarin Tonio Borgin lausuma voimaan tulevasta direktiivistä, joka koskee potilaiden oikeuksia toisessa EU-maassa tarjottavaan terveydenhuoltoon

”Tämä päivä on tärkeä potilaille kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä päivästä lähtien potilailla on oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan ja saada korvausta hoitokuluista. Kaikkien EU-maiden on viimeistään tänään pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöään 2,5 vuotta sitten annettu direktiivi, joka koskee potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa.

Potilaat saavat uusien sääntöjen myötä enemmän vaikutusmahdollisuuksia: heidän käytettävissään on suurempi valikoima terveydenhuollon palveluja, he saavat näistä palveluista enemmän tietoa ja heidän on helpompi saada lääkemääräyksensä mukaiset lääkkeet ulkomailla. Direktiivi on tervetullut uutuus myös Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien kannalta, sillä se parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sähköisen terveydenhuollon välineiden, terveysteknologian arvioinnin ja erikoisasiantuntemuksen alalla.

Jotta potilaat voisivat toteuttaa EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan, lainsäädäntö on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä on sovellettava asianmukaisesti. Komissio on tukenut jäsenvaltiota merkittävällä tavalla direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kehotankin kaikkia jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa ja saattamaan tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään kokonaan. Komissio seuraa tarkasti tätä työtä, tarjoaa apua ja tarpeen mukaan toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.”

Lisätietoja potilaiden oikeuksista toisessa EU-maassa tarjottavaan terveydenhuoltoon: MEMO/13/918


Side Bar