Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει προτάσεις κανονιστικής ρύθμισης για μια συνδεδεμένη ήπειρο

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σημαντικές προτάσεις κανονιστικών ρυθμίσεων για να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών και να εξασφαλίσει μια συνδεδεμένη ήπειρο.

Μια συνδεδεμένη ήπειρος παρέχει: ταχύτερες συνδέσεις, ευκολότερη επιχειρηματική δραστηριότητα, απλούστερη ζωή, προετοιμασία για το μέλλον.

Η δέσμη αυτή λέει ναι στην ενιαία αγορά, ναι στη ουδετερότητα του δικτύου, όχι στα τέλη περιαγωγής, όχι στη γραφειοκρατία

1. Επισκόπηση

Γιατί αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη;

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες πηγές ανάπτυξης και καινοτομίας . Δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα κάθε οικονομικού κλάδου εξαρτάται σήμερα όλο και περισσότερο από την καλή συνδετικότητα, η λύση είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ΤΠΕ (στην οποία οφείλεται το 50% της αύξησης της παραγωγικότητάς μας) υπέρ της ενιαίας αγοράς (το δικό μας «πετράδι του στέμματος»). Δεν μπορούμε να μείνουμε παγιδευμένοι σε 28 εθνικές αγορές. Εάν συνεχισθεί η κατάσταση αυτή, θα αδυνατούμε να τροφοδοτήσουμε την ψηφιακή οικονομία με τις πρώτες ύλες που χρειάζεται: συνδετικότητα και οικονομίες κλίμακας.

Μόλις ενεργοποιηθεί, το ψηφιακό οικοσύστημα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό (ταχύτερα από ό,τι η οικονομία της Κίνας) και δημιουργεί θέσεις εργασίας (794.000 σε πέντε μόλις έτη στον τομέα των εφαρμογών για κινητά, ενώ η οικονομία ήταν σε ύφεση). Τονώνει την καινοτομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την οικονομία, μέσω αύξησης της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και των εσόδων. O ακρογωνιαίος λίθος που λείπει σ'αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα είναι μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία, αν υπήρχε, θα αύξανε σταθερά το ΑΕΠ (έτος βάσης: 2010) κατά περίπου 1% κάθε χρόνο.

Τι γίνεται με την απασχόληση και τους καταναλωτές;

Οι Ευρωπαίοι αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε κάθε πρωτοβουλία που θα μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Κανένας άλλος τομέας δεν προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για αύξηση της απασχόλησης (ιδίως των νέων) από τον ψηφιακό τομέα. Είναι επίσης σημαντικό οι πολίτες να έχουν πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους, καθώς και να προστατεύονται από αθέμιτες επιβαρύνσεις και πρακτικές, όπως το «χαράτσι» στην περιαγωγή και οι αδιαφανείς συμβάσεις.

Τι γίνεται με τη βιομηχανική πρωτοπορία της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ο κόσμος θαύμασε την Ευρώπη για την πρωτοπορία της στην παγκόσμια βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας, στις αρχές της δεκαετίας του 90, αλλά η βιομηχανία μας συχνά δεν διαθέτει εγχώρια αγορά για να πωλήσει τα προϊόντα της (π.χ. την τεχνολογία 4G), ενώ οι καταναλωτές δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις τελευταίες βελτιώσεις ή να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα που απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση των συσκευών τους. Τα προβλήματα αυτά πλήττουν όλους τους τομείς και αφαιρούν από την Ευρώπη θέσεις εργασίας που της είναι απολύτως απαραίτητες. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ δεν είναι παγκόσμιοι παράγοντες στο διαδίκτυο. Το Λάγκος διαθέτει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G, αλλά οι Βρυξέλλες όχι.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει βιομηχανίες παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα των ΤΠΕ, μεταξύ άλλων, για την ηλεκτρονική, τη ρομποτική, και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Έχει καινοτομήσει στις εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης για κινητά, στις τεχνολογίες των έξυπνων πόλεων, τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια δεδομένα. Αλλά ο κατακερματισμός της αγοράς, δεν βοηθά την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Μόνο μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών θα επιτρέψει στο σύνολο του ψηφιακού οικοσυστήματος, να γίνει περισσότερο δυναμικό και να ανακτήσει τη θέση του στην παγκόσμια πρωτοπορία.

Τι προτείνει η Επιτροπή;

Η Επιτροπή προτείνει νομοθετικές αλλαγές για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα υλοποιήσουν δύο βασικές αρχές της Συνθήκης για την ΕΕ: την ελευθερία παροχής (ψηφιακών) υπηρεσιών στους καταναλωτές, όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ.

Η πρόταση επιτυγχάνει τον στόχο αυτό εισάγοντας πλήρως τον τομέα τηλεπικοινωνιών στην εποχή του διαδικτύου (κίνητρα για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και περισσότερες επενδύσεις) και εξαλείφοντας τα σημεία συμφόρησης και τα εμπόδια, έτσι ώστε οι 28 εθνικές αγορές τηλεπικοινωνιών να ενωθούν σε μία ενιαία αγορά (με βάση την οδηγία-πλαίσιο του 2009 για τις τηλεπικοινωνίες και την 26 ετών και πλέον πείρα για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς). Η πρόταση αποτελεί ενιαία δέσμη και όχι μενού αλα καρτ, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι προς όφελος όλων των ομάδων ενδιαφερομένων.

Ποια είναι η πρόταση;

 • Απλούστευση και μείωση των ρυθμιστικών διατάξεων για εταιρείες

 • Μεγαλύτερος συντονισμός της κατανομής ραδιοφάσματος — έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερες ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, περισσότερα δίκτυα 4G, και την εμφάνιση πανευρωπαϊκών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας με ολοκληρωμένα δίκτυα

 • Τυποποιημένα προϊόντα χονδρικής: ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ περισσότερων εταιρειών

 • Προστασία του ανοιχτού διαδικτύου: εγγυάται την ουδετερότητα του δικτύου, την καινοτομία και τα δικαιώματα των καταναλωτών

 • Πίεση για κατάργηση των τελών περιαγωγής: μια τακτική κινήτρων και κυρώσεων ώστε έως το 2016 ή νωρίτερα να έχουν καταργηθεί τα τέλη περιαγωγής .

 • Προστασία των καταναλωτών: συμβάσεις σε απλή γλώσσα, με περισσότερες συγκρίσιμες πληροφορίες, και περισσότερα δικαιώματα για αλλαγή παρόχου ή σύμβασης.

  Τι δεν περιέχει η πρόταση;

 • Όχι ενιαία ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών

 • Όχι ευρωχρέωση για τέλη τερματισμού

 • Όχι αλλαγή στο ορισμό του φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 • Όχι πανευρωπαϊκή άδεια ραδιοφάσματος

 • Όχι απαγόρευση διαφοροποιημένων προϊόντων διαδικτύου

Γιατί έχει σημασία αυτό ;

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι τα θεμέλια της ευρύτερης ψηφιακής οικονομίας. Κάθε τομέας εξαρτάται πλέον από τη συνδετικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, όπως είναι σήμερα, αποτελεί τροχοπέδη για την υπόλοιπη οικονομία.

Τα δίκτυα είναι υπερβολικά αργά, αναξιόπιστα και μη ασφαλή για τους περισσότερους Ευρωπαίους. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν συχνά τεράστια χρέη, πράγμα που δυσχεραίνει τις επενδύσεις για βελτιώσεις. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτόν, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη.

Καταρχάς, ο κλάδος χρειάζεται μια ενιαία αγορά (ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9 %), γεγονός που αποτελεί την σημαντικότερη μακροοικονομική ώθηση σε επίπεδο ΕΕ κατά τα προσεχή έτη.

Πάνω από 4 στις 10 εταιρείες δεν είναι ικανοποιημένες από την παρεχόμενη συνδετικότητα. Θεωρούν τις υπηρεσίες περιορισμένες και τις ταχύτητες πολύ χαμηλές. Το γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητά τους. Οι καταναλωτές δυσανασχετούν πλέον για τις αθέμιτες επιβαρύνσεις, τις συγκεχυμένες πληροφορίες, και την κακή λειτουργία των συσκευών. Η θέσπιση αυτής της δέσμης μέτρων αποτελεί θέμα πολιτικής αξιοπιστίας της ΕΕ.

Αν χάσουμε κι άλλον καιρό, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για όλους, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι μια προσέγγιση τύπου “big bang” θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μας ξεπεράσουν άλλες οικονομίες ως προς την ικανότητα πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο και εφαρμογές, και ότι θα προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών από περαιτέρω συρρίκνωση ή ακόμη και πτώχευση.

Πώς φθάσαμε ως εδώ;

Στα συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2013 έγινε έκκληση στην Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς στον τομέα των ΤΠΕ το ταχύτερο δυνατό πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Τρία χρόνια διαβουλεύσεων, δημόσιων εκδηλώσεων και ιδιωτικών συναντήσεων συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτών των προτάσεων - στις οποίες περιλαμβάνονται και δύο σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις με 1000 συμμετέχοντες τον Ιούνιο.

2. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα

Σημειώθηκε τεράστια αύξηση της ζήτησης (ιδίως δεδομένων), αλλά από την τελευταία μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, (IP/11/622) η αύξηση αυτή δεν έχει αποτιμηθεί σε χρήμα. Τα έσοδα μειώνονται σε πραγματικούς όρους (-2,2 % το 2011 και -1,1 % το 2012) και σε σχέση με τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας, καθώς και με άλλες αγορές. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 22 % από το 2011. Επιπλέον, η Ευρώπη των πρώην τηλεπικοινωνιακών μονοπωλίων σημειώνει ποσοστό καθαρών επενδύσεων σχεδόν μηδενικό, υστερώντας έναντι των ανταγωνιστών (πηγή: HSBC). Οι επενδύσεις σε ασύρματες συνδέσεις ανέρχονται στο μισό του αντίστοιχου ποσοστού των ΗΠΑ/Καναδά από το 2002.

Ορισμένες εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν λόγω υψηλού χρέους, τριπλάσιου περίπου από το χρέος των εταιρειών χρηματιστηριακής αξίας (Telecom Italia) και πάνω από 30 δισ. ευρώ (Telefonica). Οι αρνητικές επιδόσεις των τηλεπικοινωνιών καθυστερούν την υπόλοιπη οικονομία. Ειδικότερα, βλάπτουν τομείς όπως τους κατασκευαστές εξοπλισμού, τους επιχειρηματίες του διαδικτύου, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις έξυπνες συσκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την εφοδιαστική, την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τον δημιουργικό κλάδο.

Σε τι οφείλεται αυτό;

 • Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών άργησε να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις (π.χ. αντίδραση στο φαινόμενο Skype, επανάσταση στον τομέα των δεδομένων, κατάργηση επικερδών προϊόντων, όπως τα τέλη περιαγωγής)

 • Πολιτιστικές και κανονιστικές διαφορές καθιστούν την Ευρώπη ακατάλληλη για την έναρξη ή την επέκταση διαδικτυακών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (όπως η Silicon Valley

 • Ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς και η εφαρμογή ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο δεν επιτρέπουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των οικονομιών κλίμακας.

 • Οι εθνικές κυβερνήσεις προτίμησαν το βραχυπρόθεσμο κέρδος επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των εσόδων από δημοπρασίες ραδιοφάσματος, γεγονός που ανάγκασε πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών να δαπανήσουν σημαντικά ποσά και οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων στην κατασκευή δικτύων.

 • Οι εταιρείες δεν μπορούν να προμηθεύονται σημαντικές «πρώτες ύλες», όπως η διαδικτυακή συνδετικότητα ή η πρόσβαση σε εναρμονισμένες συχνότητες, υπό συνεκτικές και ανταγωνιστικές συνθήκες, από έναν ενιαίο πάροχο υπηρεσιών σε διάφορα κράτη μέλη (επειδή δεν υφίσταται ενιαία αγορά για τις εν λόγω «ύλες»).

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 1. Τα τέλη έκδοσης αδειών λειτουργίας κυμαίνονται από 0 μέχρι 3000 ευρώ.

 2. Ορισμένες χώρες καθορίζουν ακόμη και το είδος γραμματοσειράς που πρέπει να χρησιμοποιείται στις συμβάσεις των καταναλωτών.

 3. Τα διοικητικά τέλη για την κατοχή άδειας κυμαίνονται από 5.000 ως 15.000 ευρώ. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ η διαφορά στη χρέωση ανά λεπτό κλήσης μπορεί να φθάσει το 774 %.

 4. Η τιμή χρήσης των δικαιωμάτων ραδιοφάσματος διαφέρει έως και στο 50πλάσιο (ζώνη των 2600Ghz).

 5. Οι χονδρικές τιμές πρόσβασης σε δίκτυα χαλκού που μπορούν να χρεώνουν οι ιδιοκτήτες των δικτύων στους ανταγωνιστές τους στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης κυμαίνονται από 4 έως 14 ευρώ ανά μήνα (διαφορά 333 %).

 6. Σχεδόν κάθε κράτος μέλος ρυθμίζει διαφορετικά τις αγορές χονδρικής πώλησης ευρυζωνικών δικτύων.

 7. Οι διεθνείς κλήσεις από κινητά κοστίζουν από 0,35 έως 1,19 ευρώ ανά λεπτό εντός της ΕΕ.

3. Εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

Μια συνδεδεμένη ήπειρος θα εξασφαλίζει τη βάση για βιώσιμες θέσεις εργασίας με καλές αποδοχές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τα επίπεδα ανεργίας είναι απαράδεκτα υψηλά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία. Υπάρχουν εκατομμύρια νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα — προβλέπονται ένα εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας το 2015 λόγω έλλειψης δεξιοτήτων — ενώ απαιτεί επίσης σειρά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την ψηφιακή οικονομία δυσκολεύονται να επεκταθούν και να επενδύσουν, και παράλληλα δεν είναι σε θέση να απασχολήσουν περισσότερους υπαλλήλους. Λόγω των ανεπαρκών επενδύσεων σε δίκτυα, ο κλάδος τηλεπικοινωνιών της Ένωσης (από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές μέχρι τους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) δεν φθάνει το πλήρες το δυναμικό του και δεν δημιουργεί ζήτηση για καλύτερα δίκτυα. Αυτό ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Όσον αφορά την απασχόληση, αναγνώριση προτεραιότητας στον ψηφιακό τομέα, ο οποίος απασχολεί κυρίως νεαρά άτομα, με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των καινοτόμων νέων επιχειρήσεων στη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά στην οποία θα διαθέτουν τα προϊόντα τους από την πρώτη ημέρα. (π.χ., μετά από μεγάλη πολιτική προσπάθεια, οι γαλλικές εταιρείες αυτού του είδους πέτυχαν 24 % αύξηση της απασχόλησης το 2012).

 3. Διευκόλυνση αλλαγών στο εργατικό δυναμικό εταιρειών του τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη χρήση δεδομένων.

 4. Συνεργασία με εταιρείες στο πλαίσιο μεγάλου συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, με στόχο την επιμόρφωση ατόμων και τη βελτίωση του συνολικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 1. Την τελευταία πενταετία δημιουργήθηκαν 794.000 θέσεις εργασίας χάρη στον τομέα των εφαρμογών για κινητά, από τις οποίες οι 600.000 απευθείας στον εν λόγω τομέα τα τελευταία πέντε έτη. Τούτο οφείλεται στην ύπαρξη ενός περιβάλλοντος χωρίς σύνορα.

 2. Ο συγκεκριμένος κλάδος χρειάζεται δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Σύμφωνα με την Analysis Mason and Tech4i2 (2013), ακόμη και μέτριες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη γρήγορων ευρυζωνικών υποδομών, αναμένεται η δημιουργία 447.000 νέων θέσεων εργασίας κατά τα πρώτα 3 έτη.

 3. Για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών: Μια πραγματική ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα αντιστρέψει την τάση μείωσης κατά 10 % του άμεσου εργατικού δυναμικού τηλεπικοινωνιών που αναμένεται κατά τα προσεχή έτη.

 4. Για άλλες επιχειρήσεις: Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να λειτουργήσει μόνον σε κλίμακα ΕΕ ή μεγαλύτερη, και η σχετική ζήτηση θα προωθήσει περαιτέρω επενδύσεις σε καλύτερα δίκτυα. Το υπολογιστικό νέφος είναι η «εφαρμογή βόμβα» για υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις. Σε συνδυασμό με την τυποποίηση των πόρων, την επέκταση των αγορών, τη μείωση των στρεβλώσεων της αγοράς (όπως η δέσμευση υπηρεσιών), καθώς και με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι επιχειρήσεις, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Όσο δεν δημιουργούμε μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, η ανεργία, ιδίως των νέων, θα αυξάνεται καθημερινά».

4. Λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις

# 1 Ενιαία άδεια

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Δεν υπάρχει καμία εταιρεία κινητών ή σταθερών τηλεπικοινωνιών που να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη. Θεωρητικά αυτό είναι δυνατό, αλλά δεν συμβαίνει διότι το σύστημα δεν λειτουργεί. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με διαφορετικές απαιτήσεις εγγραφής στα μητρώα σε κάθε κράτος μέλος όπου παρέχονται οι υπηρεσίες. Επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος και χάνουν χρόνο, καθώς πρέπει να εφαρμόσουν διαφορετικούς και ανομοιόμορφους κανόνες σε εθνικό επίπεδο, με ποικίλα αποτελέσματα στην αγορά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Πρέπει να μελετηθούν και να υιοθετηθούν οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς της ενιαίας αγοράς της Ένωσης (όπως ο τραπεζικός), και να δοθεί στους φορείς εκμετάλλευσης η δυνατότητα να ασκούν, με ενιαία άδεια της ΕΕ, δραστηριότητες σε όλες τις χώρες, καθώς και η δυνατότητα να απευθύνονται σε ενιαία αρχή για άλλα θέματα αδειοδότησης.

 2. Ασφάλεια δικαίου και υπαγωγή στις ίδιες ρυθμίσεις σε όλη την Ένωση.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Διευκόλυνση της δραστηριοποίησης περισσότερων επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

 2. Για τις επιχειρήσεις: περιορισμός των εμποδίων στη σύσταση νέων επιχειρήσεων, μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών και νέες ευκαιρίες επέκτασης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 3. Για τους καταναλωτές: δυνατότητα αποδοχής επωφελών προσφορών από νέους παρόχους στα κράτη μέλη.

 4. Για το μέλλον: τίθεται η βάση για ευρύτερη ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Το δικαίωμα λειτουργίας οπουδήποτε στην Ένωση δεν ισχύει αν δεν μπορεί να επιβληθεί η τήρησή του. Ο καλύτερος τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο είναι η έκδοση ενιαίας άδειας, η οποία θα αποτελεί εγγύηση. Αυτό θα ισχύσει τόσο για τις μελλοντικές όσο και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.»

# 2 Νέα κριτήρια για την κανονιστική ρύθμιση των αγορών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν είτε υπερβολικές είτε ανεπαρκείς ρυθμίσεις στις αγορές τηλεπικοινωνιών, τις οποίες ορίζουν με διαφορετικό τρόπο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ενίσχυση, με ένταξή της στον κανονισμό, της καθιερωμένης δοκιμασίας των «3 κριτηρίων», την οποία εφαρμόζει η Επιτροπή για την επιλογή των αγορών που θα πρέπει να διέπονται από ρυθμίσεις στη «Σύσταση για τις σχετικές αγορές», και την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εφόσον επιθυμούν να ρυθμίσουν αγορές που δεν περιλαμβάνονται στη σύσταση αυτή. Αυτό θα επιβάλλεται πλέον με νομοθετική διάταξη.

 1. Για την υπαγωγή σε ρυθμίσεις θα πρέπει να πληρούνται τρία κριτήρια:

 • Ύπαρξη υψηλών και μη παροδικών διαρθρωτικών, νομικών ή ρυθμιστικών φραγμών εισόδου στην αγορά.

 • Διάρθρωση της αγοράς που να μην προοιωνίζεται αποτελεσματικό ανταγωνισμό εντός της προβλεπόμενης περιόδου, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του ανταγωνισμού που βασίζεται στις υποδομές, καθώς και άλλου είδους ανταγωνισμού που ευθύνονται για τους φραγμούς εισόδου.

 • Το δίκαιο του ανταγωνισμού να μην αρκεί από μόνο του για να αντιμετωπίσει κατάλληλα τις εκάστοτε αστοχίες της αγοράς.

 1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να εξετάσουν όλες τις ανταγωνιστικές πιέσεις [συμπεριλαμβανομένων και των φορέων επιπρόσθετων υπηρεσιών (OTT- Over The Top)].

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις: ηπιότερες κανονιστικές ρυθμίσεις, συμβατές με τις περισσότερες άλλες αγορές.

 2. Για τους καταναλωτές: συνεκτικότερη προστασία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κατεστημένες εταιρείες κατέχουν δεσπόζουσα θέση.

 3. Για το μέλλον: εξομάλυνση της αγοράς τηλεπικοινωνιών (δηλαδή η αγορά τηλεπικοινωνιών πρέπει να γίνει όπως άλλες αγορές στις οποίες οι εταιρείες λειτουργούν υπό συνθήκες ανταγωνισμού και οι καταναλωτές διαθέτουν επιλογές)

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία με στόχο την εξομάλυνση του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες αυθαίρετων αποφάσεων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο ή αντιφατικών ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών.»

# 3 Βέτο για τα διορθωτικά μέτρα του άρθρου 7

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με διαφορετικό τρόπο, ή επιβάλλουν περιττές ρυθμίσεις, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Διασφάλιση συνοχής μέσω της ενδεχόμενης άσκησης από την Επιτροπή του δικαιώματος βέτο για εθνικές αποφάσεις σχετικά με διορθωτικά μέτρα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις: η εξουσία της Επιτροπής για άσκηση βέτο θα βάλει τέλος στις περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις.

 2. Για τους καταναλωτές: Η μεγαλύτερη συνοχή βοηθά τους Ευρωπαίους παρόχους, επειδή τους παρέχει τη δυνατότητα να προτείνουν ευρύτερο φάσμα συναρπαστικών, νέων προσφορών στους καταναλωτές.

 3. Για το μέλλον: πρόκειται για σημαντικό μέτρο που αποσκοπεί στην εξομάλυνση της αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε σταδιακά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε έναν «κανονικό» οικονομικό τομέα, στον οποίο οι ρυθμίσεις «εκ των υστέρων» θα αποτελούν τον κανόνα έναντι των ρυθμίσεων «εκ των προτέρων», που θα περιοριστούν».

5. Ευκολότερη πρόσβαση σε προϊόντα χονδρικής

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει, προϊόντα χονδρικής για σταθερά δίκτυα (το ραδιοφάσμα είναι

ο βασικός πόρος για τις κινητές τηλεπικοινωνίες).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Η διεπιχειρησιακή αγορά (περίπου το μισό της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών) πάσχει από έλλειψη συνεκτικού σχεδιασμού των προϊόντων και συνδετικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι η δυνητική ζήτηση δεν έχει αξιοποιηθεί στο σύνολό της.

Η είσοδος νέων καταναλωτών σε αγορές ευρυζωνικών επικοινωνιών παρεμποδίζεται από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων πρόσβασης δικτύων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, πράγμα το οποίο καθιστά αδύνατα τα κοινά επιχειρηματικά μοντέλα και τις τεχνικές επιλογές για πολλά κράτη μέλη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Στις περιπτώσεις όπου δεσπόζοντες φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στους ανταγωνιστές τους εικονική πρόσβαση στα δίκτυά τους, τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής πρέπει να υπόκεινται σε εναρμονισμένους όρους και χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την ΕΕ.

 2. Κοινά κριτήρια για προϊόντα συνδετικότητας με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης βάσει εμπορικών όρων.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών: διευκόλυνση της επέκτασης και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

 2. Για άλλες επιχειρήσεις: σημαντικό μέτρο για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε άλλους τομείς εκτός των τηλεπικοινωνιών, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και υπολογιστικού νέφους, οι εταιρείες βιντεοδιασκέψεων (αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να είναι σίγουροι για την τήρηση των όρων της σύμβασης και για το επίπεδο εξυπηρέτησης).

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά τυποποιημένα προϊόντα εικονικής πρόσβασης, με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών, θα συμβάλουν στην επέκταση της διεπιχειρησιακής αγοράς. Οι νέες υποχρεώσεις θα αντικαταστήσουν μάλλον παρά θα συμπληρώσουν τις εθνικές υποχρεώσεις.»

6. Ραδιοφάσμα και δίκτυα 4G

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει ραδιοφάσμα για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Στον τομέα του ραδιοφάσματος, η σύγχυση που βασιλεύει στην Ευρώπη όσον αφορά τις ρυθμίσεις, τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα εμποδίζει την εφαρμογή εμπορικών στρατηγικών για τις κινητές τηλεπικοινωνίες στην Ένωση.

 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κατανομή συχνοτήτων είναι αποσπασματική και οι χώρες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εκχώρηση ραδιοφάσματος.

 3. Μόνο 5 από τα 28 κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει το 100 % των 1.025 MHz εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ ραδιοφάσματος για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες έπρεπε να είχαν εκχωρηθεί μέχρι το τέλος του 2012.

 4. Μόνο 12 κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει σε φορείς εκμετάλλευσης τη ζώνη των 800 MHz, η οποία είναι η σημαντικότερη ζώνη για τα δίκτυα 4G/LTE και την επέκταση της ευρυζωνικής κάλυψης σε αγροτικές περιοχές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Εναρμόνιση του χρονοδιαγράμματος ελευθέρωσης του ραδιοφάσματος και της διάρκειας των δικαιωμάτων.

 2. Θέσπιση της δυνατότητας χρήσης βέτο στις αρμόδιες επιτροπές (COCOM όχι μόνο από την Επιτροπή) για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως υπερτιμολογημένες δημοπρασίες ραδιοφάσματος.

 3. Εφαρμογή ενός συνόλου αρχών και κριτηρίων για τη διασφάλιση της ανάπτυξης ενός χώρου ασύρματων επικοινωνιών στην ΕΕ.

 4. Καθιέρωση κατάλληλων αντισταθμίσεων για την έγκαιρη ελευθέρωση του ραδιοφάσματος, την από κοινού χρήση των υποδομών και του ραδιοφάσματος, καθώς και την εμπορία ραδιοφάσματος — ώστε π.χ. να αξιοποιούνται οι αχρησιμοποίητες συχνότητες.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις: χρήσιμο μέτρο για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών τηλεπικοινωνιών, ιδίως εκείνους που επιθυμούν να επεκταθούν.

 2. Για τους καταναλωτές: ταχύτερη εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων ιδίως σε αγροτικές περιοχές.

 3. Για το μέλλον: οι χρήστες κινητών συσκευών δεν θα έχουν πλέον προβλήματα από διακοπή κλήσεων ή από σελίδες που δεν τηλεφορτώνονται. Η αποτελεσματική χρήση και συντονισμένη πρόσβαση σε ραδιοφάσμα θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες επενδύσεις στο δίκτυο. Οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές που προβλέπουν υψηλά τέλη και που αντιβαίνουν στην ορθή διαχείριση του ραδιοφάσματος θα περιοριστούν με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι επενδύσεις σε δίκτυα.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «“Χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση για το ραδιοφάσμα, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα». Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα για τις εθνικές κυβερνήσεις, γι’ αυτό προχωράμε προσεκτικά, αλλά αποφασιστικά. Είναι γεγονός ότι η ζήτηση για δεδομένα συνεχώς μεγαλώνει και το σημερινό σύστημα ραδιοφάσματος δεν επαρκεί. Με τη σημερινή κατάσταση τα δίκτυα αντιμετωπίζουν συμφόρηση ή διακοπές, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να δυσανασχετούν, ενώ οι εταιρείες κινητών τηλεπικοινωνιών δεν έχουν καμία δυνατότητα να δημιουργήσουν μια εταιρεία που να λειτουργεί σε κλίμακα ΕΕ.”

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει ραδιοφάσμα για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Η Ευρώπη δεν είναι μια αναπτυσσόμενη ήπειρος, αν και αυτό προκύπτει από το επίπεδο κάλυψης δικτύων 4G. Μόλις το 26 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει πρόσβαση σε δίκτυα 4G/LTE, όταν στις ΗΠΑ μία και μόνο εταιρεία (Verizon) καλύπτει το 90 % του πληθυσμού!

 2. Το 2012 η Ευρώπη — η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου — διέθετε το 6 % των παγκόσμιων συνδέσεων LTE. Το ποσοστό αυτό ήταν 47% στις ΗΠΑ, 27 % στη Νότια Κορέα, 13 % στην Ιαπωνία.

 1. Η συμφόρηση θα εξακολουθήσει να είναι πιθανή στα δίκτυα 4G, ακόμη και αν επιτευχθεί ο στόχος για εναρμονισμένο ραδιοφάσμα 1.200 MHz για κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε άλλα εφεδρικά συστήματα για ικανοποίηση της ζήτησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Αύξηση της χωρητικότητας μέσω λιγότερο επαχθών όρων αδειοδότησης.

 2. Αύξηση της χωρητικότητας μέσω κατάργησης των υπερβολικά πολύπλοκων διαδικασιών αδειοδότησης για τους πολύ μικρούς σταθμούς βάσης, ή την ανάπτυξη κέντρων ασύρματων δικτύων.

 3. Αύξηση της χωρητικότητας μέσω του δικαιώματος για κοινή πρόσβαση στα σημεία ασύρματης πρόσβασης.

 4. Επιχειρησιακές βελτιώσεις, όπως κοινή χρήση ενεργητικών και παθητικών υποδομών, μερισμός και εμπορία ραδιοφάσματος θα κάνουν ευκολότερη και φθηνότερη την ανάπτυξη και/ή την ανακαίνιση ασύρματων δικτύων με νέες τεχνολογίες.

 5. Κοινές κανονιστικές αρχές για εγκρίσεις συχνοτήτων, κοινά κριτήρια για τη διαθεσιμότητα και τις προϋποθέσεις χρήσης του ραδιοφάσματος.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πρόσβασης σημείων μικρής εμβέλειας (4G ή Wi-Fi) με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων.

 2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων σταθερών τηλεπικοινωνιών θα είναι σε θέση να παρέχουν συμπληρωματικές ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις χρησιμοποιώντας —υπό τον όρο προηγούμενης συγκατάθεσης— δίκτυα Wi-Fi, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στους χώρους του καταναλωτή ή της επιχείρησης.

 3. Οι τελικοί χρήστες θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις, καθώς και τη δυνατότητα να προσφέρουν σε άλλους ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Οι φορείς εκμετάλλευσης χρειάζονται αποδοτικές λύσεις για να βελτιώσουν την ικανότητα των ασύρματων ευρυζωνικών τους δικτύων με τρόπους αποδοτικούς ως προς το κόστος. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις επιθυμούν οι σταθερές τους γραμμές να είναι ασύρματες. Αυτό μπορεί να γίνει με μικρές κυψέλες Wi-Fi ή 4G. Δεν υποχρεώνουμε τους τελικούς χρήστες να μοιράζονται τα δίκτυα Wi-Fi με άλλους, αλλά τους προσφέρουμε δυνατότητα επιλογής.»

7. Σταθερές τιμές πρόσβασης σε δίκτυα χαλκού

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει σταθεροποίηση των τιμών πρόσβασης σε δίκτυα χαλκού

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Οι ιδιοκτήτες δικτύων χαλκού χρειάζονται σταθερά έσοδα, που μπορεί να επιτευχθούν με εκμίσθωση των δικτύων τους σε ανταγωνιστές, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα «επόμενης γενιάς».

 2. Οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης δεν έχουν επαρκώς σταθερό έρεισμα για τον προγραμματισμό εμπορικής δραστηριότητας σε επίπεδο ΕΕ με βάση σταθερές και συνεκτικές τιμές πρόσβασης.

 3. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς εφαρμόζουν έως και έξι διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τιμών χονδρικής για την πρόσβαση σε δίκτυο χαλκού (π.χ. ανάλογα με την ωφέλιμη παραγωγική διάρκεια των παραγωγικών στοιχείων και των μεθόδων απόσβεσης).

 4. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή πρόσβασης για ενοικίαση χονδρικής σε δίκτυα χαλκού κυμαίνεται από 4 έως 14 ευρώ τον μήνα για τον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο (LLU) χαλκού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Μακροπρόθεσμη σταθερότητα τιμών και περισσότερο εναρμονισμένες τιμές σε όλη την ενιαία αγορά.

 2. Καμία υποχρέωση ρύθμισης των τιμών για την πρόσβαση σε γρήγορα δίκτυα επόμενης γενιάς εφόσον στις αγορές λιανικής υφίσταται αποδεδειγμένη πίεση έναντι αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών, καθώς και ενισχυμένες υποχρεώσεις αμεροληψίας για να διασφαλιστεί η ένταση του ανταγωνισμού.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών: οι σημερινοί ιδιοκτήτες δικτύων θα έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς το εισόδημά τους, η οποία θα τους επιτρέπει να προγραμματίζουν περαιτέρω αναβάθμιση των δικτύων. Οι σημερινοί εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης θα μοιραστούν τους κινδύνους που συνδέονται με την αναβάθμιση των δικτύων, υπό τον όρο ότι δεν θα επιβληθεί ρύθμιση των τιμών. Καμία τεχνητή επιδότηση για την πρόσβαση σε δίκτυο χαλκού, η οποία να μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη δικτύων της επόμενης γενιάς.

 2. Για άλλες επιχειρήσεις: βραχυπρόθεσμες = αμελητέες, μακροπρόθεσμες = ταχύτερα δίκτυα

 3. Για τους καταναλωτές: δίκαιες τιμές και καλύτερη ποιότητα, καθώς και ανάπτυξη ποικιλίας υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των όρων στην αγορά χονδρικής.

 4. Για το μέλλον: Η Ευρώπη θα έχει καλύτερα δίκτυα.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Σκοπεύουμε να σταθεροποιήσουμε τις τιμές σε διάστημα έξι ετών και να προσφέρουμε σιγουριά στον κλάδο. Έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα για περαιτέρω επενδύσεις στα δίκτυα και ορθολογικότερες αποφάσεις για τις επιχειρήσεις. Για να σταθεροποιηθούν οι τιμές μεσοπρόθεσμα, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες αρχικές προσαρμογές τιμών, ώστε να βελτιωθεί η σύγκλιση των προσεγγίσεων υπολογισμού του κόστους.»

8. Τέλος στα τέλη περιαγωγής και στις προσαυξήσεις στις τιμές για τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει τέλος στα τέλη περιαγωγής και στις προσαυξήσεις στις τιμές για τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Τα πολύ υψηλά τέλη περιαγωγής και οι προσαυξήσεις στις τιμές για διεθνείς κλήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης πλήττουν υπερβολικά τις επιχειρήσεις και όσους ταξιδεύουν για αναψυχή. Πρόκειται για στρέβλωση της αγοράς, παράλογη για μια ενιαία αγορά, λόγω της οποίας οι χρήστες επιφυλάσσονται αντί να έχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου επικοινωνιών με σταδιακό περιορισμό, καθώς και εξάλειψη των διαφορών στις τιμές εγχώριων και διεθνών (ενδοενωσιακών) κλήσεων και κλήσεων με περιαγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ.

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ:

 1. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα χάσουν το δικαίωμα να χρεώνουν για εισερχόμενες κλήσεις όταν ο χρήστης ταξιδεύει σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ επιπλέον καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε κίνητρα και κυρώσεις.

 2. Μεταξύ των κινήτρων περιλαμβάνεται η δυνατότητα εξαίρεσης των φορέων εκμετάλλευσης από τις ρυθμίσεις ευρωπαϊκής κλίμακας, εφόσον τροποποιήσουν τα προγράμματά τους ώστε, από τον Ιούλιο του 2016, οι πελάτες σε όλη την Ένωση να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κινητά και τα έξυπνα τηλέφωνά τους όταν ταξιδεύουν σε όλη την Ένωση με τις τιμές που ισχύουν στη χώρα που επισκέπονται. Από τον Ιούλιο του 2014, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φορείς εκμετάλλευσης θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν είτε τον αριθμό των σχεδίων που προσφέρουν είτε τον αριθμό των χωρών που καλύπτουν με τις εγχώριες τιμές.

 3. Οι κυρώσεις συνίστανται στην υπαγωγή στον κανονισμό του 2012 για την περιαγωγή, ο οποίος υποχρεώνει τις εταιρείες να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να επιλέγουν νέες εταιρείες-ανταγωνιστές (εναλλακτικοί πάροχοι περιαγωγής). Ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει τον εθνικό του πάροχο όταν ταξιδεύει και να λαμβάνει φθηνότερες υπηρεσίες περιαγωγής από τοπική εταιρεία ή μια ανταγωνίστρια εταιρεία στη χώρα προέλευσης, χωρίς να αλλάζει την κάρτα SIM.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ:

 1. Για τις κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας προς άλλες χώρες της ΕΕ, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα μπορούν να χρεώνουν περισσότερο από ό,τι για τις εγχώριες υπεραστικές κλήσεις. Κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται με αντικειμενικούς όρους.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ:

 1. Όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας με προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα μπορούν να χρεώνουν περισσότερο από τις ευρωχρεώσεις για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας. Κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται με αντικειμενικούς όρους.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Καταναλωτές: μεγαλύτερη ηρεμία και άνεση, σε λογικές τιμές.
  Οι ρυθμίσεις αυτές ωφελούν τόσο εκείνους που ταξιδεύουν όσο και εκείνους που δεν βγαίνουν ποτέ από το σπίτι τους. Όσους αγαπούν τα κινητά τους τηλέφωνα και όσους χρησιμοποιούν μόνο τη σταθερή τηλεφωνία. Τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

 2. Για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών: Άμεση μείωση των εσόδων της τάξης του 0,5 % λόγω κατάργησης των διαφορών στις τιμές μεταξύ εθνικών και διεθνών ενδοενωσιακών κλήσεων, οι οποίες αντισταθμίζονται μεσοπρόθεσμα από την αύξηση του όγκου της κατανάλωσης. Το προτεινόμενο καθεστώς περιαγωγής είναι προαιρετικό και αναμένεται να είναι μεσοπρόθεσμα επωφελές για τους φορείς εκμετάλλευσης.

 3. Για άλλες επιχειρήσεις: Περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων πέραν των 1.100 ευρώ τον χρόνο που εξοικονομούνται ήδη από τον μέσο συνδρομητή-επιχειρηματία που ταξιδεύει κατά τη διάρκεια του έτους (σε σύγκριση με τις τιμές του 2009). Η κατάργηση των τελών περιαγωγής θα προαγάγει τη διασυνοριακή χρήση των συνδεδεμένων συσκευών και υπηρεσιών (π.χ. M2M) και θα συμβάλει στην εξέλιξη των εφαρμογών για κινητά, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 4. Για το μέλλον: τα μέτρα αυτά αποδεικνύουν ότι μπορεί να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις στις τηλεπικοινωνίες, και ότι η ΕΕ μπορεί να πραγματοποιεί άμεσες συγκεκριμένες βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: "Η πρότασή μας για την περιαγωγή βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες και προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης το κίνητρο να εισαγάγουν σταδιακά προσφορές λιανικής για τις οποίες θα ισχύουν οι ίδιες τιμές, τόσο για τις εγχώριες υπηρεσίες όσο και υπηρεσίες περιαγωγής. («Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας»). Επίσης, θέτει τέλος στις αδικαιολόγητες διαφορές στις τιμές εθνικών και "διεθνών" (ενδοενωσιακών) κλήσεων.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για κλήσεις προς άλλες χώρες της ΕΕ ή όταν ταξιδεύουν σ’ αυτές.

Οι ισχύοντες κανόνες περιαγωγής έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τα προβλήματα στις εθνικές αγορές, αλλά δεν δημιουργούν μια πραγματική ενιαία αγορά. Οι ισχύοντες κανόνες θεσπίστηκαν προτού διαπιστωθεί η επείγουσα ανάγκη δημιουργίας της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Οι ισχύοντες κανόνες προσφέρουν ένα δίχτυ ασφαλείας, αλλά παράλληλα και κυρώσεις, προς συμπλήρωση των νέων ευκαιριών και κινήτρων που περιέχονται στην εν λόγω δέσμη.

Οι εγχώριες τιμές για τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας μειώνονται σταθερά, ενώ έχουν ήδη υπάρξει τρεις μειώσεις στις ανώτατες τιμές περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η εξάλειψη των τελών περιαγωγής θα οδηγήσει σε αύξηση αυτών των τιμών.»

9. ΝΑΙ στη δικτυακή ουδετερότητα !

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει ανοιχτό διαδίκτυο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες σήμερα σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ, με αποτέλεσμα το 96 % των Ευρωπαίων να στερούνται νομικής προστασίας όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε πλήρως ανοιχτό διαδίκτυο.

 2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν την εξουσία να παρεμβαίνουν σε περίπτωση παρεμπόδισης ή στραγγαλισμού υπηρεσιών βάσει των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ.

 3. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ (NL, SI) έχουν ήδη θεσπίσει νόμους και άλλες χώρες μελετούν μέτρα, αλλά αν δεν αναλάβει δράση η ΕΕ, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς, και να περιπλέξει σημαντικά την ολοκληρωμένη διαχείριση των διακρατικών δικτύων.

 4. Η παρεμπόδιση και ο στραγγαλισμός υπηρεσιών P2P και VoIP είναι το συνηθέστερο παράδειγμα απαράδεκτων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας που λαμβάνουν οι φορείς εκμετάλλευσης: σχεδόν το 21 % των συνδρομητών του διαδικτύου μέσω σταθερού δικτύου και το 36 % περίπου των συνδρομητών μέσω κινητού δικτύου υπόκεινται σε περιορισμούς.

 5. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα: για τους καταναλωτές που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως το διαδίκτυο· τους παρόχους περιεχομένου και εφαρμογών που δεν έχουν εγγυημένη πρόσβαση στους καταναλωτές, και δυσκολεύονται να υλοποιήσουν καινοτομίες σε μακροπρόθεσμη βάση· τους φορείς εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας στα κράτη μέλη και οι οποίοι δεν έχουν κίνητρα να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά απλώς προστατεύουν τους παραδοσιακούς τομείς και πηγές εσόδων, όπως τις φωνητικές κλήσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Η παρούσα πρόταση θα βάλει τέλος στις μεροληπτικές πρακτικές παρεμπόδισης ή στραγγαλισμού υπηρεσιών και θα εξασφαλίσει αποτελεσματική προστασία του ανοιχτού διαδικτύου. Ορίζει σαφείς κανόνες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, η οποία πρέπει να είναι αμερόληπτη, αναλογική και διαφανής.

 2. Οι εταιρείες θα έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις προσφορές τους (για παράδειγμα ως προς τις ταχύτητες) και να ανταγωνίζονται για καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή καθώς εφαρμόζεται επί δεκαετίες στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (κατεπείγον ταχυδρομείο) και τις αεροπορικές εταιρείες (οικονομική/διακεκριμένη θέση). Υπόκειται όμως σε μια σημαντική προϋπόθεση: ότι δεν πρέπει να επηρεάζεται η ποιότητα του ανοιχτού διαδικτύου.

 3. Για να ικανοποιηθεί το αίτημα των τελικών χρηστών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με τους παρόχους διαδικτύου για να διασφαλιστεί μια συγκεκριμένη ποιότητα υπηρεσιών («εξειδικευμένες υπηρεσίες»). Με τέτοιες προσφορές, οι φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θα μπορέσουν να δημιουργήσουν πρόσθετες πηγές εσόδων από φορείς OTT, παρόχους περιεχομένου, καθώς και από τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να έχουν ταχύτερες ή καλύτερες υπηρεσίες. Τα εν λόγω έσοδα, με τη σειρά τους, θα δώσουν στους φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να επενδύσουν στην αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου.

 4. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες δεν πρέπει να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας των «κανονικών» υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα παρακολουθούν την ποιότητα των υπηρεσιών και θα μπορούν να επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που θα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις: θα δοθεί ώθηση στις καινοτόμους επιχειρήσεις, των οποίων οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες δεν θα παρεμποδίζονται πια και οι οποίες θα μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν για μια εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών (π.χ.: επιχειρήσεις τηλεδιασκέψεων, υπολογιστικού νέφους, ηλεκτρονικής υγείας).

 2. Οι ευρωπαϊκοί φορείς θα μπορούν να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

 3. Για τους καταναλωτές: θα αποκτήσουν νέα δικαιώματα που δεν έχουν σήμερα. Θα έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις εφαρμογές της αρεσκείας τους σε κάθε σύστημα της επιλογής τους (εντός των ορίων των όγκων δεδομένων ή των ταχυτήτων που έχουν συμφωνηθεί και με την επιφύλαξη των υφιστάμενων νόμων). Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης πρόσβαση σε ανοιχτό διαδίκτυο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ελευθερία της έκφρασης και τις δημόσιες συζητήσεις, και αποτελεί το σημείο εκκίνησης καινοτόμων διαδικτυακών επιχειρήσεων.

 4. Για το μέλλον: θα υπάρξει μια πραγματική βάση για την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Θα δοθεί η δυνατότητα σε καινοτόμες εταιρείες να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσιών χωρίς τον φόβο της παρεμπόδισης ή του στραγγαλισμού και να σχεδιάσουν νέες υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται εγγυημένη ποιότητα. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες πηγές εσόδων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με αντικείμενο την αναβάθμιση και την επέκταση του δικτύου.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Η ουδετερότητα του δικτύου δεν προστατεύεται στην Ευρώπη σήμερα. Η πρόταση αυτή θα την εξασφαλίσει. Η πρόταση θα βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα για τους τελικούς χρήστες, τους παρόχους περιεχομένου και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

10. Νέα δικαιώματα για τους καταναλωτές

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει νέα δικαιώματα για τους καταναλωτές: # 1 Ποιότητα υπηρεσιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Σήμερα τόσο οι πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας όσο και η ποιότητα των πραγματικά χορηγούμενων υπηρεσιών από τους φορείς εκμετάλλευσης συχνά δεν είναι αρκετά διαφανείς.

 2. Το 94 % των καταναλωτών θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν παρέχουν σαφείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους σχετικά με την παρεμπόδιση/τον στραγγαλισμό συγκεκριμένων εφαρμογών ή υπηρεσιών.

 3. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφημιζόμενων και των πραγματικών ταχυτήτων στα σταθερά δίκτυα. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές της ΕΕ λαμβάνουν μόνο το 74 % των διαφημιζόμενων ταχυτήτων για τις οποίες έχουν πληρώσει.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν (τόσο δημοσίως όσο και στις επιμέρους συμβάσεις) πληροφορίες σχετικά με τις μέσες ταχύτητες που παρέχουν πραγματικά στους πελάτες τους, τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο και κατά τις ώρες αιχμής, τους περιορισμούς στον όγκο των δεδομένων, καθώς και με τις πρακτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας.

 2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υποχρεούνται να παρακολουθούν την ποιότητα των υπηρεσιών και μπορούν να επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής.

 3. Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις ή να προβάλουν απαιτήσεις αποζημίωσης αν υπάρχει σημαντική και όχι προσωρινή απόκλιση μεταξύ της υπηρεσίας που τους υποσχέθηκε ο φορέας εκμετάλλευσης και εκείνης που πράγματι έλαβαν (π.χ.: ταχύτητα).

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις: περισσότερες ευκαιρίες για ανταγωνισμό ως προς τις τιμές και την ποιότητα, καθώς οι καταναλωτές θα είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και θα μπορούν ευκολότερα να αλλάζουν πάροχο, όταν δεν είναι ικανοποιημένοι ή αναζητούν διαφορετικό είδος υπηρεσίας.

 2. Για τους καταναλωτές: θα προστατεύονται από παραπλανητικές προσφορές και θα γνωρίζουν πραγματικά ποιες υπηρεσίες δικαιούνται να αναμένουν, ενώ θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν φορέα εκμετάλλευσης αν δεν είναι ικανοποιημένοι.

 3. Για το μέλλον: οι καλύτερα ενημερωμένοι καταναλωτές θα μπορούν πράγματι να επιλέξουν τον πάροχο υπηρεσιών και τις προσφορές που τους ταιριάζουν καλύτερα και να αποκτήσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν πληρώσει.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Με τα μέτρα αυτά θα επιτευχθεί πραγματική διαφάνεια και θα δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να παίρνουν αποφάσεις έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς παίρνετε ή δεν παίρνετε πριν υπογράψετε και πληρώσετε. Οι απαιτήσεις αυτές, που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι αναγκαίες ώστε να λειτουργήσει ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος καταναλωτών».

Συνδεδεμένη ήπειρος σημαίνει νέα δικαιώματα για τους καταναλωτές: # 2 Καλύτερες συμβάσεις και περισσότερη διαφάνεια

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σήμερα οι συμβάσεις είναι δυσνόητες, δεν περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τον καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την εκτέλεση ή την καταγγελία τους. Οι καταναλωτές συχνά «παγιδεύονται» σε συμβάσεις διαδικτύου και τηλεφωνίας. Στα εμπόδια για την αλλαγή παρόχου περιλαμβάνονται οι καθυστερήσεις κατά την αλλαγή, η απώλεια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα υψηλά τέλη τερματισμού και οι μακρές περίοδοι κοινοποίησης.

Το μισό σχεδόν (44 %) των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την αλλαγή παρόχου (έκθεση για τη λειτουργία της αγοράς πρόσβασης στο διαδίκτυο και παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών από τη σκοπιά των καταναλωτών).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 1. Στις συμβάσεις πρέπει να περιέχονται πρόσθετες πληροφορίες όπως:

α) περιορισμοί ως προς τον όγκο των δεδομένων

β) οι πραγματικές ταχύτητες δεδομένων

γ) ο τρόπος παρακολούθησης της κατανάλωσης και

δ) επεξήγηση των πρακτικών συνεπειών των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιων.

 1. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης: η αρχική δέσμευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για 12μηνη σύμβαση.

 2. Ανανέωση σύμβασης: πρέπει να αποστέλλεται προειδοποίηση τουλάχιστον έναν μήνα πριν στον συνδρομητή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη σιωπηρή παράταση της σύμβασης. Σε περίπτωση που μια σύμβαση ανανεωθεί, μπορεί στη συνέχεια να γίνει καταγγελία της χωρίς κόστος, υπό τον όρο ότι θα υπάρξει προειδοποίηση έναν μήνα πριν.

 3. Καταγγελία της σύμβασης: οι καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα να τερματίζουν κάθε σύμβαση μετά από 6 μήνες χωρίς κόστος, με μηνιαία περίοδο προειδοποίησης. Επιστροφή θα δικαιολογείται μόνο όσον αφορά την υπολειμματική αξία για τυχόν επιδοτούμενο εξοπλισμό ή άλλες προσφορές. Κάθε περιορισμός όσον αφορά τη χρήση του τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα πρέπει να αίρεται δωρεάν μόλις πληρωθεί κάθε οφειλόμενη επιστροφή ποσών για επιδότηση ή/και προσφορά.

Αλλαγή παρόχου:

 • Ρητό δικαίωμα για αλλαγή παρόχου εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις στους τελικούς χρήστες δεν πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή παρόχου.

 • Ρητή απαγόρευση της επιβολής υποχρέωσης στους χρήστες να αλλάζουν πάροχο παρά τη θέλησή τους.

 • Αυτόματη ακύρωση παλαιών συμβάσεων χωρίς οι τελικοί χρήστες να χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους σχετικούς παρόχους.

 • Δικαίωμα των συνδρομητών που έχουν προπληρώσει τη συνδρομή τους να ζητούν επιστροφή του υπολοίπου τους όταν αλλάζουν πάροχο.

 • Δυνατότητα προώθησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον παλαιό πάροχο διαδικτύου στον νέο (εάν ο παλαιός πάροχος έχει δώσει νέα ηλεκτρονική διεύθυνση).

 • Η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση δεν πρέπει να παρέχεται σε άλλον τελικό χρήστη προτού περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όγκους, τις χρεώσεις, την ποιότητα και τα πραγματικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.

 • Υποχρεωτική παροχή εργαλείων σύγκρισης από την εθνική ρυθμιστική αρχή ή διαπιστευμένα τρίτα μέρη, ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πραγματική απόδοση της πρόσβασης και των υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας καθώς και το κόστος εναλλακτικών τρόπων χρήσης.

 • Αποζημίωση των τελικών χρηστών για κατάχρηση ή καθυστερήσεις κατά την αλλαγή παρόχου:

 • Επέκταση των διασφαλίσεων διαφάνειας του κανονισμού για την περιαγωγή (μηχανισμός προειδοποίησης, όριο διακοπής) στις εγχώριες επικοινωνίες.

 • Μηχανισμός προστασίας κατά των υπερβολικών τιμολογίων για την αποφυγή «δυσάρεστων εκπλήξεων».

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Για τις επιχειρήσεις: Περισσότερες ευκαιρίες για τον ανταγωνισμό, καθώς οι καταναλωτές γνωρίζουν καλύτερα τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και μπορούν να αλλάξουν φορέα εκμετάλλευσης ευκολότερα. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για τους παρόχους που προτείνουν ελκυστικές προσφορές στους καταναλωτές, ανάλογες με τις απαιτήσεις τους.

 2. Για τους καταναλωτές: μπορούν να απαιτήσουν εξηγήσεις από τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με τις παραμέτρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, και να ασκήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που οι παράμετροι αυτές δεν τηρούνται. Διευκολύνεται η αλλαγή παρόχου. Οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και προστατεύονται από υπερβολικά τιμολόγια.

 3. Για το μέλλον: οι καλύτερα ενημερωμένοι καταναλωτές διεκδικούν ευκολότερα τα δικαιώματά τους. Οι ικανοποιημένοι καταναλωτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν την κατανάλωσή τους. Η ποιότητα των υπηρεσιών θα βελτιωθεί χάρη στις περισσότερες δυνατότητες αλλαγής παρόχου και τον ανταγωνισμό.

Η αντιπρόεδρος Νέιλι Κρους δήλωσε: «Τα μέτρα αυτά θα δώσουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτά για τα οποία πληρώνουν. Θα έχουν πλέον το δικαίωμα να αλλάξουν πάροχο αν η υπηρεσία που λαμβάνουν δεν αντιστοιχεί σε αυτή για την οποία έχουν πληρώσει, ή αν επιθυμούν διαφορετικό είδος υπηρεσιών. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους στην ΕΕ και από τον πάροχό τους.

Οι νέες διατάξεις για τη διαφάνεια και την αλλαγή παρόχου θα ενισχύσουν σημαντικά τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα τονώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων. Αυτές οι απαιτήσεις που θα εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ είναι σημαντικές για την καλή λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου καταναλωτών."


Side Bar