Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT FI EL LT PL

Európska komisia

MEMO

Brusel, 30 september 2013

Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards) 2013: Najlepšie projekty do užšieho výberu

V roku 2013 sa do národných súťaží o šancu reprezentovať svoju krajinu a získať Európsku cenu za podporu podnikania zapojilo stovky projektov. Tento rok bolo do užšieho výberu vybratých 19 projektov, čo znamená skvelý rok pre Awards a zároveň bola predstavená nová kategória: podpora rozvoja zelených trhov a efektívne využívanie zdrojov. Awards dostali prihlášky z 28 európskych krajín, vrátane nového členského štátu Chorvátska a ďalších členských štátov. Významná porota, ktorá zastupuje oblasť obchodu, vlády a akademickej obce, hodnotila prihlášky 53 národných víťazov a do užšieho výberu vybrala 19 kandidátov v šiestych kategóriách. Víťazi z každej zo šiestich kategórií budú oznámení 25. novembra 2013 na zhromaždení malých a stredných podnikov vo Vilniuse v Litve, na ktoré budú pozvaní všetci kandidáti. Jeden z projektov zároveň získa aj prestížnu cenu Veľkej poroty.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, ohľadne tohtoročné užšieho výberu uviedol: Originalita a kreativita týchto pozoruhodných projektov dokazuje, prečo je pre riadenie európskych podnikov tak dôležité využiť podnikateľského ducha. Tento rok sa veľa projektov zameriava na mladých ľudí, pričom ukazujú, že je dôležité podporovať podnikateľskú mladosť Európy. Všetky tieto osvedčených iniciatívy aj naďalej ukazujú, že oporou európskej ekonomiky sú malé a stredné podniky.“

1. kategória: podpora podnikateľského ducha

Belgicko: Zvýšte svoj talent (BYT) je projekt na podporu podnikateľského ducha, so zameraním sa na školy a ďalšie mládežnícke organizácie v oblasti Bruselského kanála a centrálnych štvrtí. Podporuje mladých ľudí na všetkých stupňoch škôl pri objavovaní podnikania, podnikateľského prostredia a ich podnikateľských zručností a vlastností a aktívnom zapájaní sa do vlastných projektov s cieľom dosiahnuť sociálny a profesionálny úspech. Vďaka celej rade programov a originálnych aktivít, prispôsobených tak, aby vyhovovali rôznym stupňom škôl, objavujú mladí ľudia podnikanie a sociálno-ekonomické prostredie. BYT podnecuje mladých ľudí k aktívnej úlohe v ich vlastných projektov a zameriava sa na sociálne a profesionálne úspechy. Priamo projekt BYT vyškolil od konca roka 2008 do apríla 2013 až 8 316 študentov.

Írsko: Program ocenenia študentských podnikov poskytuje študentom príležitosť získať obchodné a podnikateľské zručnosti v praktickom reálnom scenári, kde v podstate zakladajú a počas šiestich mesiacov a viac vedú vlastné mini-podniky. City & County Enterprise Boards, vládou podporovaná sieť agentúr pre sektor malých firiem, predstavila celoštátnu súťaž, ktorá sa koná každý rok na rôznych úrovniach na stredných školách, pričom študenti pracujú počas dvoch polrokov v skupinách a zakladajú si a vedú vlastné mini-podniky. Program má junior cyklus (12-13 rokov), stredný cyklus (14 - 15 rokov) a senior cyklus (16-17 rokov). Vo všetkých kategóriách sa študentom odporúča pracovať v skupinách až 5 študentov, čo im umožní rozdeliť funkcie a zároveň sa tým podporí aj koncept tímovej práce. Počet zúčastnených rastie z roka na rok a tento rok presiahol počet 17000.

Poľsko: Iniciatíva Úradu pre ekonomický rozvoj mesta Wrocław sa týkala prípravy a inscenácie hry s názvom „Rozprávka o podnikateľovi Jankovi a jeho hlúpych bratoch“. Študenti naučili identifikovať charakterové vlastnosti spojené s podnikaním, pochopili význam slova investície“ a dôsledky predlženia sa. Ide o prvý vzdelávací nástroj v Poľsku v podobe divadelného predstavenia, ktorý oslovuje podnikanie a zameriava sa na žiakov základných škôl. Zároveň podporuje podnikateľské postoje a spotrebiteľské povedomie medzi mladými ľuďmi. Okrem živého publika si hru pozrelo on-line 60 000 žiakov zo 720 škôl po celej krajine.

Fínsko: Vzdelávací subjekt MyCity je miniatúrne mesto, postavené z prvkov mobilných stien a pozostáva z najmenej 15 rôznych miestnych a regionálnych podnikov a verejných služieb. Študenti pracujú vo svojom vlastnom obchode v rámci mesta a dostávajú mzdu. Vystupujú aj ako spotrebitelia a občania spoločnosti. V rámci projektu MyCity spolupracuje okolo 70 žiakov. MyCity, ktorý sponzoruje fínske ministerstvo školstva a kultúry, pôsobí v ôsmich rôznych obciach a navštívilo ho viac ako 24 000 žiakov 6. ročníka spolu s 1 000 učiteľov.

Srbsko: V Srbsku patria podniky, ktoré vlastní žena, medzi menšinu a predstavujú len 26 % všetkých malých a stredne veľkých podnikov. Preto sa väčšina žien obracia na Srbskú asociáciu podnikajúcich žien (ABW), ktorá podporuje a poskytuje podporu podnikateľkám, zatiaľ čo obhajovať zlepšenie podnikateľského prostredia a podporu miestnej, regionálnej a medzinárodnej siete. ABW uznala potrebu a potenciál na vybudovanie kapacít miestnych organizácií na podporu podnikania žien, ako aj podnecovať a na podporu formálnej stránky a oficiálnu registráciu nových asociácií podnikateliek v jednotlivých komunitách. Táto iniciatíva spája podnikateľky po celom Srbsku, posilňuje miestne združenia a zakladanie a budovanie kapacít novovzniknutých miestnych združení. V uplynulom roku vznikli tri nové asociácie podnikania žien v mestách Novi Pazar, Subotica a Zaječar.

Veľká Británia: Program Dobročinný fond Premier League (PLEA) bol vytvorený s cieľom pomôcť učiť deti vo veku 11 19 rokov základné princípy podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Počas prvých dvoch rokov sa na Enterprise Academy, ktorá sa inšpirovala priekopníckym modelom Middlesbrough FC, prihlásilo viac ako 135 000 žiakov, pričom viac než 1 500 mladých ľudí si zabezpečilo úroveň prijatia na univerzitu ako výsledok programu, kedy dostali akreditáciu OCR (skúšky Oxford a Cambridge RSA skúšky). Na základe 10-týždňového kurzu, ktorý vyvinul klub Middlesbrough FC pomáha ​​program mladým ľuďom pochopiť základné princípy podnikania prostredníctvom série interaktívnych vzdelávacích príležitostí ako v triede, tak aj na futbalových štadiónoch. Bolo vytvorených 20 klubov, do ktorých sa zapojilo viac ako 80 000 mladých ľudí.

2. kategória: investície do zručností

Dánsko: Vkstfabrikkerne (Továrne rastu) je obchodný inkubačný program, ktorý bol spustený v januári 2010. Projekt sa skladá z desiatich podnikateľských inkubátorov, geograficky rozmiestnených po celom regióne Zealandu. V rámci programu sa záujemcovia o program zapoja do 1,5 až 3 ročných individuálne prispôsobených „programov rastu“, ktoré sa skladajú zo školení, nadväzovania kontaktov a vzdelávacieho kurzu v spolupráci s regionálnou univerzitou. Priebežné hodnotenie projektu v januári 2013 zistilo, že vyrástlo až 62 % zúčastnených, ktorí vytvárali obrat už pred samotným nástupom do továrne rastu. V regióne bolo vytvorených až 54 nových pracovných miest a očakáva sa, že počas najbližších troch rokov sa vytvorí ďalších 300 miest.

Írsko: Senior Enterprise je špeciálne navrhnutý tak, aby sa do podnikania zapojilo viac ľudí starších ako 50 rokov a aby sa zvýšilo povedomie o ich potenciáli na začatie podnikania, nadobudli alebo investovali do podnikov, ktoré začal niekto iný alebo aby sa stali dobrovoľníkom mentorom. Cieľom bolo od začiatku založiť viac podnikov, prilákať viac investícií a aby sa do nových a rozvíjajúcich podnikov zapojilo viac starších ľudí ako poradcovi. K dnešnému dňu si založilo nové spoločnosti takmer 1 000 osôb starších ako 50 rokov, ktorí získali podporu od Senior Enterprise v Írsku, Veľkej Británii a vo Francúzsku. To je takmer trikrát viac než cieľ stanovený na začiatku iniciatívy v októbri 2010.

Srbsko: Cieľom Junior Achievement (JA) Srbsko je vzdelávať a inšpirovať mladých ľudí k hodnote slobodného podnikania a pochopiť podnikanie a ekonomiku. Celkovým cieľom JA Srbsko je umožniť súkromnému sektoru prevziať aktívnu úlohu v príprave a inšpirovaní mladých Srbov stať sa aktívnymi členmi spoločnosti a vzdelávať mladých ľudí v oblasti podnikania, finančnej gramotnosti a obchodu. Vízia projektu je vytvoriť liberálnu generáciu, ktorá sa bude aktívne zúčastňovať všetkých aspektov moderného života a zvýšiť tak pracovné príležitosti. JA Srbsko pomohlo od svojho založenia v roku 2005 viac ako 30 000 študentom, ktorých viedlo 500 kvalifikovaných učiteľov JAS na viac ako 200 školách v celej Srbsku. V školskom roku 2011/12 sa do programov JA Srbsko zapojilo 8 021 študentov, ktorých podporovalo 485 učiteľov zo 156 základných a stredných škôl v 72 obciach.

3. kategória: zlepšenie podnikateľského prostredia

Belgicko: Belgium Starters Agreement pomáha začínajúcim a existujúcim podnikateľom uspieť. Podnikatelia uzatvoria dohodu s mestom Gent s cieľom vypracovať podnikateľský plán, požiadať o profesionálne poradenstvo a odborné vedenie, potom sa zúčastnia vzdelávacích a rozvojových kurzov a počas nasledovných 3 rokov podnikajú v Gente. Vďaka tejto zmluve môžu podnikatelia získať podporu vo výške až 5 000 EUR na vzdelávanie, odborné vedenie a investície. Všetky začínajúce podniky, ktoré boli založené v Gente ako nezávislé podniky, môžu do dvoch rokov požiadať o uzatvorenie dohody. Jedným z najdôležitejších cieľov tejto dohody je zvýšenie úspešnosti začínajúcich podnikov počas prvých rokov a zabrániť zlyhaniu. K dnešnému dňu odporučila posudzovacia komisia až 171 zmlúv, z ktorých mestský výbor a poslanci schválilo 166 zmlúv.

Taliansko: Incredibol!, bolonský kreatívny inovačný projekt podporuje tvorivé profesie v oblasti Emilia-Romagna prostredníctvom poskytnutia peňažných príspevkov, pracovných priestorov a siete partnerov z verejného a súkromného sektora, ktorí víťazom ocenenia poskytujú služby. Incredibol! je tiež komunita, ktorá spolupracuje s a posilňuje miestne kultúrne a kreatívne podniky (ICC) sektora. Projekt Incredibol! začal v roku 2010 a zhromaždil neuveriteľných 243 dizajnových nápadov z celého regiónu. Celkovo získalo 32 víťazných projektov peňažné ocenenie vo výške 20 000 EUR, viac ako 500 hodín školení a odbornú podporu 15 konzultantov. Okrem toho mohlo 10 výhercov bezplatne využívať pracovné priestory obce.

Lotyšsko: Think Small First vyvinula Lotyšská obchodná a priemyselná komora (LCCI) s cieľom dostať Lotyšsko z hospodárskej krízy. Táto iniciatíva pomáha mikropodnikom prostredníctvom vytvorenia osobitnej sadzby dane a zjednodušením daňového účtovného systému, zavedením mikro-úverových programov a poskytovaním informácií o začatí podnikania na jednom mieste. LCCI zohrávala jednu z hlavných úloh v diskusiách v Saeima - v parlamente Lotyšskej republiky. Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva, Saeima podporoval zákon o daniach mikropodnikov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2010. V dôsledku tejto iniciatívy využilo až 28 000 podnikov zjednodušený systém daňového účtovníctva.

Litva: Investičné a obchodné záruky (INVEGA) garančnou inštitúciou, ktorú založila litovská vláda. INVEGA poskytuje záruky úverovým inštitúciám na pôžičky pre zástupcov malých a stredných podnikov, ktoré chcú začať podnikať alebo sa chcú rozšíriť. INVEGA, okrem poskytovania záruk, kompenzuje malým a stredným podnikom 50 % zaplatených úrokov a tiež spravuje niekoľko finačno-technických opatrení. V súčasnosti sa z fondu INVEGA realizujú dve opatrenia týkajúce sa rizikového kapitálu. Tieto opatrenia umožňujú a uľahčujú čo najširšiemu okruhu malých a stredných podnikov získať toľko potrebné finančné prostriedky. Od roku 2001 poskytla INVEGA úverovým inštitúciám 3 978 záruk pre malé a stredné podnikateľské úvery.

4. kategória: podpora internacionalizácie podnikania

Francúzsko: Regionálna iniciatíva International Relays je pôvodný a individuálny koncept, ktorý zamestnáva miestnych odborníkov pre rozvoj vývozu podnikov v oblasti Champagne-Ardenne pre vývoz. Táto iniciatíva si kladie za cieľ podporovať podniky na miestnej úrovni, pričom umožňuje realizáciu dlhodobej stratégie obchodného rozvoja. Sedem z desiatich malých a stredných podnikov, ktoré sa rozhodli spolupracovať s iniciatívou International Relays, si rýchlo zabezpečilo obchody a tým zvýšili svoju konkurencieschopnosť na trhu. Táto technická a finančná pomoc poskytuje individuálnu podporu prispôsobenú komerčnému rozvoju regionálnych spoločností na trhoch s vysokým potenciálom. Iniciatíva International Relays umožnila asi 100 spoločnostiam z regiónu Champagne-Ardenne implementovať efektívne vývozné činnosti.

Portugalsko: Portugalský obuvnícky priemysel vyváža viac ako 95 % svojej produkcie na najnáročnejšie medzinárodné trhy. Aby mohlo toto odvetvie aj naďalej uspieť v konkurenčnom medzinárodnom prostredí, prijalo národné obchodné združenie APICCAPS rôzne opatrenia na podporu portugalskej obuvi. Súčasná kampaň pomohla podporiť asi 120 malých a stredných podnikov na odborných podujatiach po celom svete. Kampaň Symbol pre Portuguese Shoes bola vyvinutá na základe sloganu Portuguese Shoes: navrhnuté pre budúcnosť. Zobrazenie podporuje značku kvality a snaží sa informovať o Portuguese Shoes akosofistikovanej inovácii. V dôsledku tejto stratégie vzrástol vývoz obuvi za posledné dva roky o viac než 20 %.

5. kategória: podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov

Cyprus: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd je iniciatíva, ktorú vytvorila Cyperská obchodná a priemyselná komora s cieľom zásobovať hospodárenie s obalmi v súlade so zásadami zodpovedného výrobcu. Organizácia Green Dot Cyprus začala na Cypre pôsobiť v oblasti zberu recyklovaného odpadu z domácností v roku 2007 a počas piatich rokov sa rozrástla a teraz pokýva 85 % populácie. Cyperčania na služby zareagovali pozitívne a celková miera recyklácie sa v období 2006-2012 zdvojnásobila. Organizácia vytvorila viac ako 200 nových zelených pracovných miest a umožnila miestnej recyklačnej spoločnosti rásť a posilniť dlhodobú udržateľnosť.

Turecko: Kľúčovými cieľmi projektu mesta Gürsu je zvýšiť využívanie zelenej energie v Gürsu, čím sa zabránil znečisťovaniu životného prostredia v dôsledku využívania fosílnych palív, ušetriť energiu, ktorá sa používa pre komunálne služby a pomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju mesta. Od začiatku iniciatívy boli pripravené, otestované a použité už štyri žiadosti. Bol vyvinutý závod na fotovoltaickú solárnu energiu a mesto Gürsu je teraz známe pre používanie čistej solárnej energie vo všetkých svojich oblastiach služieb. Cieľom projektu je umožniť Turecku prevziať v oblasti investícií do obnoviteľných zdrojov energie investícií vedúce miesto nielen na regionálnej ale aj národnej úrovni. Od začiatku projektu pokrýva mesto Gürsu počas piatich zimných mesiacov 40 % svojich potrieb elektriny zo slnka a počas siedmych letných mesiacov to je 100 % energie.

6. kategória: zodpovedné podnikanie

Dánsko: Podnikanie v Dánsku zhromažďuje a odovzdáva znalosti, vytvára siete a spoluprácu medzi organizáciami v rámci obchodu a zamestnanosti a ponúka aktivity v rámci rozvoja kompetencií. Cieľom projektu je zlepšiť vytváranie, prežitie a rast spoločností, ktoré vlastnia ľudia rôznych etnických pôvodov. Projekt umožnil vznik partnerstiev medzi šiestymi obcami, dánskymi regiónmi, ministerstvom práce a ministerstvom podnikania a rastu Dánska. Podnikanie v Dánsku pozostáva zo šiestich miestnych jednotkách a národného informačného centra.

Slovensko: AV mobilita s.r.o. Je chránená dielňa špecializujúca sa na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života. Ako pilotná organizácia sa zamerala na opravy automobilov a teraz koordinuje ďalšie chránené dielne, ktoré sú súčasťou projektu pre osoby so zdravotným postihnutím Škoda Handy v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. Podieľa sa na kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách združenia registrovaných osôb so zdravotným postihnutím po celom Slovensku. Tento systém umožňuje hladkú integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti prostredníctvom sprostredkovania špeciálnej ceny vozidiel a pomocou komplexnej teoretickej a praktickej prípravy uchádzačov o vodičský preukaz viesť auto. V roku 2009 získala dielňa ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného procesu.

O ocenení

Od roku 2006 je Európska cena za podporu podnikania odmenou za vynikajúce výsledky v oblasti podpory podnikania a malých podnikov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od svojho začiatku bolo prihlásených viac ako 2 500 projektov a celkovo bolo podporených vytvorenie viac ako 10 000 nových firiem. Cieľom ocenenia je identifikovať a rozpoznať úspešné aktivity a iniciatívy na podporu podnikov a podnikania, ktoré zobrazujú a zdieľajú príklady osvedčených podnikateľských zvykov a zásad, pričom vytvárajú väčšie povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú podnikatelia v európskej spoločnosti a podporujú a inšpirujú potenciálnych podnikateľov.

Viac informácií o Európskych cene za podporu podnikania nájdete na webovej stránke, sledujte the Awards na Twitteri v angličtinefrancúzštinešpanielčinetaliančine alebo v nemčine alebo navštívte oficiálnu facebookovú stránku.

Pozrite si video minuloročného víťaza, Outset


Side Bar