Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 25. října 2013

Prohlášení komisaře pro zdraví Tonio Borga o vstupu směrnice o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče v platnost

„Dnes je významný den pro pacienty v celé Evropské unii. Ode dneška zajišťuje občanům platný právní předpis EU právo odcestovat do jiné země EU za účelem léčení a získat za toto léčení náhradu nákladů. V této chvíli by do vnitrostátních právních předpisů všech zemí EU již měla být provedena směrnice o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče, která byla přijata před 30 měsíci.

Pacientům tato směrnice zajišťuje zlepšení jejich postavení, tedy větší nabídku zdravotní péče, více informací a snazší přeshraniční uznávání lékařských předpisů. Tato směrnice je také přínosem pro evropské systémy zdravotní péče, jelikož se díky ní zlepší spolupráce mezi členskými státy v oblasti interoperabilních nástrojů elektronického zdravotnictví, hodnocení zdravotnických technologií a sdílení vzácných odborných poznatků.

Aby pacienti mohli využívat práv vyplývajících z tohoto předpisu EU, je nutné tento právní předpis řádně provést a prosazovat. Komise členským státům poskytovala během lhůty pro provedení do vnitrostátních předpisů značnou podporu. Nyní vyzývám všechny členské státy, aby dostály svým závazkům a plně tuto směrnici provedly. Komise bude provádění pečlivě sledovat, poskytovat další pomoc a v případě potřeby podnikne vhodné kroky.“

Více informací o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče naleznete zde: MEMO/13/918


Side Bar