Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT EL LT PL SK

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 30 syyskuu 2013

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto 2013: jatkoon päässeet projektit on valittu

Sadat projektit ovat kilpailleet vuoden 2013 kansallisissa kilpailuissa saadakseen tilaisuuden edustaa maataan eurooppalaisessa yrittäjyyden edistämispalkinnossa. Tänä vuonna jatkoon pääsi 19 projektia. Tämä vuosi on jännittävä, sillä mukaan on otettu uusi sarja: vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen. Kilpailuun osallistui osanottajia 28 Euroopan maasta mukaan lukien uusi jäsenmaa Kroatia ja muut unionin maat. Arvovaltainen tuomaristo, jossa on hallituksen, liike-elämän ja yliopistojen edustajia, tarkasteli 53 kansallista voittajaosallistujaa ja valitsivat jatkoon menevät 19 osallistujaa kuudessa sarjassa. Jokaisen kuuden sarjan voittajat julkaistaan pienten ja keskisuurten yritysten kokoontumisen aikana 25. marraskuuta 2013 Liettuan Vilnassa. Kaikki osallistujat kutsutaan tähän kokoontumiseen. Yksi projekti saa myös arvostetun Grand Jury -palkinnon.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani, joka on vastuussa teollisuudesta ja yrittäjyydestä, kommentoi tämänvuotisia jatkoon päässeitä projekteja: ”Näiden merkittävien projektien ainutlaatuisuus ja luovuus todistaa siitä, miksi yrittäjyyden valjastaminen on niin tärkeää eurooppalaiselle yrittäjyydelle. Tänä vuonna monia projekteja on suunnattu nuorille ja näin näytetään nuorten eurooppalaisten yrittäjien tukemisen tärkeys. Kaikki nämä parhaiden käytäntöjen aloitteet näyttävät, että pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan.”

Sarja 1: Yrittäjyyden edistäminen

Belgia: Boost Your Talent (BYT) on hanke, joka edistää yrittäjyyttä kouluihin ja muihin nuorisojärjestöihin keskittyen Brysselin Canal- ja keskustan alueilla. Se rohkaisee kaikkien koulutasojen nuoria tutustumaan yrittäjyyteen, liiketoimintaympäristöön ja omiin yrittäjyystaitoihin ja -kykyihin ja ottamaan aktiivisen roolin omassa hankkeessaan sosiaalisen ja ammatillisen menestyksen saavuttamiseksi. Nuoret tutustuvat yrittäjyyteen ja sosiaalis-taloudelliseen ympäristöön erilaisten ohjelmien ja toimintojen kautta, jotka on sovitettu erilaisiin koulun tasoihin. BYT rohkaisee nuoria ottamaan aktiivisen roolin omissa hankkeissa ja tavoittelemaan sosiaalista ja ammatillista menestystä. BYT koulutti suoraan 8 316 opiskelijaa vuoden 2008 lopulta vuoden 2013 huhtikuuhun asti.

Irlanti: Student Enterprise Awards Programme tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia liike-elämän ja yrittäjyyden taitoja käytännöllisessä tosielämän skenaariossa, jossa he perustavat ja hallitsevat omia miniyrityksiään kuusi kuukautta tai kauemmin. City & County Enterprise Boards, joka on hallituksen tukema pienyritysten tukitoimistojen verkko, loi kansallisen vuosittaisen kilpailun eritasoisille toisen asteen oppilaitoksille, joissa opiskelijat työskentelevät ryhmissä kahden lukukauden ajan perustaen ja halliten omia mini-yrityksiään. Ohjelmassa on nuorempien sarja (12-13 vuotta), keskisarja (14-15 vuotta) ja vanhempien sarja (16-17 vuotta) ja kaikkien sarjojen opiskelijoita rohkaistaan toimimaan enintään 5 opiskelijan ryhmissä, jotta mahdollistetaan toimien jakaminen ja yhteistyöhön rohkaiseminen. Osallistujien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja ylittää nyt 17 000.

Puola: Municipality of Wrocław Economic Development Officen aloitteessa tuotettiin ja esitettiin näytelmä nimeltään ”Kertomus Janek-yrittäjästä ja hänen typeristä veljistään”. Tämän seurauksena opiskelijat oppivat tunnistamaan yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia, ymmärtämään sanan ”investointi” sekä liiallisista veloista johtuvat seuraukset. Tämä on Puolan ensimmäinen opetustyökalu teatteriesityksen muodossa, joka on tarkoitettu ala-asteikäisille. Se myös edistää yrittäjyyden asenteita ja kuluttajatietoisuutta nuorille. Live-esityksen lisäksi 60 000 oppilasta 720 koulusta maan ympäri näkivät esityksen verkossa.

Suomi: MyCity -oppimiskokonaisuus on minikaupunki, joka on rakennettu siirrettävistä seinäelementeistä ja jossa on ainakin 15 eri paikallista ja alueellista yritystä ja julkista palvelua. Opiskelijat työskentelevät omalla alallaan kaupungin sisällä ja saavat palkkaa. He toimivat myös kuluttajina ja yhteisön jäseninä. Noin 70 oppilasta työskentelee samanaikaisesti MyCity-alustalla. Suomen koulutus- ja kulttuuriministeriö tukee MyCity-hanketta ja se toimii 8 eri kunnassa ja noin 24 000 kuudennen luokan oppilasta ja 1 000 opettajaa on käynyt näillä alustoilla.

Serbia: Naisten omistavat yritykset ovat yhä vähemmistönä Serbiassa, niiden osuus on vain 26 % pk-yrityksistä. Siksi monet naiset ottavat yhteyttä järjestöön Association of Business Women in Serbia (ABW), joka edistää ja tukee naisyrittäjyyttä ja samalla puhuu yritysilmapiirin parantamisen puolesta ja edistää paikallista, alueellista ja kansainvälistä verkostoitumista. ABW tunnisti tarpeen ja potentiaalin rakentaa paikallisten naisyrittäjien organisaatioiden kykyjä sekä rohkaista ja tukea uusien yrittäjänaisten järjestöjen virallistamista ja rekisteröintiä yksittäisissä yhteisöissä. Aloite liittää naisyrittäjiä Serbien alueella, vahvistaa paikallisia järjestöjä ja luo ja rakentaa äskettäin luotujen paikallisten järjestöjen kapasiteettia. Viime vuoden aikana luotiin kolme uutta yrittäjänaisten järjestöä Novi Pazarissa, Suboticassa ja Zajecarissa.

Yhdistynyt kuningaskunta: The Premier League Charitable Fund (PLEA) -ohjelma luotiin opettamaan 11-19-vuotiaille yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen perusperiaatteita. Middlesbrough FC:n pioneerimallin inspiroimana Enterprise Academyyn on osallistunut 135 000 oppilasta kahden ensimmäisen vuoden aikana ja yli 1 500 nuorta on saanut yliopiston lähtötason pätevyyden ohjelman seurauksena, näin he ovat saaneet OCR-akkreditoinnin (Oxford, Cambridge ja RSA-kokeet). Ohjelma perustuu 10 viikon kurssiin, jonka Middlesbrough FC kehitti. Se auttaa nuoria ymmärtämään yrittäjyyden perusperiaatteet erilaisten interaktiivisten opiskelumahdollisuuksien avulla sekä luokassa että jalkapallokentällä. PLEA-ohjelmia on luotu 20-joukkueessa ja niihin on osallistunut yli 80 000 nuorta.

Sarja 2: Taitoihin investointi

Tanska: Vkstfabrikkerne (Kasvun laitokset) on tammikuussa 2010 käynnistetty yrityshautomo-ohjelma. Hankkeessa on kymmenen yrityshautomoa, jotka sijaitsevat Sjellannin alueella. Ohjelman osana haudottavat yritykset osallistuvat 1,5 - 3 vuoden pituiseen yksityisesti räätälöityyn kasvuohjelmaan, johon sisältyy ohjausta, verkostointitoimia ja koulutuskurssi yhteistyössä alueellisen yrityksen kanssa. Tammikuussa 2013 suoritetussa väliarvioinnissa huomattiin, että 62 % yrityksistä, joilla oli liikevaihtoa ennen kasvuohjelmaan osallistumista, olivat kasvaneet. Alueella on luotu jo yhteensä 54 lisätyöpaikkaa ja odotetaan 300 muuta lisätyöpaikkaa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Irlanti: Senior Enterprise suunniteltiin erityisesti rohkaisemaan 50-vuotiaita ja heitä vanhempia osallistumaan enemmän yrittäjyyteen ja nostamaan tietoisuutta heidän potentiaalistaan yrityksen perustamisessa, ostaa tai investoida toisen aloittamaan yritykseen tai alkaa vapaaehtoiseksi mentoriksi. Alusta alkaen tavoitteena oli luoda enemmän yrityksiä, houkutella lisää investointeja ja saada enemmän eläkeläisiä aktiivisiksi neuvonantajiksi uusissa ja kehittyvissä yrityksissä. Tähän mennessä lähes 1 000 50-vuotiasta tai vanhempaa henkilöä, jotka ovat saaneet jonkin verran tukea Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Ranskan Senior Enterprise -ohjelmasta, on perustanut uusia yrityksiä. Tämä on lähes kolminkertaisesti lokakuussa 2010 käynnistetyn hankkeen alkuperäiseen tavoitteeseen verrattuna.

Serbia: Junior Achievement (JA) -ohjelman tavoitteena on kouluttaa ja inspiroida nuoria arvostamaan vapaata yrittäjyyttä ja ymmärtämään liiketoimintaa ja taloustiedettä. JA Serbia -ohjelman yleinen tavoite on mahdollistaa se, että yksityinen sektori ottaa aktiivisen roolin Serbian nuorten valmistelemisessa ja innostamisessa yhteiskunnan hyödyllisiksi jäseniksi ja kouluttaa nuoria yrittäjyyden, taloudellisen lukutaidon ja yrityselämän aloilla. Hankkeen visiona on luoda mieleltään avoin sukupolvi, joka ottaa aktiivisen roolin kaikissa modernin elämän osissa ja näin parantaa työskentelymahdollisuuksia. JA Serbia perustettiin vuonna 2005 ja siitä lähtien siihen on osallistunut yli 30 000 opiskelijaa, joita ohjasi 500 JAS-koulutettua opettajaa yli 200 koulussa ympäri Serbiaa. 2011/12-kouluvuoden aikana 8 021 oppilasta osallistui JA Serbia -ohjelmiin, joita tuki 485 opettajaa 156 toisen asteen oppilaitoksessa ja 52 ala-asteella 72 kunnassa.

Sarja 3: Liiketoimintaympäristön parantaminen

Belgia: The Belgium Starters Agreement auttaa aloittelevia ja olemassa olevia yrittäjiä menestymään. Yrittäjät tekevät aloittajan sopimuksen Gentin kaupungin kanssa laatiakseen liiketoimintasuunnitelman, saadakseen ammatillisia neuvoja ja asiantuntijan ohjausta, seuratakseen koulutus- ja kehityskursseja ja jatkaakseen itsenäistä liiketoimintaa ainakin kolmen vuoden ajan Gentissä. Tämän sopimuksen myötä yrittäjät voivat saada enintään 5 000 € tukea koulutukseen, ammatilliseen ohjaukseen ja investointiin. Kaikki yrityksen luojat, jotka ovat perustaneet itsenäisen yrityksen Gentissä alle kaksi vuotta sitten, voivat hakea aloittajan sopimusta. Eräs sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista on parantaa aloittavien yritysten menestystä ensimmäisten viiden vuoden aikana ja estää epäonnistumisia. Tähän mennessä yhteensä 171 aloittajan sopimusta on saanut arviointikomitean myönteisen suosituksen ja kaupunginjohtajan neuvosto ja raatimiehet ovat hyväksyneet näistä 166.

Italia: Incredibol!, Bolognan luova innovaatioprojekti, tukee luovia ammatteja Emilia-Romagnan alueella käteispalkinnoilla, työtiloilla ja julkisten ja yksityisten yhteistyökumppanien verkoston avulla, jotka tarjoavat palveluita palkinnon voittajille. Incredibol! on myös yhteisö, joka parantaa vuorovaikutusta paikallisella kulttuuri- ja luovien yritysten alalla. Incredibol! käynnistettiin vuonna 2010 ja se keräsi vaikuttavat 243 ideaa koko alueella. Palkittuja hankkeita oli yhteensä 32, jotka pystyivät hyödyntämään yhteensä 20 000 € käteispalkintoja, yli 500 tuntia koulutusta ja 15 konsultin ammatillista tukea. Lisäksi 10 voittajaa sai käyttää kunnan omistamia työtiloja maksutta.

Latvia: Think Small First -hankkeen kehitti Latvian Chamber Of Commerce and Industry (LCCI) auttaakseen Latvian pois talouskriisistä. Aloite on auttanut mikroyrityksiä edistämällä erityisen verokannan ja yksinkertaistetun verokirjanpidon perustamista, ottamalla käyttöön mikrolainaohjelman ja antamalla tietoja liiketoiminnan käynnistämisestä yhdessä paikassa. LCCI on ollut eräs tärkeimmistä osapuolista keskusteluissa, joita on käyty Latvian parlamentissa Saeimassa. Talousministeriön tuen kautta Saeima tuki mikroyritysten verolakia, joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2010. Tämän aloitteen seurauksena yhteensä 28 000 yritystä on käyttänyt yksinkertaistettua verotilijärjestelmää.

Liettua: Investment and Business Guarantees on Liettuan hallituksen perustama takuusjärjestelmä. INVEGA tarjoaa takuuksia lainoille, joita pk-yritysten edustajat ottavat perustamista tai laajentamista varten luottolaitoksista. Takuiden antamisen lisäksi INVEGA kompensoi pk-yrityksille 50 % maksetuista koroista ja lisäksi hallinnoi useita rahoitusjärjestelyjä. Tällä hetkellä otetaan myös käyttöön kaksi riskipääomatoimenpidettä INVEGA-rahastosta. nämä toimenpiteet mahdollistavat ja helpottavat mahdollisimman monille pk-yrityksille saada kaivattua rahoitusta. Vuodesta 2001 lähtien INVEGA on antanut 3 978 takuuta luottolaitoksille koskien pienten ja keskisuurten yritysten lainoja.

Sarja 4: Yritysten kansainvälistymisen tukeminen

Ranska: Alueellinen aloite International Relays on omaperäinen ja yksilöllinen aloite, joka työllistää maan asiantuntijoita kehittämään Champagne-Ardenne-alueen yritysten vientiä. Tämän aloitteen tavoitteena on tukea yrityksiä paikallisella tasolla, jotta voidaan ottaa käyttöön pitkäaikainen kaupallisen kehityksen strategia. Seitsemän kymmenestä International Relaysin kanssa työskentelemään valitusta pk-yrityksestä on nopeasti turvannut liiketoimintansa ja näin kasvattanut kilpailukykyään markkinoilla. Tämä tekninen ja taloudellinen apu tarjoaa henkilökohtaista tukea, joka on sovitettu alueellisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kilpailukykyisillä markkinoilla. International Relays on auttanut noin 100 Champagne-Ardenne-alueen yritystä parantamaan vientitoimintansa tehokkuutta.

Portugal: Portugalin kenkäteollisuus vie yli 95 % tuotannostaan kaikkein vaativimmille kansainvälisille markkinoille. Jotta ala jatkaisi päättäväisten askelien ottamista kansainvälisessä kilpailussa, kansallinen liiketoimintajärjestö APICCAPS Compete-ohjelman tuella on toteuttanut erilaisia toimenpiteitä portugalilaisten jalkineiden edistämiseksi. Nykyinen kampanja on auttanut edistämään noin 120 pk-yritystä ammattitapahtumissa ympäri maailman. Portugalilaisten kenkien kampanjan symboli kehitettiin käyttäen iskulausetta Portugalin kengät: tulevaisuuden suunnittelemat. Kuva edistää laadun merkkiä ja tavoitteena on luoda kuva portugalilaisten kenkien hienostuneesta innovaatiosta. Tämän strategian seurauksena jalkineiden vienti on kasvanut yli 20 % viimeisten kahden vuoden aikana.

Sarja 5: Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen

Kypros: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd on Kyproksen kauppa- ja teollisuusministeriön muodostama hanke, joka edistää pakkausten hallintaa tuottajavastuun periaatteiden mukaisesti. Green Dot Cyprus aloitti kotitalouksien kierrätysjätteen kokoamisen Kyproksella vuonna 2007 ja se on kasvanut kattamaan 85 % asukkaista viiden vuoden aikana. Kyproslaiset ovat reagoineet palveluun myönteisesti ja kokonaiskierrätysaste on kaksinkertaistunut vuosien 2006-2012 välillä. Järjestö on luonut yli 200 uutta vihreää työpaikkaa ja auttanut paikallisten kierrätysyritysten kasvua ja parantanut niiden pitkän aikavälin kestävyyttä.

Turkki: Gürsun kaupungin hankkeen päätavoite on lisätä vihreän energian käyttöä Gürsussa, jotta ehkäistään fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaa ympäristön pilaantumista, säästetään kunnallisten palvelujen käyttämää energiaa ja autetaan kaupungin sosiaalis-taloudellista kehitystä. Aloitteen alusta lähtien on määritetty, testattu ja sovellettu neljä innovatiivista sovellusta. Kehitettiin aurinkosähkölaitos ja Gürsu on nyt tunnettu puhtaan aurinkoenergian käytöstä kaikilla palvelualueillaan. Hankkeen tavoitteena on auttaa Turkkia ottamaan johtava rooli uusiutuvan energian investoinneissa sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Projektin aloittamisesta lähtien Gürsu on saanut 40 % sähköstään aurinkosähköstä viiden talvikuukauden aikana ja 100 % seitsemän kesäkuukauden aikana.

Sarja 6: Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys

Tanska: Entrepreneurship in Denmark kerää ja välittää tietoa, luo verkostoja ja yhteistyötä organisaatiorajojen ylitse liiketoiminnan ja työllisyyden aloilla ja tarjoaa kykyjen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on parantaa eri etnistä alkuperää olevien ihmisten omistamien yritysten koulutusta, säilyttämistä ja kasvua. Hanke on parantanut kuuden kunnan, Tanskan alueiden, työministeriön ja Tanskan liiketoiminnan ja kasvun ministeriön kumppanuutta. Entrepreneurship in Denmark koostuu kuudesta paikallisesta yksiköstä ja kansallisesta tietokeskuksesta.

Slovakia: AV mobilita s.r.o. on suojaava työpaja, joka on erikoistunut vammaisten henkilöiden integroimiseen kaikille elämänalueille. Pilottiorganisaationa se keskittyi autonkorjaukseen ja nyt se koordinoi muita suojatyöpajoja, jotka muodostavat osan Škoda Handyn vammaisten henkilöiden projektia Bratislavassa, Prešovissa, Banská Bystricassa ja Žilinassa. Se osallistuu vammaisten henkilöiden rekisteröityneiden yhdistysten kulttuuri-, sosiaali- ja urheilutoimintaan kaikkialla Slovakiassa. Järjestelmä on helpottanut vammaisten henkilöiden sujuvaa integroimista yhteiskuntaan erityishinnoiteltujen ajoneuvojen myyntien kautta ja ajokorttia hakevien ehdokkaiden kattavan teoreettisen ja käytännön koulutuksen kautta. Vuonna 2009 työpaja sai työ-, sosiaali- ja perheasioiden ministeriön palkinnon vammaisten integraatiosta työelämään.

Tietoa kilpailusta

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto on myönnetty vuodesta 2006 lähtien menestyksestä yrittäjyyden ja pienyritystoiminnan edistämisessä kansallisella, alueellisela ja paikallisella tasolla. Kilpailuun on osallistunut sen olemassaolon aikana yli 2 500 hanketta, jotka ovat yhdessä tukeneet yli 10 000 uuden yrityksen perustamista. Kilpailun tavoitteena on kartoittaa ja tunnistaa onnistuneita toimia ja aloitteita, joilla tuetaan yrityksiä ja yrittäjyyttä, esitellä ja levittää parhaita toimintatapoja ja käytäntöjä yrittäjyyden alalla, lisätä tietoisuutta yrittäjien merkityksestä eurooppalaisessa yhteiskunnassa sekä kannustaa ja inspiroida tulevia yrittäjiä.

Lisätietoja Eurooppalaisesta yrittäjyyden edistämispalkinnosta saa kilpailun verkkosivulta ja kilpailua voi seurata Twitteristä englanniksiranskaksi, espanjaksiitaliaksi tai saksaksi. Sitä voi seurata myös kilpailun virallisella Facebook-sivulla.

Katso viime vuoden voittajan Outset in video


Side Bar