Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 25 septembrie 2013

„Deschiderea educației” — întrebări frecvente

Ce înseamnă „deschiderea educației”?

Deschiderea educației înseamnă integrarea revoluției digitale în sistemul de educație. Tehnologiile digitale permit tuturor oamenilor să învețe, oriunde, oricând, prin orice dispozitiv și cu sprijinul oricui.

Care sunt principalele obiective ale acestei inițiative?

 1. Crearea de oportunități pentru ca organizațiile, profesorii, studenții și elevii să devină mai inovatori în activitățile lor de predare și de învățare, prin utilizarea mai frecventă a conținutului și a tehnologiilor digitale. Comisia va oferi sprijin organizațiilor pentru ca acestea să își revizuiască strategiile, să promoveze reforme care să îmbunătățească formarea cadrelor didactice, să creeze„comunități de practică” în rândul cadrelor didactice, și să încurajeze programe de învățământ inovatoare.

 2. Stimularea utilizării resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit (OER - „Open Educational Resources”) prin asigurarea faptului că materialele didactice realizate cu finanțare publică, de exemplu prin Erasmus +, noul program al UE pentru educație, sunt accesibile tuturor în mod gratuit. Noul portal „Open Education Europa”, lansat astăzi, va oferi un punct de acces către OER de înaltă calitate produse în Europa, în limba lor originală. OER înseamnă un conținut educațional, disponibil, în general, sub formă digitală, care poate fi utilizat și partajat în mod gratuit de către utilizatori.

 3. Creșterea transparenței pentru utilizatorii de resurse educaționale cu privire la drepturile de autor.

 4. Infrastructura și conectivitatea TIC din școli sunt adesea slabe. Deschiderea educației va contribui la obținerea accesului la internet în bandă largă și la sprijinirea infrastructurii TIC pentru educație și formare în scoli și săli de clasă. De asemenea, aceasta va stimula piața să producă noi conținuturi interactive și instrumente de învățare prin promovarea dezvoltării de cadre și standarde deschise pentru interoperabilitatea și portabilitatea conținuturilor, a aplicațiilor și a serviciilor educaționale digitale.

 5. Consolidarea cooperării cu organizații internaționale și cu părțile interesate pentru a înțelege mai bine impactul tehnologiei în sectorul educației și pentru a explora noi moduri de predare și de învățare.

Ce acțiuni concrete sunt prevăzute?

Prezenta comunicare include 24 de acțiuni care vor îmbunătăți considerabil utilizarea tehnologiilor digitale în educație și vor spori competențele digitale (a se vedea lista completă în anexă).

Cum vor fi finanțate/implementate aceste 24 de acțiuni?

Acțiunile vor fi finanțate de UE prin programele Erasmus+și Orizont 2020, prin noul program pentru cercetare și inovare, precum și prin fondurile structurale și de investiții. De exemplu, începând din 2014, Erasmus + va oferi finanțare furnizorilor de servicii educaționale, pentru a se asigura că aceștia își adaptează modelul de afaceri la schimbările tehnologice, pentru a stimula evaluarea competențelor digitale și pentru a sprijini dezvoltarea profesională a profesorilor prin intermediul unor cursuri deschise online. Toate materialele educaționale realizate cu sprijinul programului Erasmus+ vor fi accesibile publicului în mod gratuit, în temeiul unor licențe deschise. Implementarea va fi sprijinită și prin metoda deschisă de coordonare în domeniul educației și formării 2020.

De ce este nevoie acum de acțiunea Comisiei?

Deoarece, deși utilizăm tehnologia digitală în toate aspectele vieții, multe școli și universități nu țin pasul cu această revoluție.

De exemplu, un studiu arată că

 1. 63 % dintre copiii în vârstă de 9 ani învață în școli care nu dispun de echipamentele digitale corespunzătoare, de internet în bandă largă de mare viteză și de conectivitate ridicată;

 2. între 50 % și 80 % dintre elevii și studenții din țările UE nu lucrează niciodată cu manuale digitale, cu software, broadcast/podcast-uri, simulări sau jocuri didactice;

 3. 70 % dintre profesori ar dori să beneficieze de formare pentru a-și îmbunătăți competențele în domeniul TIC.

UE nu dispune de o masă critică de conținuturi și aplicații educaționale de bună calitate pentru materii specifice și în mai multe limbi. Această fragmentare a abordărilor și a piețelor ar putea conduce la un nou decalaj digital între cei care au și cei care nu au acces la educație inovatoare, bazată pe tehnologie.

Diagrama 1: % din elevii de clasa a IV-a (vârsta: 9-10 ani) care frecventează cursuri în care profesorii utilizează TIC în peste 25 % din timp

Diagrama 2: % din elevii de clasa a VIII-a (vârsta: 13-14 ani) care frecventează cursuri în care profesorii utilizează TIC în peste 25 % din timp

Surse: European Schoolnet și Universitatea din Liège (2013)

Ce a făcut până acum Comisia pentru soluționarea acestei probleme?

Până acum au fost dezvoltate mai multe proiecte și bune practici, inclusiv cu sprijinul fodurilor UE pentru cercetare și inovare. Multe dintre acestea au avut un foarte mare succes, de exemplu ITEC: designing the future classroom, sau Open Discovery Space. Cu toate acestea, integrarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul educației și al formării profesionale nu a fost încă valorificată la întregul său potențial.

Deschiderea educației abordează această problemă ajutând administrațiile naționale, instituțiile de învățământ, profesorii, elevii și studenții și părțile interesate să își coordoneze mai bine acțiunile și să descopere noi modalități de lucru și de învățare.

Care va fi impactul deschiderii educației?

 1. Medii de învățare deschise mai multe și mai bune (OLE - „open learning environment”) — însemnând utilizarea la scară largă a TIC în sălile de clasă.

 2. Reducerea costurilor și îmbunătățirea rezultatelor în învățământ prin utilizarea tot mai frecventă a resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit (OER), cum ar fi manualele, imaginile video, testele și programele informatice cu acces liber care pot fi adaptate la necesitățile specifice ale procesului de învățare. Deoarece sunt disponibile în mod gratuit pentru utilizatori, OER-urile ar putea contribui la reducerea costurilor aferente educației și formării pentru administrații, instituții și utilizatori.

 3. Schimbări organizaționale în școli, universități și instituții de formare profesională, menite să sprijine integrarea noilor tehnologii și a OER-urilor de înaltă calitate.

 4. O infrastructură și o conectivitate TIC mai bune în școli.

 5. Creșterea cererii de noi conținuturi și instrumente de învățare interactive, ceea ce va contribui la crearea, în Europa, a unor noi întreprinderi care să răspundă acestor necesități educaționale.

Când vom putea vedea rezultatele?

Calendarul celor 24 de acțiuni este variabil. Portalul Open Education Europa se deschide astăzi, unele proiecte existente vor lua amploare, iar altele, precum EPALE (Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa - „Electronic Platform for Adult Learning in Europe”), vor fi lansate la începutul anului 2015.

Care sunt obiectivele portalului „Open Education Europa”?

Open Education Europa este un ghișeu unic pentru resurse educaționale deschise în Europa, un loc în care se pot găsi materiale în limba maternă, pe care profesorii, elevii și studenții pot să le utilizeze și să le partajeze în mod gratuit.

Cum se raportează deschiderea educației la recomandările specifice adresate anual fiecărui stat membru de către Comisie?

O dată pe an, Comisia analizează performanțele economice și sociale ale fiecărui stat membru al UE și adresează fiecărei țări recomandări specifice pentru orientarea politicilor naționale în cursul anului următor. Deschiderea educației face parte din răspunsul Comisiei la acest obiectiv la nivelul UE.

Toate statele membre au primit recomandări referitoare la educație în recomandările specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european 2013. Ultimul raport RSIDepășirea crizei în Europa, publicat în mai 2013, clarifică necesitatea ca toate statele membre să investească mai mult în educație și în dotarea tinerilor cu competențele necesare pentru economia secolului al XXI-lea și să stimuleze inovarea și competitivitatea.

ELEVI ȘI STUDENȚI: Ce va însemna deschiderea educației pentru elevi și studenți?

Mai multe competențe digitale de care au nevoie pentru a obține locuri de muncă bune după încheierea etapei de formare, în special pentru cei care nu au acasă un acces bun la internet și la tehnologie.

PROFESORI: Ce va însemna deschiderea educației pentru profesori?

O formare mai aprofundată în domeniul digital și competențele digitale de care au nevoie pentru a fi siguri pe ei la clasă. Deschiderea educației va sprijini dezvoltarea profesională a profesorilor prin cursuri deschise online, în concordanță cu un proiect al Marii coaliții în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital, și prin crearea, în întreaga UE, a unor noi platforme europene pentru comunitățile de practică ale profesorilor (sau prin lărgirea celor existente), precum eTwinning și EPALE - Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa.

AUTORITĂȚI PUBLICE: Ce va însemna deschiderea educației pentru autoritățile naționale?

Numeroase autorități naționale au investit masiv în domeniul TIC pentru educație și formare, însă aceste investiții generează rareori profiturile scontate. Deschiderea educației reprezintă pentru statele membre o oportunitate de a conlucra și de a învăța din experiențele fiecăruia, evitând totodată duplicarea acțiunilor și reducând costurile.

INDUSTRIA DE PROFIL: Ce va însemna deschiderea educației pentru întreprinderile din sectorul digital și educațional?

Pe lângă instituțiile de învățământ, educația mai este susținută și de o industrie care furnizează manuale, instrumente și aplicații de învățare electronice („eLearning”) pentru matematică și pentru limbi străine, jocuri didactice și alte materiale educaționale. Utilizarea mai extinsă a tehnologiei în educație deschide un nou ansamblu de oportunități pentru industria de profil, iar coordonarea la nivel european va accelera creșterea piețelor respective.

Cum vor fi afectați editorii tradiționali de materiale educaționale?

Comisia Europeană recunoaște faptul că tehnologiile digitale perturbă modelele de afaceri din trecut, dar subliniază necesitatea ca editorii să colaboreze îndeaproape cu autoritățile, cu instituțiile și cu societățile din sectorul TIC pentru a profita de noile oportunități oferite de aceste noi moduri de învățare.

Editorii sunt preocupați de faptul că resursele educaționale accesibile permanent și gratuit nu corespund procedurilor stricte de control al calității care au caracterizat piața materialelor tipărite; Comisia continuă să sprijine materiale de foarte bună calitate și rămâne neutră în ceea ce privește modelele specifice de afaceri.

Ce va însemna acest lucru pentru drepturile de proprietate intelectuală?

Studiile arată că peste 50 % dintre cadrele didactice nu își partajează materialul didactic, deoarece sunt preocupați de consecințele juridice. Acest lucru împiedică practicile de predare și de învățare colaborative și personalizate.

Resursele educaționale accesibile permanent și gratuit sunt, de obicei, puse la dispoziție în temeiul unor licențe care permit libera lor utilizare, reutilizare și partajare. Deși nu contestă actualul cadru al drepturilor de proprietate intelectuală, aceste licențe deschise pot totuși să reprezinte o provocare pentru modelele tradiționale de afaceri ale editorilor sau ale universităților.

Deschiderea educației va facilita realizarea de experimente pentru a testa impactul asupra modelelor de afaceri și va încuraja schimbul de bune practici. Se propune, de asemenea, dezvoltarea de soluții tehnice care să le furnizeze utilizatorilor de resurse educaționale digitale informații transparente privind drepturile de autor și licențele deschise. De exemplu, inițiativa sectorială Linked Content Coalition, care vizează să ușureze identificarea titularilor drepturilor de autor, facilitând astfel utilizarea legală a materialelor care fac obiectul drepturilor de autor.

Acțiunile din cadrul deschiderii educației

Descriere

Destinatar(i)

Mediile de învățare deschise: oportunități de inovare pentru organizații, profesori și elevi/studenți

Sprijinirea instituțiilor de învățământ în dezvoltarea de noi modele de afaceri și educaționale și lansarea de experimente la scară largă în domeniul cercetării și al politicilor pentru a testa abordările pedagogice, elaborarea de programe și evaluarea competențelor cu caracter inovator;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Sprijinirea dezvoltării profesionale a profesorilor prin intermediul unor cursuri deschise online, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Marii coaliții în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital,, prin crearea de noi platforme europene pentru comunitățile de practică ale profesorilor și prin lărgirea celor existente (de exemplu, eTwinning, EPALE) pentru a institui practici de predare colaborative (între colegi), în întreaga UE;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Examinarea și testarea, în cooperare cu părțile interesate și cu statele membre, ale cadrelor de competențe digitale și ale instrumentelor de autoevaluare pentru elevi și studenți, pentru profesori și pentru organizații;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Analizarea modului în care instrumentele consacrate și cele noi de validare și recunoaștere a competențelor, cum sunt„ecusoanele deschise”, pot fi adaptate la necesitățile celor care învață. Asigurarea faptului că instrumentele de transparență și de recunoaștere pentru educația formală sunt adaptate la noile forme de învățare, inclusiv validarea competențelor dobândite online, în concordanță cu instrumentele naționale, în contextul Recomandării Consiliului privind validarea învățării non-formale și informale;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Statele membre și instituțiile de învățământ

Coordonarea și facilitarea schimbului de experiențe și de rezultate obținute în cadrul programelor naționale între statele membre, precum și furnizarea de orientări strategice specifice anumitor grupuri de statele membre, pentru a le ajuta să identifice măsurile de succes în vederea soluționării problemelor, ținând seama de recomandările specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european/al strategiei Europa 2020;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Sprijinirea mediilor de predare și de învățare inovatoare, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții ale UE;

Statele membre și instituțiile de învățământ

Acordarea de sprijin profesorilor pentru ca aceștia să dobândească un nivel înalt de competențe digitale și să adopte practici inovatoare de predare, prin formare flexibilă, prin sisteme de stimulente, prin programe revizuite pentru formarea inițială a profesorilor și prin noi mecanisme de evaluare profesională;

Statele membre și instituțiile de învățământ

Consolidarea competențelor digitale în instituțiile de învățământ și de formare profesională, inclusiv în rândul grupurilor dezavantajate, și revizuirea modalităților de evaluare a elevilor și studenților, pentru a se asigura posibilitatea recunoașterii tuturor competențelor dobândite prin învățarea digitală.

Statele membre și instituțiile de învățământ

Resurse educaționale accesibile permanent și gratuit: oportunități de utilizare a cunoștințelor deschise pentru îmbunătățirea calității și a accesului

Asigurarea disponibilității pentru public a tuturor materialelor educative realizate cu sprijinul programului Erasmus+ în temeiul unor licențe deschise și promovarea de practici similare în cadrul programelor UE;

Comisia

Utilizarea noilor programe Erasmus+ și Orizont 2020 pentru încurajarea parteneriatelor între creatorii de conținut educațional (de exemplu, profesori, editori, societăți din sectorul TIC), pentru a spori oferta de OER-uri de calitate și de alte materiale educaționale digitale în diferite limbi, pentru elaborarea de noi modele de afaceri și pentru dezvoltarea de soluții tehnice care să furnizeze utilizatorilor de resurse educaționale digitale informații transparente privind drepturile de autor și licențele deschise;

Comisia

Lansarea portalului Open Education Europa care face legătura cu depozitele existente de OER-uri în diferite limbi și care conectează elevii și studenții, profesorii și cercetătorii, în vederea sporirii atractivității și a vizibilității OER-urilor de calitate produse în UE;

Comisia

Stimularea politicilor în materie de acces liber pentru materialele educaționale finanțate din fonduri publice;

Statele membre și instituțiile de învățământ

Încurajarea educației formale și a instituțiilor de formare pentru a include conținutul digital, inclusiv OER-urile, printre materialele educaționale recomandate pentru elevi și studenți de la toate nivelurile de învățământ și încurajarea producției, inclusiv prin achiziții publice, de materiale educaționale de înaltă calitate în cazul cărora drepturile de autor ar aparține autorităților publice.

Statele membre și instituțiile de învățământ

Creativitate și inovare: parteneriate pentru infrastructuri, noi produse și servicii, interoperabilitate

Promovarea dezvoltării de cadre și standarde deschise pentru interoperabilitatea și portabilitatea conținuturilor, aplicațiilor și serviciilor educaționale digitale, inclusiv OER-urile, explorarea posibilităților de cooperare cu organismele și cu programele europene de standardizare, precum și dezvoltarea de componente pentru o piață eficientă a tehnologiilor educaționale, inclusiv coordonarea specificațiilor comune pentru achizițiile publice de soluții inovatoare pentru a contribui la instalarea de dispozitive, programe informatice și conținuturi accesibile din punctul de vedere al costurilor;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Promovarea cercetării și a inovării în domeniul tehnologiilor de învățare adaptabile, al analizei procesului de învățare și al jocurilor educative digitale, creând legături cu antreprenori inovatori;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Conectarea fiecărei școli, inclusiv, la modul ideal, a fiecărei săli de clasă, la internet în bandă largă, modernizarea echipamentelor TIC și dezvoltarea unor depozite digitale naționale deschise și accesibile de date educative până în 2020, utilizând fondurile structurale și de investiții.

Statele membre și instituțiile de învățământ

Un efort concertat de a valorifica oportunitățile oferite de revoluția digitală

Lansarea unei platforme accesibile tuturor părților interesate (profesori, elevi și studenți, familii, comunități digitale, parteneri economici și sociali etc.) pentru a înregistra și a compara situația instituțiilor de învățământ din punct de vedere digital;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Crearea unei platforme europene a instituțiilor de învățământ inovatoare în domeniul digital, expunând și pilotând practici pedagogice și organizaționale inovatoare, bazate pe TIC;

Comisia, prin intermediul Erasmus+ și Orizont 2020

Promovarea rețelelor de profesori voluntari, de comunități digitale și de experți din domeniul TIC în cadrul lansării unor inițiative (cum ar fi cursurile de codificare sau programele de „întoarcere la școală”) și instituirea de premii care să recompenseze profesorii pentru buna utilizare pedagogică a TIC în toate sectoarele educaționale. Atribuirea premiului pentru excelență digitală.

Statele membre și instituțiile de învățământ

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru îmbunătățirea cunoștințelor și pentru punerea în aplicare a unor politici mai solide, bazate pe date științifice

Realizarea unui exercițiu cuprinzător de scenarii vizionare în materie de educație pentru Europa anului 2030, în consultare cu actori relevanți, precum Masa rotundă europeană a industriașilor (ERT - „European Round Table of Industrialists”), Asociația europeană a universităților de învățământ la distanță (EADTU - „European Association of Distance Teaching Universities”), Liga Universităților Europene de Cercetare (LERU - „League of European Research Universities”), Asociația Europeană a Universităților (EUA - „European University Association”) și European Schoolnet pe baza activității desfășurate de JRC-IPTS și în concordanță cu proiectul FUTURIUM aflat în curs de desfășurare. În ceea ce privește învățământul superior, Comisia va continua, de asemenea, să lucreze cu Grupul la nivel înalt privind modernizarea învățământului superior, în vederea stabilirii unor recomandări privind noile moduri de învățare;

Comisia

Dezvoltarea unor instrumente de măsură și a unor indicatori pentru a monitoriza mai îndeaproape integrarea TIC în instituțiile de învățământ și de formare profesională, precum și sprijinirea anchetelor cantitative la nivel european;

Comisia

Lansarea unei evaluări specifice a impactului cu privire la efectele economice și sociale ale inițiativei UE de a stimula accesul liber la materialele educative realizate cu sprijinul fondurilor publice;

Comisia

Analizarea, cu deținătorii de drepturi, cu instituțiile de învățământ și cu alte părți interesate din domeniul educației, a unor modalități de înțelegere și evaluare a practicilor și a necesităților actuale în ceea ce privește schimbul de materiale educaționale (inclusiv de resurse educaționale accesibile permanent și gratuit), inclusiv cele care rezultă din regimul drepturilor de autor și din cel de acordare a licențelor, din multilingvism, din asigurarea calității etc. atât în context național, cât și în context transfrontalier.

Comisia

Pentru informații suplimentare

A se vedea, de asemenea, IP/13/859

Studiu privind TIC în școli

Evoluția tehnologiilor de stimulare a învățării


Side Bar