Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA IT PT FI EL LT PL SK

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 30 september 2013

Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2013: shortlist van de beste projecten

Er hebben honderden projecten in de nationale competities van 2013 gedongen om een kans om hun land te vertegenwoordigen op de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Er hebben 19 projecten de shortlist gehaald in wat een spannend jaar is geworden voor de awards die er een nieuwe categorie hebben bij gekregen: ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en bronnenefficiëntie. De awards hebben inzendingen gekregen van 28 Europese landen, inclusief de nieuwe lidstaat Kroatië en andere landen van de hele Unie. Een vakkundige jury van zakenlieden, regeringsvertegenwoordigers en academici hebben de 53 nationale winnende inzendingen beoordeeld en hebben een shortlist van 19 genomineerden in zes categorieën opgesteld. De winnaars voor elk van de zes categorieën zullen op 25 november 2013 aangekondigd worden op de SME Assembly in Vilnius, Litouwen waarop alle genomineerden worden uitgenodigd. Eén project zal ook de prestigieuze Grote Prijs van de Jury krijgen.

Vice-President van de Europese Commissie Antonio Tajani, verantwoordelijk voor industrie en ondernemerschap over de shortlist van dit jaar: “De originaliteit en creativiteit van deze opmerkelijke projecten tonen precies aan waarom het zo belangrijk is om de ondernemingszin te gebruiken om de Europese economie aan te drijven. Dit jaar zijn veel projecten gericht op jonge mensen, wat het belang aantoont van de ondersteuning van de ondernemende jeugd in Europa. Al deze beste praktijk-initiatieven blijven aantonen dat MKB's/KMO's de ruggengraat van de Europese economie vormen."

Categorie 1: Bevordering van ondernemingszin

België: Boost Your Talent (BYT) is een project om de ondernemingszin te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op scholen en andere jeugdorganisaties in de Brussels kanaalzone en de centrale wijken. Het moedigt jongelui op alle schoolniveaus aan om ondernemerschap, de zakenwereld en hun eigen ondernemingsvaardigheden en kwaliteiten te ontdekken en een actieve rol te spelen in hun eigen project om sociaal en professioneel succes te behalen. Door middel van een heel gamma programma's en originele activiteiten, die aangepast zijn om aan te sluiten op de verschillende schoolniveaus, ontdekken jongelui het ondernemerschap en de sociaal-economische omgeving. BYT moedigt jongelui aan om een actieve rol te spelen in hun eigen projecten en te mikken op sociaal en professioneel succes. BYT heeft tussen eind 2008 en april 2013 8316 leerlingen direct opgeleid.

Ierland: Het Student Enterprise Awards Programme geeft studenten een kans om zakelijke en ondernemingsvaardigheden te verwerven in een praktisch echt-leven-scenario waarin ze gedurende zes maanden of meer hun eigen mini-ondernemingen daadwerkelijk oprichten en leiden. De City & County Enterprise Boards, een door de regering gesteund netwerk van ondersteunende agentschappen voor de kleinbedrijvensector, heeft een jaarlijkse nationale wedstrijd op verschillende niveaus in middelbare scholen georganiseerd waar de leerlingen gedurende twee schoolsemesters in groepen werken en hun eigen mini-ondernemingen oprichten en leiden. Het programma heeft een juniorencyclus (12-13 jaar), een middencyclus (14-15 jaar) en een cyclus voor laatstejaars (16-17 jaar) en de leerlingen in alle categorieën worden aangemoedigd in groepen van maximaal 5 leerlingen te werken, waarbij de taken kunnen verdeeld worden en het concept van teamwerk aangemoedigd wordt. Het aantal deelnemers groeit jaar op jaar en bedraagt momenteel meer dan 17.000.

Polen: Een initiatief dat genomen werd door het Bureau voor Economische Ontwikkeling van de gemeente Wrocław omvatte de productie en opvoering van een toneelstuk met de titel "Het sprookje van Janek, de ondernemer en zijn domme broers." Bijgevolg leerden de leerlingen karaktertrekken die geassocieerd worden met ondernemerschap identificeren, begrepen ze de betekenis van het woord "investering" en de gevolgen van overmatige schulden. Dit is het eerste opvoedingsmiddel in Polen in de vorm van een theateroptreden om ondernemerschap aan te spreken dat mikt op leerlingen in de lagere school. Het bevordert ook de ondernemende houding en het klantbewustzijn onder jongelui. Boven op het liveoptreden hebben 60.000 leerlingen van 720 scholen in het hele land het optreden bekeken op het internet.

Finland: De MyCity leerentiteit is een miniatuurstad, die gebouwd is met mobiele muurelementen en omvat minstens 15 verschillende plaatselijke en regionale ondernemingen en openbare diensten. De leerlingen werken in hun eigen vak binnen de stad en krijgen een loon. Ze treden ook op als consumenten en burgers van de maatschappij. Er werken tegelijkertijd ongeveer 70 leerlingen op de MyCity-site. MyCity wordt gesponsord door het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur en is actief in acht verschillende gemeentes. De sites zijn bezocht door 24.000 leerlingen van het zesde leerjaar en 1000 leraren.

Servië: Bedrijven in handen van vrouwen zijn nog altijd een minderheid in Servië en vormen maar 26% van alle MKB's/KMO's. Veel bedrijven doen daarom een beroep op de Association of Business Women in Serbia (ABW), die ondersteuning aan vrouwelijke ondernemers bevordert en verleent, terwijl ze ijvert voor de verbetering van het zakelijke klimaat en een plaatselijk, regionaal en internationaal netwerk cultiveert. De ABW heeft de noodzaak en het potentieel erkend om de capaciteiten van plaatselijke organisaties om vrouwelijke ondernemers te bevorderen uit te bouwen, alsook om de formalisatie en officiële registratie van nieuwe verenigingen van zakenvrouwen in individuele gemeenschappen aan te moedigen en te ondersteunen. Het initiatief verbindt vrouwelijke ondernemers over heel Servië, waardoor de plaatselijke verenigingen versterkt worden en de capaciteit van nieuw gevormde plaatselijke verenigingen opgezet en uitgebouwd wordt. Vorig jaar werden er drie nieuwe Associations of Business Women gecreëerd in Novi Pazar, Subotica en Zajecar.

Verenigd Koninkrijk: Het Premier League Charitable Fund (PLEA)-programma is opgezet om kinderen tussen 11 en 19 jaar de basisprincipes van zakendoen en zelfstandige tewerkstelling te helpen bijbrengen. Geïnspireerd op een model dat gelanceerd werd bij Middlesbrough FC heeft de Enterprise Academy 135.000 leerlingen over de vloer gekregen die deelnamen aan de eerste twee jaren. Meer dan 1500 jongelui behaalden er kwalificaties die hun toegang verschaften tot de universiteit ten gevolge van het programma dat hun een OCR-accreditatie (Oxford Cambridge en RSA Examinations) gaf. Het programma is gebaseerd op een 10 weken durende cursus die oorspronkelijk ontwikkeld is door Middlesbrough FC en helpt jongelui de basisprincipes van zakendoen begrijpen door middel van een gamma interactieve leeropportuniteiten in de klas en in voetbalstadions. Er zijn PLEA's opgericht in 20 clubs, die zich inzetten voor meer dan 80.000 jongelui.

Categorie 2: Investering in ondernemersvaardigheden

Denemarken: Vkstfabrikkerne (De Groeifabrieken) is een zakelijke incubatieprogramma dat gelanceerd werd in januari 2010. Het project bestaat uit tien zakelijke incubators, die geografisch verspreid zijn over de regio Seeland. Als deel van het programma doen de geïncubeerden mee aan een individueel op maat gesneden 'groeiprogramma' van 1,5 tot 3 jaar dat bestaat uit begeleiding, netwerkactiviteiten en een opleidingscursus in samenwerking met een regionale universiteit. Uit een tussentijdse beoordeling van het project in januari 2013 is gebleken dat 62% van de geïncubeerden die voor hun deelname aan de Groeifabrieken al een omzet verwezenlijkten, te maken kregen met groei. In het totaal zijn er in de regio al 54 extra banen gecreëerd en er worden er nog 300 andere verwacht binnen de volgende drie jaar.

Ierland: Senior Enterprise is specifiek ontworpen om 50-plussers beter te betrekken bij het ondernemen en om het bewustzijn te vergroten van hun potentieel om een bedrijf op te starten, te verwerven of te investeren in een bedrijf dat opgericht is door iemand anders of om een vrijwillige mentor te worden. Het doel is van in het begin om meer bedrijven op te starten, meer investeringen aan te trekken en om meer senioren werkzaam te laten zijn als adviseurs in nieuwe en zich ontwikkelende bedrijven. Tot nog toe hebben bijna 1000 personen ouder dan 50 jaar, die ondersteuning gekregen hebben van Senior Enterprise in Ierland, het VK en Frankrijk, nieuwe bedrijven opgericht. Dit is bijna drie keer het doel dat gezet werd bij de lancering van het initiatief in oktober 2010.

Servië: Het doel van Junior Achievement (JA) Serbia is jonge mensen opleiden en inspireren om vrij ondernemerschap te waarderen en het zakendoen en de economie te begrijpen. Het algemene doel van JA Serbia is om het de privésector mogelijk te maken een actieve rol te spelen bij het voorbereiden en inspireren van de Servische jeugd om productieve leden van de gemeenschap te worden en om jongelui op te leiden op het vlak van ondernemerschap, financiële geletterdheid en zakendoen. Het project streeft ernaar een ruimdenkende generatie te creëren, die een actieve rol zal spelen in alle aspecten van het moderne leven en daardoor de werkopportuniteiten verhogen. Sinds de oprichting in 2005 heeft JA Serbia meer dan 30.000 leerlingen bijgestaan die begeleid werden door 500 door JAS opgeleide leraren in meer dan 200 scholen in heel Servië. Tijdens het schooljaar van 2011-2012 hebben 8021 leerlingen deelgenomen aan programma's van JA Serbia en werden ze ondersteund door 458 leraren in 156 middelbare en 52 basisscholen in 72 gemeenten.

Categorie 3: Verbetering van de bedrijfsomgeving

België: Het Belgische Starterscontract helpt beginnende en bestaande ondernemers slagen. Ondernemers sluiten een starterscontract met de stad Gent om een zakenplan op te stellen, beroep te doen op professioneel advies en vakkundige begeleiding, opleidings- en ontwikkelingscursussen te volgen en de zelfstandige activiteit minstens gedurende drie jaar uit te oefenen in Gent. Met dit contract kunnen ondernemers een tegemoetkoming van maximum € 5000 krijgen voor onderwijs, professionele begeleiding en investeringen. Alle startende ondernemers die als zelfstandige minder dan twee jaar gevestigd zijn in Gent kunnen een starterscontract aanvragen. Een van de belangrijkste doelen van het contract is om de kans op slagen van startende bedrijven tijdens hun eerste jaren te verhogen en om mislukkingen te vermijden. Tot nog toe hebben in totaal 171 starterscontracten een positieve aanbeveling gekregen van het beoordelingscomité en zijn er daarvan 166 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Italië: Incredibol!, Bologna’s project voor creatieve innovatie ondersteunt creatieve beroepen in Emilia-Romagna door middel van financiële bijdragen, werkruimtes en een netwerk van openbare en privépartners die diensten verlenen aan de winnaars van de prijs. Incredibol! is ook een gemeenschap die interageert met de plaatselijke sector van culturele en creatieve bedrijven en hem verbetert. Incredibol! is van start gegaan in 2010 en heeft maar liefst 243 design-ideeën van over de hele streek verzameld. In totaal waren er 32 winnende projecten die konden profiteren van geldprijzen van in totaal € 20.000, meer dan 500 uren training en de professionele ondersteuning van 15 consulenten. Bovendien mochten 10 winnaars de werkruimtes van de gemeente gratis gebruiken.

Letland: Think Small First werd ontwikkeld door de Letse Kamer van Koophandel en Industrie (LCCI) om Letland uit de economische crisis te halen. Het initiatief heeft microbedrijven geholpen door de creatie van een speciaal belastingtarief en vereenvoudigd belastingsysteem te bevorderen, door een microkredietprogramma in te voeren en door informatie over het oprichten van een bedrijf beschikbaar te maken op één plaats. De LCCI heeft een van de voornaamste rollen gespeeld in discussies die gehouden werden in het Letse parlement, de Saeima. Met ondersteuning van het ministerie van Economie heeft de Saeima de Belastingwet voor microbedrijven gesteund die van kracht ging op 1 september 2010. Als resultaat van dit initiatief hebben in totaal 28.000 bedrijven gebruik gemaakt van het vereenvoudigd belastingsysteem.

Litouwen: Investment and Business Guarantees (INVEGA) is een garantie-instelling die opgericht is door de Litouwse regering. INVEGA verstrekt garanties aan kredietinstellingen voor leningen die afgesloten worden door vertegenwoordigers van MKB's/KMO's voor de oprichting of uitbreiding van een bedrijf. Boven op het verlenen van garanties compenseert INVEGA de MBK's/KMO's voor 50% van de betaalde interest en beheert het ook diverse financiële engineeringsmaatregelen. Er worden momenteel ook twee durfkapitaalmaatregelen van het INVEGA-fonds geïmplementeerd. Dankzij die maatregelen kan er een zo groot mogelijke aantal MKB's/KMO's onontbeerlijke fondsen krijgen. INVEGA heeft sinds 2001 3978 garanties verleend aan kredietinstellingen voor leningen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Categorie 4: Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen

Frankrijk: Het regionaal initiatief International Relays, is een origineel en geïndividualiseerd concept dat nationale deskundigen tewerkstelt om bedrijven te ontwikkelen in Champagne-Ardenne voor de uitvoer. Dit initiatief streeft ernaar bedrijven te ondersteunen op een plaatselijk niveau, waardoor de implementatie van een commerciële ontwikkelingsstrategie op lange termijn mogelijk wordt. Zeven van 10 MKB's/KMO's die ervoor gekozen hebben te werken met International Relays hebben snel hun business veilig gesteld en dus hun competitiviteit op de markt vergroot. Deze technische en financiële bijstand verleent gepersonaliseerde ondersteuning die aangepast is aan de commerciële ontwikkeling van regionale bedrijven in markten met een hoog potentieel. International Relays heeft ervoor gezorgd dat ongeveer 100 bedrijven in de regio Champagne-Ardenne een doeltreffende uitvoeractiviteit konden implementeren.

Portugal: De Portugese schoeiselindustrie exporteert meer dan 95% van haar productie naar de meest veeleisende internationale markten. Opdat de sector een stevige voet aan de grond houdt in de competitieve internationale arena, heeft APICCAPS, een nationale zakelijke vereniging, met de steun van het Compete Programme, diverse maatregelen getroffen om Portugees schoeisel te promoten. De huidige campagne heeft ongeveer 120 MKB's/KMO's helpen promoten op professionele evenementen op de hele wereld. Er werd een campagnesymbool voor Portugese schoenen ontwikkeld met de slogan Portugese schoenen: ontworpen door de toekomst. Het imago promoot een kwaliteitskenmerk en streeft ernaar Portugese schoenen te vestigen als een gesofisticeerde innovatie. Ten gevolge van deze strategie is de uitvoer van schoeisel in de laatste twee jaar met meer dan 20% gestegen.

Categorie 5: Ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en bronnenefficiëntie.

Cyprus: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd is een initiatief dat opgezet is door de Cypriotische Kamer van Koophandel en Industrie om te voorzien in het verpakkingsbeheer volgens de principes van de producentverantwoordelijkheid. Green Dot Cyprus is in 2007 in Cyprus begonnen met de ophaling van gerecycled huisvuil en beslaat binnen vijf jaar maar liefst 85% van de bevolking. De Cyprioten hebben positief gereageerd op de dienst en de algemene recyclingratio is in de periode van 2006 tot 2012 verdubbeld. De organisatie heeft meer dan 200 nieuwe groene banen gecreëerd en heeft de plaatselijke recyclingbedrijven laten groeien en hun duurzaamheid op lange termijn helpen verbeteren.

Turkije: De voornaamste doelen van het project van de stad Gürsu zijn een verhoogd gebruik van groene energie in Gürsu om milieuvervuiling veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen te vermijden, de besparing van energie die gebruikt wordt voor gemeentediensten en ondersteuning van de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. Sinds het begin van het initiatief zijn er vier innovatieve aanwendingen geconfigureerd, getest en toegepast. Er werd een fotovoltaïsche zonne-energiefabriek ontwikkeld en Gürsu staat nu bekend om zijn gebruik van schone zonne-energie voor al zijn diensten. Het project streeft ernaar Turkije een leidende rol te laten spelen op het vlak van investeringen in hernieuwbare energie op zowel het regionale als het nationale niveau. Sinds het begin van het project heeft Gürsü 40% van zijn elektriciteitsbehoeften uit de zon gehaald in de vijf wintermaanden en 100% in de zeven zomermaanden.

Categorie 6: Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Denemarken: Entrepreneurship in Denmark verzamelt en draagt kennis over, zet netwerken en samenwerkingen op in organisaties binnen de zakenwereld en de tewerkstelling en biedt activiteiten aan binnen de competentieontwikkeling. Het project is bedoeld om de vorming, overleving en groei van bedrijven te verbeteren die in handen zijn van mensen met een verschillende etnische afkomst. Het project heeft een partnerschap vergemakkelijkt tussen zes gemeentes, de Deense regio's, het ministerie van Tewerkstelling en het ministerie van Zaken en Groei in Denemarken. Het ondernemerschap in Denemarken bestaat uit zes plaatselijke eenheden en een nationaal vormingscentrum.

Slowakije: AV mobilita s.r.o. is een beschutte werkplaats die gespecialiseerd is in de integratie van gehandicapten in alle gebieden van het leven. Als baanbrekende organisatie concentreerde ze zich op autoreparaties en nu coördineert ze andere beschutte werkplaatsen die deel vormen van het Škoda Handy Disabled Persons Project in Bratislava, Prešov, Banská Bystrica en Žilina. Ze neemt deel aan de culturele, sociale en sportieve activiteiten van de verenigingen van geregistreerde gehandicapte personen in heel Slowakije. Het programma vergemakkelijkt de vlotte integratie van gehandicapten in de maatschappij door bemiddeling van de verkoop van voertuigen tegen een speciale prijs en door middel van uitgebreide theorie- en praktijktraining van wie een aanvraag doet voor een rijbewijs. In 2009 heeft de werkplaats een prijs gekregen van het Slowaakse ministerie van Arbeid, Sociale Aangelegenheden en Gezin voor de integratie van gehandicapten op de werkplaats.

Over de awards

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering belonen sinds 2006 de uitmuntendheid bij de bevordering van ondernemerschap en kleine bedrijven op een nationaal, regionaal en plaatselijk niveau. Sinds de lancering van de awards hebben er meer dan 2500 projecten meegedaan en ze hebben de creatie van in totaal ruim 10.000 nieuwe bedrijven ondersteund. De awards zijn bedoeld om succesvolle activiteiten en initiatieven te identificeren en te erkennen die bedrijven en ondernemerschap bevorderen, voorbeelden van voortreffelijk ondernemerschap, beleidsvormen en praktijken tentoonstellen en delen, een groter bewustzijn creëren van de rol die ondernemers spelen in de Europese gemeenschap en potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.

Bezoek voor meer informatie over de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering, de website, volg de Awards op Twitter in het EngelsFransSpaansItaliaans of Duits of bezoek de officiële Facebook-pagina van de awards.

Bekijk een video van de winnaar van vorig jaar, Outset


Side Bar