Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

Bruxelles, 27. 9. 2013.

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Poštovani kolege i kolegice,

naš će se sljedeći sastanak, 24. i 25. listopada, održati u kontekstu ohrabrujućih novosti o gospodarstvu. Iako kraj gospodarskih problema EU-a nije još na vidiku, osobito s obzirom na neprihvatljivo visoke razine nezaposlenosti, postoje očiti znakovi oporavka. Vjerujem da su razlog tomu velikim dijelom nastojanja država članica te povjerenje tržišta i naših međunarodnih partnera u našu sposobnost da ustrajemo i završimo strukturne reforme koje su potrebne Europi. Svi se slažemo da trebamo pružati potporu rastu kao dijelu procesa oporavka, a u okviru našeg sastanka dio vremena posvetit ćemo doprinosu koji nam mogu dati inovacije, digitalno jedinstveno tržište i usluge.

Digitalne usluge i telekomunikacije presudni su pokretači rasta i produktivnosti u svim sektorima naših gospodarstava. Ipak, još uvijek ne crpimo u potpunosti potencijal našeg jedinstvenog tržišta u telekomunikacijama i na internetu te u tim industrijama EU zaostaje u usporedbi s međunarodnim konkurentima.

Kao doprinos našim raspravama u listopadu, u prilogu dostavljam kratko izvješće Komisije o digitalnom gospodarstvu i o tome kako ga možemo razvijati. U prilogu se iznosi pozadina nedavnih inicijativa Komisije kojima bi se uklonile ključne prepreke jedinstvenom tržištu u telekomunikacijama i pospješila ulaganja. One su dopuna brojnim važnim nedavnim prijedlozima o dovršenju jedinstvenog digitalnog tržišta, poput predloženih mjera za smanjenje troškova uvođenja širokopojasnih mreža velike brzine i mjera o elektroničkom fakturiranju u javnoj nabavi, ali i prijedlogu o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjere za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu iz 2012. Europski parlament i Vijeće trenutačno ispituju inicijative čije donošenje trebamo osigurati do kraja tekućeg zakonodavnog razdoblja.

Unaprjeđenje okvirnih uvjeta za internetske usluge zahtijevat će i brzo donošenje prijedlogâ Akta o jedinstvenom tržištu, uključujući o uslugama platnog prometa i moderniziranom okviru za autorska prava u digitalnom dobu, te provedbu Akcijskog plana za elektroničku trgovinu. Stoga je za povjerenje europskih građana i poduzetnika u internetsko gospodarstvo važno da pravila o zaštiti podataka budu dio tog paketa. Od ključne je važnosti da Europski parlament i Vijeće pojačaju svoje napore i donesu novo zakonodavstvo prije kraja saziva Parlamenta.

Održiva ulaganja u istraživanje i razvoj presudna su za gospodarski rast, konkurentnost i stvaranje novih radnih mjesta. Postoje dokazi da ulaganje u istraživanje i razvoj potiče produktivnost te time i rast. One države članice koje su nastavile ulagati u istraživanje i inovacije više su napredovale u trenutačnoj krizi od onih koje nisu. Dobar je napredak ostvaren pri uspostavljanju političkog okvira za Uniju inovacija, no moramo ubrzati kritične i strukturne reforme naših nacionalnih sustava istraživanja i inovacija kako bismo ostvarili naše namjere za Europski istraživački prostor. Analiza položaja Europe u globalnom gospodarstvu daje raznoliku sliku:

  • Neovisno o njezinoj jakoj znanstvenoj osnovi koja je na svjetskoj razini, Europa je uključena u globalno natjecanje za znanje, istraživanje i inovacije, a povećane su razlike zabilježene u području rezultata istraživanja i inovacija država članica, pri čemu manje inovativne zemlje čine skupinu koja više ne može uhvatiti korak s najinovativnijim zemljama.

  • Poslovni izdaci za istraživanje i razvoj u EU-u znatno su niži od izdataka naših glavnih konkurenata, iako je EU ostao i dalje privlačno mjesto za izravna strana ulaganja u istraživanje i razvoj. To uvelike odražava ograničeniju veličinu i veću tradicionalnu specijaliziranost naših tvrtki. Ostvarili bismo veće prednosti kada bismo više koristili mogućnosti koje EU nudi. Kriza se odrazila i na smanjenje javne potrošnje u području istraživanja i razvoja u 2011.

  • Iako je Europa ojačala svoje vodstvo u čvrsto uspostavljenim sektorima proizvodnje, ona zaostaje za ključnim tržištima visoke tehnologije i brzorastućim tržištima, uključujući za onima povezanima s tehnologijama za rješavanje društvenih izazova. Novoosnovana europska poduzeća rastu puno sporije od onih kod naših glavnih konkurenata te se manji broj njih može ubrojiti među najveće svjetske tvrtke.

Postoji mnogo načina kako definirati inovacije i razgovarati o njima te mnogo dimenzija problema i nekoliko ključnih pokazatelja na koje treba obratiti pažnju. Kako bi pomogla započeti raspravu, Komisija je završila rad povezan s pokazateljima inovacija. To je odgovor na zahtjev izražen na jednom od naših sastanaka te će nam omogućiti dodatan način mjerenja učinkovitosti u području inovacija.

Komisija je naglasila hitnu potrebu za reformom nacionalnih sustava istraživanja kako bi se osigurala veća učinkovitost, a pri tome uzimale u obzir prednosti svake države članice i nacionalne posebnosti. Takvim će se reformama stvoriti veća konkurentnost i jača suradnja diljem Europe. One su ključne i za završetak Europskog istraživačkog prostora do 2014.

Od ključne je važnost zajednički pristup na razini Europske unije. Zato smo uspješno modernizirali i pojednostavnili naš financijski instrument donošenjem opširnog strateškog okvira za istraživanje i inovacije, Horizonta 2020.: usredotočenošću na izvrsnost u istraživanju, vodeći položaj u industriji i konkurentnosti te na rješavanje društvenih izazova, očekujemo da će se njegov učinak znatno povećati. Kao prvi korak, Komisija je u srpnju u području istraživanja i inovacija donijela šest javno-privatnih partnerstava i dodatnih četiri javno-javnih partnerstava, što znači ulaganje u iznosu od 22 milijarde EUR kao potpora našoj strategiji za rast i zapošljavanje. Prvi će program rada u okviru Horizonta 2020. koji će se pokrenuti u prosincu i koje će obuhvaćati razdoblje 2014. – 2015., značiti dodatno ulaganje u rast, zapošljavanje i konkurentnost u vrijednosti od 20 milijardi EUR.

Uvjeren sam da će se naša nastojanja za napredak u pogledu inovacija i na jedinstvenom tržištu elektroničke komunikacije i internetskih usluga, ako budu dovoljno ambiciozna i usklađena, isplatiti. Radujem se raspravi o broju vrlo konkretnih mjera koje će nam omogućiti daljnji razvoj naših politika.

S poštovanjem,

José Manuel BARROSO


Side Bar