Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Notă

Bruxelles, 11 septembrie 2013

Comisia adoptă propuneri legislative pentru un continent conectat

Comisia a adoptat astăzi câteva propuneri legislative de primă importanță menite să finalizeze piața unică a telecomunicațiilor și să desăvârșească proiectul unui continent conectat.

Un continent conectat înseamnă conexiuni mai rapide, activități comerciale mai ușoare, o viață mai simplă, pregătirea pentru viitor.

Acest pachet spune da pieței unice, da neutralității internetului, nu tarifelor majorate pentru roaming, nu birocrației excesive.

1. Vedere de ansamblu

De ce toate acestea sunt importante pentru creșterea economică?

Europa trebuie să găsească urgent noi surse de creștere și de inovare. . De vreme ce, pentru a fi competitive, toate sectoarele economice depind în prezent tot mai mult de o bună conectivitate, soluția constă în integrarea tehnologiei digitale și a TIC (care asigură jumătate din creșterea productivității noastre) în piața unică (principalul nostru atu). Nu ne putem permite să rămânem blocați în 28 de piețe naționale. Dacă vom continua așa, nu vom reuși să aprovizionăm economia digitală cu materiile prime de care are nevoie: conectivitate și scară.

Atunci când este activat, ecosistemul digital crește rapid (mai rapid decât economia Chinei) și creează locuri de muncă (794 000 în sectorul aplicațiilor în numai cinci ani, timp în care economia se afla în recesiune). Datorită productivității, eficienței și veniturilor sale mai mari, ecosistemul digital stimulează inovarea și activitatea comercială în toate ramurile economice. Elementul fundamental care lipsește încă din acest ecosistem digital este o piață unică a telecomunicațiilor. Realizarea unei astfel de piețe ar conduce la o creștere constantă a PIB (an de referință: 2010) de aproape 1 % pe an.

Ce se poate spune despre locurile de muncă și consumatori?

Europenii se zbat să găsească o soluție la efectele crizei economice. Este esențial să se întreprindă tot ce se poate pentru a se crea locuri de muncă – și niciun alt sector nu oferă posibilități mai bune pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă (în special în rândul tinerilor) decât sectorul digital. Este esențial, de asemenea, ca cetățenii să aibă acces deplin la internet, care este extrem de important pentru ei, și să fie feriți de tarifele și practicile arbitrare, cum ar fi tarifele abuzive la roaming și contractele netransparente.

Ce se poate spune despre rolul de lider industrial și mondial al UE?

Lumea se uita cu invidie la Europa când, la începutul anilor '90, eram pionieri în sectorul mondial al serviciilor mobile (tehnologia GSM), însă, de multe ori, industria noastră nu are o piață proprie pentru a-și comercializa produsele (de exemplu, nu deține rețele 4G), astfel încât consumatorii nu beneficiază de cele mai recente îmbunătățiri sau nu au acces la rețele adecvate pentru a se bucura pe deplin de dispozitivele lor. Aceste probleme afectează toate sectoarele și privează Europa de locurile de muncă de care are atâta nevoie, deoarece întreprinderile din UE nu sunt actori mondiali în domeniul internetului. Rețele 4G există deja în Lagos, însă nu și în Bruxelles.

Europa are în continuare o industrie a TIC de succes mondial în domenii precum produsele electronice, robotica și echipamentele de telecomunicații. Suntem inovatori în cazul aplicațiilor utilizate în sistemul de sănătate, al tehnologiilor pentru orașele inteligente, al serviciilor publice electronice și al datelor deschise. O piață fragmentată nu este însă adecvată pentru o concurență la nivel mondial. Numai o piață unică a telecomunicațiilor va permite întregului ecosistem digital să fie mai dinamic și să revină într-o poziție de lider la nivel mondial.

Ce a propus Comisia?

Pentru completarea actualului cadru de reglementare, Comisia a propus modificări legislative care ar transforma în realitate două dintre principiile-cheie ale Tratatului UE: libertatea de a furniza și de a utiliza servicii (digitale) oriunde în UE.

Potrivit propunerii, această libertate ar trebui să se asigure prin integrarea completă a sectorului telecomunicațiilor în epoca internetului (stimulente pentru noi modele de afaceri și mai multe investiții) și prin eliminarea blocajelor și a obstacolelor care împiedică cele 28 de piețe naționale de telecomunicații din UE să devină o piață unică a telecomunicațiilor (pornind de la Directiva-cadru privind telecomunicațiile din 2009 și de la experiența dobândită în peste 26 de ani de eforturi depuse pentru crearea acestei piețe unice). Propunerea este un pachet, nu un meniu din care fiecare ar urma să aleagă ce îi convine, iar scopul său este de a asigura avantaje clare pentru toate grupurile de părți interesate.

Ce conține propunerea?

 • Simplificarea și reducerea reglementărilor aplicabile întreprinderilor

 • O mai bună coordonare a alocării spectrului de frecvențe radio pentru mai mult acces la rețelele în bandă largă fără fir, mai multe rețele 4G și apariția unor noi furnizori de servicii mobile cu rețele integrate active la nivelul întregii UE

 • Produse cu ridicata standardizate pentru o mai mare concurență între mai multe întreprinderi

 • Protecția internetului deschis pentru garantarea neutralității rețelei, a inovării și a drepturilor consumatorilor

 • Eliminarea de pe piață a tarifelor majorate pentru roaming printr-o abordare care să alterneze zăhărelul cu biciul, în scopul abolirii acestor tarife majorate până în 2016 cel mai târziu

 • Protecția consumatorilor prin folosirea unui limbaj pe înțelesul tuturor în contracte, prin furnizarea unor informații mai comparabile și prin garantarea unor drepturi mai clare de a schimba furnizorul sau contractul

  Ce nu conține propunerea?

 • Niciun organism unic de reglementare în domeniul telecomunicațiilor

 • Niciun eurotarif pentru terminarea apelurilor

 • Nicio modificare a definiției furnizorului de servicii de comunicații electronice

 • Niciun sistem paneuropean de acordare a licențelor pentru spectrul de frecvențe radio

 • Nicio interdicție asupra produselor de internet diferențiate

De ce este important acest lucru?

Rețelele de telecomunicații constituie temelia economiei digitale în sens mai larg. Fiecare sector depinde în prezent de conectivitate. Sectorul telecomunicațiilor, așa cum se prezintă el astăzi, frânează însă restul economiei.

Pentru majoritatea europenilor, rețelele sunt prea lente, nu prezintă destulă încredere și nu sunt foarte sigure. Companiile de telecomunicații au adesea datorii uriașe, ceea ce îngreunează investițiile în soluții de îmbunătățire. Trebuie să reformăm acest sector pentru ca el să creeze premisele unui plus de productivitate, de locuri de muncă și de creștere economică.

Ca punct de plecare, sectorul are nevoie de o piață unică (care ar determina o creștere anuală de 0,9 % a PIB-ului). Din punct de vedere macroeconomic, vorbim de cel mai mare impuls la nivelul UE previzibil pentru următorii câțiva ani.

Mai mult de 4 din 10 întreprinderi sunt nemulțumite de conectivitatea care le este oferită și consideră că serviciile sunt slabe și că vitezele sunt prea mici. De pe urma acestui lucru are de suferit și competitivitatea lor. La rândul lor, consumatorii s-au săturat de tarife inechitabile, de informații neclare și de dispozitive care nu funcționează. Realizarea acestui pachet este o chestiune de credibilitate politică pentru UE.

Amânarea va face rău tuturor în final și nu există nicio garanție că o abordare de tip „big bang” ar putea fi negociată la nivel politic. Trebuie să acționăm acum ca să nu fim depășiți de alte economii, în ceea ce privește capacitatea de a accesa conținuturile sau aplicațiile online dorite. De asemenea, trebuie să prevenim pagubele mai mari care ar putea fi provocate de un nou declin al companiilor noastre de telecomunicații sau chiar de falimentul acestora.

Cum am ajuns aici?

În concluziile sale din cadrul Summitului din primăvara anului 2013, Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte, în timp util pentru Consiliul European din octombrie, măsuri concrete de realizare cât mai rapidă a pieței unice în domeniul TIC. Aceste propuneri se inspiră din trei ani de consultări, de evenimente publice și de întruniri private, dintre care merită menționate două evenimente publice de importanță care au avut loc în iunie și la care au participat 1 000 de persoane.

2. Sectorul telecomunicațiilor din UE se află în dificultate

Cererea a crescut masiv (în special cererea de servicii de date), însă, de la ultima reformă a legislației UE în domeniul telecomunicațiilor (IP/11/622), această creștere nu a putut fi transformată în avantaje financiare. Veniturile prezintă scăderi absolute (-2,2 % în 2011 și -1,1 % în 2012) și relative, în comparație cu SUA, Asia și alte piețe. Capitalizarea bursieră a scăzut cu 22 % din 2011. În plus, fostele monopoluri de telecomunicații din Europa se situează în spatele concurenților, prezentând o rată netă de investiții care se apropie practic de zero (sursă: HSBC). Investițiile în rețelele fără fir se ridică, din 2002, numai la jumătatea ratei acestui tip de investiții în SUA/Canada.

Mai mulți operatori se luptă cu datorii serioase, care uneori depășesc de trei ori valoarea întreprinderii respective pe piața de valori (Telecom Italia), iar alteori ajung chiar la peste 30 de miliarde EUR (Telefonica). Rezultatele insuficiente în domeniul telecomunicațiilor țin pe loc restul economiei. Mai precis, ele afectează producătorii de echipamente, întreprinzătorii din domeniul internetului, industria autovehiculelor, dar și domenii precum obiectele inteligente, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, logistica, sănătatea și industriile creative.

Care este cauza?

 • Sectorul telecomunicațiilor s-a adaptat lent la nou (de exemplu, Skype, revoluția datelor, închiderea „minelor de aur” precum roamingul).

 • Date fiind diferențele culturale și legislative, Europa nu poate fi văzută ca un loc propice pentru înființarea sau dezvoltarea unei întreprinderi mondiale de internet (în comparație cu Silicon Valley).

 • Fragmentarea pieței europene și a legislației în funcție de granițele naționale împiedică îmbunătățirea eficienței și avantajele date de scară.

 • Interesul pe termen scurt al guvernelor naționale de a obține venituri cât mai mari din licitațiile pentru spectrul de frecvențe radio au stors numeroase companii de telecomunicații de sume importante, erodând astfel capacitatea de investiții în dezvoltarea de rețele.

 • Întreprinderile nu se pot aproviziona cu „materii prime” esențiale, precum conexiunea la internet sau accesul la frecvențe armonizate în condiții uniforme și competitive de la un singur furnizor în mai multe state membre (pentru că nu există o piață unică pentru aceste „materii”).

CONDIȚII DIVERGENTE PE PIEȚELE EUROPEI

 1. Taxele pentru licențele de operator variază de la 0 EUR la 3 000 EUR.

 2. În unele țări se prevede chiar și fontul care trebuie utilizat în contractele încheiate cu consumatorii.

 3. Taxele de administrare pentru deținerea unei licențe variază de la 5 000 EUR la 15 000 EUR. Între țările din UE există o diferență de venituri de 774 % pe minut de apel.

 4. Prețul drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio variază cu un factor de până la 50 (în banda de 2 600 GHz).

 5. Prețurile de acces cu ridicata la rețelele de cabluri din cupru pe care proprietarii de rețele le pot percepe concurenților pentru utilizarea rețelelor lor variază de la 4 EUR la 14 EUR pe lună (diferență de 333 %).

 6. Practic fiecare stat membru are o abordare diferită în ceea ce privește reglementarea piețelor de bandă largă cu ridicata.

 7. Prețul apelurilor internaționale de pe telefonul mobil variază, în UE, de la 0,35 EUR la 1,19 EUR pe minut.

3. Crearea de locuri de muncă durabile

Un continent conectat va asigura o bază pentru locuri de muncă durabile și bine plătite.

PROBLEME Ratele șomajului sunt inacceptabil de ridicate. Europa se află într-o tranziție digitală. Există posibilitatea de a se crea milioane de noi locuri de muncă în sectorul digital – concret, pentru 2015 se prevăd un milion de posturi vacante ca urmare a lipsei de lucrători calificați. Există, de asemenea, mai multe reforme care sunt necesare, dar care nu au fost încă finalizate.

La ora actuală, întreprinderilor care se bazează pe economia digitală le este greu să se extindă, să investească și să angajeze mai mulți oameni. Din cauza nivelului insuficient al investițiilor în rețele, sectoarele conexe (de la producătorii de aplicații la producătorii de echipamente pentru telecomunicații) nu își valorifică întregul potențial și nici nu creează o cerere de rețele mai bune. Trebuie să rupem acest cerc vicios.

SOLUȚII OFERITE

 1. Transformarea sectorului digital, cu lucrătorii săi foarte tineri, într-o prioritate a politicilor de ocupare a forței de muncă ca o modalitate de reducere a șomajului în rândul tinerilor în Europa

 2. Ajutarea întreprinderilor tinere cu potențial să se extindă, prin punerea la dispoziția acestora, încă din prima zi, a celei mai mari piețe mondiale (de exemplu, în urma unei bătălii politice, întreprinderile tinere cu profil tehnic din Franța au atins în 2012 o rată de creștere a ocupării forței de muncă de 24 %)

 3. Susținerea schimbărilor în ceea ce privește forța de muncă în companiile de telecomunicații care nu s-au adaptat la noi modele de afaceri digitale bazate pe date

 4. Cooperarea cu întreprinderile în cadrul unei mari coaliții pentru competențe și locuri de muncă digitale, în scopul formării angajaților și al îmbunătățirii ecosistemului digital în general

EFECTE ȘI EXEMPLE

 1. În ultimii cinci ani, economia aplicațiilor a creat 794 000 de locuri de muncă, dintre care aproape 600 000 chiar în sectorul aplicațiilor. Este ceea ce se întâmplă atunci când există un mediu fără frontiere.

 2. Aceste industrii au nevoie de rețele bune. Conform Analysis Mason și Tech4i2 (2013), chiar și o intervenție „modestă” pentru realizarea unor infrastructuri în bandă largă de mare viteză ar putea conduce la crearea a 447 000 de noi locuri de muncă în primii 3 ani și a două milioane de noi locuri de muncă ulterior.

 3. Pentru sectorul telecomunicațiilor: crearea unei veritabile piețe unice a telecomunicațiilor va sprijini creșterea economică și va contracara tendința scăderii cu 10 % a locurilor de muncă directe din domeniul telecomunicațiilor, preconizată pentru următorii ani.

 4. Pentru alte sectoare: cloud computingul poate funcționa numai la scara UE sau la o scară mai mare, iar cererea de servicii de cloud computing poate stimula noi investiții în rețele mai bune. Cloudul este factorul care va înclina balanța în favoarea rețelelor în bandă largă de foarte mare viteză. Combinația de inputuri standardizate, piețe mai mari, denaturări reduse ale pieței (cum ar fi blocarea serviciilor) și competențe digitale aprofundate va ajuta întreprinderile de tipul furnizorilor de servicii cloud să creeze noi locuri de muncă.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Cu fiecare zi cu care amânăm crearea unei piețe unice a telecomunicațiilor mărim numărul șomerilor, în special în rândul tinerilor.”

4. Mai puțină birocrație pentru întreprinderi

În primul rând: o autorizație unică

PROBLEMA: nu există nicio întreprindere paneuropeană de telecomunicații mobile sau fixe. Deși teoretic își pot desfășura activitatea în toate statele membre, întreprinderile nu fac acest lucru, deoarece sistemul nu funcționează. În fiecare stat membru în care ar trebui să furnizeze servicii există cerințe diferite de înmatriculare care trebuie respectate. Existența unor norme naționale diferite și inconsecvente obligă operatorii la cheltuieli suplimentare și pierderi de timp și determină, în plus, rezultate de piață diferite.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Învățarea de la alte sectoare (de exemplu, sectorul bancar) din piața unică a UE și copierea acestora, oferind operatorilor posibilitatea de a funcționa în toate țările pe baza unei autorizații unice la nivelul UE și de a rezolva alte chestiuni legate de licențe cu o autoritate unică

 2. Securitate juridică și dreptul la tratamentul egal din punctul de vedere al reglementării la nivelul întregii UE

EFECTELE

 1. Facilitarea funcționării la nivel transfrontalier a unui număr mai mare de întreprinderi.

 2. Pentru întreprinderi: mai puține bariere la intrarea pe piață a noilor întreprinderi, costuri mai mici pentru furnizarea de servicii și noi posibilități de extindere în alte state membre ale UE.

 3. Pentru consumatori: avantaje prin ofertele noilor concurenți din statul lor membru.

 4. Pentru viitor: o bază reală pentru o piață unică digitală mai largă în Europa.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Dreptul de a funcționa oriunde este veritabil numai dacă poate fi asigurată respectarea lui. Cel mai bun mijloc este o autorizație unică, deoarece ea reprezintă o garanție. O garanție pentru întreprinderile de mâine, dar și pentru cele de azi.”

În al doilea rând: noi criterii pentru reglementarea piețelor

PROBLEMELE: autoritățile naționale de reglementare prezintă o tendință fie de reglementare excesivă, fie de reglementare insuficientă a anumitor (sub)piețe de telecomunicații, pe care le definesc în mod diferit.

SOLUȚIILE OFERITE

„Testul celor trei criterii”, un test care și-a demonstrat eficacitatea, ar trebui valorificat prin includerea sa în regulament. Testul este utilizat de Comisie pentru alegerea piețelor care ar trebui reglementate în „Recomandarea privind piețele relevante” și trebuie să fie aplicat de autoritățile naționale de reglementare atunci când doresc să reglementeze piețe care nu sunt incluse în respectiva recomandare. Acest test va fi de acum obligatoriu din punct de vedere juridic.

 1. Ca o premisă a reglementării, ar trebui îndeplinite trei criterii:

 • prezența unor obstacole semnificative și netranzitorii de ordin structural, juridic sau legislativ la intrarea pe piață;

 • structura pieței nu tinde spre o concurență efectivă în intervalul de timp relevant, având în vedere starea concurenței bazate pe infrastructură și a concurenței de altă natură dincolo de obstacolele la intrarea pe piață;

 • dreptul concurenței nu are capacitatea de a combate singur în mod adecvat disfuncționalitățile constatate ale pieței.

 1. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui, de asemenea, să ia în considerare toate presiunile concurențiale [inclusiv din partea furnizorilor de servicii „over the top” (OTT)].

EFECTELE

 1. Pentru întreprinderi: norme mai lejere și asemănătoare pentru majoritatea piețelor.

 2. Pentru consumatori: o protecție mai uniformă în cazurile în care întreprinderile tradiționale au o poziție dominantă.

 3. Pentru viitor: normalizarea pieței telecomunicațiilor (adică, piața telecomunicațiilor devine ca celelalte piețe, în care întreprinderile se află în concurență și consumatorii au de unde să aleagă).

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „În cadrul eforturilor de normalizare a sectorului telecomunicațiilor dorim să reducem birocrația excesivă. Operatorii nu ar trebui să sufere de pe urma capriciilor și a lipsei de concordanță de la nivel național.”

În al treilea rând: veto în temeiul articolului 7 cu privire la măsurile corective

PROBLEMA: autoritățile naționale de reglementare din domeniul telecomunicațiilor aplică legislația UE în mod neuniform sau reglementează în mod inutil, creând astfel un context incert pentru companiile de telecomunicații.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Asigurarea uniformității printr-o posibilă exercitare de către Comisie a dreptului de veto asupra deciziilor naționale referitoare la măsuri corective

EFECTELE

 1. Pentru întreprinderi: dreptul de veto al Comisiei va pune capăt reglementării excesive.

 2. Pentru consumatori: un plus de uniformitate va ajuta furnizorii europeni, încurajându-i să prezinte consumatorilor o paletă mai largă de oferte captivante și noi.

 3. Pentru viitor: factor decisiv pentru normalizarea pieței de telecomunicații.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: Obiectivul este de a transforma treptat sectorul telecomunicațiilor într-o ramură economică „normală”, prin limitarea normelor «ex ante» și prin deplasarea responsabilității spre reglementarea «ex post».”

5. Produse cu ridicata mai simple

Un continent conectat înseamnă produse cu ridicata pentru rețele fixe (spectrul de frecvențe radio reprezintă

cel mai important input pentru telefonia mobilă).

PROBLEMELE: piața schimburilor comerciale între întreprinderi (B2B), care reprezintă aproximativ jumătate din întreaga piață a telecomunicațiilor din UE, suferă de pe urma unei lipse de concepte unitare în ceea ce privește produsele și conectivitatea, ceea ce înseamnă că o potențială cerere nu este acoperită.

Noii concurenți pe piețele de servicii în bandă largă pentru consumatori sunt obstrucționați de marea diversitate a produselor reglementate de acces la rețea, care fac imposibilă utilizarea unor modele comerciale și a unor opțiuni tehnice comune în mai multe state membre.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Atunci când operatorii care au o poziție dominantă și o putere considerabilă pe piață sunt obligați să ofere concurenților acces virtual la propriile rețele, ar trebui ca atât cumpărătorii, cât și vânzătorii să se poată baza pe condiții și caracteristici armonizate la nivelul UE.

 2. Criterii comune pentru o conexiune la rețea cu o calitate a serviciilor asigurată, care sunt negociate de operatori pe o bază comercială.

EFECTELE

 1. Pentru companiile de telecomunicații: capacitatea de a se extinde mai ușor pe alte piețe europene.

 2. Pentru alte întreprinderi: factor decisiv pentru întreprinderile cu alt obiect de activitate, cum ar fi furnizorii de servicii de sănătate electronice, furnizorii de servicii de cloud computing, furnizorii de servicii de videoconferință, care pot fi siguri, astfel, că își pot duce la îndeplinire angajamentele prevăzute în contract și legate de calitatea serviciilor.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Produsele europene standardizate de acces virtual, cu o calitate asigurată a serviciului, vor contribui la extinderea pieței schimburilor comerciale dintre întreprinderi. Noile obligații nu se vor adăuga obligațiilor naționale, ci le vor înlocui pe acestea.”

6. Spectrul de frecvențe radio și rețelele 4G

Un continent conectat înseamnă frecvențe radio disponibile pentru servicii în bandă largă fără fir.

PROBLEMELE

 1. În ceea ce privește spectrul de frecvențe radio, Europa se află în fața unei încâlceli de reguli, prețuri și orare, din cauza căreia implementarea unor strategii de afaceri paneuropene în domeniul telefoniei mobile devine imposibilă.

 2. Alocarea frecvențelor este, în cea mai mare parte, fragmentată, iar numeroase țări nu își respectă obligațiile de alocare a spectrului.

 3. Numai 5 din 28 de state membre au alocat toate frecvențele spectrului de 1 025 MHz armonizat la nivelul UE pentru serviciile mobile în bandă largă, care ar fi trebuit să fie alocate până la sfârșitul anului 2012.

 4. Numai 12 state membre au acordat operatorilor banda de 800 MHz, o bandă indispensabilă pentru serviciile 4G LTE și pentru extinderea acoperirii serviciilor în bandă largă în zonele rurale.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Armonizarea momentelor alese pentru punerea la dispoziție a spectrului de frecvențe radio și armonizarea duratei drepturilor

 2. Introducerea posibilității de a exercita un drept de veto în cadrul procedurii comitetelor (COCOM, nu doar Comisia) în cazul problemelor cum ar fi licitațiile supraevaluate pentru spectrul de frecvențe radio

 3. Aplicarea unui set de principii și criterii menite să asigure dezvoltarea unui spațiu fără fir în UE

 4. Acordarea unor compensații adecvate pentru eliberarea la timp a spectrului de frecvențe radio, pentru utilizarea în comun a infrastructurii și a spectrului și pentru comercializarea spectrului, pentru ca, de exemplu, frecvențele neutilizate să poată fi folosite în mod eficient

EFECTELE

 1. Pentru întreprinderi: avantaje pentru toți furnizorii de servicii mobile, îndeosebi pentru cei care doresc să se extindă.

 2. Pentru consumatori: instalarea mai rapidă a rețelelor în bandă largă fără fir, în special în spațiul rural.

 3. Pentru viitor: în telefonia mobilă nu vor mai exista apeluri întrerupte și pagini care nu se încarcă. Datorită unei utilizări eficiente și a unui acces coordonat la spectrul de frecvențe radio se vor realiza mai multe investiții în rețele. Se vor limita politicile de prețuri mari care sunt concepute pentru scurt termen și care nu concordă cu o bună gestiune a spectrului de frecvențe radio, favorizându-se astfel investițiile de capital în rețele.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Avem nevoie de un nou mod de abordare a spectrului de frecvențe radio, pentru ca europenii să beneficieze de ultimele evoluții în domeniul telefoniei mobile. Întrucât aceasta este o temă sensibilă pentru guvernele naționale, trebuie să procedăm cu precauție, dar cu hotărâre. Este evident că cererea de date este în creștere și că sistemul actual de frecvențe radio nu este suficient. Rețelele sunt suprasolicitate sau prezintă anomalii de funcționare, ceea ce afectează cetățenii și întreprinderile, iar furnizorii de servicii mobile nu au nicio posibilitate de a crea o întreprindere paneuropeană.”

Un continent conectat înseamnă frecvențe radio disponibile pentru servicii în bandă largă fără fir.

PROBLEMELE

 1. Europa nu este un continent în curs de dezvoltare. Nu și dacă ne luăm după nivelul de acoperire cu rețele 4G. Rețelele 4G/LTE ajung numai la 26 % din populația europeană. În SUA, o societate comercială (Verizon) oferă singură acoperirea pentru 90 % din populație.

 2. În 2012, Europa, cea mai mare economie a lumii, deținea 6 % din conexiunile LTE mondiale, în comparație cu SUA, 47 %, Coreea de Sud, 27 %, Japonia, 13 %.
 3. Rețelele 4G continuă să fie predispuse la suprasolicitare, chiar dacă se atinge obiectivul de 1200 MHz de spectru armonizat pentru rețele mobile în bandă largă în Europa. Avem nevoie de alte sisteme de rezervă pentru distribuirea cererii.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Mărirea capacității prin condiții de autorizare mai puțin costisitoare

 2. Mărirea capacității prin eliminarea restricțiilor inutile de instalare, precum și a procedurilor de autorizare excesiv de complicate pentru montarea microstațiilor de bază sau pentru amenajarea zonelor de acces fără fir

 3. Mărirea capacității prin dreptul de a partaja accesul la punctele de acces fără fir

 4. Îmbunătățiri operaționale, cum ar fi utilizarea în comun a infrastructurilor active și pasive, utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio și comerțul cu frecvențe, prin care lucrările de instalare și/sau modernizare a rețelelor fără fir cu tehnologii noi vor deveni mai simple și mai ieftine

 5. Principii legislative comune pentru autorizațiile de utilizare a spectrului de frecvențe radio, criterii comune pentru disponibilitatea frecvențelor și condiții comune de utilizare a acestora

EFECTELE

 1. Operatorii de rețele mobile vor putea utiliza tehnologii de puncte de acces cu acoperire redusă (4G sau Wi-Fi) pentru a-și mări capacitatea rețelelor.

 2. Operatorii de rețele fixe vor putea furniza servicii suplimentare de conexiune la internet fără fir prin intermediul unor puncte publice de acces la rețelele Wi-Fi, care pot fi amplasate, după aprobarea clientului, la domiciliul consumatorului sau în localurile întreprinderilor.

 3. Utilizatorii finali vor putea alege dintr-o ofertă mai largă de conexiuni la internet fără fir și vor putea oferi și altora mai ușor un acces la internet prin Wi-Fi.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Operatorii trebuie să aleagă modalități eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru extinderea capacității rețelelor în bandă largă fără fir. Consumatorii și întreprinderile vor să își folosească fără fir liniile fixe: acest lucru este posibil cu ajutorul tehnologiei Wi-Fi sau al microcelulelor 4G. Nu îi obligăm pe utilizatorii finali să își împartă cu alții conexiunea Wi-Fi, dar le oferim posibilitatea de a o face.”

7. Prețuri stabile de acces la rețelele de cabluri din cupru

Un continent conectat înseamnă stabilizarea prețurilor de acces la rețelele de cabluri din cupru.

PROBLEMELE

 1. Proprietarii de rețele din cabluri de cupru au nevoie de venituri stabile din închirierea rețelelor lor către concurenți, care să le permită realizarea de investiții în rețele de „nouă generație” mai rapide.

 2. Operatorii alternativi nu dispun de o bază suficient de coerentă pentru planificarea unei activități comerciale la scară europeană, care să se sprijine pe prețuri de acces stabile și uniforme.

 3. Există șase moduri diferite în care autoritățile naționale de reglementare calculează prețurile de acces cu ridicata la rețelele de cabluri din cupru (aplicând, de exemplu, durate diferite de viață a activelor și diferite metode de amortizare).

 4. Rezultă de aici că prețurile lunare de acces la rețelele de cabluri din cupru variază de la 4 EUR la 14 EUR pentru accesul cu ridicata la bucla locală degrupată (LLU – local loop unbundling).

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Stabilitatea pe termen lung a prețurilor și o mai mare armonizare a prețurilor în cadrul pieței unice

 2. Absența oricărei reglementări a prețului de acces la rețelele de mare viteză de nouă generație atunci când pe piețele cu amănuntul există o presiune demonstrabilă împotriva comportamentelor anticoncurențiale, precum și consolidarea obligațiilor de nediscriminare prin care să se asigure robustețea concurenței

EFECTELE

 1. Pentru companiile de telecomunicații: actualii proprietari de rețele vor avea o mai mare certitudine în ceea ce privește veniturile, ceea le va permite să prevadă noi lucrări de modernizare a rețelelor. Actualii operatori alternativi vor partaja riscurile aferente lucrărilor de modernizare a rețelelor dacă nu se impune nicio reglementare a prețurilor. Nu vor exista subvenții artificiale pentru accesul la rețelele de cabluri din cupru, pentru a nu submina instalarea de rețele de nouă generație.

 2. Pentru alte întreprinderi: efecte pe termen scurt = neglijabile; efecte pe termen lung = rețele mai rapide.

 3. Pentru consumatori: prețuri echitabile, un plus de calitate și o ofertă mai largă de servicii ca urmare a condițiilor mai bune de acces cu ridicata la rețea.

 4. Pentru viitor: Europa va beneficia de rețelele mai bune.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Obiectivul nostru este să stabilizăm prețurile pe o perioadă de șase ani și să oferim astfel siguranță sectorului. În acest fel, va fi posibil să se realizeze noi investiții în rețele și să se adopte decizii de afaceri mai sănătoase. Este evident că, pentru a stabiliza prețurile pe termen mediu, este nevoie inițial de anumite ajustări ale prețurilor prin care să se armonizeze într-o mai mare măsură conceptele de calculare a costurilor.”

8. Desființarea tarifelor majorate pentru apelurile efectuate în roaming și în interiorul UE

Un continent conectat înseamnă desființarea tarifelor majorate pentru apelurile efectuate în roaming și în interiorul UE.

PROBLEMELE

 1. Tarifele majorate excesiv pentru apelurile efectuate în roaming și în interiorul UE dau multă bătaie de cap clienților întreprinderi și clienților persoane fizice; aceste tarife constituie o denaturare a pieței care nu își are locul într-o piață unică, aducând utilizatorii în starea de a se teme de telefoanele lor, în loc de a le folosi.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Crearea unui veritabil spațiu de comunicații european prin eliminarea treptată a diferențelor de preț dintre apelurile naționale, apelurile efectuate în roaming și apelurile efectuate în interiorul UE.

ROAMING:

 1. operatorii vor pierde dreptul de a percepe taxe pentru apelurile primite de un utilizator atunci când acesta călătorește într-o altă țară a UE. În plus, operatorii trebuie să aleagă între stimulente și sancțiuni;

 2. stimulentele constau în faptul că ei se pot elibera de reglementarea europeană dacă își extind planurile/pachetele tarifare naționale astfel, încât, până în iulie 2016, consumatorii de pe întregul teritoriu al Uniunii să își poată utiliza la prețuri naționale telefoanele sau telefoanele inteligente atunci când călătoresc în alte țări ale Uniunii. Începând cu luna iulie a anului 2014, va exista o perioadă de tranziție care va permite operatorilor să își adapteze fie numărul de planuri pe care le oferă, fie numărul de țări pe care le acoperă la prețuri naționale;

 3. sancțiunile sunt dispozițiile Regulamentului privind serviciile de roaming din 2012 prin care întreprinderile sunt obligate să ofere clienților posibilitatea de a alege serviciile de roaming ale unor noi întreprinderi concurente (alți furnizori de servicii de roaming). Clienții vor avea dreptul să renunțe la serviciile operatorilor lor naționali atunci când călătoresc și să apeleze la serviciile de roaming ale unei întreprinderi din țara în care călătoresc sau ale unei întreprinderi concurente din țara natală, fără a fi nevoiți să își schimbe cartela SIM.

APELURI ÎN REȚELELE FIXE EUROPENE:

 1. pentru apelurile în rețelele fixe din alte state membre ale UE, va trebui ca operatorii să nu perceapă un preț mai mare decât prețul pentru o convorbire interurbană națională. Toate costurile suplimentare trebuie să aibă o justificare obiectivă.

UTILIZAREA TELEFONIEI MOBILE LA NIVEL EUROPEAN:

 1. pentru comunicațiile mobile către alte state membre ale UE, va trebui ca operatorii să nu perceapă mai mult decât eurotariful pentru apelurile și SMS-urile în roaming reglementate. Toate costurile suplimentare trebuie să aibă o justificare obiectivă.

EFECTELE

 1. Consumatori: o utilizare confortabilă și lipsită de griji, la prețuri rezonabile.
  Sunt avantajați atât cei care călătoresc, cât și cei care nu pleacă niciodată de acasă, atât cei care nu se dezlipesc de telefoanelor lor mobile, cât și cei care nu au decât un post fix de telefon, atât consumatorii, cât și întreprinderile.

 2. Pentru companiile de telecomunicații: efectul direct va fi o scădere a veniturilor de aproximativ 0,5 %, determinată de eliminarea diferențelor de preț dintre convorbirile naționale și convorbirile intra-UE, dar care va fi compensată de un volum mai mare de apeluri pe termen mediu. Regimul de roaming propus este opțional și ar trebui să fie în avantajul operatorilor pe termen mediu.

 3. Pentru alte întreprinderi: noi economii, în plus față de suma de 1 100 EUR pe care o economisește deja în cursul unui an o persoană aflată în călătorie de afaceri în cazul unei utilizări moderate a telefonului mobil (în comparație cu prețurile din 2009). Desființarea tarifelor de roaming va încuraja utilizarea transfrontalieră a unor dispozitive și servicii interconectate (de exemplu, soluții de tip mașină către mașină (machine to machine – M2M)) și va da un avânt evoluției în domeniul aplicațiilor mobile de date, contribuind astfel la crearea unui mediu de afaceri mai propice.

 4. Pentru viitor: dovada că în domeniul telecomunicațiilor sunt posibile reforme autentice și că UE poate genera îmbunătățiri concrete în viața cetățenilor.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Propunerea noastră privind serviciile de roaming se bazează pe normele existente, oferind operatorilor stimulentele necesare pentru a introduce treptat oferte pentru consumatorii finali în care tarifele serviciilor naționale să se aplice atât serviciilor naționale, cât și serviciilor de roaming. („vorbești afară la tarife ca acasă”). De asemenea, ea pune capăt diferențelor nejustificate de preț dintre apelurile naționale și apelurile «internaționale» (intra-UE).”

Consumatorii din UE nu ar trebui să plătească mai mult atunci când sună în străinătate sau când călătoresc în străinătate.

Actualele prevederi în materie de roaming sunt menite să reducă problemele piețelor naționale, însă nu creează o veritabilă piață unică. Prevederile actuale au fost elaborate înainte ca realizarea pieței unice a telecomunicațiilor să devină o chestiune urgentă din punct de vedere economic.

Prevederile actuale oferă o plasă de siguranță și cuprind sancțiuni pentru completarea noilor posibilități și a stimulentelor din acest pachet.

Odată cu cele trei reduceri ale plafoanelor de prețuri la serviciile de roaming, tarifele naționale pentru telefonia mobilă au scăzut în mod constant. Nu există semne că desființarea tarifelor majorate de roaming va determina o creștere a prețurilor naționale.”

9. Da neutralității internetului!

Un continent conectat înseamnă un internet deschis.

PROBLEMELE

 1. În prezent nu există la nivelul UE prevederi clare referitoare la neutralitatea internetului, ceea ce face ca 96 % dintre europeni să nu beneficieze de protecție juridică în ce privește dreptul de acces la un internet pe deplin deschis.

 2. În cadrul actualei legislații a UE, autoritățile naționale de reglementare nu au competența de a interveni împotriva practicilor de blocare și de încetinire a conexiunii.

 3. Unele state membre ale UE (NL, SI) au adoptat legi, altele se gândesc să adopte măsuri, însă, fără o intervenție a UE, s-ar putea produce o nouă fragmentare a pieței europene și s-ar putea complica foarte mult gestionarea integrată a rețelelor multiteritoriale.

 4. Blocarea și încetinirea serviciilor P2P și VoIP reprezintă cel mai la îndemână exemplu de gestionare inacceptabilă a traficului de către operatori: aproximativ 21 % din abonamentele la internet fix și aproximativ 36 % din abonamentele la internet mobil sunt afectate de restricții.

 5. Apar astfel probleme pentru: consumatori, care nu se pot bucura de internet nelimitat; furnizorii de conținuturi și aplicații, care nu au un acces garantat la consumatori și care sunt împiedicați să inoveze pe termen lung; operatori, care se confruntă cu abordări diferite ale practicilor de gestionare a traficului în diferitele state membre, care nu sunt încurajați să creeze noi modele de afaceri și care nu fac decât să-și apere teritoriile trecute/actuale și sursele tradiționale de venituri, cum ar fi apelurile de voce.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Această propunere va pune capăt practicilor discriminatorii de blocare și de încetinire a conexiunii și va asigura o protecție eficace a internetului deschis. Propunerea cuprinde prevederi clare pentru gestionarea traficului pe internet: această gestionare trebuie să fie nediscriminatorie, proporțională și transparentă.

 2. Întreprinderilor li se oferă însă posibilitatea de a-și diferenția ofertele (după criteriul vitezei, de exemplu) și de a-și depăși concurenții prin calitatea serviciilor oferite. Această abordare nu are nimic special, ea fiind aplicată de zeci de ani de către poștă (poșta expresă) și de către companiile aeriene (clasa economic/business). Există însă o condiție prealabilă esențială: calitatea internetului deschis nu trebuie să fie compromisă.

 3. Pentru a satisface utilizatorii finali, care cer o calitate sporită a serviciilor, furnizorii de conținut au posibilitatea de a conveni cu furnizorii de internet asupra unei anumite calități a serviciului („servicii specializate”). Ofertele de acest gen vor permite operatorilor de telecomunicații să genereze fluxuri de venituri suplimentare de la actorii OTT, de la furnizorii de conținut, precum și de la consumatorii care sunt dispuși să plătească pentru servicii mai bune sau mai rapide. La rândul lor, aceste venituri le vor permite operatorilor să finanțeze investițiile în lucrările de modernizare și de extindere a rețelelor.

 4. Serviciile specializate nu trebuie să conducă la degradarea internetului „normal” din punctul de vedere al calității. Autoritățile naționale de reglementare vor monitoriza calitatea serviciilor, putând impune, sub coordonarea Comisiei, cerințe minime de calitate.

EFECTELE

 1. Pentru întreprinderi: un sprijin pentru inovatori, ale căror aplicații și servicii nu vor mai fi blocate și care vor putea să opteze să li se garanteze, contra cost, calitatea serviciului (de exemplu, societățile care oferă servicii de videoconferință, servicii de cloud computing, servicii electronice de sănătate).

 2. Operatorii europeni pot dezvolta noi modele de afaceri la scară paneuropeană.

 3. Pentru consumatori: se vor bucura de noi drepturi, pe care nu le au în prezent. Vor putea avea acces la toate conținuturile și aplicațiile dorite de pe orice dispozitiv (în limitele volumelor sau vitezelor de date stabilite în contract și sub rezerva reglementărilor existente). De asemenea, ei vor beneficia de o ofertă mai largă de servicii de înaltă calitate. Consumatorii vor avea acces la un internet deschis, care constituie un element vital pentru libertatea de exprimare și pentru dezbateri, precum și poarta de intrare pentru tinerele întreprinderi online inovatoare.
 4. Pentru viitor: o bază solidă pentru furnizarea și utilizarea de servicii oriunde în UE. Întreprinderile inovatoare vor putea astfel să ofere noi servicii, fără a se teme de o eventuală blocare sau încetinire a conexiunii, și să conceapă noi servicii pentru care au nevoie de o garanție a calității serviciului. Operatorii vor avea acces la surse de venituri suplimentare pentru a finanța investiții în lucrări de modernizare și de extindere a rețelelor.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „În Europa nu există în prezent nicio protecție a neutralității internetului. Propunerea va asigura o astfel de protecție, optimizând rezultatele pentru utilizatorii finali, furnizorii de conținut și furnizorii de servicii de internet.”

10. Noi drepturi pentru consumatori

Un continent conectat înseamnă noi drepturi pentru consumatori. În primul rând: calitatea serviciului

PROBLEMELE

 1. În prezent, operatorii nu sunt întotdeauna suficient de transparenți în ceea ce privește practicile lor de gestionare a traficului sau calitatea serviciului furnizat efectiv.

 2. Potrivit a 94 % din consumatori, furnizorii de servicii de internet nu oferă, pe pagina lor de internet, informații clare cu privire la blocarea/încetinirea anumitor aplicații sau servicii.

 3. În rețelele fixe există discrepanțe majore între vitezele specificate în reclame și vitezele reale. În medie, consumatorii din UE primesc numai 74 % din viteza care le-a fost promisă și pentru care au plătit.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Să se prevadă obligația operatorilor de a furniza informații (atât publice, cât și contractuale) cu privire la vitezele medii pe care le oferă efectiv clienților în perioadele normale și în perioadele de vârf, cu privire la limitele aplicate volumelor de date și cu privire la practicile de gestionare a traficului.

 2. Să se prevadă obligația autorităților naționale de reglementare de a monitoriza calitatea serviciilor, precum și posibilitatea ca aceste autorități să impună, sub coordonarea Comisiei, cerințe minime de calitate.

 3. Să se prevadă dreptul consumatorilor de a rezilia contractul sau de a solicita despăgubiri în cazul în care există o discrepanță semnificativă, și nu doar temporară, între ceea ce le-a fost promis și serviciul care le este furnizat efectiv (viteza, de exemplu).

EFECTELE

 1. Pentru întreprinderi: perspective mai bune de concurență la nivelul prețurilor și al calității, ca urmare a faptului că utilizatorii sunt mai bine informați în ceea ce privește serviciile primite și că ei pot opta cu mai multă ușurință pentru un alt furnizor dacă sunt nemulțumiți sau dacă doresc un alt tip de serviciu.

 2. Pentru consumatori: consumatorii sunt protejați împotriva ofertelor înșelătoare și știu exact ce trebuie să aștepte de la serviciul furnizat, având dreptul să schimbe furnizorul dacă nu sunt mulțumiți.

 3. Pentru viitor: dacă sunt mai bine informați, consumatorii pot să aleagă furnizorul și ofertele de servicii care li se potrivesc cel mai bine și să obțină serviciul pentru care au plătit.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Aceste măsuri vor asigura o transparență reală și le vor permite consumatorilor să-și dea consimțământul în cunoștință de cauză. Înainte să semnezi și să plătești, trebuie să știi ce primești și ce nu primești. Aceste cerințe la nivelul UE sunt necesare pentru ca spațiul unic european al consumatorilor să funcționeze.”

Un continent conectat înseamnă noi drepturi pentru consumatori. În al doilea rând: contracte mai bune și mai multă transparență

PROBLEMELE

În prezent, contractele sunt greu de înțeles, nu cuprind informații esențiale pentru consumatori și sunt dificil de aplicat și de reziliat. Se întâmplă frecvent ca utilizatorii să fie prizonierii unor contracte de internet și de telefonie. Printre obstacolele întâlnite de consumatori atunci când doresc să schimbe furnizorul sau contractul se numără durata lungă a procedurii de schimbare, pierderea adresei de e-mail, taxele mari de reziliere și perioadele lungi de preaviz.

Aproape jumătate (44 %) din respondenții unui studiu (referitor la funcționarea pieței accesului la internet și a serviciilor de internet din perspectiva consumatorului) au întâmpinat diverse probleme la schimbarea furnizorului.

SOLUȚIILE OFERITE

 1. Includerea în contracte a unor informații suplimentare precum:

 • limitarea volumului de date,

 • vitezele efective ale datelor,

 • modalitățile de monitorizare a consumului și

 • explicarea modului în care proprietățile caracteristice ale serviciul se răsfrâng practic asupra utilizării de conținuturi, aplicații și servicii.

 1. Duratele contractuale: durata inițială a unui contract nu poate să depășească 24 de luni și trebuie să se ofere și opțiunea unui contract cu o durată de 12 luni.

 2. Reînnoirea contractelor: înștiințarea cu cel puțin o lună în avans, cu opțiunea consumatorilor de a se opune prelungirii tacite a contractului. În cazul contractelor deja reînnoite, consumatorilor trebuie să li se ofere posibilitatea rezilierii acestora fără costuri și cu un preaviz de o lună.

 3. Rezilierea contractelor: consumatorii obțin dreptul de a rezilia orice contract după 6 luni, fără penalizări și cu un preaviz de o lună. Eventuale despăgubiri pot fi cerute numai pentru valoarea reziduală a echipamentelor/ofertelor obținute la prețuri promoționale. Orice restricție de utilizare a echipamentelor terminale în alte rețele trebuie să fie ridicată fără costuri după achitarea eventualelor despăgubiri datorate pentru subvenții/promoții.

Schimbarea furnizorului:

 • dreptul explicit de a trece la alt furnizor în cel mai scurt timp posibil. Eventualele taxe percepute direct de la utilizatorii finali nu trebuie să aibă rolul de a-i descuraja pe aceștia să schimbe furnizorul;

 • interdicția explicită de a efectua trecerea la alt furnizor împotriva voinței utilizatorilor;

 • anularea automată, după schimbare, a vechilor contracte cu furnizorii la care se renunță, fără ca utilizatorii finali să fie nevoiți să își contacteze vechiul furnizor;

 • dreptul clienților abonați la servicii preplătite de a li se restitui, după schimbare, eventualul credit rămas;

 • punerea la dispoziția consumatorilor a unui serviciu de redirecționare a e-mailurilor de la vechiul furnizor de servicii de internet către cel nou (în cazul în care oferta vechiului furnizor conținea și o adresă de e-mail);

 • restricția de a aloca altui utilizator adresa inițială de e-mail înainte de scurgerea unei perioade de doi ani.

TRANSPARENȚĂ:

 • furnizarea de informații cu privire la volume, tarife și calitatea serviciilor furnizate, precum și la performanța efectivă a serviciului;

 • punerea obligatorie la dispoziție a unor instrumente de comparare furnizate de autoritatea națională de reglementare sau de terți acreditați, pentru ca utilizatorii să poată cunoaște performanța efectivă a accesului lor la rețelele de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice, precum și costurile altor moduri de utilizare;

 • despăgubirea utilizatorilor finali în cazul abuzurilor sau al întârzierilor survenite cu ocazia schimbării furnizorului;

 • extinderea dispozițiilor referitoare la transparență din regulamentul privind serviciile de roaming (mecanismul de alertă, limitele de costuri) pentru a se include și comunicațiile naționale;

 • introducerea unui mecanism de protecție împotriva facturilor ridicate, pentru a se evita surprizele neplăcute.

EFECTELE

 1. Pentru întreprinderi: perspective mai bune de concurență, ca urmare a faptului că utilizatorii sunt mai bine informați în ceea ce privește serviciile primite și că ei pot opta cu mai multă ușurință pentru un alt furnizor. Se creează astfel noi oportunități pentru furnizorii cu oferte atractive care corespund cerințelor consumatorilor.

 2. Pentru consumatori: acestora le este înlesnită calea pentru a cere furnizorilor de servicii să respecte parametrii promiși ai serviciului și pentru a-și face drepturile respectate, atunci când ele sunt încălcate. Devine mai ușor pentru consumatori să își schimbe furnizorul. Consumatorii își pot controla consumul și sunt feriți de facturile neașteptat de ridicate.

 3. Pentru viitor: consumatorii vor fi mai bine informați și le va fi mai ușor să își facă respectate drepturile. Consumatorii mulțumiți sunt mai predispuși la mărirea consumului. Calitatea serviciilor crește datorită unor posibilități sporite de schimbare a furnizorului și de concurență.

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Datorită acestor măsuri, consumatorii vor putea pretinde calitatea pentru care au plătit. Ei vor putea să renunțe la un anumit furnizor dacă nu primesc ce au plătit sau dacă, pur și simplu, doresc un alt tip de serviciu. Drepturile lor vor fi aceleași, indiferent de locul din Europa în care se află și indiferent de furnizor.”

„Noile dispoziții referitoare la transparență și la schimbarea furnizorului consolidează în mod semnificativ drepturile consumatorilor și încurajează concurența între furnizori. Aceste cerințe la nivelul UE sunt necesare pentru ca spațiul unic european al consumatorilor să funcționeze.”


Side Bar