Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 25. oktoober 2013

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borgi avaldus seoses piiriüleses tervishoius kehtivaid patsiendiõigusi käsitleva direktiivi jõustumisega

„Täna on tähtis päev kõigi patsientide jaoks Euroopa Liidus. Alates tänasest kinnitatakse kehtivate ELi õigusaktidega kodanike õigust minna teise liikmesriiki ravile ja saada selle eest hüvitist. Tänasest peaksid kõik ELi liikmesriigid olema oma õigusse üle võtnud 30 kuu eest vastu võetud direktiivi, milles käsitletakse patsiendiõigusi piiriüleses tervishoius.

Direktiiviga avardatakse patsientide võimalusi: raviteenuste valik suureneb, teavet on rohkem ja retsepte on eri riikides lihtsam tunnustada. Direktiiv on hea uudis ka Euroopa tervishoiusüsteemidele – sellega parandatakse koostööd liikmesriikide vahel seoses koostalitlusvõimelise e-tervishoiu vahendite, tervishoiutehnoloogia hindamise ja harukordsete eksperdihinnangute koondamisega.

Et patsiendid saaksid kasutada ELi seadustest tulenevaid õigusi, tuleb seadused nõuetekohaselt üle võtta ja jõustada. Komisjon on liikmesriike ülevõtmisperioodil palju toetanud. Nüüd kutsun kõiki liikmesriike üles täitma oma kohustusi kõnealuse direktiivi täielikul ülevõtmisel. Komisjon jälgib hoolikalt ülevõtmist, osutab selleks abi ning võtab vajaduse korral asjakohaseid meetmeid.”

Lisateave patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius: MEMO/13/918


Side Bar