Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 30. septembra 2013

Vyhlásenie komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií pred druhým kolom rokovaní

„Dnes som sa stretol s obchodným zástupcom Spojených štátov, veľvyslancom Michaelom Fromanom, aby som s ním prediskutoval druhé kolo rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií, ktoré sa uskutoční budúci týždeň v Bruseli.

Ako sme už uviedli, obe strany sa zhodujú na tom, že toto partnerstvo je viac než tradičná obchodná dohoda. Naším hlavným cieľom, presahujúcim rámec obyčajného plošného zníženia ciel, je zvýšiť kompatibilitu regulačných systémov EÚ a USA a prispievať k vyvíjaniu globálnych pravidiel v oblasti obchodu, keďže práve v tom spočívajú hospodárske a politické výhody dohody.

V priebehu tohto procesu sa budem usilovať o ambiciózne výsledky vo viacerých kľúčových oblastiach, ktoré sú v záujme EÚ a napokon i v záujme oboch strán.

Mojím prianím je, aby spoluprácu v oblasti regulácie upravoval súbor horizontálnych pravidiel, čím mám na mysli, že by sme sa mali v konečnom dôsledku usilovať o vzájomné uznanie našich predpisov a nariadení v celom rade sektorov. Podľa môjho názoru je toto najefektívnejší spôsob, ako prepojiť oba naše systémy tak, aby mohli naše podniky účinnejšie pôsobiť na oboch stranách Atlantiku.

Viem, že toto sa dosiahnuť dá, pretože Európa s tým už z mnohých hľadísk má skúsenosti, získané v prvých etapách príprav na jednotný trh v 80-tych rokoch minulého storočia. Isteže, ani jedna strana nemá v úmysle dôjsť až tak ďaleko, ale naším cieľom by napriek tomu malo byť postupne vytvárať integrovanejší transatlantický trh.

Dúfam takisto, že predchádzajúce skúsenosti a úspechy Európy pri riešení takýchto otázok medzi našimi členskými štátmi tiež ubezpečia kritikov, ktorí tvrdia, že transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií oslabí súbor predpisov a nariadení, ktoré v súčasnosti v Európe platia. Skutočnosť je taká, že v posledných desaťročiach sa úroveň európskych noriem zvýšila tak, že dosiahli celosvetovú excelentnosť a dostali sa na vedúce miesto. A práve na tomto základe obe strany súhlasia s tým, že takýto transformačný proces využijú na ďalšie zvýšenie úrovne svojho pôsobenia. Takže či sa už pozrieme na bezpečnosť potravín, finančné služby, ako je regulácia derivátov, alebo normy pre elektrické autá, musíme vytvoriť pravidlá a inštitúcie, ktoré túto účinnú spoluprácu v oblasti regulácie zabezpečia.

Z tohto hľadiska ide zabezpečenie spoločného transatlantického vodcovstva v rozvíjaní celosvetových noriem a štandardov ruka v ruke s postupným budovaním integrovanejšieho transatlantického trhu. Zásadné je, že tieto pravidlá ani inštitúcie by neboli dôveryhodné, ak sa nám nepodarí dosiahnuť konkrétne a merateľné zníženie nákladov podnikov prostredníctvom vzájomného uznávania alebo inými prostriedkami s cieľom predísť zbytočnej duplicite regulačných nákladov.

Mám v úmysle sa naďalej aktívne usilovať o to, aby boli vyjednávači vedení k ambicióznym výsledkom. Na októbrovom a decembrovom kole rokovaní by sa mali položiť spoločné základy pre ambiciózne a skutočne transformačné transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií.

Spolu s veľvyslancom Fromanom budem viesť vyjednávačov ku kreatívnosti, aby bolo možné predložiť spoločne dohodnutú koncepciu regulačnej zložky a pravidiel transatlantického partnerstva na politické preskúmanie v januári 2014. Na tomto základe možno poskytnúť politické usmernenia, aby bolo možné v budúcom roku čo najviac napredovať.“

Ďalšie informácie

Internetová stránka transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií

K regulačnej časti rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (PDF)

K očakávaným hospodárskym prínosom transatlantického partnerstva

Sledujte rokovací tím EÚ (@EU_TTIP_team) naTwitteri

K obchodným vzťahom EÚ – USA


Side Bar