Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 10. oktober 2013

Cecilia Malmström glæder sig over Europa-Parlamentets afstemning om Eurosur

I dag vedtog Europa-Parlamentet Kommissionens forslag til forordning om et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur):

"Jeg bifalder resultatet af dagens afstemning i Europa-Parlamentet, som baner vejen for iværksættelsen af Eurosur inden årets udgang.

Vi har alle de forfærdelige billeder fra den seneste tragedie i Lampedusa i frisk erindring. Jeg vil aldrig glemme synet af de 280 kister ved mit besøg på øen i går. Et tab af så mange menneskeliv under så frygtelige omstændigheder er gruopvækkende. Mine tanker går til ofrene og deres familier (MEMO/13/849), og jeg er fuld af beundring for redningsfolkene, som yder deres bedste i en så traumatisk situation.

EU er nødt til at optrappe sin indsats for at forebygge disse tragedier. EU og medlemsstaterne må arbejde målrettet på at træffe effektive foranstaltninger og udvise solidaritet med såvel immigranter som med de lande, der oplever stigende migrationsstrømme.

Eurosur er en del af disse bestræbelser. Eurosur vil yde et væsentligt bidrag til at beskytte vores ydre grænser og hjælpe med at redde livet for dem, som udsætter sig selv for fare for at nå frem til Europas kyster.

Eurosur vil styrke informationsudvekslingen og samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder og med det europæiske grænseagentur Frontex. De nyoprettede nationale koordinationscentre og Frontex vil omgående foretage en udveksling af informationer om episoder og patruljering. Det vil øge vores muligheder for at forhindre grænseoverskridende kriminalitet som f.eks. narkotikahandel og menneskehandel og samtidig øge vores chancer for at opdage og hjælpe små immigrantbåde i havsnød.

Lad mig understrege, at den fuldstændige overholdelse af grundlæggende rettigheder og princippet om non-refoulement er kernen i alle tiltag og aktiviteter, der udføres af medlemsstaterne og Frontex inden for og uden for rammerne af Eurosur. Forordningens gennemførelse vil til fulde respektere medlemsstaternes og EU's bestemmelser om databeskyttelse. De strenge garantier vil også gælde i vores samarbejde med tredjelande."

Yderligere oplysninger

MEMO/13/578

SPEECH/13/799

Cecilia Malmströms websted

Følg Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders websted

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter


Side Bar