Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 30 september 2013

Verklaring van EU-handelscommissaris Karel De Gucht over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) aan de vooravond van de tweede onderhandelingsronde

"Vandaag heb ik een ontmoeting gehad met ambassadeur Michael Froman, de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten, om de tweede onderhandelingsronde over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)) voor te bereiden, die volgende week in Brussel plaatsheeft.

We hebben reeds eerder duidelijk gemaakt dat beide partijen vinden dat het TTIP meer dan een traditionele handelsovereenkomst is. Onze belangrijkste doelstelling – behalve een algemene vermindering van de tarieven – bestaat erin de regelgeving van de EU en de VS compatibeler te maken en wereldwijde handelsregels te ontwikkelen. Op die manier kan de overeenkomst economische en politieke voordelen opleveren.

Doorheen dit proces zal ik in het belang van de EU – en uiteindelijk ook van de VS –streven naar ambitieuze resultaten op een aantal belangrijke gebieden.

Ik pleit voor een reeks horizontale regels als richtsnoer voor de samenwerking op het gebied van de regelgeving: we moeten uiteindelijk streven naar de wederzijdse erkenning van onze regelgevingen voor een groot aantal sectoren. Volgens mij is dit de beste manier om onze twee systemen te koppelen, zodat onze bedrijven aan weerszijden van de Atlantische Oceaan doeltreffender actief kunnen zijn.

Ik weet dat we hierin kunnen slagen omdat Europa bij de eerste voorbereidingen van de interne markt tijdens de jaren tachtig in veel opzichten hetzelfde traject heeft afgelegd. Uiteraard zijn de ambities van beide partijen minder verreikend, maar toch willen we geleidelijk een meer geïntegreerde trans-Atlantische markt opbouwen.

Ik hoop ook dat Europa's ervaringen en successen bij soortgelijke kwesties tussen de lidstaten de critici zullen geruststellen die beweren dat het TTIP Europa's bestaande regelgeving zal afzwakken. Feit is dat Europa de voorbije decennia is uitgegroeid tot een centrum van topkwaliteit en leiderschap wereldwijd. Op basis hiervan willen beide partijen via een dergelijk transformerend proces verdere stappen zetten. Dus of het nu gaat over voedselveiligheid, financiële diensten (bijvoorbeeld de regulering van derivatieven) of normen voor elektrische auto's, we moeten voor regels en instellingen zorgen die een doeltreffende samenwerking op het gebied van de regelgeving waarborgen.

Een gezamenlijk trans-Atlantisch leiderschap bij de ontwikkeling van wereldwijde normen gaat in dit verband hand in hand met de geleidelijke opbouw van een meer geïntegreerde trans-Atlantische markt. De bovengenoemde regels en instellingen zijn alleen geloofwaardig als we erin slagen de kosten voor het bedrijfsleven via een wederzijdse erkenning van elkaars regelgeving concreet en meetbaar te verlagen of de uit de regelgeving voortvloeiende onnodige kosten op een andere manier te voorkomen.

Ik wil me tijdens de onderhandelingen actief inzetten voor ambitieuze resultaten. Tijdens de onderhandelingsronden in oktober en december moeten de gemeenschappelijke fundamenten worden gelegd voor een ambitieus en werkelijk transformerend TTIP.

Samen met ambassadeur Froman zal ik de onderhandelaars aanmoedigen creatief te zijn zodat in januari 2014 een gemeenschappelijk overeengekomen schets van de regelgevingscomponent van het TTIP politiek geëvalueerd kan worden. Op basis daarvan kan de politiek het voortouw nemen om in 2014 zoveel mogelijk vooruitgang te boeken."

Nadere informatie

Website over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Over het “Regulatory Part” of the negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (PDF)

Over de verwachte economische voordelen van het TTIP

Volg @EU_TTIP_team op Twitter

Over de handelsrelaties tussen de EU en de VS


Side Bar