Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 30. září 2013

Prohlášení komisaře EU pro obchod Karla De Guchta o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic před druhým kolem jednání

„Dnes jsem se setkal se zástupcem Spojených států pro obchod, velvyslancem Michaelem Fromanem, s nímž jsem hovořil o druhém kole jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic, které se uskuteční příští týden v Bruselu.

Jak jsme již uvedli dříve, obě strany se shodly na tom, že transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic je víc než běžná obchodní dohoda. Naším hlavním cílem — nad rámec pouhého omezení cel — je zajistit větší kompatibilitu regulačních systémů EU a USA a přispět k utváření globálních pravidel v oblasti obchodu, protože právě v tom spočívá hospodářský a politický přínos.

Během jednání se budu zasazovat o co nejpříznivější výsledek v řadě základních otázek v zájmu EU a v konečném důsledku obou stran.

Přál bych si, aby se spolupráce v regulační oblasti řídila souborem horizontálních pravidel — tím mám na mysli, že bychom měli usilovat o vzájemné uznávání příslušných předpisů v široké škále odvětví. Podle mého názoru se jedná o nejúčinnější způsob, jak propojit oba naše systémy způsobem, který umožní našim podnikům efektivněji působit na obou stranách Atlantiku.

Vím, že je možné toho dosáhnout, protože v mnoha ohledech stejným procesem prošla Evropa v rané fázi příprav jednotného trhu v 80. letech 20. století. V tomto případě samozřejmě žádná ze stran nemá takové ambice. Naším cílem by však i nadále mělo být postupně vytvářet integrovanější transatlantický trh.

Rovněž věřím, že evropské zkušenosti z minulosti a úspěchy při řešení podobných problémů u členských států rovněž vyvrátí argumenty kritiků, kteří tvrdí, že transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic oslabí stávající evropský soubor pravidel a předpisů. Faktem je, že během posledních desetiletí evropské normy dosáhly celosvětové špičkové úrovně a patří k těm nejrozvinutějším. A právě na tomto základě se obě strany shodly na tom, že budou využívat tento transformační proces k dosažení lepších výsledků. Ať už jde tedy o bezpečnost potravin, finanční služby, jako je regulace derivátů, nebo normy pro elektromobily, musíme vytvořit pravidla a instituce, které tuto účinnou spolupráci v oblasti předpisů zajistí.

V tomto ohledu jde zajištění společného transatlantického vedoucího postavení v rozvoji celosvětových norem a standardů ruku v ruce s postupným budováním integrovanějšího transatlantického trhu. Tato pravidla a instituce by ovšem nebyly důvěryhodné, pokud se nám nepodaří zajistit konkrétní a měřitelné snížení nákladů pro podniky prostřednictvím vzájemného uznávání nebo jinými prostředky, které zabrání zbytečnému zdvojování regulačních nákladů.

Budu aktivně vést vyjednavače k tomu, aby bylo dosaženo ambiciózních výsledků. Říjnové a prosincové kolo jednání by mělo stanovit společné základy pro ctižádostivé transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic, které přinese skutečné změny.

Společně s velvyslancem Fromanem budu povzbuzovat vyjednavače k tvořivému úsilí o předložení společně schválených návrhů regulační složky a složky týkající se pravidel transatlantického partnerství pro politický přezkum v lednu 2014. Z toho lze vycházet ve snaze o maximální pokrok v příštím roce.“

Další informace

Internetové stránky o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic mezi EU a USA

„Regulační část“ transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic (PDF)

hospodářské přínosy očekávaných od transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic

Sledujte @tým EU zabývající se transatlantickým partnerstvím v oblasti obchodu a investic na Twitteru

obchodní vztahy mezi EU a USA


Side Bar