Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 27 septembrie 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Stimați colegi,

Următoarea noastră reuniune din 24-25 octombrie va avea loc în contextul unor vești mai încurajatoare în ceea ce privește economia. Cu toate că problemele economice ale UE sunt departe de a se fi încheiat, în special în situația în care ratele șomajului se situează încă la un nivel inacceptabil de ridicat, există semne clare de redresare. Sunt convins că acest fapt se datorează, în mare parte, eforturilor depuse de către statele membre, precum și încrederii piețelor și a partenerilor noștri internaționali în capacitatea noastră de a ne continua eforturile și de a finaliza reformele structurale de care are nevoie Europa. Suntem cu toții de acord că trebuie să sprijinim creșterea ca parte a procesului de redresare și o parte din timpul alocat reuniunii noastre va fi consacrat contribuției pe care inovarea, piața unică digitală și serviciile o pot avea în acest sens.

Serviciile digitale și telecomunicațiile sunt factori primordiali în ceea ce privește creșterea și productivitatea în toate sectoarele economiilor noastre. Cu toate acestea, nu valorificăm încă la maximum potențialul pe care îl reprezintă piața noastră unică în sectorul telecomunicațiilor și al serviciilor online și în aceste sectoare UE pierde teren față de concurenții săi internaționali.

Atașez un scurt raport al Comisiei privind economia digitală și modul în care o putem dezvolta, ca o contribuție la discuțiile noastre, care vor avea loc în luna octombrie. Raportul furnizează informații generale privind recentele inițiative ale Comisiei, menite să abordeze principalele obstacole pentru piața unică în sectorul telecomunicațiilor și să stimuleze investițiile. Acestea completează un număr important de propuneri recente privind finalizarea pieței unice digitale, cum ar fi măsurile propuse pentru a reduce costul aferent instalării rețelelor în bandă largă de mare viteză și măsurile privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, precum și propunerea din 2012 privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. Aceste propuneri sunt în prezent examinate la nivelul Parlamentului European și al Consiliului, și obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a asigura adoptarea lor până la încheierea prezentei legislaturi.

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru serviciile online va necesita, de asemenea, adoptarea rapidă a propunerilor cuprinse în Actul privind piața unică, inclusiv a celor privind serviciile de plată și un cadru modernizat privind drepturile de autor în era digitală, precum și punerea completă în aplicare a Planului de acțiune privind comerțul electronic. Includerea noilor norme de protecție a datelor în acest pachet este esențială pentru încrederea cetățenilor și a întreprinderilor în economia online. Este deosebit de important ca Parlamentul European și Consiliul să își intensifice eforturile pentru a adopta această nouă legislație înainte de sfârșitul actualului mandat parlamentar.

Investițiile susținute în cercetare și inovare sunt esențiale pentru creșterea economică, competitivitate și crearea de locuri de muncă. Există dovezi că investițiile în cercetare și dezvoltare stimulează productivitatea și, prin urmare, creșterea. Statele membre care au continuat să investească în cercetare și inovare s-au descurcat mai bine, în contextul crizei actuale, decât cele care nu au făcut acest lucru. S-au înregistrat progrese importante în stabilirea cadrului strategic pentru o Uniune a inovării, dar trebuie să accelerăm ritmul reformelor structurale esențiale în domeniul sistemelor noastre naționale de cercetare și inovare pentru a ne atinge obiectivele în ceea ce privește realizarea unui Spațiu european de cercetare. O analiză a poziției Europei în economia globală evidențiază o imagine mixtă:

  • În ciuda faptului că dispune de o bază științifică recunoscută pe plan internațional, Europa este implicată într-o concurență pentru cunoaștere, cercetare și inovare la nivel mondial și se observă existența unor decalaje tot mai mari în ceea ce privește performanțele în domeniul cercetării și inovării din statele membre, grupul țărilor mai puțin inovatoare nereușind să recupereze decalajul față de țările cele mai inovatoare.

  • Cheltuielile întreprinderilor din UE în materie de cercetare și dezvoltare sunt cu mult mai reduse decât cheltuielile întreprinderilor din principalele țări concurente, în ciuda faptului că UE continuă să fie o destinație atractivă pentru investițiile străine directe în domeniul cercetării și dezvoltării. Acest lucru se reflectă, în mare măsură, în dimensiunile mai mici ale întreprinderilor și în structura tradițională de specializare a acestora. Am putea întreprinde mult mai multe acțiuni pentru a beneficia de avantajele pe care le oferă dimensiunea UE. Efectul crizei s-a reflectat, de asemenea, în reducerea cheltuielilor publice în domeniul cercetării și dezvoltării în 2011.

  • Chiar dacă Europa și-a consolidat poziția de lider în sectoarele de producție bine stabilite, aceasta înregistrează un decalaj în domeniul înaltei tehnologii de bază și în ceea ce privește piețele cu creștere rapidă, inclusiv cele legate de tehnologii care abordează provocările societale. Față de întreprinderile din principalele țări concurente , întreprinderile nou create din UE cresc mai lent și numărul celor care ajung să se numere printre cele mai mari firme din lume este mai redus.

Există multe modalități de a defini și a discuta despre inovare, fiind necesar să se ia în considerare aspectul multidimensional al acesteia și anumiți indicatori cheie. Pentru a contribui la o dezbatere deschisă, Comisia a finalizat activitățile referitoare la elaborarea unui indicator privind inovarea, răspunzând astfel unei solicitări în acest sens, formulate cu ocazia uneia dintre reuniunile noastre; indicatorul ne va oferi o modalitate suplimentară de a măsura performanța în domeniul inovării.

Comisia a subliniat nevoia urgentă de reforme la nivelul sistemelor naționale de cercetare pentru a asigura o mai mare eficacitate, ținând seama, în același timp, de punctele forte și de particularitățile naționale ale fiecărui stat membru. Aceste reforme vor genera, de asemenea, o concurență mai mare și o mai strânsă cooperare în Europa, fiind esențiale pentru finalizarea Spațiului european de cercetare până în 2014.

O abordare comună la nivelul Uniunii Europene este esențială. Din acest motiv, am modernizat și simplificat cu succes instrumentul nostru de finanțare, în urma adoptării unui vast cadru strategic pentru cercetare și inovare, Orizont 2020: prin concentrarea pe obținerea excelenței în domeniul cercetării, pe poziția de lider în sectorul industrial și pe competitivitate, precum și pe abordarea provocărilor societale, ne așteptăm ca impactul acesteia să crească în mod semnificativ. Ca un prim pas, Comisia a adoptat, în luna iulie, șase parteneriate de tip public-privat și alte patru parteneriate de tip public-public privind cercetarea și inovarea, suma totală a investițiilor în sprijinul creșterii și al creării de locuri de muncă ajungând la 22 de miliarde EUR. Primul program de lucru în cadrul programului Orizont 2020, care va fi lansat în decembrie și va acoperi perioada 2014-2015, va reprezenta o altă investiție pentru creștere economică, locuri de muncă și competitivitate, în valoare de 20 de miliarde EUR.

Am convingerea că eforturile noastre de a realiza progrese în ceea ce privește inovarea și piața unică a comunicațiilor electronice și a serviciilor online, dacă sunt suficient de ambițioase și coordonate, vor da roade. Aștept cu interes dezbaterea noastră privind numărul de măsuri concrete necesare pentru continuarea politicilor noastre.

Cu deosebită considerație,

Jose Manuel BARROSO


Side Bar