Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT FI EL PL SK

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 30 Rugsėjis 2013

2013 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai: atrinkti geriausi projektai

2013 metų nacionaliniuose konkursuose šimtai projektų varžėsi dėl galimybės atstovauti savo šalį Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose. Šiais metais atrinkta 19 projektų dalyvauti apdovanojimuose, kuriuose pristatyta nauja kategorija: „žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas (angl. „Supporting the development of green markets and resource efficiency“). Apdovanojimų dalyvių sąraše buvo 28 Europos šalys – įskaitant naująją narę Kroatiją ir kitas sąjungos šalis. Aukšto lygio komisija, atstovaujanti verslo, vyriausybės ir akademijos sritis, peržiūrėjo 59 nacionalinių laimėtojų projektus ir sudarė galutinį 19 kandidatų sąrašą šešiose kategorijose. Kiekvienos iš šešių kategorijų laimėtojas bus paskelbtas 2013 m. lapkričio 25 d. Vilniuje, Lietuvoje vyksiančioje Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) asamblėjoje, į kurią bus pakviesti visi kandidatai. Vienam iš projektų taip pat bus įteiktas „Grand Jury Prize“ apdovanojimas.

Europos Komisijos viceprezidentas Antonio Tajani, atsakingas už pramonę ir verslumą, pakomentavo šių metų galutinį sąrašą: „Šių nuostabių projektų originalumas ir kūrybingumas įrodo, kodėl verslumo dvasia yra tokia svarbi Europos verslui. Šiais metais daugybė projektų skirta jauniems žmonėms, parodant, kaip svarbu paremti verslu užsiimantį Europos jaunimą. Visos šios geriausios praktikos iniciatyvos demonstruoja , kad mažos ir vidutinės įmonės yra pagrindinė Europos ekonomijos jėga.“

1 kategorija: verslumo dvasios skatinimas

Belgija: Boost Your Talent (BYT) yra projektas, skirtas verslumo dvasiai skatinti, sutelkiantis dėmesį į mokyklas ir kitas Briuselio kanalo regiono ir centrinių rajonų jaunimo organizacijas. Jis skatina jaunus žmones mokyklose atrasti verslumą, verslo aplinką ir jų pačių verslo įgūdžius bei savybes ir atlieką aktyvų vaidmenį jų projekte socialinei ir profesinei sėkmei pasiekti. Vykdant daugybę programų ir originalių veiklų, pritaikytų skirtingiems mokyklų lygiams, jauni žmonės atranda verslumą ir socialinę-ekonominę aplinką. BYT skatina jaunus žmones imtis aktyvaus vaidmens jų pačių projektuose ir siekti socialinės bei profesinės sėkmės. Nuo 2008 m. pabaigos iki 2013 m. balandžio mėnesio BYT tiesiogiai apmokė 8316 studentų.

Airija: „Student Enterprise Awards“ programa suteikia mokiniams galimybę įgyti verslo ir verslumo įgūdžių praktiškame tikroviškame scenarijuje, kuriame jie iš tikrųjų įkuria ir valdo savo mažas įmones šešis mėnesius ar ilgiau. Miestų ir grafysčių verslo paramos agentūros ( angl. „City and County Enterprise Boards“) ir vyriausybė finansavo paramos agentūrų tinklą mažų įmonių sektoriui, surengė kiekvienais metais vidurinėse mokyklose vykdomą nacionalinį konkursą, kuriame mokiniai du semestrus dirba grupėse dirba grupėse – įkuria ir valdo savo mažas įmones. Programa apima pradinių klasių grupę (12–13 metų), pereinamojo lygio mokinių grupę (14–15 metų) ir vyresniųjų klasių rupę (16–17 metų). Mokiniai visose kategorijose yra skatinami dirbti grupėse, kurias turi sudaryti ne daugiau nei 5 asmenys, suteikiant galimybę pasiskirstyti funkcijas bei geriau suvokti įsisąmoninti komandinio darbo sąvoką. Šioje programoje dalyvavusių mokinių skaičius kasmet auga ir šiuo metu siekia 17 000.

Lenkija: iniciatyva, kurios ėmėsi Wrocław ekonominės plėtros biuras (angl. „Municipality of Wrocław Economic Development Office“) apėmė pjesės, pavadintos „Pasaka apie verslininką Janeką ir jo kvailius brolius“ (angl. „The fairy-tale about Janek, the entrepreneur and his foolish brothers“). Tai leido mokiniams išmokti nustatyti su verslumu siejamas charakterio savybes, suprasti žodžio „investicija“ reikšmę ir didelių skolų pasekmes. Tai pirmasis lavinamasis įrankis Lenkijoje pateikiamas vaidinimo forma, skirtas verslumui skatinti bei nukreiptas į pradinių klasių mokinius. Tai taip pat skatina verslumo požiūrį ir vartotojų sąmoningumą jaunų žmonių tarpe. Be tiesioginės auditorijos pasirodymą internetu stebėjo 60 000 mokinių iš 720 šalies mokyklų.

Suomija: MyCity mokymosi organizacija yra miniatiūrinis miestas, pastatytas iš mobilių sienos elementų ir apima bent 15 skirtingų vietinių bei regioninių įmonių ir viešųjų tarnybų. Mokiniai vykdo savo verslą miestą ir gaunas pajamas. Jie taip pat atlieka vartotojų ir visuomenės piliečių vaidmenį. „MyCity“ vietoje vienu metu apytiksliai dirba 70 studentų. Suomijos Mokslo ir kultūros ministerijos remiamas „MyCity“ veikia aštuoniose skirtingose savivaldybėse – projekto vietas aplankė 24 000 pradinių klasių mokinių ir 1000 mokytojų.

Serbija: moterų valdomos verslo įmonės Serbijoje vis dar mažuma – sudaro tik 26 % visų mažų ir vidutinių įmonių. Dėl šios priežasties daugelis moterų kreipiasi į Verslininkių moterų Serbijoje asociaciją (angl. „Association of Business Women in Serbia“, ABW), kuri skatina ir teikia paramą moterims verslininkėms, palaikydama verslo klimato gerinimą ir puoselėdama vietinį, regioninį bei tarptautinį tinklą. ABW pripažino poreikį ir galimybę padėti vietinėms organizacijoms skatinti moterų verslumą, taip pat skatinti bei remti naujų moterų verslininkių asociacijų įforminimą ir oficialų registravimą individualiose visuomenėse. Ši iniciatyva vienija moteris verslininkes visoje Serbijoje, stiprindama vietines asociacijas ir kurdama naujai suformuotų vietinių asociacijų galią. Pastaraisiais metais įkurtos trys naujos moterų verslininkių asociacijos Novi Pazar, Subotica ir Zajecar.

Jungtinė Karalystė: The Premier League Charitable Fund (PLEA) programa buvo sukurta siekiant padėti mokyti 11–19 metų jaunuolius pagrindinių verslo ir individualios veiklos principų. Futbolo klubo „Middlesbrough FC“ sukurto modelio įkvėptoje Verslumo ugdymo akademijos (angl. „Enterprise Academy“) programoje per pirmuosius dvejus metus dalyvavo 135 000 mokinių, o daugiau nei 1500 jaunuolių dėl šios programos suteikiamos OCR („Oxford Cambridge“ ir RSA egzaminų) akreditacijos užsitikrino įstojimo į universitetą kvalifikacijas. 10 savaičių kursu, kurį sukūrė „Middlesbrough FC“ futbolo klubas, paremta programa padeda jaunimui suprasti pagrindinius verslo principus suteikiant daugybę interaktyvių galimybių tiek klasėje, tiek futbolo aikštėje. PLEA veikla buvo vykdoma 20 klubų, kuria įtraukta daugiau nei 80 000 jaunų asmenų.

2 kategorija: investiciniai įgūdžiai

Danija: {0>Vkstfabrikkerne (The Growth Factories) is a business incubation programme launched in January 2010. The project consists of ten business incubators, geographically spread throughout the region of Zealand.<}0{>Vkstfabrikkerne („The Growth Factories“) yra verslo inkubacijos programa, pradėta 2010 m. sausio mėn. Projektą sudaro dešimt verslo inkubatorių, geografiškai išdėstytų Zelandijos regione. Programos metu, bendradarbiaujant su regioniniu universitetu, idėją brandinantis asmuo dalyvauja 1,5–3 m. trunkančioje individualioje augimo programoje, kurią sudaro vadovavimo, sujungimo į tinklą veiklos ir ugdomasis kursas. 2013 m. sausio mėn. atlikus tarpinį vertinimą nustatyta, kad 62 % verslo idėjas brandinusių asmenų, kurių įmonės generavo apyvartą dar prieš patenkant į „Growth Factory“, patyrė augimą. Iš viso regione sukurtos 54 papildomos darbo vietos ir per ateinančius trejus metus tikimasi sukurti dar 300 darbo vietų.

Airija: Senior Enterprise iniciatyva yra specialiai sukurta skatinti didesnį įsitraukimą į verslą 50 metų ar vyresnių asmenų tarpe bei didinti jų galimybės pradėti, įgyti verslą ar investuoti į kito asmens pradėtą verslą arba tapti savanoriu patarėju suvokimą. Iš pradžių siekiama pradėti įkurti daugiau verslo įmonių, pritraukti daugiau investicijų bei turėti daugiau aktyvių vyresnio amžiaus patarėjų kuriant naujas arba plečiant jau esamas verslo įmones. Šiuo metu beveik 1000 vyresnių nei 50 metų asmenų, gavusių paramą iš „Senior Enterprise“ Airijoje, JK ir Prancūzijoje, įkūrė naujas verslo įmones. Tai beveik tris kartus viršija rodiklį, numatytą iniciatyvos pradžioje 2010 m. spalio mėn.

Serbija: Serbijos organizacijos Junior Achievement (JA) tikslas yra ugdyti ir įkvėpti jaunus žmones vertinti verslumą, suprasti verslą ir ekonomiką. Bendras JA organizacijos Serbijoje tikslas yra suteikti privačiam sektoriui galimybę imtis aktyvaus vaidmens ruošiant ir įkvepiant Serbijos jaunimą prisidėti prie visuomenės gerovės ir ugdant jaunimą verslumo, finansinio raštingumo bei verslo srityse. Projekto vizija yra sukurti plataus mastymo kartą, aktyviai dalyvaujančią moderniame gyvenime ir padidinančią įsidarbinimo galimybes. Nuo įkūrimo 2005 metais JA organizacija Serbijoje suteikė paslaugas daugiau nei 30 000 studentų, kuriems vadovavo 500 JAS apmokytų mokytojų daugiau nei 200 Serbijos mokyklų. 2011 / 2012 mokslo metais JA organizacijos Serbijoje programose dalyvavo 8021 mokinys, jas parėmė 455 mokytojai 156 vidurinėse ir 52 pradinėse mokyklose 72 savivaldybėse.

3 kategorija: verslo aplinkos gerinimas

Belgija: The Belgium Starters Agreement padeda būsimiems ir esamiems verslininkams pasiekti sėkmę. Verslininkai su Gento miestu sudaro verslo pradžios sutartį, kuria numatomas verslo plano sudarymas, profesionalios konsultacijos ir specialistų pagalbos prašymas, apmokymų vykdymas bei plėtros kursai ir nepriklausomos verslo veiklos vykdymas bent tris metus Gente, Sudarę šią sutartį, verslininkai gali gauti didžiausią 5000 eurų paramą mokymui, profesionaliam vadovavimui ir investicijoms. Veiklos pradžios sutartį gali sudaryti visos nepriklausomos įmonės, įkurtos Gente ir vykdančios veiklą trumpiau nei dvejus metus. Vienas iš svarbiausių sutarties tikslų yra padidinti pradedančių įmonių sėkmės procentą pirmaisiais jų gyvavimo metais ir išvengti nesėkmių. Šiuo metu 171 veiklos pradžios sutarčių gavo teigiamą rekomendaciją iš vertinimo komiteto, o 166 jų patvirtino mero taryba ir seniūnas.

Italija: Incredibol! Bolonijos kūrybingos naujovės projektas remia kūrybingas profesijas Emilia-Romagna grynaisiais pinigais, darbo patalpomis ir viešųjų bei privačiųjų partnerių, teikiančių paslaugas apdovanojimo laimėtojams, tinklu. Incredibol!“ taip pat yra bendruomenė, kurį bendrauja su ir stiprina vietinių kultūros ir kūrybos įmonių (ICC) sektorių. „Incredibol!“ pradėjo savo veiklą 2010 m. ir surinko 243 įspūdį darančias dizaino idėjas iš viso regiono. Iš viso laimėjimą pelnė 32 projektai, kurie sugebėjo išnaudoti apdovanojimus grynaisiais, kurių suma siekė 20 000 eurų, daugiau nei 500 valandų siekusius apmokymus ir profesionalią 15 konsultantų pagalbą. Be to, 10 laimėtojų buvo leista nemokamai naudotis savivaldybei priklausančiomis darbo patalpomis.

Latvija: „Think Small First“ principą sukūrė Latvijos pramonės ir prekybos rūmai (angl. „Latvian Chamber of Commerce and Industry“, LCCI) siekiant padėti Latvijai išbristi iš ekonominės krizės. Iniciatyva padėjo mikroįmonėms skatindama specialaus mokesčių tarifo ir supaprastintos mokesčių apskaitos sistemos kūrimą, pristatydama mikrokredito programą ir pateikdama informaciją apie verslo pradėjimą vienoje vietoje. LCCI atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų Latvijos Parlamente, Saeima, vykusiose diskusijose. Palaikant Ūkinio ministerijai, Saeima parėmė mikroįmonių apmokestinimo įstatymą, kuris įsigaliojo 2010 m. rugsėjo 1 d. Vykdant šią iniciatyvą, supaprastinta mokesčių apskaitos sistema iš viso pasinaudojo 28 000 įmonių.

Lietuva: Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) yra Lietuvos vyriausybės įkurta garantijų institucija. INVEGA teikia garantijas kreditavimo institucijoms už mažų ir vidutinių įmonių atstovų paimtas paskolas verslui pradėti arba plėsti. Be garantijų teikimo, INVEGA mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoja 50 % sumokėtų palūkanų ir suteikia finansinės inžinerijos priemones. Dvi rizikos kapitalo priemonės šiuo metu yra įgyvendinamos taip pat iš INVEGA fondo. Šios priemonės suteikia galimybę didžiausiam įmanoma mažų ir vidutinių įmonių ratui gauti reikalingą finansavimą ir palengvina šį procesą. Nuo 2001 m. INVEGA suteikė 3978 garantijų kreditavimo institucijoms už mažų ir vidutinių įmonių paskolas.

4 kategorija: verslo internacionalizavimo palaikymas

Prancūzija: regioninė iniciatyva – International Relays – yra originali ir individualizuota idėja, kurios pagrindu šalies ekspertai įdarbinami įmonių, įsikūrusių Champagne-Ardenne, eksportui vystyti. Šia iniciatyva siekiama palaikyti įmones vietiniu lygiu, suteikiant galimybę įgyvendinti ilgalaikės komercinės plėtros strategiją. Septynios iš dešimties mažų ir vidutinių įmonių, pasirinkusių dirbti su „International Relays“, greitai sustiprino verslo įmones ir pagerino savo konkurencingumą rinkoje. Ši techninė ir finansinė pagalba teikia asmeninius poreikius atitinkantį palaikymą, pritaikytą prie komercinės regioninių įmonių plėtros didelį potencialą turinčiose rinkose. „International Relays“ suteikė galimybę įgyvendinti efektyvią eksporto veiklą apytiksliai 100 įmonių iš Champagne-Ardenne regiono.

Portugalija: Portugalijos avalynės pramonė eksportuoja daugiau nei 95 % savo produkcijos į reikliausias tarptautines rinkas. Siekiant užtikrinti tolimesnius tvirtus šio sektoriaus žingsnius konkurencingoje tarptautinėje aplinkoje, APICCAPS, nacionalinė verslo organizacija, turėdama „Compete Programme“ palaikymą, ėmėsi įvairių priemonių portugalų avalynės gamybai skatinti. Šiuo metu vykdoma kampanija padėjo paskatinti apytiksliai 120 mažų ir vidutinių įmonių profesiniuose renginiuose visame pasaulyje. Portugalijos batams skirtas kampanijos simbolis sukurtas naudojant šūkį Portugalijos batai: sukurta ateities (angl. „Portuguese Shoes: Designed by the Future“). Įvaizdis skatina kokybės ženklo naudojimą bei siekiama kurti portugalų batus kaip modernią naujovę. Dėl šios strategijos avalynės eksportas pastaraisiais dviem metais išauga daugiau nei 20 %.

5 kategorija: „žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas

Kipras: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd yra Kipro Komercijos ir pramonės rūmų sukurta iniciatyva pakuočių tvarkymo paramai teikti pagal gamintojo atsakomybės principus (angl. „Producer Responsibility Principles“). „Green Dot Cyprus“ pradėjo buitinių atliekų rinkimo ir perdirbimo veiklą 2007 metais Kipre ir per penkerius metus išvystė savo veiklą tiek, kad šiuo metu apima 85 % visos populiacijos. Kipro gyventojai palankiai reagavo į paslaugą: 2006–2012 metų laikotarpiu bendras perdirbamų atliekų procentas padvigubėjo. Organizacija sukūrė daugiau nei 200 naujų „žaliųjų“ darbo vietų ir suteikė galimybę vietinėms perdirbimo organizacijoms augti ir sustiprinti savo ilgalaikį tvarumą.

Turkija: pagrindiniai Town of Gürsu projekto tikslai yra padidinti „žaliosios“ energijos vartojimą Gürsu siekiant išvengti aplinkos taršos, kurią sukelią iškastinio kuro naudojimas, taupyti energiją, naudojamą komunalinėms paslaugoms, bei prisidėti prie socialinės-ekonominės miesto plėtros. Nuo iniciatyvos pradžios sukurtos, išbandytos ir įgyvendintos trys naujovės. Sukurta fotovoltinė saulės elektrinė, ir Gürsu miestas dabar gerai žinomas dėl saulės energijos naudojimo visose savo paslaugų srityse. Projektu siekiama suteikti Turkijai pirmaujantį vaidmenį investicijų į atsinaujinančią energiją srityje tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu. Nuo projekto pradžios Gürsu miestas 40 % savo elektros poreikio patenkino iš saulės per penkis žiemos mėnesius ir 100 % – per septynis vasaros mėnesius.

6 kategorija: atsakingas ir įtraukiantis verslumas

Danija: vykdant programą Verslumas Danijoje (angl. „Entrepreneurship in Denmark“), renkamos ir perteikiamos žinios, kuriami tinklai ir skatinamas bendradarbiavimas verslo organizacijose, įdarbinimas bei pateikiami kompetencijos vystymo pasiūlymai. Projekto tikslas yra pagerinti skirtingos etninės kilmės žmonėms priklausančių įmonių kūrimą, išlikimą ir augimą. Projektas palengvino partnerystę tarp šešių savivaldybių, Danijos regionų, Danijos Darbo ministerijos ir Verslo ir plėtros ministerijos. Programą „Verslumas Danijoje“ sudaro šeši vietiniai skyriai ir nacionalinis informacijos centras.

Slovakija: AV mobilitas.r.o. yra globojama dirbtuvė, siekianti integruoti neįgalius asmenis visose gyvenimo srityse. Būdama patyrusi organizacija, ji sutelkė savo veiklą ties mašinų remontu ir šiuo metu koordinuoja kitas globojamas dirbtuves, sudarančias „Škoda Handy Disabled Persons“ projekto, vykdomo Bratislavoje, Prešov, BanskáBystrica ir Žilina, dalį. Ji dalyvauja Neįgaliųjų asociacijos (angl. „Associations of Registered Disabled Persons“) Slovakijoje kultūrinėse, socialinėse ir sporto veiklose. Schema palengvino sklandžią neįgaliųjų integraciją į visuomenę, kurios metu tarpininkaujama parduodant transporto priemones specialiomis kainomis ir suteikiamas išsamus teorinis ir praktinis kandidatų, norinčių gauti vairuotojo pažymėjimą, apmokymas. 2009 m. dirbtuvė gavo Slovakijos Respublikos Darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerijos (angl. „Ministry of Labour, Social Affairs and Family“) apdovanojimą už neįgaliųjų integraciją į darbo vietas.

Apie apdovanojimus

Nuo 2006 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai įteikė apdovanojimus už puikų verslumo ir mažų įmonių skatinimą nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu. Nuo apdovanojimų paskelbimo pateiktą daugiau nei 2500 projektų ir iš viso paremta daugiau nei 10 000 naujų įmonių. Apdovanojimų tikslai yra nustatyti ir atpažinti sėkmingas veiklas ir iniciatyvas, skirtas skatinti iniciatyvumą ir verslumą, pademonstruojant ir pasidalijant geriausių verslumo politikų ir praktikų pavyzdžiais, sukuriant didesnį verslumo vaidmens Europos visuomenėje suvokimą, skatinant ir įkvepiant galimus verslininkus.

Norėdami daugiau informacijos apie Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimus, apsilankykite internetinėje svetainėje, sekite apdovanojimus „Twitter“ anglų k.prancūzų k.ispanų k.italų k. ar vokiečių k. arba apsilankykite oficialiame apdovanojimų „Facebook“ puslapyje.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie praėjusių metų laimėtoją, „Outset“


Side Bar