Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 22. oktobra 2013

VPRAŠANJA IN ODGOVORI: Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Starejši nemški državljan s sladkorno boleznijo vzame s seboj na potovanje v Italijo zdravniške recepte. Bo farmacevt ta recept sprejel? Poljska državljanka bi želela na operacijo kolka v državo, v kateri živijo in delajo njeni vnuki, a kako naj to organizira iz Poljske? Portugalski državljan se zanima za operacijo sive mrene pri španskem specialistu. Mu bodo stroški zanjo povrnjeni? Zakonodaja EU zdaj pojasnjuje pravice in pravila glede čezmejnega zdravstvenega varstva.

Zakonodaja jasno določa pravice pacientov glede dostopa do varnega in kakovostnega zdravljenja prek meja EU in povrnitev stroškov zanj. Pacientom, ki odpotujejo v drugo državo EU zaradi zdravstvene oskrbe, je zagotovljena enaka obravnava kot državljanom države, v kateri poteka njihovo zdravljenje. Če so upravičeni do zdravstvenega varstva doma, jim stroške povrne matična država. Znesek povračila bo v višini stroškov za navedeno zdravljenje v matični državi. V nekaterih primerih bodo morda potrebovali odobritev pred potovanjem na zdravljenje, zlasti če zdravljenje zahteva prenočitev v bolnišnici ali visoko specializirano in drago zdravstveno varstvo.

Ta nova zakonodaja bo pacientom iz EU koristila na več načinov. Pacientom bo olajšala dostop do informacij o zdravstvenem varstvu v drugi državi EU in tako zagotovila več možnosti za zdravljenje. Prav tako bo nacionalnim zdravstvenim organom omogočila tesnejše sodelovanje in izmenjavo informacij o standardih kakovosti in varnosti zdravstvena varstva. Podpirala bo razvoj „evropskih referenčnih mrež“, ki na prostovoljni osnovi povezujejo v Evropi že priznane specializirane strokovne centre. Spodbujala bo tudi sodelovanje med državami EU in tako pomagala doseči znatne potencialne koristi ocen zdravstvenih tehnologij in e-zdravja.

Za kakšen obseg čezmejnega zdravstvenega varstva gre?

Pacienti raje prejmejo storitve zdravstvenega varstva v svoji državi. Zato povpraševanje po čezmejnem zdravstvenem varstvu pomeni le okrog 1 % javne porabe za zdravstveno varstvo, kar je zdaj približno 10 milijard evrov. Ta ocena vključuje čezmejno zdravstveno varstvo, ki ga pacienti niso načrtovali vnaprej (kot je nujna zdravstvena oskrba za turiste). To pomeni, da je trenutno znatno manj od 1 % odhodkov in odhodov pacientov v drugo državo posledica načrtovanega čezmejnega zdravstvenega varstva, kot so operacije kolka, kolena ali sive mrene.

Kaj pa obstoječa zakonodaja na tem področju (uredbe o socialni varnosti)?

Državljani, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo (vključno z nujno zdravstveno oskrbo) med začasnim bivanjem v tujini, bodo še naprej imeli koristi od obstoječih uredb in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, prav tako pa bodo še naprej deležni oskrbe, ki jo potrebujejo.

V primeru načrtovane oskrbe lahko pacient v skladu z Uredbo zaprosi za predhodno odobritev. Te predhodne odobritve ni mogoče zavrniti, če se pacient ne more zdraviti v matični državi v zdravstveno utemeljenem roku.

Treba je poudariti, da uredbe ne zajemajo vseh izvajalcev storitev zdravstvenega varstva. Nekateri zasebni izvajalci storitev so na primer izključeni. Poleg tega morajo pacienti v skladu s temi uredbami običajno zaprositi za odobritev za vsa zdravljenja, medtem ko je v skladu z Direktivo ta odobritev prej izjema kot pravilo.

V čem je dodana vrednost te zakonodaje?

Ta direktiva ne bo vplivala na koristi, ki so državljanom že zagotovljene v okviru obstoječih uredb o socialni varnosti, katerih osnova je člen v Pogodbi EU o prostem pretoku ljudi. Vendar pojasnjuje tiste pravice pacientov, katerih osnova je prost pretok storitev in ki so bile določene v različnih sodbah Sodišča. V primeru bolnišnične oskrbe je eden od glavnih dosežkov te nove direktive, da bodo pacienti lahko izbrali svojega izvajalca storitev zdravstvenega varstva.

Druge prednosti nove zakonodaje so:

  • Več izbire: Direktiva zajema vse izvajalce storitev zdravstvenega varstva v EU.

  • Manj birokracije za paciente: v skladu z Direktivo bo predhodna odobritev prej izjema kot pravilo.

  • Informacije za paciente: pacienti bodo prejeli vse informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje ozaveščenih odločitev, na primer o kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva, prek nacionalnih kontaktnih točk, ki bodo vzpostavljene v vseh državah članicah. Direktiva poleg tega uvaja nove ukrepe, ki vsem pacientom pomagajo čim bolj izkoristiti svoje pravice v okviru obeh delov zakonodaje.

  • Postopkovna jamstva: vsi pacienti imajo pravico do ustrezno utemeljenih odločitev in do pritožbe, če menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane. Vsi pacienti imajo pravico do pritožbe in uporabe pravnih sredstev (celotno zdravljenje mora kriti zavarovanje odgovornosti ali podobno jamstvo). Pacienti imajo tudi pravico do izvoda svoje zdravstvene kartoteke.

Kdaj potrebujem predhodno odobritev svojega nacionalnega organa?

Nacionalni organi lahko uvedejo sistem „predhodne odobritve“ za zdravljenje v drugi državi članici v treh primerih:

  • za zdravljenje, ki vključuje vsaj eno prenočitev v bolnišnici;

  • za visoko specializirano in drago zdravljenje;

  • v resnih in posebnih primerih v povezavi s kakovostjo ali varnostjo zdravljenja, ki ga izvaja zadevni izvajalec storitev.

V teh treh primerih se lahko zgodi, da morajo pacienti zaprositi za predhodno odobritev pri svojem nacionalnem organu, pristojnem za povračilo. Države članice morajo javno določiti, za katere vrste zdravljenja je treba zaprositi za takšno odobritev. Seznam lahko najdete prek vaše nacionalne kontaktne točke.

Ali se takšna odobritev lahko zavrne?

Nacionalni zdravstveni organi lahko zavrnejo odobritev, če bi zadevno zdravljenje ali zadevni izvajalec storitev zdravstvenega varstva lahko pomenila tveganje za pacienta. Če je zdravstveno varstvo mogoče zagotoviti v matični državi v zdravstveno utemeljenem roku, se odobritev lahko tudi zavrne. Vendar bodo morale države članice pojasniti, zakaj je taka odločitev potrebna, svoje ocene pa bodo morale zdravstveno utemeljiti za vaš posamezni primer.

Kaj se zgodi, če je bila odobritev za moje zdravljenje zavrnjena?

Pacienti imajo pravico zahtevati pregled katere koli upravne odločitve o čezmejnem zdravstvenem varstvu za svoj posamezen primer.

Kakšen je znesek povračila po zdravljenju v tujini?

Pacientom bo povrnjen enak znesek, kot bi ga dobili v svoji državi za isto vrsto zdravljenja. Države članice, v katerih je zdravljenje na kraju samem brezplačno, bodo morale paciente obvestiti o svojih tarifah za povračila. Če je zdravljenje v tujini cenejše kot v matični državi, bo povračilo odražalo dejansko ceno zdravljenja.

Ali sem lahko v tujini deležen zdravljenja, ki ni na voljo v moji državi?

Da, vendar boste do povračila upravičeni le, če spada v okvir „košarice ugodnosti“, do katerih ste upravičeni v skladu z zakonodajo ali predpisi vaše matične države.

Vaše nacionalne kontaktne točke vam bodo lahko svetovale, kako preveriti, ali določeno zdravljenje spada v vašo „košarico ugodnosti“.

Ali moram za čezmejno zdravljenje plačati vnaprej?

Da, na splošno pacient plača vnaprej, potem pa mu nacionalni organ v čim krajšem roku povrne stroške. Zakonodaja državam članicam prav tako omogoča vnaprejšnjo pisno potrditev zneska povračila.

Države članice imajo tudi možnost neposrednega plačila zdravstvenega varstva namesto povračila stroškov pacientom.

Ali lahko prenesem svojo zdravstveno kartoteko v državo članico, kjer bo potekalo zdravljenje?

Imate pravico, da prejmete izvod svoje zdravstvene kartoteke od svoje matične države pred zdravljenjem v drugi državi članici in od izvajalca storitev zdravstvenega varstva v državi zdravljenja pred vrnitvijo v vašo matično državo.

Kaj moram storiti v primeru težav med zdravljenjem v tujini?

Nacionalna kontaktna točka navedene države vam bo lahko pojasnila vaše pravice in vam dala informacije o sistemu, veljavnem v državi zdravljenja.

Vaša država članica je obvezana, da vam zagotovi enako nadaljnje zdravljenje, ki bi ga zagotovila, če bi zdravljenje potekalo na njenem ozemlju.

Kako naj vem, ali bom ob vrnitvi domov po zdravljenju v tujini deležen primernega nadaljnjega zdravljenja?

Vaša matična država je obvezana, da zagotovi zdravniško spremljanje enake kakovosti ne glede na to, kje v EU je bilo zdravljenje opravljeno.

Bo moj recept sprejet v drugi državi članici EU?

Recept, izdan v drugi državi EU, bi moral biti sprejet v državi stalnega bivališča pacienta in obratno. To zagotavlja ustrezno spremljanje zdravljenja po pacientovi vrnitvi domov z zdravljenja v drugi državi EU. Pacient ima pravico dobiti predpisano zdravilo pod pogojem, da je zadevno zdravilo dovoljeno za prodajo in dostopno v državi, kjer ga želi pacient priskrbeti.

Čeprav ta načela niso nova, je priznavanje receptov v praksi lahko težavno. Čeprav to težave ne bo rešilo čez noč, bi določbe Direktive morale znatno okrepiti sposobnost farmacevtov, da razumejo recepte in izdajo zdravila na te recepte v drugi državi članici.

Katere koristi izhajajo iz mrež za ocenjevanje zdravstvene tehnologije (HTA) ali e-zdravje?

Ocene zdravstvene tehnologije nosilcem političnih odločitev pomagajo pri sprejemanju pravih odločitev o naložbah v zdravje in porabo zanj. Očitno obstaja velika potencialna korist v tesnejšem sodelovanju med državami EU na tem področju, na katerem vsaka država trenutno samostojno izvaja take ocene.

Podobno ima e-zdravje potencial za znatne koristi za zdravstvene sisteme. Formalno in stalno sodelovanje med državami članicami bosta pomagala pri sprejemanju odločitev znotraj držav in izboljšala interoperabilnost med njimi.

Ta omrežja lahko neposredno koristijo nacionalnim zdravstvenim sistemom, posredno pa tudi pacientom.

Kje lahko najdem več informacij o svojih pravicah do zdravljenja v tujini?

Preverite pri svoji nacionalni kontaktni točki ali na portalu Tvoja Evropa:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Več informacij:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_sl.htm


Side Bar