Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 10. října 2013

Komisařka Cecilia Malmströmová vítá hlasování Evropského parlamentu o systému EUROSUR

Evropský parlament dnes přijal návrh nařízení předložený Komisí, kterým se zřizuje evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR):

„Vítám dnešní hlasování v Evropském parlamentu, které připravuje půdu pro zprovoznění systému EUROSUR před koncem roku.

Všichni máme v čerstvé paměti děsivé obrazy z nejnovější tragédie u ostrova Lampedusa. Navždy si uchovám v paměti vzpomínku na 280 rakví, které jsem viděla během své včerejší návštěvy ostrova. Takové velké ztráty na životech za podobných tragických okolností jsou strašné. Mé první myšlenky patří obětem a jejich rodinám (MEMO/13/849) a také záchranářům, kteří si zaslouží můj velký obdiv za to, jak jednali v této traumatické situaci.

EU musí zvýšit své úsilí, aby se takovým tragédiím zabránilo. EU a její členské státy musí tvrdě pracovat na tom, aby přijaly rozhodná opatření a projevily solidaritu s migranty a se zeměmi, které čelí zvýšeným migračním tokům.

Systém EUROSUR je součástí tohoto úsilí. Jedná se o důležitý příspěvek k tomu, že budou lépe chráněny naše vnější hranice a životy všech těch, kdo je riskují, aby se dostali k evropským břehům. Systém posílí výměnu informací a spolupráci mezi orgány členských států a také s Agenturou EU pro ochranu vnějších hranic FRONTEX. Informace o incidentech a hlídkách se budou sdílet co nejdříve prostřednictvím nově zřízených vnitrostátních koordinačních středisek a agentury FRONTEX. Tím se zvýší naše schopnosti zabránit přeshraniční trestné činnosti, např. obchodu s drogami a obchodu s lidmi, ale i možnost odhalovat malé lodě s migranty a pomoci jim, když se ocitnou v nouzi.

Ráda bych zdůraznila, že plné dodržování základních práv a zásady nenavracení tvoří zásadní součást akcí a operací prováděných členskými státy a agenturou FRONTEX, v rámci i mimo rámec systému EUROSUR. Při provádění systému se budou plně respektovat vnitrostátní a unijní předpisy o ochraně údajů. Tyto přísné záruky se použijí také při spolupráci se třetími zeměmi.“

Další informace

MEMO/13/578

SPEECH/13/799

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky GŘ pro vnitřní věci

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website