Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 22 octombrie 2013

Întrebări și răspunsuri: Drepturile pacienților în materie de asistență medicală transfrontalieră

Un german în vârstă care suferă de diabet ia cu el rețete medicale de rezervă într‑o excursie în Italia, dar oare farmacistul le va accepta? O poloneză ar dori să beneficieze de o intervenție chirurgicală la șold în țara în care trăiesc și lucrează nepoții ei, dar cum poate ea organiza această operație din Polonia? Un portughez solicită o intervenție chirurgicală pentru cataractă unui specialist din Spania, dar vor fi rambursate cheltuielile sale? Legislația UE oferă acum mai multă claritate cu privire la drepturile și normele în materie de asistență medicală transfrontalieră.

Legea clarifică drepturile pacienților privind rambursarea costurilor și accesul la un tratament sigur și de calitate în întreaga Uniune Europeană. Pacienții care se deplasează într-o altă țară din Uniune pentru a primi asistență medicală se vor bucura de același tratament ca cetățenii țării care prestează serviciile medicale respective. Dacă au dreptul de a beneficia de această asistență medicală la domiciliu, ei vor fi rambursați de către țara de origine. Rambursarea se va ridica la nivelul costurilor tratamentului din țara lor. În unele cazuri, este posibil ca pacienții să fie nevoiți să solicite o autorizație înainte de se deplasa în străinătate pentru tratament, în special dacă acesta presupune spitalizare sau asistență medicală foarte specializată și foarte costisitoare.

Acest nou act legislativ le va aduce avantaje pacienților din UE și din alte puncte de vedere. Noua legislație va facilita accesul pacienților la informații privind serviciile medicale din alte țări ale UE și, ca atare, cetățenii europeni vor avea la dispoziție mai multe opțiuni de tratament. Totodată, ea va înlesni colaborarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale din domeniul sănătății cu privire la standardele de calitate și de siguranță ale asistenței medicale și va sprijini dezvoltarea „Rețelelor europene de referință” în cadrul cărora se reunesc, pe bază de voluntariat, centre de expertiză deja consacrate din Europa. Noua legislație va permite, de asemenea, țărilor UE să desfășoare o cooperare mai bună în ceea ce privește exploatarea potențialului considerabil pe care îl oferă evaluarea tehnologiilor medicale și e-sănătatea.

Care este amploarea serviciilor medicale transfrontaliere?

Pacienții preferă să primească asistență medicală în țara lor. Acesta este motivul pentru care cererea de servicii medicale acordate în străinătate reprezintă doar aproximativ 1% din cheltuielile publice cu asistența medicală, care în prezent însumează aproximativ 10 miliarde de euro. Această estimare include asistența medicală acordată în străinătate pe care pacienții nu au planificat-o în avans (cum este asistența medicală de urgență). Aceasta înseamnă că, în prezent, mult mai puțin de 1% din cheltuielile și deplasările pacienților sunt pentru asistență medicală planificată acordată în străinătate, cum este cazul intervențiilor chirurgicale la nivelul șoldului și genunchiului sau pentru cataractă.

Care este legislația în vigoare în acest domeniu (regulamentele privind securitatea socială)?

Cetățenii care au nevoie de asistență medicală (inclusiv de urgență) pe durata șederii temporare în străinătate vor continua să beneficieze de prevederile regulamentelor existente și de cardul european de asigurări sociale de sănătate și li se va oferi asistența medicală necesară.

În cazul asistenței medicale planificate, regulamentele prevăd posibilitatea pacienților de a solicita o autorizație prealabilă. Această autorizație nu poate fi refuzată dacă pacienții nu pot fi tratați în țara de origine într-un termen justificabil din punct de vedere medical.

Este important de reținut faptul că regulamentele nu acoperă toți furnizorii de servicii medicale. De exemplu, anumiți furnizori privați sunt excluși. În plus, regulamentele obligă, de regulă, pacienții să solicite autorizarea tuturor tipurilor de tratament, în timp ce, conform directivei, autorizarea ar trebui să fie mai curând o excepție decât o regulă.

Care este avantajul suplimentar oferit de această legislație?

Directiva nu va schimba avantajele oferite deja cetățenilor prin regulamentele privind securitatea socială în vigoare, a căror bază juridică este articolul referitor la libera circulație a persoanelor din Tratatul UE. Ea clarifică însă drepturile pacienților fondate pe libera circulație a serviciilor, stabilite prin numeroase hotărâri ale Curții Europene de Justiție. În cazul asistenței medicale spitalicești, una dintre principalele realizări ale acestei noi directive este faptul că pacienții vor putea să-și aleagă furnizorul de asistență medicală.

Alte avantaje ale noii legislații:

Mai multe opțiuni: Directiva acoperă toți furnizorii de servicii medicale din UE.

  • Mai puține formalități pentru pacienți: conform directivei, solicitarea autorizării ar trebui să fie mai curând o excepție decât o regulă.

  • Informarea pacienților: pacienții vor primi toate informațiile de care au nevoie pentru a face o alegere în cunoștință de cauză, de exemplu cu privire la calitatea și siguranța serviciilor medicale, prin intermediul punctelor naționale de contact care vor fi create în toate statele membre. Totodată, directiva introduce noi măsuri destinate să-i ajute pe toți pacienții să beneficieze în mod optim de drepturile prevăzute de ambele instrumente legislative.

  • Garanții procedurale: toți pacienții au dreptul de a lua decizii bine justificate și de a face contestație dacă au impresia că nu li s-au respectat drepturile. Toți pacienții au dreptul de a depune plângeri și de a solicita despăgubiri (și toate tratamentele trebuie să fie acoperite de o asigurare de răspundere civilă sau să beneficieze de o garanție similară). De asemenea, pacienții au dreptul de a primi un exemplar al dosarului lor medical.

În ce situație am nevoie de o autorizație prealabilă din partea autorității din țara mea?

Autoritățile naționale pot introduce un sistem de „autorizare prealabilă” a tratamentelor efectuate în străinătate pentru 3 cazuri:

  • pentru asistența medicală care presupune spitalizare de cel puțin o noapte;

  • pentru asistența medicală foarte specializată și foarte costisitoare;

  • în cazuri grave și specifice legate de calitatea sau siguranța asistenței medicale acordate de un anumit furnizor de servicii.

În aceste trei cazuri, ar putea fi necesar ca pacienții să solicite în avans permisiunea din partea autorității naționale de sănătate din țara lor în a cărei sferă de competență intră rambursarea. Statele membre trebuie să comunice public lista tratamentelor care fac obiectul unor astfel de autorizații, iar lista să poată fi consultată în cadrul punctelor de contact naționale.

Poate fi refuzată această autorizație?

Autoritățile naționale pot refuza autorizația dacă tratamentul în cauză sau furnizorul de asistență medicală respectiv reprezintă un risc pentru pacient. Autorizația poate fi refuzată și în cazul în care asistența medicală poate fi furnizată la domiciliu într-un interval de timp justificabil din punct de vedere medical. Statele membre vor trebui însă să explice de ce este necesară o astfel de decizie și să-și bazeze evaluarea pe elemente „justificabile din punct de vedere medical” pentru cazul în speță.

Ce se întâmplă în cazul refuzului autorizației?

Pacienții au dreptul să solicite revizuirea oricărei decizii administrative cu privire la asistența medicală acordată în străinătate care îi privește.

În ce proporție va fi rambursat tratamentul efectuat în străinătate?

Pacienților li se va rambursa aceeași sumă pe care ar primi-o în țara lor pentru același tip de asistență medicală. Statele membre unde asistența medicală este gratuită la locul prestației vor fi obligate să informeze pacienții cu privire la tarifele de rambursare practicate. Dacă tratamentul în străinătate este mai ieftin decât în țara de origine, rambursarea va reflecta prețul real al tratamentului.

Se poate solicita asistență medicală în străinătate dacă tratamentul nu este disponibil în țara de origine?

Da, dar veți avea dreptul la rambursare numai dacă se încadrează în „coșul de prestații” la care aveți dreptul în conformitate cu legislația sau normele țării dumneavoastră de origine.

Punctul de contact național va fi în măsură să vă explice cum să verificați dacă un anumit tip de tratament se încadrează în „coșul de prestații”.

Este obligatorie plata în avans pentru asistența medicală acordată în străinătate?

Da, în general pacientul plătește pe loc, urmând ca ulterior să fie rambursat de către autoritatea națională din țara de origine cât mai rapid posibil. De asemenea, legea oferă statelor membre opțiunea de a confirma în scris valoarea rambursării, în avans.

Totodată, statele membre au opțiunea de a plăti direct serviciile medicale prestate, mai degrabă decât să ramburseze cheltuielile pacienților.

Se poate transfera dosarul medical în statul membru unde urmează să se efectueze tratamentul?

Aveți dreptul de a primi un exemplar al dosarului dvs. medical în țara de origine înainte de a beneficia de tratament în alt stat membru, precum și de la furnizorul de asistență medicală din țara în care ați efectuat tratamentul înainte de a reveni în țara de origine.

Ce se poate face dacă apar probleme în cursul tratamentului efectuat în străinătate?

Punctul național de contact din țara respectivă va fi în măsură să vă explice drepturile de care beneficiați și să vă ofere informații despre regimul aplicabil în țara unde se efectuează tratamentul.

Țara de origine are obligația de a vă pune la dispoziție același tratament de continuare pe care l-ar fi efectuat dacă asistența medicală ar fi fost oferită pe teritoriul său.

Cum pot pacienții să fie siguri că tratamentul efectuat în străinătate va fi continuat în mod corespunzător în țara de origine?

Țara de origine are obligația de a garanta că tratamentul efectuat în continuare este de aceeași calitate, indiferent de țara UE în care a fost efectuat tratamentul inițial.

Vor fi rețetele medicale recunoscute într-un alt stat membru al UE?

O rețetă medicală emisă într-o altă țară a UE trebuie să fie recunoscută în țara de reședință a pacientului și viceversa. În acest mod se garantează faptul că asistența medicală acordată într-o altă țară a UE este continuată în mod corespunzător la întoarcerea pacientului acasă. Pacienții sunt îndreptățiți să obțină medicamentul prescris cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru vânzare și disponibil în țara în care ei doresc să îl primească.

Deși aceste principii nu sunt noi, în practică obținerea unor rețete recunoscute poate fi dificilă. În mod evident, problema nu se va rezolva dintr-o dată, însă dispozițiile directivei vor veni în sprijinul farmaciștilor ajutându-i să înțeleagă mai bine și să dea curs rețetelor eliberate în alte state membre.

Care sunt beneficiile rețelelor de evaluare a tehnologiilor din domeniul sănătății (Health Technology Assessment - HTA) sau ale e-sănătății?

Valoarea adăugată a HTA constă în sprijinul pe care aceasta îl oferă factorilor de decizie în ceea ce privește alegerea corectă a investițiilor și cheltuielilor cu asistența medicală. În prezent, fiecare țară realizează astfel de evaluări în mod individual, însă o colaborare mai strânsă între statele membre ale Uniunii în acest sector ar fi în mod cert extrem de benefică.

În mod similar, e-sănătatea are potențialul de a genera beneficii importante pentru sistemele de sănătate. Cooperarea formală și permanentă dintre statele membre va sprijini procesul de luare a deciziilor la nivel național și va ameliora sinergiile dintre aceste țări.

Sistemele naționale de sănătate beneficiază de aceste rețele în mod direct, iar pacienții în mod indirect.

De unde se pot afla mai multe informații despre drepturile la asistență medicală acordată în străinătate?

Consultați punctul de contact național sau site-ul „Europa ta”:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_ro.htm


Side Bar