Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 30. september 2013

Erklæring fra EU's handelskommissær Karel De Gucht om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) før den anden forhandlingsrunde

"I dag mødtes jeg med USA's handelsrepræsentant, ambassadør Michael Froman, for at drøfte den anden forhandlingsrunde om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), der finder sted næste uge i Bruxelles.

Som vi før har udtalt, er begge parter enige om, at TTIP er mere end en konventionel handelsaftale. Vores hovedambition – ud over blot generelt at nedsætte toldsatser – er at gøre EU's og USA's regler mere kompatible og at bidrage til at udforme globale handelsregler, da det er her, de væsentligste økonomiske og politiske fordele ved en aftale er at finde.

Under hele forløbet vil jeg arbejde ihærdigt for at opnå et ambitiøst udfald på en række områder, der er afgørende for EU's interesser og i sidste ende for begge parter.

Jeg ønsker horisontale bestemmelser, der skal styre reguleringssamarbejdet – og med det mener jeg, at vi i sidste ende bør søge at opnå gensidig anerkendelse af vores regelsæt i en lang række sektorer. Det er efter min mening det mest effektive middel til at forbinde vores to systemer, så vores virksomheder kan samarbejde mere effektivt på tværs af Atlanterhavet.

Jeg ved, at det er muligt for os at opnå dette, da Europa på mange måde har gjort det før i de tidlige forberedelser til et indre marked i 1980'erne. Naturligvis ønsker ingen af parterne at gå så langt, men vores mål bør stadig være at oprette et transatlantisk marked, der gradvist integreres mere og mere.

Jeg håber også, at Europas erfaringer og gode resultater med at løse sådanne problemer mellem vores egne medlemsstater også vil kunne berolige kritikere, der hævder, at TTIP vil udvande Europas eksisterende regler og bestemmelser. I virkeligheden er europæiske standarder i løbet af de seneste årtier blevet stadigt bedre og er blandt verdens førende. Og det er på den baggrund, at begge parter indvilliger i at anvende en proces, der har potentiale til at medføre væsentlige forandringer, hvor begge parter yder deres bedste. Så uanset om det drejer sig om fødevaresikkerhed, finansielle tjenester såsom regulering af derivater eller standarder for elbiler, skal vi udarbejde regler og institutioner, der sikrer et effektivt reguleringssamarbejde.

I den sammenhæng går et fælles transatlantisk lederskab for udviklingen af globale normer og standarder hånd i hånd med opbygningen af et gradvist mere integreret marked. Det bør fremhæves, at disse regler og institutioner ikke vil være troværdige, hvis vi ikke kan levere konkrete og målbare omkostningsreduktioner for erhvervslivet gennem gensidig anerkendelse eller på andre måder for at undgå unødvendige reguleringsrelaterede omkostninger.

Jeg har til hensigt at indgå aktivt i processen for at styre forhandlerne mod et ambitiøst udfald. Det forventes, at det fælles grundlag for en ambitiøs TTIP med reelt forandringspotentiale kommer på plads ved forhandlingsrunderne i oktober og december.

Sammen med ambassadør Froman vil jeg tilskynde forhandlerne til at være kreative med det mål at udarbejde og aftale fælles retningslinjer for reguleringsindholdet i TTIP, som kan forelægges til politisk gennemgang i januar 2014. På det grundlag kan der udstikkes politiske retningslinjer med henblik på at gøre så store fremskridt som muligt næste år."

Yderligere oplysninger

Websted om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

Om “Regulatory Part” of the negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (PDF)

Om de økonomiske fordele, TTIP forventes at medføre

Følg @EU_TTIP_team på Twitter

Om handelen mellem EU og USA


Side Bar