Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT FI EL LT SK

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 30 wrzesień 2013

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013: Najlepsze projekty zakwalifikowane do finału

W roku setki projektów wzięło udział w krajowych etapach konkursu, aby zyskać szansę na reprezentowanie swojego kraju w Europejskich Nagrodach Promocji Przedsiębiorczości. W tym roku do konkursu zakwalifikowanych zostało 19 projektów. Tegoroczną nowością jest także dodanie nowej kategorii: Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami Otrzymano zgłoszenia z 28 państw europejskich - m.in. z Chorwacji, będącej nowym państwem członkowskim, a także z innych krajów z terenu całej Unii. Członkowie jury będący reprezentantami środowisk biznesowych, rządowych oraz akademickich, przyjrzeli się dokładnie 53 zwycięzcom etapów krajowych, a następnie wybrali 19 projektów nominowanych w sześciu kategoriach. Zwycięzcy w każdej z sześciu kategorii zostaną ogłoszeni na Zgromadzeniu MŚP w dniu 25 listopada 2013 roku w Wilnie (Litwa), na które zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci. Jeden projekt otrzyma również prestiżową nagrodę jury.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, Antonio Tajani, na temat tegorocznej listy nominowanych stwierdził: „Oryginalność i kreatywność tych niezwykłych projektów pokazuje, jak ważne jest dla europejskiego biznesu wykorzystanie potencjału ducha przedsiębiorczości. W tym roku wiele projektów skierowano do młodych ludzi, podkreślając duże znaczenie wspierania przedsiębiorczości młodych Europejczyków. Wszystkie te inicjatywy najlepszych praktyk nieprzerwanie pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiej gospodarki.”

Kategoria 1: Promowanie ducha przedsiębiorczości

Belgia: Boost Your Talent (BYT) to projekt powstały w celu promowania przedsiębiorczości, który koncentruje się na szkołach i innych organizacjach młodzieżowych w dzielnicy kanałów w Brukseli oraz w dzielnicach centralnych. Zachęca on młodych ludzi na wszystkich poziomach kształcenia do poznania przedsiębiorczości, środowiska biznesowego, a także własnych umiejętności i uzdolnień w zakresie przedsiębiorczości, a także do brania czynnego udziału w ich własnych projektach w celu osiągnięcia sukcesu społecznego i zawodowego. Poprzez szereg programów i oryginalnych działań, dostosowany do różnych poziomów edukacji, młodzi ludzie odkrywają przedsiębiorczość oraz środowisko społeczno-ekonomiczne. BYT zachęca młodych ludzi do podjęcia aktywnej roli w ich własnych projektach, a tym samym do dążenia do sukcesu społecznego i zawodowego. Między końcem 2008 roku a kwietniem 2013 roku BYT przeszkoliło 8316 uczniów.

Irlandia: Student Enterprise Awards Programme umożliwia uczniom zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu biznesu i przedsiębiorczości w sytuacjach rzeczywistych, poprzez założenie i prowadzenie swoich własnych mini-przedsiębiorstw przez okres sześciu miesięcy lub dłużej. Wspierana przez rząd sieć agencji wsparcia dla sektora małych firm, The City & County Enterprise Boards, co roku organizuje w szkołach ogólnkrajowy konkurs skierowany do uczniów na różnych poziomach edukacji. Pracują oni w grupach przez dwa semestry, a ich zadaniem jest założenie i prowadzenie własnych mini-przedsiębiorstw. Program posiada trzy kategorie wiekowe: juniorów (12-13 lat), starszą (14-15 lat) i najstarszą (16-17 lat). uczniowie we wszystkich kategoriach zachęcani są do pracy w grupach do 5 studentów, co pozwala zarówno na podział funkcji, jak i zachęcanie do pojęcia pracy zespołowej. Liczba uczestniczków rośnie wzrasta z roku na rok i obecnie przekracza już 17 000.

Polska: Inicjatywa podjęta przez Urząd Miejski Wrocławia - Biuro Rozwoju Gospodarczego obejmowała produkcję i wystawienie sztuki zatytułowanej "Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach". W rezultacie uczniowie nauczyli się identyfikować cechy charakteru związane z przedsiębiorczością, poznali znaczenie słowa „inwestycja” oraz zrozumieli konsekwencje popadania w nadmierne długi. Jest to pierwsze w Polsce narzędzie edukacyjne w postaci spektaklu teatralnego, które zajmuje się tematem przedsiębiorczości i równocześnie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych. Promuje ono również postawy przedsiębiorczości i świadomości konsumenckiej wśród młodych ludzi. Przedstawienie obejrzało, oprócz publiczności na żywo, 60 000 uczniów z 720 szkół w całym kraju za pośrednictwem internetu.

Finlandia: Jednostka naukowa MyCity to miniaturowe miasto zbudowane z ruchomych elementów ściennych. Mieści ono co najmniej 15 różnych lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz usług publicznych. Uczniowie pracują w swojej własnej branży w tym miasteczku i otrzymują wynagrodzenie. Działają oni również jako konsumenci i obywatele będący częścią społeczeństwa. Około 70 uczniów pracuje równocześnie w miasteczku MyCity. Projekt MyCity sponsorowany jest przez fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury, działa on w ośmiu różnych gminach. Odwiedziło go 24 000 uczniów klasy szóstej oraz 1000 nauczycieli.

Serbia: Firmy należące do kobiet nadal należą w Serbii do mniejszości, stanowią one zaledwie 26% wszystkich MŚP w tym kraju. Wiele kobiet w związku z tym zwraca się do Stowarzyszenia Kobiet Biznesu w Serbii (ABW), które promuje i zapewnia wsparcie dla kobiet-przedsiębiorców, działając również na rzecz poprawy koniunktury i wspierania lokalnych, regionalnych i międzynarodowych sieci współpracy. ABW rozpoznała potrzebę i możliwości budowy potencjału organizacji lokalnych w celu promowania przedsiębiorczości kobiet, a także w celu promowania i wspierania formalizacji oraz urzędowej rejestracji nowych stowarzyszeń kobiet-przedsiębiorców w poszczególnych społecznościach. Inicjatywa ta łączy kobiety-przedsiębiorców w całej Serbii, wzmacniając lokalne stowarzyszenia oraz zakładając i rozwijając potencjał nowo powstałych stowarzyszeń lokalnych. W ubiegłym roku utworzono trzy nowe Stowarzyszenia Kobiet Biznesu w miastach Novi Pazar, Subotica i Zajecar.

Wielka Brytania: Program The Premier League Charitable Fund (PLEA) został opracowany, aby pomóc młodzieży w wieku 11 - 19 lat w nauce podstawowych zasad działalności gospodarczej i samozatrudnienia. Enterprise Academy, zainspirowana pionierskim modelem w Middlesbrough FC, odnotowała, że spośród 135 000 uczniów biorących udział w pierwszych dwóch latach tego programu, ponad 1500 młodych ludzi zdobyło kwalifikacje na poziomie OCR (Oxford and Cambridge RSA Examinations) uprawniające do podjęcia studiów, dzięki jego istnieniu. Program ten, oparty na 10-tygodniowym kursie, opracowany został przez klub Middlesbrough FC. Pomaga on młodzieży zrozumieć podstawowe zasady działalności biznesowej za pomocą szeregu interaktywnych możliwości kształcenia zarówno w klasie i na stadionów piłkarskich. Jednostki programu PLEA uruchomiono 20 klubach, a udział w nim wzięło ponad 80 000 młodych ludzi.

Kategoria 2: Inwestowanie w umiejętności

Dania: Vkstfabrikkerne (Fabryki wzrostu) to program inkubacji biznesu rozpoczęty w styczniu 2010 roku. Projekt ten składa się z dziesięciu inkubatorów biznesowych, geograficznie rozproszonych po całym regionie Zelandii. W ramach programu członkowie inkubatora rozpoczynają 1,5 - 3-letnie dostosowane indywidualnie „programy wzrostu” składające się z mentoringu, tworzeniu sieci współpracy oraz kursu edukacyjnego organizowanego we współpracy z lokalną uczelnią. Ocena wyników w połowie projektu, tj. w styczniu 2013 r., wykazała, że 62% spośród członków inkubatora, którzy wygenerowali już obroty przed wzięciem udziału w Fabrykach wzrostu, doświadczyło wzrostu swojej działalności. Dodatkowo utworzono 54 dodatkowe miejsca pracy w regionie, a w ciągu najbliższych trzech lat oczekuje się zwiększenia tej liczby o 300 nowych miejsc.

Irlandia: Senior Enterprise został zaprojektowany z myślą, aby zachęcić do większego zaangażowania w przedsiębiorczość osoby w wieku 50 i starsze, a także w celu rozbudzenia swojego potencjału osobistego potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, nabycia lub zainwestowania w firmę zaczętą już przez kogoś innego, lub też, aby stać się mentorem-wolontariuszem. Od samego początku celem projektu jest uruchomienie większej ilości firm, przyciągnięcie większej ilości inwestycji i aktywizacji większej ilości seniorów do działania jako doradcy dla nowych i rozwijających się firm. Do tej pory prawie 1000 osób powyżej 50 roku życia, które otrzymały wsparcie od Senior Enterprise w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji, stworzyło nowe firmy. Liczba ta trzykrotnie przekroczyła wartość docelową, zakładaną podczas uruchomienia tej inicjatywy w październiku 2010 roku.

Serbia: Celem Junior Achievement (JA) Serbia jest kształcenie i inspiracja młodych ludzi w celu poznania wartości wolnej przedsiębiorczości oraz zrozumienia zasad biznesu i ekonomii. Ogólnym celem JA Serbia jest umożliwienie podjęcia aktywnej roli przez sektor prywatny w przygotowywaniu i inspirowaniu serbskiej młodzieży, aby stała się członkami społeczeństwa przyczyniającymi się do jego rozwoju. Kolejnym ważnym celem jest także edukowanie młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności finansowych i biznesowych. Wizja projektu to uformowanie pokolenia o szerokich horyzontach, które weźmie czynny udział we wszystkich aspektach współczesnego życia, a tym samym przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia. Od swojego powstania w 2005 roku, JA Serbia kształciło ponad 30 000 uczniów, kierowanych przez 500 odpowiednio przeszkolonych przez JAS nauczycieli w ponad 200 szkołach w całej Serbii. Podczas roku szkolnego 2011/12, w programie JA Serbia uczestniczyło 8021 uczniów, wspieranych przez 485 nauczycieli ze 156 szkół średnich i 52 szkół podstawowych na terenie 72 gmin.

Kategoria 3: Poprawa otoczenia biznesowego

Belgia: The Belgium Starters Agreement pomaga przyszłym i obecnym przedsiębiorcom w odniesieniu sukcesu. Przedsiębiorcy podpisują umowę starterową z miastem Gandawa w celu opracowania biznes planu, wnioskowania o profesjonalne doradztwo i poradnictwo specjalistyczne, brania udziału w szkoleniach i kursach rozwojowych oraz by kontynuować samodzielną działalność gospodarczą przez okres co najmniej trzech lat w Gandawie. Dzięki tej umowie, przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie o maksymalnej wartości 5000 € na edukację, poradnictwo specjalistyczne i inwestycje. Wszystkie nowe przedsiębiorstwa, które działały jako niezależne przedsiębiorstwa w Gandawie przez okres krótszy niż dwa lata, mogą złożyć wniosek o umowę starterową. Jednym z najważniejszych celów tej umowy jest zwiększenie współczynnika sukcesu firm rozpoczynających swoją działalność podczas pierwszych lat jej działania i zapobieganie niepowodzeniom. Do tej pory w sumie 171 umów starterowych otrzymało pozytywną rekomendację komisji oceniającej, a 166 z nich zostało zatwierdzonych przez Radę składającą się z Burmistrza i Radnych.

Włochy: Incredibol! projekt Creative Innovation z Bolonii, który wspiera kreatywne zawody w regionie Emilia-Romagna poprzez wkłady pieniężne, udostępnianie obszarów roboczych oraz sieć partnerów publicznych i prywatnych, którzy świadczą usługi dla zwycięzców konkursu. Incredibol! to również społeczność, która współdziała z lokalnym sektorem przedsiębiorstw kulturalnych i kreatywnych (ICC), a także wspiera je. Projekt Incredibol! rozpoczął swoje działanie w 2010 roku i zgromadził imponującą liczbę 243 pomysłów z całego regionu. W sumie zwyciężyło 32 projektów, które mogły skorzystać z nagród pieniężnych o łącznej wartości 20 000 €, ponad 500 godzin szkolenia i profesjonalnego wsparcia 15 konsultantów. Dodatkowo 10 zwycięzców otrzymało możliwość bezpłatnego korzystania z przestrzeni biurowych będących własnością gminy.

Łotwa: Inicjatywa Think Small First została opracowana przez Łotewską Izbę Przemysłowo-Handlową (LCCI), aby wydobyć Łotwę z kryzysu gospodarczego. Inicjatywa ta pomogła mikroprzedsiębiorstwom poprzez promocję pomysłu utworzenia specjalnej stawki podatkowej i uproszczonego systemu rachunkowości podatkowej, a także poprzez wprowadzenie programu mikrokredytów i udostępnienie wszystkich informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej w jednym miejscu. LCCI odegrała jedną z głównych ról w dyskusjach prowadzonych w parlamencie łotewskim (Saeima). Dzięki wsparciu Ministerstwa Gospodarki, Saeima poparł Ustawę Podatkową dla Mikroprzedsiębiorstw, która weszła w życie 1 września 2010 roku. W wyniku tej inicjatywy, w sumie 28 000 przedsiębiorstw wykorzystało uproszczony system rachunkowo-podatkowy.

Litwa: Investment and Business Guarantees (INVEGA) jest instytucją gwarancyjną założoną przez rząd litewski. INVEGA zapewnia gwarancje dla instytucji kredytowych na kredyty zaciągnięte przez przedstawicieli MŚP na rozpoczęcie działalności lub jej rozwój. Oprócz udzielania gwarancji, INVEGA zwraca MŚP 50% zapłaconych odsetek i administruje również kilkoma narzędziami inżynierii finansowej. Obecnie z Funduszu INVEGA realizowane są dwa rodzaje narzędzi finansowych dotyczących kapitału wysokiego ryzyka. Środki te umożliwiają i ułatwiają możliwie największemu kręgowi MŚP uzyskanie bardzo potrzebnych funduszy. Od roku 2001 INVEGA udzieliła 3978 gwarancji instytucjom kredytowym dotyczących kredytów niskiej i średniej wartości przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Kategoria 4: Wspieranie internacjonalizacji biznesu

Francja: Regionalna inicjatywa, International Relays, to oryginalna i zindywidualizowana koncepcja. Projekt ten zatrudnia krajowych ekspertów do rozwijania firm eksportowych w regionie Champagne-Ardenne. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, dzięki czemu możliwa jest realizacja długoterminowej strategii rozwoju handlu. Siedem z dziesięciu MŚP, które zdecydowały się współpracować z International Relays szybko odniosły sukces w biznesie, a tym samym zwiększyły swoją konkurencyjność rynkową. Pomoc techniczna i finansowa tego typu zapewnia indywidualne wsparcie dostosowane do komercyjnego rozwoju przedsiębiorstw regionalnych na rynkach o wysokim potencjale. Projekt International Relays pozwolił około 100 firmom z regionu Champagne-Ardenne na rozpoczęcie opłacalnej działalności eksportowej.

Portugalia: Portugalski przemysł obuwniczy eksportuje ponad 95% swoich produktów na najbardziej wymagające rynki międzynarodowe. W celu umożliwienia sektorowi nieprzerwanego podejmowania zdecydowanych kroków w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym, krajowe stowarzyszenie biznesowe APICCAPS, z pomocą Compete Programme (ang. Program Konkurencji), podjęła szereg działań w celu promowania portugalskiego obuwia. Obecna kampania przyczyniła się do wypromowania około 120 małych i średnich przedsiębiorstw na wydarzeniach branżowych na całym świecie. Opracowano symbol kampanii dotyczącej portugalskiego obuwia. Użyte zostało następujące hasło:


Portugalskie obuwie: Zaprojektowane przez Przyszłość.

Obraz promuje znak jakości i dąży do zbudowania wizerunku obuwia portugalskiego jako wyrafinowanej innowacji. W wyniku tej strategii eksport obuwia wzrósł o ponad 20% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Kategoria 5: Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami

Cypr: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd to inicjatywa utworzona przez Cypryjską Izbę Przemysłowo-Handlową w celu zaspokojenia potrzeb związanych z zarządzaniem opakowaniami zgodnie z Zasadami odpowiedzialności producenta. Green Dot Cyprus rozpoczęła zbieranie opakowań do recyklingu z gospodarstw domowych na Cyprze w 2007 roku i w ciągu pięciu lat objęła swym zasięgiem 85% populacji. Cypryjczycy pozytywnie zareagowali na tą usługę i ogólny wskaźnik recyklingu podwoił się w okresie 2006 - 2012. Organizacja stworzyła ponad 200 nowych ekologicznych miejsc pracy i pozwoliła lokalnym firmom recyklingowym na ich wzrost oraz przyczyniła się do zwiększenia ich długoterminowej stabilności.

Turcja: Kluczowym celem projektu Miasto Gürsu jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii w Gürsu, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska spowodowanego przez wykorzystanie paliw kopalnych, aby zaoszczędzić energię zużywaną przez usługi komunalne oraz by pomóc w społeczno-gospodarczym rozwoju miasta. Od rozpoczęcia inicjatywy skonfigurowano, sprawdzono i skorzystano z czterech innowacyjnych zastosowań. Stworzono fotowoltaiczną elektrownię słoneczną, dzięki czemu Gürsu stało się dobrze znane z tego, że korzysta z czystej energii słonecznej w zakresie wszystkich usług komunalnych. Projekt ma na celu umożliwienie Turcji podjęcie wiodącej roli w temacie inwestycji w energię odnawialną, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Od rozpoczęcia projektu Gürsu uzyskało 40% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki wykorzystaniu źródła, jakim jest energia słoneczna, w ciągu pięciu miesięcy zimowych i 100% - w ciągu siedmiu miesięcy letnich.

Kategoria 6: Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

Dania: Przedsiębiorczość w Danii gromadzi i przekazuje wiedzę, ustanawia sieci i współpracę między organizacjami w ramach działalności gospodarczej i zatrudnienia oraz oferuje działania w ramach rozwoju kompetencji. Celem projektu jest poprawa procesu powstawania, przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw należących do ludzi o różnych korzeniach etnicznych. Projekt ułatwiła współpraca między sześcioma gminami i regionami Danii oraz duńskim Ministerstwem Pracy i Ministerstwem Biznesu i Wzrostu. Entrepreneurship in Denmark składa się z sześciu jednostek lokalnych i krajowego centrum informacyjnego.

Słowacja: AV mobilita s.r.o. jest zakładem pracy chronionej specjalizującym się w integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Jest on organizacją pilotażową działającą w branży naprawy samochodów, a obecnie koordynuje inne zakłady pracy stanowiące część projektu dla osób niepełnosprawnych Škoda Handy Disabled Persons Project w Bratysławie, Preszowie, Bańskiej Bystrzycy i Žilinie. Zakład bierze udział w organizowanych przez Stowarzyszenia Zarejestrowanych Osób Niepełnosprawnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych na terenie całej Słowacji. Program ma na celu ułatwianie sprawnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez pośrednictwo w sprzedaży pojazdów w specjalnych cenach oraz poprzez kompleksowe, teoretyczne i praktyczne szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy do kierowania samochodem. W 2009 roku zakład ten otrzymał nagrodę Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej oraz Rodziny Republiki Słowackiej za działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Informacje o nagrodach

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2,5 tys. projektów, za sprawą których powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie inicjatyw skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, prezentowanie najlepszych rozwiązań w dziedzinie przedsiębiorczości, informowanie szerokiego ogółu o znaczeniu przedsiębiorców dla gospodarki i społeczeństwa oraz motywowanie potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności.

Więcej informacji na temat Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości można znaleźć na jej witrynie internetowej, śledzić Nagrody na Twitterze po angielsku, francusku, hiszpańsku, włosku lub niemiecku lub odwiedź oficjalną stronę Nagród na Facebooku.

Obejrzyj film ubiegłorocznego zwycięzcy, Outset


Side Bar