Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 30 септември 2013 г.

Изявление на комисаря по въпросите на търговията Карел де Гухт относно трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) преди втория кръг от преговорите

„Днес се срещнах с търговския представител на САЩ Майкъл Фроман, за да обсъдим втория кръг от преговорите във връзка с трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ), който ще се състои следващата седмица в Брюксел.

Както и по-рано сме казвали, двете страни са съгласни, че ТПТИ е повече от обикновено търговско споразумение. Основната ни амбиция — отвъд просто повсеместно намаляване на митата — е регулаторните системи на ЕС и САЩ да станат по-съвместими и да помогнем за създаване на световни правила в търговията, тъй като именно оттам идват икономическите и политическите ползи.

В рамките на този процес ще настоявам за амбициозни резултати по редица важни въпроси в интерес на ЕС, а в крайна сметка – и на двете страни.

Бих искал да бъде приет набор от хоризонтални правила за даване на посока на регулаторното сътрудничество – имам предвид, че трябва да се стремим към взаимно признаване на нашата нормативна уредба в редица сектори. Според мен това е най-ефективният начин за свързване на нашите две системи, за да могат предприятията ни да работят по-ефективно от двете страни на Атлантика.

Знам, че можем да постигнем това, тъй като в много отношения Европа е запозната с него и вече го е преживяла по време на подготовката за създаването на единен пазар през 80-те години на ХХ век. Разбира се, нито една от страните няма амбиции да стигне толкова далеч, но нашата цел все пак трябва да бъде постепенно да изградим по-интегриран трансатлантически пазар.

Също така се надявам, че опитът на Европа в миналото и нейният успех в решаването на подобни въпроси между страните членки ще успокоят критиците, които твърдят, че ТПТИ ще доведе до размиване на сегашния набор от правила и регламенти в Европа. В действителност през последните десетилетия стандартите в Европа се повишиха, достигайки много високо равнище и лидерство в световен мащаб. И точно на тази основа двете страни искат да използват тези процеси на трансформация, за да засилят сътрудничеството помежду си. Затова независимо дали става дума за безопасност на храните, финансови услуги като регулирането на деривати или за стандарти за електрически автомобили, трябва да създадем правила и институции, които да гарантират това ефективно регулаторно сътрудничество.

В това отношение гарантирането на съвместно трансатлантическо лидерство в изготвянето на глобални норми и стандарти върви ръка за ръка с постепенното изграждане на по-интегриран трансатлантически пазар. Тези правила и институции няма да бъдат надеждни, ако не успеем да осигурим конкретно и измеримо намаляване на разходите за бизнеса чрез взаимно признаване или с други средства, за да избегнем ненужното дублиране на регулаторни разходи.

Смятам да продължа активно да давам насоки на преговарящите, за да бъде постигнат амбициозен резултат. Преговорите през октомври и декември трябва да положат основата за едно амбициозно и наистина преобразяващо трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите.

Заедно с търговския представител на САЩ Майкъл Фроман ще насърчаваме преговарящите да бъдат креативни, за да може през януари 2014 г. за политически преглед да бъде представена една рамка в областта на правилата и регулаторните разпоредби, по която е постигната договореност. На тази база могат да бъдат предоставени политически насоки, за да се опитаме да постигнем максимален напредък през следващата година“.

За повече информация

Уебсайт относно Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

Относно регулаторната част от преговорите за Трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) (PDF)

За икономическите ползи, очаквани от ТПТИ

Следвайте @EU_TTIP_team в Twitter

За търговските отношения ЕС-САЩ


Side Bar