Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 30. september 2013

ELi kaubandusvolinik Karel De Guchti avaldus Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste teise vooru eel

„Täna kohtusin ma Ameerika Ühendriikide kaubandusesindaja Michael Fromaniga, et arutada järgmisel nädalal Brüsselis toimuva Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste teise vooru üle.

Me oleme varemgi väitnud, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus on midagi enamat kui tavapärane kaubandusleping. Meie peamine siht on peale piiriülese tollimaksude vähendamise muuta ELi ja Ameerika Ühendriikide regulatiivsüsteemid paremini ühilduvaks ning aidata kujundada üleilmseid kaubanduseeskirju, sest selles seisneb lepingu majanduslik ja poliitiline kasutegur.

Üritan oma tööga saavutada mitmes võtmeküsimuses kaugeleulatuv eesmärk nii ELi kui ka lõppkokkuvõttes mõlema poole huvides.

Ma sooviksin näha regulatiivset koostööd suunavat horisontaalsete eeskirjade kogumit – mis tähendab, et me peaksime püüdlema oma õigusaktide vastastikuse tunnustamise poole paljudes valdkondades. Minu arvates on see kõige tulemuslikum viis kahe süsteemi ühendamiseks, et meie ettevõtjad saaksid teisel pool Atlandit paremini toimida.

Ma tean, et me suudame selle saavutada, kuna Euroopal on juba varasem kogemus 1980ndatest, kui valmistati ette ühtset turgu. Loomulikult puudub kummalgi poolel soov nii kaugele minna, kuid meie eesmärk peaks ikkagi olema üha integreerituma Atlandi-ülese turu loomine.

Samuti loodan, et Euroopa kogemused ja edu selliste küsimuste lahendamisel liikmesriikide vahel rahustavad ka kriitikuid, kes väidavad, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus nõrgendab Euroopa kehtivaid eeskirju ja õigusakte. Tegelikkuses on Euroopa standardid viimaste aastakümnete jooksul jõudnud üleilmse juhtiva tipptasemeni. See ongi alus, millele toetudes on mõlemad pooled leppinud kokku nii suuri muutusi hõlmava protsessi kasutamises, et suurendada oma panust. Seega, ükskõik, kas me vaatleme toiduohutust või finantsteenuseid, näiteks tuletisinstrumentide eeskirju, või elektriautode standardeid, peame me määrama kindlaks eeskirjad ja asutused, kes tagavad tõhusa regulatiivkoostöö.

Üleilmsete normide ja standardite väljatöötamine peaks käima käsikäes ühise Atlandi-ülese juhtimise ja integreerituma Atlandi-ülese turu järk-järgulise väljatöötamisega. Need eeskirjad ja asutused ei oleks usaldusväärsed, kui me ei suuda saavutada konkreetset ja mõõdetavat kulude vähendamist ettevõtjate jaoks vastastikuse tunnustamise või muu vahendi abil, et vältida tarbetuid topeltkulusid regulatiivvaldkonnas.

Ma kavatsen protsessis ka edaspidi osaleda, et juhtida läbirääkijaid suurejoonelise tulemuse suunas. Oktoobris ja detsembris toimuvad läbirääkimisvoorud peaksid looma ühise lähtepunkti kaugeleulatuvaks ja tõelisi muutusi hõlmavaks Atlandi-üleseks kaubandus- ja investeerimispartnerluseks.

Koos kaubandusesindaja Formaniga julgustan ma läbirääkijaid olema loomingulised, et esitada Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse õigusakte ja eekirju käsitleva osa ühiselt kokku lepitud visand 2014. aasta jaanuaris toimuvaks poliitiliseks läbivaatamiseks. Sellest lähtuvalt on poliitiliselt soovitatav järgmise aasta jooksul saavutada maksimaalset edu.”

Lisateave

Veebisait, mis käsitleb Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust:

Veebisait Atlandi-ülese kaubandus- jainvesteerimispartnerluseregulatiivosa kohta (PDF)

Atlandi-ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerlusest oodatavamajanduskasu kohta

Jälgi@ELi_Atlandi-ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerlusese meeskonda Twitteris

Teave ELi-Ameerika Ühendriikide kaubandussuhete kohta


Side Bar