Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 30. syyskuuta 2013

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskeva EU:n kauppakomissaarin Karel De Guchtin lausunto toisen neuvottelukierroksen käynnistyessä

Tapasin tänään Yhdysvaltojen kauppapolitiikan edustajan, suurlähettiläs Michael Fromanin. Keskustelimme transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevista neuvotteluista, joiden toinen kierros alkaa ensi viikolla Brysselissä.

Kuten olemme todenneet aikaisemminkin, EU ja Yhdysvallat ovat yhtä mieltä siitä, että kauppa- ja investointikumppanuus on enemmän kuin perinteinen kauppasopimus. Pyrimme luonnollisestikin alentamaan tulleja kautta linjan, mutta tärkeimpänä tavoitteenamme on sovittaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyjärjestelmät paremmin yhteen ja osallistua kaupan maailmanlaajuisten sääntöjen laatimiseen. Juuri nämä ovat kumppanuuden taloudelliset ja poliittiset hyödyt.

Aion pyrkiä koko prosessin ajan kunnianhimoiseen tulokseen useissa EU:n edun mukaisissa kysymyksissä; tästä hyötyvät lopulta molemmat osapuolet.

Sääntelyalan yhteistyön ohjaamiseen tarvitaan horisontaalisia sääntöjä. Tarkoitan tällä sitä, että lopullisena yhteisenä päämääränä pitäisi olla sääntelyn vastavuoroinen tunnustaminen useilla eri aloilla. Nähdäkseni se on tehokkain tapa kytkeä järjestelmämme yhteen ja siten tehostaa transatlanttista liiketoimintaa.

Tavoite on saavutettavissa, koska Eurooppa on käynyt samat kehitysvaiheet läpi 1980-luvulla sisämarkkinoiden luomista valmistellessaan. Kummankaan osapuolen tavoitteena ei luonnollisestikaan ole edetä niin pitkälle, mutta meidän pitäisi silti pyrkiä asteittain luomaan yhtenäisemmät transatlanttiset markkinat.

Toivon, että Euroopan aiemmat myönteiset kokemukset vastaavien kysymysten ratkaisemisesta jäsenvaltioiden kesken vakuuttavat myös kumppanuuden arvostelijat, jotka pelkäävät hankkeen vesittävän Euroopan voimassa olevat säännöt ja määräykset. Tosiasia on, että viime vuosikymmeninä Eurooppa on noussut johtavaan asemaan laatimalla normeja, jotka on sittemmin otettu käyttöön maailmanlaajuisesti. Juuri tästä syystä osapuolet ovat sopineet käyttävänsä tällaista transformatiivista prosessia tason nostamiseksi. Olipa sitten kysymys elintarvikkeiden turvallisuudesta, rahoituspalveluista, kuten johdannaisten sääntelystä, tai sähköautojen standardeista, meidän on laadittava säännöt ja perustettava instituutiot, joilla varmistetaan sääntelyalan tehokas yhteistyö.

Transatlanttisen johtajuuden varmistaminen maailmanlaajuisten normien ja standardien laatimisessa ja yhtenäisempien transatlanttisten markkinoiden asteittainen luominen ovat saman kolikon kaksi puolta. Sääntöjen ja instituutioiden uskottavuus kärsii, jos emme onnistu vähentämään yrityksille aiheutuvia kustannuksia vastavuoroisen tunnustaminen tai muiden keinojen avulla, joilla vältetään sääntelystä aiheutuvien kustannusten tarpeeton tuplaantuminen.

Aion jatkossakin ohjata neuvottelijoita aktiivisesti kohti kunnianhimoista lopputulosta. Lokakuussa ja joulukuussa käytävillä neuvottelukierroksilla pitäisi luoda yhteinen perusta kunnianhimoiselle ja aidosti transformatiiviselle kumppanuudelle.

Yhdessä suurlähettiläs Fromanin kanssa aion kannustaa neuvottelijoita luovuuteen, jotta kumppanuuden sääntely- ja sääntöosuudesta yhdessä laadittu luonnos voitaisiin esittää tammikuussa 2014 poliittista arviointia varten. Sen pohjalta voidaan antaa poliittista ohjausta, jonka tarkoituksena on maksimoida seuraavan vuoden aikana saavutettava edistys.”

Lisätietoja:

Transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden verkkosivusto

Transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta käytävien neuvottelujen sääntelyosuus (PDF-tiedosto englanniksi)

Kumppanuuden odotettavissa olevat taloudelliset hyödyt

EU:n neuvottelutiimi Twitterissä: @EU_TTIP_team

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet


Side Bar