Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 25. oktober 2013

Erklæring fra EU's sundhedskommissær, Tonio Borg, om ikrafttrædelsen af direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskidende sundhedsydelser

"Det er i dag en vigtig dag for patienter i hele Den Europæiske Union. Fra og med i dag sikrer EU-lovgivningen borgernes ret til at rejse til et andet EU-land for at blive behandlet og få deres udgifter til behandlingen godtgjort. Fra i dag skal alle EU-landene have gennemført direktivet om patienters rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, der blev vedtaget for 30 måneder siden, i deres nationale lovgivning.

For patienterne betyder dette direktiv større medindflydelse: Der bliver adgang til et større udvalg af sundhedsydelser, der vil være mere information, og det bliver nemmere at får anerkendt recepter på tværs af grænserne. Direktivet er også godt nyt for de europæiske sundhedssystemer, idet det forbedrer medlemsstaternes samarbejde om e-sundhedsværktøjer, som er indbyrdes kompatible, anvendelse af medicinsk teknologivurdering og koncentration af sjældne ekspertiseområder.

For at patienterne kan nyde godt af de rettigheder, som følger af direktivet, skal det gennemføres og håndhæves korrekt. Kommissionen har ydet medlemsstaterne en hel del støtte i gennemførelsesperioden. Jeg beder nu indtrængende alle medlemsstaterne om at opfylde deres forpligtelser og gennemføre dette direktiv fuldt ud. Kommissionen vil nøje overvåge gennemførelsen, yde bistand og om nødvendigt træffer passende foranstaltninger.

Yderligere oplysninger om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser: MEMO/13/918


Side Bar