Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 25 октомври 2013 г.

Изявление на комисаря по въпросите на здравеопазването Тонио Борг относно влизането в сила на Директивата за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

„Днес е важен ден за пациентите в Европейския съюз. От днес действащото законодателство на ЕС утвърждава правото на пациентите да се лекуват в други страни от Съюза, като разходите им за това трябва да бъдат възстановявани. Към днешна дата всички държави от ЕС трябваше да са транспонирали в националното си законодателство Директивата за трансгранично здравно обслужване, приета преди 30 месеца.

Тази директива дава права на пациентите: по-голям избор на здравни услуги, повече информация, по-лесно признаване на рецепти в чужбина. Въвеждането на директивата е добре дошло и за европейските здравни системи, тъй като води до подобряване на сътрудничеството между страните членки относно оперативно съвместимите инструменти за електронно здравеопазване, използването на оценки на здравни технологии и обединяването на специализирани познания.

За да могат пациентите да се възползват от правата, дадени им от законодателството на ЕС, то трябва да бъде правилно транспонирано и прилагано. Комисията оказва голяма подкрепа на страните членки в периода на транспониране на директивата. Сега призовавам всички страни членки да изпълнят задълженията си и изцяло да транспонират тази директива. Комисията внимателно ще следи този процес, ще оказва по-нататъшна помощ и, когато е необходимо, ще предприема подходящи действия.

За повече информация относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване: MEMO/13/918


Side Bar