Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 30. septembrī

ES tirdzniecības komisāra Karela de Gihta paziņojums par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) pirms otrās sarunu kārtas

"Šodien es tikos ar Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības pārstāvi vēstnieku Maiklu Fromanu (Michael Froman), lai apspriestu nākamnedēļ gaidāmo otro sarunu kārtu par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP), kas notiks Briselē.

Kā jau esam norādījuši, abas puses uzskata, ka TTIP ir vairāk nekā tikai vienkāršs tirdzniecības nolīgums. Papildus tarifu samazināšanai pārrobežu mērogā mūsu galvenais mērķis ir darīt ES un ASV tiesiskā regulējuma sistēmas savietojamākas un palīdzēt veidot pasaules mēroga noteikumus tirdzniecības jomā, jo tieši tie ir šī nolīguma ekonomiskie un politiskie ieguvumi.

Šā procesa gaitā es izdarīšu spiedienu, lai virknē būtiskāko jautājumu tiktu panākti vērienīgi rezultāti, kas ir ES un, visbeidzot, abu pušu interesēs.

Es vēlētos, lai būtu horizontāli noteikumi par regulatīvo sadarbību, un ar to es domāju, ka mums ir jācenšas panākt mūsu regulējumu savstarpēju atzīšanu daudzās nozarēs. Manuprāt, tas ir visefektīvākais mūsu divu sistēmu sasaistīšanas veids nolūkā ļaut mūsu uzņēmumiem efektīvāk darboties abās Atlantijas okeāna pusēs.

Es zinu, ka mēs to varam panākt, jo Eiropa ir šādu pieredzi guvusi pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, agrīnā posmā gatavojoties vienotajam tirgum. Protams, neviena no pusēm nevēlas spert tik izšķirošus soļus, taču mūsu mērķim joprojām vajadzētu būt pakāpeniskai integrētāka transatlantiskā tirgus veidošanai.

Es arī ceru, ka Eiropas iepriekšējā pieredze un panākumi šādu jautājumu risināšanā dalībvalstu starpā pārliecinās kritiķus, kas apgalvo, ka TTIP vājinās pašlaik spēkā esošo Eiropas noteikumu un regulu kopumu. Faktiski pēdējās desmitgadēs Eiropas standarti ir sasnieguši izcilu līmeni un ir vadošie pasaulē. Un tieši pamatojoties uz to, abas puses piekrīt šāda pārveides procesa izmantošanai, lai rīkotos vērienīgāk. Tātad neatkarīgi no tā, vai runa ir par pārtikas nekaitīgumu, finanšu pakalpojumiem, piemēram, atvasinātu finanšu instrumentu regulējumu, vai standartiem par elektromobiļiem, mums ir jāizveido noteikumi un iestādes, kas nodrošina šo efektīvo regulatīvo sadarbību.

Tādēļ kopīgas transatlantiskās vadības nodrošināšana, izstrādājot pasaules mēroga normas un standartus, ir cieši saistīta ar pakāpenisku integrētāka transatlantiskā tirgus veidošanu. Izšķirošais ir tas, ka šie noteikumi un iestādes nebūs ticamas, ja mēs nepanāksim konkrētu un izmērāmu izmaksu samazinājumu uzņēmumiem, panākot savstarpēju atzīšanu vai izmantojot citus līdzekļus, lai izvairītos no nevajadzīgas regulatīvo izmaksu dublēšanās.

Es plānoju arī turpmāk aktīvi iesaistīties, lai virzītu sarunu dalībniekus uz vērienīgu rezultātu gūšanu. Sarunu kārtās oktobrī un decembrī būtu jāizveido kopējs pamats vērienīgam un patiesi pārveidojošam TTIP.

Kopā ar vēstnieku Fromana kungu es aicināšu sarunu dalībniekus būt radošiem, lai izstrādātu kopīgu koncepciju par TTIP regulatīvo un noteikumu komponentu, ko 2014. gada janvārī varētu iesniegt pārskatīšanai politiskā līmenī. Pamatojoties uz to, varēs sniegt politiskas vadlīnijas, lai nākamā gada gaitā censtos panākt maksimālus panākumus."

Vairāk informācijas

Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerībai (TTIP) veltīta tīmekļa vietne

Sarunu par Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) "regulatīvā daļa" (PDF formātā)

Par ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidāmi no TTIP

Sekojiet TTIP ES komandai Twitter

Par ES un ASV tirdzniecības attiecībām


Side Bar