Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

MEMO

Bruxelles, 25. rujna 2013.

„Otvaranje obrazovanja„ – najčešća pitanja

Što podrazumijevamo pod „otvaranjem obrazovanja”?

Otvaranje obrazovanja znači uvođenje digitalne revolucije u obrazovanje. Digitalnim tehnologijama omogućit će se svim pojedincima učenje bilo gdje, bilo kada, uz pomoć bilo kakvog uređaja i uz bilo čiju potporu.

Koji su glavni ciljevi ove inicijative?

 1. Otvoriti mogućnosti organizacijama, nastavnicima, studentima i učenicima da budu inovativniji u podučavanju i učenju uz bolju primjenu digitalnih tehnologija i sadržaja. Komisija će pružiti potporu organizacijama u preispitivanju njihovih strategija, promicanju reformi i poboljšanju osposobljavanja nastavnika, osnivanju „korisničkih zajednica” među nastavnicima i poticanju inovativnih nastavnih planova i programa.

 2. Poticati primjenu otvorenih obrazovnih resursa (OER) tako što će se osigurati da obrazovni materijali proizvedeni uz javno financiranje, primjerice Erasmus+, novi program EU-a za obrazovanje, budu svima besplatno dostupni. Danas pokrenuti novi portal „Open Education Europa” služit će kao pristupna točka visokokvalitetnim otvorenim obrazovnim resursima proizvedenima u Europi i to na izvornom jeziku. OER-ovipredstavljaju nastavni sadržaj, općenito u digitalnom formatu, koji korisnici mogu besplatno upotrebljavati i dijeliti.

 3. Poboljšati transparentnost za korisnike obrazovnih resursa u pogledu autorskih prava.

 4. Infrastruktura informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u školama često je nekvalitetna. Otvaranjem obrazovanja školama će se pomoći da u učionicama dobiju pristup širokopojasnoj vezi i poticati izgradnja IKT infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje. Njime će se isto tako tržište poticati na proizvodnju novih interaktivnih sadržaja i alata za učenje tako što će se promicati razvoj otvorenih okvira i standarda za interoperabilnost i prenosivost digitalnog obrazovnog sadržaja, aplikacija i usluga.

 5. Pojačana suradnja s međunarodnim organizacijama i zainteresiranim stranama kako bi se bolje shvatio učinak tehnologije na obrazovanje i istražili novi načini podučavanja i učenja.

Koje su konkretne mjere utvrđene?

Ovom su komunikacijom obuhvaćene 24 mjere kojima će se znatno poboljšati primjena digitalnih tehnologija u obrazovanju i poticati digitalne vještine (cjelokupan popis nalazi se u prilogu).

Kako će se te 24 mjere financirati/provoditi?

Mjere će se financirati iz Erasmusa+, Obzora 2020, novog programa za istraživanje i inovacije, kao i iz strukturnih i investicijskih fondova. Primjerice, od 2014. će se u okviru programa Erasmus+ financirati pružatelji obrazovnih usluga kako bi se osiguralo da prilagode svoj poslovni model tehnološkim promjenama, potaklo ocjenjivanje digitalnih vještina te pružila potpora razvoju vještina nastavnika primjenom otvorenih tečajeva na internetu. Svi obrazovni materijali koje podržava Erasmus+ bit će besplatno dostupni javnosti uz primjenu otvorenih licencija. Provedba će se podupirati i prekoOtvorene metode koordinacije u obrazovanju i osposobljavanju 2020.

Zašto je djelovanje Komisije potrebno sada?

Jer se digitalnom tehnologijom služimo u svim životnim aspektima, ali mnoge škole i sveučilišta ne drže korak s tom revolucijom.

Primjerice, rezultati jedne studije pokazuju da

 1. se 63 % devetogodišnjaka obrazuje u školama koje nemaju prikladnu digitalnu opremu, brzu širokopojasnu vezu i visoku povezanost;

 2. Između 50 i 80 % učenika i studenata u državama članicama EU-a nikad se ne koristi digitalnim udžbenicima, softverom za vježbanje, prijenosima/podcastom simulacijama ili edukativnim igrama.

 3. Sedamdeset posto nastavnika željelo bi ići na osposobljavanje kako bi poboljšali svoje IKT vještine.

U EU-u ne postoji kritična masa kvalitetnog višejezičnog obrazovnog sadržaja i aplikacija po pojedinim predmetima. Zbog takve rascjepkanosti pristupa i tržišta moglo bi doći do novog digitalnog rascjepa između onih koji imaju pristup inovativnom obrazovanju utemeljenom na tehnologiji i onih koji to nemaju.

Prikaz 1: % učenika četvrtog razreda (životna dob 9 – 10 godina) koji pohađaju nastavu gdje nastavnici primjenjuju IKT u više od 25 % nastavnih sati.

Prikaz 2: % učenika osmog razreda (životna dob 13 – 14 godina) koji pohađaju nastavu gdje nastavnici primjenjuju IKT u više od 25 % nastavnih sati.

Izvor: European Schoolnet i Université de Liège (2013)

Što je Komisija do sada učinila na rješenju tog problema?

Do sada je razvijeno nekoliko projekata i dobrih praksi, uključujući podršku EU-ova strateškog okvira za financiranje istraživanja i inovacija. Mnogi su od njih bili veoma uspješni, primjerice ITEC: oblikovanje budućih učionica, ili otvoreni prostor za otkrića. Međutim, integriranje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-ovi) u obrazovanje i osposobljavanje još uvijek nije u potpunosti ostvareno.

U Komunikaciji „Otvaranje obrazovanja” ovaj se problem pokušava riješiti pružanjem pomoći državnim upravama, obrazovnim ustanovama, nastavnicima, učenicima i studentima te zainteresiranim stranama kako bi bolje uskladili svoje djelovanje i otkrili nove metode rada i učenja.

Kakav će biti učinak Otvaranja obrazovanja?

 1. Brojnija i bolja otvorena okruženja za učenje, pod čime se podrazumijeva veća primjena IKT-ova u učionicama.

 2. Uštede na troškovima i bolji obrazovni rezultati uz veću primjenu otvorenih obrazovnih resursa (OER-ovi), primjenu otvorenih obrazovnih resursa (OER-ovi), primjerice besplatnih udžbenika, video-snimaka, testova i softvera koji se mogu prilagoditi posebnim potrebama učenja. Budući da su OER-ovi korisnicima dostupni besplatno, njima bi se obrazovanje i osposobljavanje mogli učiniti jeftinijima za uprave, ustanove i korisnike.

 3. Organizacijske promjene u školama, sveučilištima i ustanovama za osposobljavanje u cilju potpore integriranju novih tehnologija i kvalitetnih OER-ova.

 4. Bolja IKT infrastruktura i povezanost u školama.

 5. Veća potražnja za novim interaktivnim sadržajima i alatima za učenje, čime se potiče stvaranje novih poduzeća u Europi u vezi s tim obrazovnim potrebama.

Kada ćemo vidjeti učinak?

Rokovi za provođenje 24 mjera različiti su. Portal Open Education Europa otvara se danas, razmjeri nekih postojećih projekata povećat će se a neki drugi, primjerice EPALE, Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi, pokrenut će se početkom 2015.

Za što će služitiweb-mjesto „Open Education Europa”?

Na Open Education Europa pruža se pristup otvorenim obrazovnim resursima u Europi po načelu „sve na jednom mjestu”. To je mjesto na kojemu možete pronaći materijale na svom jeziku, a koje nastavnici, učenici i studenti mogu besplatno upotrebljavati i dijeliti.

U kakvom je odnosu Otvaranje obrazovanja s Komisijinim posebnim godišnjim preporukama pojedinačnim državama članicama?

Jednom godišnje Komisija analizira gospodarski i društveni učinak svake države članice EU-a i iznosi preporuke prilagođene pojedinačnim zemljama kako bi usmjeravala nacionalne politike u narednoj godini. Otvaranje obrazovanja dio je Komisijina odgovora u svrhu postizanja tog cilja na razini EU-a.

U okviru posebnih preporuka za pojedinačne zemlje u Europskom semestru za 2013. sve su države članice dobile preporuke u odnosu na obrazovanje. Uposljednjem izvješću o posebnim preporukama po državamaPokretanje Europe za izlazak iz krize, objavljenom u svibnju 2013., ističe se potreba da se u svim državama članicama više investira u obrazovanje, da se mladi osposobe vještinama neophodnima za gospodarstvo 21. stoljeća te da se potiču inovacije i konkurentnost.

UČENICI I STUDENTI: Što će Otvaranje obrazovanja značiti za studente?

Bolje digitalne vještine koje su im potrebne za dobivanje dobrih radnih mjesta nakon završetka obrazovanja, posebno za učenike i studente koji kod kuće nemaju kvalitetan pristup internetu i tehnologijama.

NASTAVNICI: Što će značiti za nastavnike?

Više digitalnog osposobljavanja i veći broj vještina potrebnih za stjecanje samopouzdanja u učionici. Projektom Otvaranje obrazovanjapodupirat će se profesionalni razvoj nastavnika otvorenim internetskim tečajevima, i u skladu s projektom Velike koalicije za digitalne poslove, te stvaranjem novih (ili poboljšanjem postojećih) platformi za korisničke zajednice nastavnika diljem EU-a, kao što su eTwinning i EPALE - elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi.

VLADE: Što će značiti za nacionalna tijela?

Mnoga su nacionalna tijela uložila znatna sredstva u IKT za obrazovanje i osposobljvanje, ali ta ulaganja rijetko daju očekivane rezultate. Otvaranje obrazovanja predstavlja priliku državama članicama za suradnju i učenje iz međusobnih iskustava, uz izbjegavanje preklapanja i smanjenje troškova.

GOSPODARSKI SEKTOR: Što će značiti za poduzeća u digitalnom i obrazovnom sektoru?

Pored obrazovnih ustanova obrazovanju potporu pruža i gospodarstvo, koje osigurava udžbenike, elektroničke alate za učenje i aplikacije za matematiku, učenje jezika, edukativne igre te druge obrazovne materijale. Širom primjenom tehnologije u obrazovanju otvara se niz novih mogućnosti za gospodarstvo, a usklađivanjem na europskoj razini ubrzat će se rast tih tržišta.

Kakav će to imati učinak na tradicionalne izdavače u području obrazovanja?

Europska Komisija uviđa da digitalne tehnologije uzrokuju poremećaje u dosadašnjim poslovnim modelima, ali ističe potrebu da izdavači blisko surađuju s tijelima vlasti, ustanovama i poduzećima u području IKT kako bi iskoristili prilike koje se pružaju tim novim načinima učenja.

Izdavače brine da otvoreni obrazovni resursi ne odgovaraju strogim postupcima nadzora kvalitete koji su odlikovali tržište tiskovinama. Komisija i dalje podupire kvalitetne materijale i ostaje neutralna u pogledu pojedinih modela poslovanja.

Što će to značiti za prava intelektualnog vlasništva?

Studije pokazuju da više od 50 % nastavnika ne dijeli svoje nastavne materijale jer ih brinu pravne posljedice. Time se sprečavaju prakse u podučavanju i učenju pri kojima se primjenjuje suradnja i prilagođavanje pojedincu.

Otvoreni obrazovni resursi često se nude pod licencijama kojima se omogućuje besplatno korištenje, ponovno korištenje i dijeljenje. Dok se ovim otvorenim licencijama ne dovodi u pitanje trenutačni okvir intelektualnog vlasništva, one mogu predstavljati izazov za tradicionalne poslovne modele izdavača ili sveučilišta.

U okviru Otvaranja obrazovanja omogućit će se pokusi kojima će se ispitati učinak na poslovne modele i poticati razmjena najbolje prakse. Predlaže se i razvoj tehničkih rješenja kojima se pružaju transparentne informacije o autorskom pravu i otvorenim licencijama za korisnike digitalnih obrazovnih resursa. Primjerice, inicijativa iz gospodarskog sektora Koalicija za povezani sadržaj kojoj je cilj olakšati utvrđivanje vlasnika autorskih prava te tako omogućiti zakonitu uporabu licenciranih materijala.

Mjere u okviru Otvaranja obrazovanja

Što

Mjera za...

Otvorena okruženja za učenje: mogućnosti inovacija za organizacije, nastavnike te učenike i studente

Podupirati obrazovne ustanove u razvoju novih poslovnih i obrazovnih modela i vršiti opsežne pokuse u području istraživanja i politike u svrhu ispitivanja inovativnih pedagoških pristupa, razvoja nastavnog programa i ocjenjivanja vještina;

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020

Podupirati profesionalni razvoj nastavnika otvorenim internetskim tečajevima, na temelju obveza preuzetih u okviru Velike koalicije za digitalne poslove, te stvaranjem novih i poboljšanjem postojećih platformi za korisničke zajednice nastavnika diljem EU-a, (primjerice eTwinning, EPALE) kako bi se diljem EU-a uspostavile prakse podučavanja utemeljene na suradnji među kolegama

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

Istražiti i ispitati, u suradnji sa zainteresiranim stranama i državama članicama, okvire digitalne kompetencije i alate samoprocjene za učenike i studente, nastavnike i organizacije.

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020

Istražiti kako se postojeći i novi alati za potvrđivanje i priznavanje vještina, primjerice „otvorene oznake” mogu prilagoditi potrebama učenika i studenata. Osigurati da instrumenti transparentnosti i priznavanja za formalno obrazovanje budu prilagođeni novim oblicima učenja, uključujući potvrđivanje vještina stečenih na internetu, u skladu s nacionalnim alatima u kontekstu Preporuke Vijeća za potvrđivanje neformalnog i informalnog učenja;

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

Države članice i obrazovne ustanove

Koordinirati i olakšati razmjenu iskustava i rezultata stečenih i ostvarenih u nacionalnim programima među državama članicama te skupinama država članica pružiti ciljne smjernice za politike kako bi mogle utvrditi učinkovite mjere za suočavanje s izazovima u pogledu posebnih preporuka po državama članicama u okviru Europskog semestra/Europa 2020.

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

Podupirati inovativna okruženja za učenje i podučavanje, između ostalog uz uporabu Strukturnih i investicijskih fondova.

Države članice i obrazovne ustanove

Podupirati nastavnike u stjecanju visoke razine digitalnih kompetencija i usvajati inovativne nastavne prakse pomoću prilagodljivog osposobljavanja, programa poticanja, revidiranih nastavnih programa za temeljno obrazovanje nastavnika i novih mehanizama za ocjenjivanje rada;

Države članice i obrazovne ustanove

Poboljšati digitalne vještine u ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, između ostalog među skupinama u nepovoljnom položaju, i preoblikovati način ocjenjivanja učenika i studenata kako bi se osiguralo da sve vještine stečene digitalnim učenjem budu priznate.

Države članice i obrazovne ustanove

Otvoreni obrazovni resursi: mogućnosti korištenja otvorenog znanja za bolju kvalitetu i pristup

Osigurati da svi obrazovni materijali koji se podupiru u okviru programa Erasmus+ budu dostupni javnosti u okviru otvorenih licencija te promicati slične prakse u okviru drugih programa EU-a;

Komisija

Koristiti se novim programima Erasmus+ i Obzor 2020. kako bi se poticala partnerstva između kreatora obrazovnih sadržaja (npr. nastavnika, izdavača, poduzeća IKT-a), povećala dostupnost kvalitetnih OER-ova i ostalih digitalnih obrazovnih materijala na različitim jezicima kako bi se razvili novi poslovni modeli i tehnološka rješenja kojima će se pružati transparentne informacije o autorskim pravima i otvorenim licencijama za korisnike digitalnih obrazovnih resursa;

Komisija

pokrenuti portal Open Education Europa koji će se povezati s postojećim izvorima OER-ova na različitim jezicima te povezati učenike, učitelje, studente i istraživače kako bi se poboljšala privlačnost i vidljivost kvalitetnih OER-ova izrađenih u Europi.

Komisija

Poticati politike slobodnog pristupa za obrazovne materijale financirane iz javnih sredstava.

Države članice i obrazovne ustanove

Poticati institucije formalnog obrazovanja i osposobljavanja da uključe digitalne sadržaje, uključujući OER-ove, u učenicima preporučene obrazovne materijale na svim razinama obrazovanja te poticati stvaranje, uključujući putem javne nabave, obrazovnih materijala visoke kvalitete čija bi autorska prava bila u posjedu tijela javne vlasti.

Države članice i obrazovne ustanove

Povezanost i inovacije: partnerstva za infrastrukturu, nove proizvode i usluge te interoperabilnost

promicati razvoj otvorenih okvira i standarda interoperabilnosti i prenosivosti digitalnih obrazovnih sadržaja, aplikacija i usluga, uključujući OER, istražiti mogućnosti suradnje s europskim programima i organizacijama za standardizaciju, te razvijati komponente za učinkovito tržište obrazovne tehnologije, uključujući koordinaciju zajedničkih specifikacija za javnu nabavu inovativnih rješenja kako bi se olakšalo uvođenje pristupačnih uređaja, softvera i sadržaja;

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

promicati istraživanje i inovacije u pogledu prilagodljivih tehnologija učenja, analitike učenja te digitalnih igrica za učenje uz stvaranje veza s inovativnim poduzetnicima.

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

opremiti svaku školu, a u idealnom slučaju i svaku učionicu, širokopojasnom vezom, modernizirati njihovu informacijsko-komunikacijsku opremu te razviti dostupne i otvorene nacionalne portale za digitalno učenje koristeći se strukturnim i investicijskim fondovima do 2020.

Države članice i obrazovne ustanove

Usklađena nastojanja za iskorištenje mogućnosti koje pruža digitalna revolucija

Pokrenuti platformu otvorenu svim dionicima (nastavnici, učenici i studenti, obitelji, digitalne zajednice, gospodarski i socijalni partneri itd.) kako bi se zabilježilo i usporedilo digitalno stanje obrazovnih institucija;

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

Osnovati europsko središte digitalno inovativnih obrazovnih ustanova koje će predstavljati i provoditi inovativne pedagoške i organizacijske projekte utemeljene na IKT-u;

Komisija, preko programa Erasmus+ i Obzor 2020.

Promicati mreže nastavnika volontera, digitalnih zajednica i stručnjaka za IKT pokretanjam inicijativa (npr. tečajeva programiranja ili programa povratka u školu) te uvesti nagrade nastavnicima za dobru pedagošku uporabu IKT-a za sve sektore obrazovanja. Nagrada za digitalnu izvrsnost

Države članice i obrazovne ustanove

Potpora Europske komisije boljem znanju i jačanju politika utemeljenih na dokazima

izraditi buduće scenarije u okviru sveobuhvatnih mjera za obrazovanje u Europi 2030. u dogovoru s relevantnim akterima kao što su Europski okrugli stol industrijalaca (ERT), Europska udruga sveučilišta za učenje na daljinu (EADTU), Liga europskih istraživačkih sveučilišta (LERU), Europska udruga sveučilišta (EUA) i Europska školska mreža na temelju rada koji je obavioJRC-IPTS te u skladu s projektom FUTURIUM , koji je u tijeku. kada je riječ o visokoškolskom obrazovanju, Komisija će isto tako surađivati sa Skupinom na visokoj razini za modernizaciju visokoškolskog obrazovanja kako bi utvrdila preporuke za nove načine učenja.

Komisija

Razviti mjerne instrumente i indikatore kako bi se pomnije pratila integracija IKT-a u ustanove za obrazovanje i osposobljavanje te podržavati kvantitativna istraživanja diljem Europe;

Komisija

Provesti procjenu gospodarskog i socijalnog učinka inicijative EU-a kako bi se potakao slobodan pristup edukativnim materijalima proizvedenima pomoću javnih sredstava;

Komisija

Istražiti zajedno s nositeljima prava, nastavnim ustanovama i drugim zainteresiranim stranama u području obrazovanja načine boljeg razumijevanja i ocjenjivanja trenutačnih praksi i potrebe za dijeljenjem edukativnih materijala (uključujući otvorene obrazovne resurse), između ostalog i one koje se odnose na sustave autorskih prava i licenci, višejezičnost, osiguravanje kvalitete itd. u nacionalnom i u prekograničnom kontekstu.

Komisija

Dodatne informacije

Vidi također IP/13/859

ICT in schools study

Advances in technology enhanced learning


Side Bar