Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

MEMO

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 30 d.

Už prekybą atsakingo ES Komisijos nario Karelo De Guchto pareiškimas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės prieš antrąjį derybų etapą

„Šiandien susitikau su Jungtinių Valstijų prekybos atstovu ambasadoriumi Michaelu Fromanu aptarti kitą savaitę Briuselyje įvyksiantį antrąjį derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) etapą.

Kaip jau esame minėję, abi Šalys sutinka, kad TPIP yra daugiau nei įprastas prekybos susitarimas. Pagrindinis mūsų tikslas — ne tik sumažinti muitų tarifus visose srityse, bet ir labiau suderinti ES ir JAV reguliavimo sistemas ir padėti sukurti pasaulines taisykles prekybos srityje. Susitarimu kaip tik šiose srityse ir būtų siekiama didžiausios ekonominės ir politinės naudos.

Derybų metu mėginsiu užtikrinti, kad įvairiose srityse, kurios svarbios ES ir galiausiai abiem Šalims, būtų pasiekta kuo didesnių rezultatų.

Norėčiau, kad būtų parengtos horizontalios bendradarbiavimo reguliavimo klausimais taisyklės – reguliavimo sistemų tarpusavio pripažinimo turėtume siekti pačiuose įvairiausiose sektoriuose. Manau, tai būtų veiksmingiausias būdas sujungti abiejų Šalių sistemas, kad mūsų įmonės galėtų veiksmingiau vykdyti veiklą už Atlanto.

Esu tikras, kad galime tai pasiekti, nes Europa dar devintojo dešimtmečio pradžioje įgijo reikšmingos patirties (be)kurdama bendrąją rinką. Žinoma, nė viena iš Šalių nesiekia tokio plataus užmojo tikslo, tačiau vis tiek turėtume siekti palaipsniui sukurti labiau integruotą transatlantinę rinką.

Taip pat tikiuosi, kad Europos patirtis sėkmingai sprendžiant tokius klausimus tarp valstybių narių, padės galutinai įtikinti kritikus, kurie teigia, kad dėl TPIP sumenks šiuo metu galiojančios Europos taisyklės ir reglamentai. Iš tiesų Europos standartai pastaraisiais dešimtmečiais pasiekė itin aukštą lygį ir imti taikyti pasauliniu lygmeniu. Atsižvelgdamos būtent į tai, abi Šalys sutaria, kad geresnių rezultatų reikia siekti pasitelkiant reformas. Taigi turime sukurti taisykles ir paskirti institucijas, kurios užtikrintų veiksmingą bendradarbiavimą reguliavimo klausimais įvairiose srityse – kaip antai maisto saugos, finansinių paslaugų, pvz., išvestinių finansinių priemonių reguliavimo, arba elektrinių automobilių standartų.

Šiuo atžvilgiu jungtinės transatlantinės lyderystės plėtojant pasaulines normas ir standartus užtikrinimas dera su palaipsniu labiau integruotos transatlantinės rinkos kūrimu. Svarbu pažymėti, kad šios taisyklės ir institucijos nebūtų patikimos, jeigu apčiuopiamai nesumažintume įmonių išlaidų – taikydami tarpusavio pripažinimo principą arba kitomis priemonėmis, kurios padėtų išvengti nereikalingo reguliavimo išlaidų dubliavimo.

Toliau aktyviai sieksiu, kad derybos patenkintų didžiausius lūkesčius. Per spalio ir gruodžio mėn. derybų etapus turėtų būti sukurtas plataus užmojo ir reformomis grindžiamos TPIP pagrindas.

Kartu su ambasadoriumi M. Fromanu raginsiu derybų Šalis kūrybiškai siekti pateikti bendrai sutartus TPIP reguliavimo komponentus ir taisykles, kad 2014 m. sausio mėn. juos būtų galima išnagrinėti politiniu lygmeniu. Šiuo pagrindu bus galima nustatyti politines gaires, kad kitais metais būtų padaryta kuo didesnė pažanga.“

Daugiau informacijos

Transatlantinei prekybos ir investicijų partnerystei (TPIP) skirta interneto svetainė

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) reguliavimo aspektas (PDF) (informacija anglų k.)

Numatoma TPIP ekonominė nauda

Sekite @EU_TTIP_team „Twitter“

ES ir JAV prekybos santykiai


Side Bar